Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Mýty o ekonomické podstatě Open Source (2) od Vaše jméno - ...psaní Open Source může být (a většinou i...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 23. 7. 2003 3:44

  Vaše jméno (neregistrovaný)

  ...psaní Open Source může být (a většinou i je) velice prestižní záležitostí....

  Děkuji za důvěru, nicméně pravděpodobnost, že se jako vývojář uděláte jméno u OpenSource je mnohem menší, než že v oblasti médií prorazíte jako Britney Spears... Pokud hodláte živit rodinu, Vaše jméno připojené k nějaké GPL ji nenakrmí.

  ...když je pak potřeba provést upgrade, znamená to další procházku....
  Koncept aktualizace distribuovaných aplikací s koncepcí OpenSource nijak nesouvisí: např. agentura Reuters už řadu let aktualizuje svůj terminálový SW a jen málo sítí je tak privátních, jako je Reuters. Java i .NET jsou pro tvorbu distribuovaných aplikací aktualizovaných z internetu vybaveny mnohem lépe, než jakákoliv OpenSource platforma. Koncepci "sofware jako služba" prosazují i společnosti obchodující sofwarem navýsost "proprietárárním" (dokonce natolik "proprieátrním", že se používá téměř na 95% desktopů).

  ...Odlišnosti totiž standardům nepřejí.... ¨

  To je pravda, jenže roztříštěnost platformy je spíše znakem Open Source, což lze vztáhnout i na Linuxovou základnu, rozdrobenou do několika velkých a několika desítek menších vzájemně soupeřících distribucí, lišících se mj. instalačním prostředím, způsobem distribuce, verzováním, konfigurací atd.. Právě otevřená koncepce OpenSource je hlavním kamenem úrazu při udržování fragmentace platformy na přijatelné míře. A naopak - pokud udržujete jednotnou linii vývoje platformy, redukuje se koncepce OpenSource na SharedSource: tedy zdrojáky máte, můžete si je klidně kompilovat, ale směr vývoje svými úpravami ovlivníte zanedbatelně.

  ...jakákoliv OS implementace nepřeje kartelům ...

  Myslíte jako konzorcium firem prosazující "United Linux", nebo podobná uskupení firem jako IBM, Sun, Oracle atd. soustředěných kolem vývoje OpenSource, založená na "inteligence trustu". Myslím, že OpenSource jim v vytváření podobných zájmových uskupení rozhodně nebrání, naopak - možnost sdílet podstatnou část know how je velice lákavá pro společnosti, jejichž přímá ekonomická kooperace v podobném rozsahu by byla okamžitě napadnutelná antimonopolními zákony.

  ...nakonec se tak zase dostáváme k soutěživému spotřebnímu trhu...můžeme při nulových výdajích ospravedlnit i nulovou cenu...

  Tento výrok považuji za bonmot celého článku...;-)) Matematicky řečeno, pokud funkce limituje k nule, i její odchylky od průměru nutně limituje k nule, čili v prostředí s nulovými cenami nutně zanikají i ekonomické mechanismy konkurence a prostor pro soutěž se všemi důsledky takového "hospodaření". Praktický výsledek je přtom myslím předem snadno odhadnutelný: ze stagnujícího odvětví se kapitál odlije do jiných - takových, které rovnostářskými idejemi nakaženy nejsou. Proč by měli kapitalisté lační zisku trvale udržovat kapitál v odvětvích, která ekonomicky neprofitují ?

  ...Jak tedy vůbec může být koncová cena (OpenSource) produktů nulová?...

  Nehodlám rozebírat absurditu této řečnické otázky, ale myslím, že nemůže vyhovovat ani těm, kdo tvrdí, že "Open Source neznamená zdarma", tak i těm, co vědí, že pokud uvolníte zdarma zdroják, uvolníte sofware v celé jeho kráse.

  ...Odpovědi ... se tak úplně neřídí předpoklady, na které jsme zvyklí...

  Z nesprávných předpokladů nelze sebelepší logikou dospět ke správným závěrům.

  Pokud by Linux vyvíjela komerční firma, nikdy by nemohl být zadarmo...

  ...to je nesmysl, existuje řada software, které jsou šířeny zdarma, ačkoliv samozřejmě zadarmo nevznikají (jako ostatně žádný sofware) - jsou prostě křížově dotovány odbytem jiných komodit. V tom směru neexistuje mezi Open a Closed Source SW, šiřeným zdarma žádný podstatný rozdíl. Naopak - mohu říci, že pokud by nebylo komerčních firem křížově dotujících OpenSource, pojem OpenSource jako takový by nejspíš ani nevznikl. Pojem OpenSource se datuje od doby, kdy se začal SW s volně dostupnými zdrojovými kódy využívat ke komerčním účelům.

  ...Je fyzicky možné a ekonomický přijatelné vytvořit tolik kopií, kolik svět potřebuje....

  Co je fyzicky možné nemusí být vůbec ještě dlouhodobě ekonomicky přijatelné. V zájmu udržení dynamiky trhu se kdysi nadprodukce raději likvidovala (američtí kapitalisté pálí pšenici...), než by se ekonomika předčasně přivedla do výkyvu recese. Souvisí to s mechanismem zpětné vazby: regulace každého systému, majícího vnitřní sklon k nestabilitě je spojená s jistými ztrátami (dissipace tlaku na šktící klapce, ekonomicky podmíněná míra nezaměstnanosti, atd.). Může se to zdát mrzuté, ale ignorování zákonitostí vývoje trhu mívá fatální následky.

  ...Odpadla by i nezbytnost restriktivní legislativy....

  Myslím, že nic není víc vzdáleno realitě. Už dnes je plno firem v reálném podezření, že profitují z OpenSource např. tím, že obcházejí OpenOource licence. Pokud je sofware šířen jako kompilovaný, je hlídání SW čistoty mnohem jednodušší. Existuje jen jediná forma OpenSource, která právníkům nepřidělává práci: tou je OS šířený jako public domain bez jakýcholiv dalších licenčních omezení...

  Přílišné náklady ... je třeba je umořit přes dostatečně velký počet jednotek...

  Myslíte třeba tím, že na jeho tvorbě se snadno budou podílet stovky nebo dokonce tisíce programátorů.. ? Vysoké náklady hodláte umořit tím, že je ještě zvýšíte ? Odhlédněme od faktu, že žádný SW projekt neuživí libovolný počet programátorů, rozhodně však platí, že čím větší počet je, tím důsledněji musí být veden, což ve své podstatě neguje principy, za kterých otevřený zdrojový kód jako OpenSource vlastně má vznikat. Čim větší projekt je, tím je ve skutečnosti veden více jako SharedSource a externí subjekty do něj mohou přispívat jen omezeně. Podotknu ještě s trochou zlomyslnosti, že se mezi potřebnými "tisícovkami programátorů" obtížně proslavíte tak, aby pro vás mohl být prestižní záležitostí - svou koncepcí rozvoje OS si tak trochu odporujete s údajnou výhodou OpenSource č.1....

  Většina z nich se této činnosti věnuje méně než pár hodin denně... Když odhlédnu od toho, jakým stylem obvykle programátoři pracují, zbytek dne se pak bude věnovat vývoji Closed Source, či konzumaci ambry a nektaru - nebo čemu vlastně ? V každém případě je práce většího počtu programátoru na kratší úvazek je demonstrace extenzifikace vývoje SW se všemi negativními důsledky. Netvrdím sice, že takový pohled socialistického přístupu k práci nezapadá do celkového narudlého obrazu OpenSource, co je ale hlavní: nejde ale o trvale udržitelný přístup - hlavním problémem extenzívního vývoje SW je, že je ve samém důsledku mnohem dražší, než intenzivní vývoj SW. Ve skutečnosti je pro nejvýznamější SW firmy typické, že na plný úvazek zaměstnávají relativně malý počet programátorů - zato vysoce kvalifikovaných a dobře placených.

  ...Open Source nemusí být nezbytně lepší než jeho komerční protějšky. Stačí, aby byl natolik dobrý, že pokryje požadavky uživatelů...

  To jste mě uklidnil - základním požadavkem uživatele je obvykle disponovat tím nejlepším možným SW (a nepletl bych si to "s nejnovějším"). Typickým znakem konkurence v SW průmyslu přitom je, že vítěz bere vše, protože se výrobcům HW, SW ani uživatelům nevyplácí podporovat více platforem, než je nezbytně nutné. Pokud se smíříte s pozicí druhého, musíte se smířit jednak s řádově nižším market-share, ale také s řádově nižšími zisky.

  ...PostgreSQL ... poskytuje rozumný výkon. Není to dost?...

  Je a není. Jedním z projevů krize IT průmyslu je skutečně fakt, že zvládnutí komplexního SW představuje příspěvek k TOC, pro který může být výhodnější používat specializovaný SW optimalizovaný pro danou úlohu. Váš problém je, že ale tento koncept nijak nesouvisí s OpenSource: i ClosedSource může tvořit dedikovaný, specalizovaný SW. Řekl bych, že tento rys, totiž specializace je pro ClosedSource typická: právě specializovaný SW (např. pro analýzu obrazu apod.) bývá až na výjimky ClosedSource.
  Dále, i firmy vyvíjející velké SW balíky často uvolňují odlehčené verze svých produktů (např. MS Works jako náhražka MS Officce), pro studijní, propagační a poloprofesionální účely - ale to ještě neznamená, že mají racionální důvod je uvolňovat jako OpenSource. Dokonce ani drobnější firmy, které se na podobné produkty výslovně zaměřují nemají podle mě zjevný důvod, aby to dělaly.
  Na druhé straně fakt, že většina OpenSource produktů má právě podobný charakter je spíše z nouze ctnost a důsledek faktu, že koncepce distribuovaného vývoje nenahrává projektům velkých komplexních SW balíků.


  ... Open Source produkty se vyvíjejí rychleji, .. a tedy, že jednoho dne budou tyto produkty lepší než komerční konkurence....

  Směšujete poměrně volně pojmy "komerční" a "ClosedSource" jako protipól "Open Source". Můj pocit je, že pokud v poslední době OpenSource něco stojí za zmínku, vzniká to - zrovna jako na potvrou - především na komerční bázi. A čím je to úspěšnejší, tím více to abstrahuje od proklamativních znaků OpenSource. Kdo vlastně dnes zasahuje z OpenSource komunity do vývoje KDE, který obstarává nějakých 20 - 30 programátorů na plný pracovní úvazek ? Kdo vlastně z řadových vývojářů dnes může Linusovi kecat do vývoje kernelu ? Kdo je dnes schopen zkompilovat plně funkční RedHat Advanced Server z toho, co je veřejně vystaveno na FTP ? Účast vývojářské komunity na takových projektech se omezuje na víceméně dobrovolný bug-trace, což však není specifikum OpenSource - např. i Microsoft má rozsáhlé programy beta-testování přístupné široké veřejnosti.

  Software pro běžné potřeby bude k dispozici všem zdarma - ano, ovšem potřeba uživatelů mít k takovému programu i jeho zdroják je relativně malá. Samozřejmě firmám, které vývojovou linii opustily nemusí nic bránit ani ve zveřejnění zdrojového kódu (např. tak, jak to dělá ID Sofware nebo Apogee s herními engines), ale neviděl bych v tom systémový příklon k OpenSource stejně, jako např. bazary s "počítači na součástky" neovlivňují mainstream trhu s HW.


  ...Open Source software je náhražkou (ne konkurentem) pro celou řadu komerčních produktů...

  To co si konkuruje nejsou produkty, ale jejich výrobci. V okamžiku, kdy se OpenSource ujme komerční subjekt samozřejmě takovou konkurenci pro ostatní představuje. Pokud je OpenSource kvalitní, může se stát i více než plnohodnotnou náhražkou, v tom případě však nejsou řídké případy, že ze dne na den změní licenční model a demonstruje tak, jakou pozici OpenSource vlastně na trhu hraje: jako promotivní marketingový model. Nejde o nic jiného, než zaváděcí cenu, která je z nulové snížena až na zápornou: oproti referenční hladině obvyklé u jiných komodit nabízených v rámci promo zdarma nabízí i know-how ke svojí výrobě. Může si to dovolit, protože cena za takový SW hraje jen obvykle malou položku celkové TCO (dokonce i když do SW neinvestujeme žádný čas k jeho osvojení, zabírá místo na HDD, koliduje s nastavením dalších programů atd...). Pak je ve skutečnosti i tento zdánlivý "dar" zakazníkovi ve skutečnosti hodnotou zápornou: myslím, že i při dnešních nízkých nákladech na média jen málokdo bude stahovat z internetu zdrojáky jen proto, aby je mohl archivovat na disku.

  ....Je to tedy komoditizace trhu, která může vytlačit komerční software a hlavní proud nasměrovat na Open Source..... a až se dokončí i onen proces změny myšlení, mohlo by to značně urychlit pád proprietárního software.... ;-))

  Průmysl žijící z recyklovaného odpadu trhu nemůže nikdy dominovat trhu výroby z primárních surovin, mj. už proto, že ve své podstatě odpad využívá pro ClosedSource nerecyklovatelná "proprietární" řešení. To, že je PHP OpenSource totiž nijak neimplikuje, že jím budou i PHP webové aplikace. Trh a tím pádem i poptávku po OpenSource ve skutečnosti bezezbytku řídí trh ClosedSource, ne naopak. Biologický odpad by si neměl namlouvat, že formuje poptávku po bioplynu - ve skutečnosti je produkce bioplynu závislá na produkci a spotřebě potravin.

  ...Open Source může uvolňovat zdroje, ale žádné nevytváří...

  Myslím, že prostor ke komentáři tohoto odstavce značně zužuje fakt, že vlastně žádné řešení nenabízí (pokud za řešení nepovažujeme poukaz na fakt, že existuje inertní skupina, která do trhu nezasahuje - ať už poptávkou nebo nabídkou). Myslím ale, že není racionální od této tiché většiny čekat, že se do OpenSource zapojí, aniž by za to nevyžadovala odpovídající minimální životní podmínky. Vývoj SW totiž předpokládá určitou minimální infrastrukturu jak technickou, tak organizační.

  ...Bůh, vláda, trh a komunita....

  Závěr úvahy vyznívá filozoficky, až pateticky: Open Source tedy dělá to, co bůh, vlády a trh nedokázali...
  Moje pocity z však jsou z něho značně smíšené: socialismus nebyl poražen "pokořujícím" ale zákonitým způsobem - a pokud je třeba v souvislosti s ním něčeho litovat, pak jen faktu, že nebyl poražen rychleji. Myšlenka socialismu naprosto ignoruje fakt, že jak biologická, tak společenská evoluce je založena na konkurenci - a k tomu, aby byla taková konkurence možná je matematicky nutné vymezit hranice odkud-kam spolu mají-mohou vzájemě si konkurující entity (biologické druhy či třeba právně ekonomické subjekty) kooperovat - a sdílet informace, které mohou být pro konkurenční boj významné. Evoluce probíhá formou izolovaných druhů či kmenů, jejichž genetická informace je vzájemně separovaná mezidruhovou reprodukční bariérou - a to nejspíše nikoliv proto, že si to přál Bůh nebo Vilém Gates, ale prostě proto, že právě takový vývoj probíhá nejrychleji - motivuje jeho účastníky k tomu, aby se informaci, kterou mají druzí konkurenti navíc přizpůsobili. Právě proto se z amorfní dělící biomasy vymezily organizmy, které si větší část genetické informace uchovávají jako druhově specifickou a právě proto komerční subjekty primárně budují svůj rozvoj na právní a technické ochraně know-how a výsledků komerčního výzkumu - což je koncepce, do které ClosedSource logicky spadá.

  Nejsem si dokonce ani jist, zda myšlenka implantovat rozvoj OpenSource do rozvojových zemí ve skutečnosti nepovede k dalšímu prohlubení jejich ekonomické závislosti, stejně jako "obchod" s korálky bez reálné hodnoty. Pokud se mají rozvojové země zapojit do tržních struktrur, nechápu, proč by tak měly činit zrovna formou, jejíž vztah k otevřenému trhu je přinejmenším sporný.... Pokud budeme předpokládat, že lidé využijí jeho intelektuální obsah jako přidanou hodnotu, pak není nikde garantováno její návratnost. Pokud připustíme, že většina uživatelů o tuto přidanou hodnotu nemá zájem, pak zbývá jen prvek rovnostářství a přerozdělování hodnot, které mělo až doposud ve všech historicky doložených souvislostech silně negativní vliv na ekonomický potenciál. Pak se ovšem zákonitě můžeme ptát, zda cena za hodnoty spojené s využíváním OpenSource v dlouhodobé perspektivě nepřevýší zisk. A konečně - nezdá se ani, že by ekonomika vstupem OpenSource na scénu získala nový směr vývoje - až doposud jsou zisky komerčních subjektů z vývoje sofware tím vyšší, čím lépe si dokážou principy ClosedSource obhájit. Firmy jako IBM nebo HP jsou v řadě skomírajících společností zaměřených na OpenSource výjimkou spíše proto, že těžiště jejich příjmů nespočívá v produkci SW.

  Domnívám se, že zastánci OpenSource jsou zaslepeni jeho podporou v komerční sféře (která je ovšem motivována snahou ovládnout trh a je zpolitizována) a odmítají vidět, že firma jako IBM investuje přes miliardu do samotné propagace Open Source, aniž by to nějak garantovalo její životaschopnost (např. Microsoft investuje podobné částky do X-boxu). Myslím také, že v OpenSource komunita poslední době tyké přeceňuje reálný vliv, který na další rozvoj Open Source má - a má minimální šanci ovlivnit, do jaké míry půjde či nepůjde o komerční model.

 • 23. 7. 2003 7:23

  PEpa (neregistrovaný)

  Moc hezky napsane. Asi mate ekonomickou skolu, tak bych Vas pozadal o komentar k dalsi veci. Kdy uz se podle Vas konecne bude na software vztahovat zaruka tak jak ji zname z ostatnich odvetvi? Nebo je pozadovani zaruky dalsi deformace trhu a mame to nechat na trhu jak to vyresi?
  Chybovost programu a nulova zaruka je dalsi male plus k pouziti OpenSource programu. Jiste u zakazek na miru ci specializovaneho softwaru za miliony korun je vetsinou v cene zahrnuta i udrzba, coz se da u software povazovat za formu zaruky, ale u bezneho software tohle neplati.

 • 23. 7. 2003 10:46

  Vaše jméno (neregistrovaný)

  Otázka záruky není věc ekonomické, ale právní školy. Ovšem vlastní oskytováním byť jen omezené záruky na SW by se IT společnosti změnily na pojišťovací společnosti - to není otázka technické, ani legislativní - ale ekonomické rozvahy. Funkcionalita SW je do té míry závislá na HW a SW konfiguraci, že to prakticky znemožňuje ji v rozumných mezích (rozuměj takových, která by neúměrně zvýšila cenu SW) garantovat.

  Čistě technicky, pokud Vám je SW zprostředkováno licencí k používání, není výrobce povinnen garantovat Vám záruku na předmět licence, protože i nadále zůstává jeho vlastníkem - Vám pouze poskytuje práva k užití. Z tohoto pohledu se legislativní postavení SW nijak nevymyká ostatním komoditám založeným na autorském díle. Samozřejmě, proklamativní distanciování se od škod způsobených používáním SW ve většině případů komerčních licenčních ujednání Vám nijak nebrání zavést s výrobcem soudní spor v případech, kdy selhání funkce není prokazatelně zaviněno konkrétní implementací, ale návrhem software - takové soudní spory probíhají běžně. Nutno podotknout, že v případě komerčního SW založeného na OpenSource máte manévrovací prostor ztížen tím, že OpenSource pochází z veřejně dostupné báze, kde není možné jednoznačně vymezit původce zavinění. Prostě kde není konkrétní viník, není ani zavinění.

 • 23. 7. 2003 12:07

  dygot (neregistrovaný)

  Kdyz si koupis auto, nikdo ti neda zaruku, ze se v nem nezabijes a nebo ze s nim nezusobis nejake skody sobe nebo jinym......ofsem muzes uplatnit zaruku napr. na vadny motor a pozadovat opravu zdarma - tak jako napr. service pack pro soft. A podpora tu je par let, tak jako zaruka par let na auto. Neni to krasny?

 • 24. 7. 2003 8:55

  PEpa (neregistrovaný)

  Neni to jasny.
  Kdyz se nabouram a bude to kvuli spatne navrzenemu autu tj. nebude se auto chovat tak jak se melo, pak vyrobce nese plnou vinu. U software se toho vyrobce primo zrika. Kdyz nabouram vlastni blbosti tak za to muzu ja. Kdyz program spadne kvuli tomu, ze ho nekdo blbe udelal tak za to muzu taky ja? To jsou ale podivna meritka.

 • 24. 7. 2003 13:12

  Vojta (neregistrovaný)

  Kdyz se vybourate kvuli vadnym brzdam, kde vyrobce podimenzoval desticky, nese prodejce vinu. Kdyz se vybourate protoze jste setril a dal tam desticky od Franty, protoze jsou pry stejne dobre ale stoji pulku, nemate proti vyrobci nejmensi sanci a jeste hrozi ze ponesete vinu Vy. Protoze neni v silach vyrobce SW aby zajistil ze SW pojede na VSECH kombinacich HW (tohle nedokaze nikdo, proc myslite ze ma MS svuj Hardware Compatibility List?), slo by to udelat jedine tak, ze Vam vyrobce bude garantovat, ze sw nespadne jenom na jim dodanem stroji do ktereho nesmite sahnout. A po pravde, ono se to tak deje. Napr Compaq k nekterym svym serverum takoveto garance nabizel defakto zadarmo.

  Jenze, sel byste do toho? Koupit si pro ucetnictvi stroj? Asi ne, vidte :)

 • 28. 7. 2003 14:21

  Stanik (neregistrovaný)

  Abych pravdu řekl, tak používám stroj od firmy DELL, který je Microsoft certifikovaným strojem. Přesto mi tu operační systém občas padá. Občas se stane, že vinou softwaru (MS Office) příjdu o své dokumenty. Stejně tak se děje mnoho chyb v MS VisualStudiu .NET

  Ty chyby se občas projeví, občas se na ně vidá záplata, ale neexistuje žádný způsob náhrady vzniklé škody...

 • 23. 7. 2003 7:55

  Melkor (neregistrovaný)

  Ufff! Prispevek docten, ja vycerpan.
  Muj pocit by se dal popsat slovy (tety Kateriny): " Kdo chce, hleda zpusoby, kdo nechce, hleda duvody."

  Drahe "Vase jmeno", nikdo Vas nenuti, abyste se zapojoval. V klidu a spokojenosti si uzivejte uzavreny SW, radujte se z nekompatibilit a rikejte si, co se Vam zlibi. Jen si laskave uvedomte, ze (pres snahu jiste nejmenovane firmy) uzivate Internet a ne MSN.

 • 23. 7. 2003 11:34

  petr (neregistrovaný)

  Aaaaa, zase tenhle patla za 30kKc/mes :))) Uz jsi nasel konecne nejake poradne misto a ne jen smudlani za par kacek? ;)

 • 23. 7. 2003 14:14

  petr (neregistrovaný)

  No a kdo se tu podivoval nad temi linky a cisly, co jsem psal ja? ;) Myslim, ze mel jiz zmineny nick ;)

 • 23. 7. 2003 15:54

  Melkor (neregistrovaný)

  A to se jako nesmi porovnat recene s verjne dostupnymi zdroji? Hmmm ...

 • 23. 7. 2003 10:00

  zoul (neregistrovaný)

  "Děkuji za důvěru, nicméně pravděpodobnost, že se jako vývojář uděláte jméno u OpenSource je mnohem menší, než že v oblasti médií prorazíte jako Britney Spears..."

  Kolik slavnych closed-source vyvojaru znate?

  "To je pravda, jenže roztříštěnost platformy je spíše znakem Open Source"

  Coz zkuste nadhodit nekomu, kdo delal nejakou netrivialni aplikaci pro Windows 9x / NT / XP / 2k. Pripadne zkuste o roztristenosti pohovorit v souvislosti s ovladaci pro Windows. Jakkoliv je pravda, ze distribuce Linuxu a UNIXove varianty se na prvni pohled docela lisi, POSIX a podobne normy IMHO garantuji docela rozumny prunik. Dukazem budiz existence hromady netrivialniho software, ktery je vyvijen pro systemy od Linuxu po Solaris.

  "Proč by měli kapitalisté lační zisku trvale udržovat kapitál v odvětvích, která ekonomicky neprofitují?"

  Mozna proto, ze jim nabizi funkcni reseni problemu, ktera v jinych oblastech stoji mnohem vic nez investice do vyvoje jako Free Software? Ekonomika je druhotna zalezitost, prvni tu byl problem a potreba ho resit, pamatujete?

  "...to je nesmysl, existuje řada software, které jsou šířeny zdarma, ačkoliv samozřejmě zadarmo nevznikají (jako ostatně žádný sofware) - jsou prostě křížově dotovány odbytem jiných komodit."

  Jsou sireny zdarma, ale nejsou Free Software. Pripadne jsou sireny zdarma, jsou sireny jako Free Software, ale nemaji slozitost ani zdaleka srovnatelnou s profesionalnim operacnim systemem.

  "Co je fyzicky možné nemusí být vůbec ještě dlouhodobě ekonomicky přijatelné."

  Treba letet na Mesic.

  "Může se to zdát mrzuté, ale ignorování zákonitostí vývoje trhu mívá fatální následky."

  Muze se to zdat mrzute, ale uvazovani v ekonomickych pojmech bez prihlednuti k realite miva fatalni nasledky.

  "Pokud je sofware šířen jako kompilovaný, je hlídání SW čistoty mnohem jednodušší."

  Delate si legraci? Zkuste si vyjadrit zlomkem podil poctu nelegalne vyuzivanych komercnich programu a poctu nelegalne vyuzivanych Free Software programu.

  "Čim větší projekt je, tím je ve skutečnosti veden více jako SharedSource a externí subjekty do něj mohou přispívat jen omezeně."

  Za jak dlouho si myslite, ze protlacite patch do kernelu? Za jak dlouho do Mozilly? A za jak dlouho do MS Office? Windows XP? Kde presne je ten omezeny pristup "externich subjektu"?

  "V každém případě je práce většího počtu programátoru na kratší úvazek je demonstrace extenzifikace vývoje SW se všemi negativními důsledky."

  Demonstrace extenzifikace? Zkuste pismak.cz, sekce dadaism.

  ..."hlavním problémem extenzívního vývoje SW je, že je ve samém důsledku mnohem dražší, než intenzivní vývoj SW. Ve skutečnosti je pro nejvýznamější SW firmy typické, že na plný úvazek zaměstnávají relativně malý počet programátorů - zato vysoce kvalifikovaných a dobře placených."

  IMHO jste nepochopil rozdil mezi katedralou a bazarem: http://catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/

  "To jste mě uklidnil - základním požadavkem uživatele je obvykle disponovat tím nejlepším možným SW"

  Naprosty nesmysl. Uzivatel chce software, ktery splni jeho potreby, coz zdaleka nemusi byt nejlepsi mozny sw. Staci si vzpomenout (jsme preci u te ekonomiky, ne?), ze existuje tez jista *cena* a tudiz jisty pomer cena/vykon.

  "Kdo vlastně z řadových vývojářů dnes může Linusovi kecat do vývoje kernelu?"

  Kdokoliv, pokud ma dostatecne dobre pripominky.

  "Účast vývojářské komunity na takových projektech se omezuje na víceméně dobrovolný bug-trace, což však není specifikum OpenSource - např. i Microsoft má rozsáhlé programy beta-testování přístupné široké veřejnosti."

  Delate si legraci? Myslim ze prilis nevidite do vyvoje otevrenych projektu. Zkuste se podivat do about boxu Mozilly, na ten sahodlouhy seznam prispevatelu, myslite ze jsou to vsechno betatesteri? To same zkuste udelat se seznamem jmen, ktery doprovazi kernel. Nebo Vim. Nebo Apache. Nebo... Srovnavat betatesting uzavreneho software s otevrenym vyvojem software je cire silenstvi.

  "Software pro běžné potřeby bude k dispozici všem zdarma - ano, ovšem potřeba uživatelů mít k takovému programu i jeho zdroják je relativně malá."

  Zdrojak neni pro typicke uzivatele.

  "To co si konkuruje nejsou produkty, ale jejich výrobci."

  To tak nejak nedava smysl, ze? Kdo je vyrobcem Apache? Kdo je vyrobcem kernelu?

  "Pokud je OpenSource kvalitní, může se stát i více než plnohodnotnou náhražkou, v tom případě však nejsou řídké případy, že ze dne na den změní licenční model a demonstruje tak, jakou pozici OpenSource vlastně na trhu hraje: jako promotivní marketingový model."

  Priklad?

  "Trh a tím pádem i poptávku po OpenSource ve skutečnosti bezezbytku řídí trh ClosedSource, ne naopak."

  Cili nezavisle na kvalite Free Software je poptavka po nem dana Closed Softwarem?

  K blabolum o socialismu se odmitam vyjadrovat; kdyz na Tebe banalita vytasi sve banany, vzdej to.

  T.

 • 23. 7. 2003 17:32

  Vaše jméno (neregistrovaný)

  ...Kolik slavnych closed-source vyvojaru znám ?....
  Víc než OpenSource - to rozhodně, panem Gatesem počínaje...

  ...POSIX a podobne normy IMHO garantuji docela rozumny prunik...
  POSIX je jednak zastaralá norma, jednak ani Linux není "POSIX compliant". Existence hromad sofware není důkazem o ničem, roztříštěno platformy ostatně dokonce ani není otázka respektování standardů ale poměru objemu kódu aplikací k objemu kódu sdílených knihoven.

  "Proč by měli kapitalisté lační zisku trvale udržovat kapitál v odvětvích, která ekonomicky neprofitují?"

  ...Ekonomika je druhotna zalezitost... Zatímco o peníze jde až v první řadě

  Muze se to zdat mrzute, ale uvazovani v ekonomickych pojmech bez prihlednuti k realite miva fatalni nasledky.

  ...podil poctu nelegalne vyuzivanych komercnich programu a poctu nelegalne vyuzivanych Free Software programu...
  nesouvisí s problematikou čistoty kódu OpenSource. Zatímco Closed Source je prostě Closed, Open Source podléhá celé řadě právních nuancí podle typu OS licence, pod kterou spadá.

  ...za jak dlouho si myslite, ze protlacite patch do kernelu?...
  Patch je trochu jiná kategorie, mám pocit, že s protlačováním nových technologií do Linux to zdaleka tak svižné není: za deset let existence Linuxu na dektopy nic nového nepřinesl. Mechanismus aplikace hotfixů je v Windows řešen systémově automatickou službou Windows Update a v poslední době se značně zkrátila doba od nalezení chyby do vydání hotfixu i u Microsoftu. Invaze Slammera na 3/4 roku patchovanou BO chybu SQL ovšem naznačuje, že rychlost aktualizace hotofixůnebude jediný bezpečnostní faktor: admini prostě nesmí na existenci hotfixů dlabat. Počet hacků Linuxu převyšuje v poslední době počet hacků Windows, takže ani s dopadem oteřenosti na security OpenSource to není tak žhavé, jak tvrdí vaše teorie....

  Demonstrace extenzifikace? Zkuste pismak.cz, sekce dadaism....
  Napište to výstižneji s použitím dvou slov....

  ..."hlavním problémem extenzívního vývoje SW je, že je ve samém důsledku mnohem dražší, než intenzivní vývoj SW. Ve skutečnosti je pro nejvýznamější SW firmy typické, že na plný úvazek zaměstnávají relativně malý počet programátorů - zato vysoce kvalifikovaných a dobře placených."

  ...IMHO jste nepochopil rozdil mezi katedralou a bazarem...
  Komerčního vývoj OpenSource je na hony vzdálen od koncepce bazaru.

  "To jste mě uklidnil - základním požadavkem uživatele je obvykle disponovat tím nejlepším možným SW"

  ...Uzivatel chce software, ktery splni jeho potreby, coz zdaleka nemusi byt nejlepsi mozny sw....
  Obvyklá potřeba uživatele je mít nejlepší možný SW - to je rekurze, která pohání vývoj technologie.

  ... Linusovi kecat do vývoje kernelu..může kdokoliv, pokud ma dostatecne dobre pripominky...
  Definujte dostatečně dobré.. Koncepce vývoje kernelu Linuxu se několikrát změnila, přestože byla předem připomínkována řadou členů OpenSource komunity. Dobré je zkrátka to, co si myslí Thornvalds...

  "Účast vývojářské komunity na takových projektech se omezuje na víceméně dobrovolný bug-trace, což však není specifikum OpenSource - např. i Microsoft má rozsáhlé programy beta-testování přístupné široké veřejnosti."

  Zkuste se podivat do about boxu Mozilly...
  Mozilla ovšem není komerční projekt, nabízí se zdarma. Kdyby byla za penízky, pochybuji, že by si do jejího vývoje nechali vývojáři kecat tak jako do free projektů. A o tom celý můj příspěvek je: jde o to, že když je OpenSource nabízen za peníze, z koncepce OpenSource zákonitě zbyde jakási SharedSource. Samozřejmě, může se šířit zdarma jako pure OpenSource, pak je ovšem zase nutné OpenSource finančně dotovat. Jde o primární, základní rozpor, kterému se prostě nevyhnete.

  Kdo je vyrobcem Apache? Kdo je vyrobcem kernelu?
  Kernel Linuxu je free, Apache je free. Co je free, jde mimo úvahy o mechanismech trhu.

  "Pokud je OpenSource kvalitní, může se stát i více než plnohodnotnou náhražkou, v tom případě však nejsou řídké případy, že ze dne na den změní licenční model a demonstruje tak, jakou pozici OpenSource vlastně na trhu hraje: jako promotivní marketingový model."

  ...Prikladem promotivní marketingového modelu OpenSource...
  jsou všechny tržně neúspěšné projekty, které přešly pod OpenSource (OpenOficce-StarrOfficce, Mozilla-Netscape atd.). Jde o celkém běžný jev.

  ...Cili nezavisle na kvalite Free Software je poptavka po nem dana Closed Softwarem?...
  Ano, protože OpenSource se komerčně využívá především pro ClosedSource projekty, nikoliv tvorbu dalšího OpenSource, které se nabízí zdarma. Kdyby PHP nemělo použití v ClosedSource zakázkách, programovalo by v něm dnes jen několik nadšenců.

  ....K blabolum o socialismu se odmitam vyjadrovat...
  Pokud se k nim ovšem nevyjádříte, nedokážete že nejde o bláboly. Mě pro změnu připadají jako bláboly ekonomicky nepodložené úvahy o OpenSource.

 • 23. 7. 2003 22:52

  zoul (neregistrovaný)

  Pan Gates ma do vyvojare zatracene daleko, stejne jako mnoho dalsich marketingovych figur, ktere byste zrejme rad za vyvojare oznacil.

  V cem je POSIX zastaraly? To muzete zrovna oznacit za zastaraly UNIX... (a budete mit jistym zpusobem pravdu, jen to nebude znamenat vubec nic)

  Closed Source neni "proste closed", staci se podivat na myriady licenci pouzivane ruznymi CS aplikacemi. Vazne bych chtel vedet, jak moc velky prehled maji o skopicinach predepisovanych CS licencemi velke firmy s desitkami / stovkami pocitacu, pokud nepouzivaji nejake "velke pardon" licence (a jsou takove).

  To, ze Linux prilis noveho na desktop v poslednich deseti letech neprinesl, neznamena, ze to s protlacovanim novych technologii do Linuxu neni zhave. Tvrdil jste, ze je tezke vazne prispet do netrivialnich system vyvijenych otevrenou metodou. Demonstroval jsem, ze prispet (treba nejakym netrivialnim patchem) do otevreneho systemu muze byt pri zachovani pravidel otazkou dni. A najednou jsme u hotfixu Windows? Vazne ma smysl se pokouset o nejakou smysluplnou diskusi?

  Ano, dobre je zkratka to, co si mysli Tornvalds. Protoze se to osvedcilo a protoze je Linus uznavany kvuli sve schopnosti zvolit kvalitni a rozumna reseni. To, ze se Linux dostal tam, kde je dnes, je jasnym dukazem faktu ze "Linus is right" je dobry pristup.

  MySQL je komercni databaze (vydelava si na sebe, zhruba 70 lidi) a seznam prispevatelu je take zatracene dlouhy. Pokud to tedy dobre chapu, lze mit OS projekt, ktery si na sebe vydela a presto udrzi formu OS s patchi a upravami tisicovek vyvojaru po celem svete.

  Nicmene jsme se dostali do tradicni faze diskuze, kdyz uz nema smysl pokracovat :)

  T.

 • 28. 7. 2003 0:28

  dejf (neregistrovaný)

  Ze ma Vilik do vyvojare daleko je velmi pekne receno, je to predevsim marketingovy genius, ktery lidem vysvetlil, ze nove auto staci jednou za deset let, ale wokna se musi menit obrok i s PCckem.

  Co se tyce POSIXu a kompatibility mezi U*X-like systemy obecne, staci se podivat na to na kolika ruznych (HW i SW) platformach lze zkoumpilovat KDE, VMaker, Mozillu... Kompatibilita je celkem slusna a kdyz je problem staci dostatecne rozumet rozdilum mezi systemy na to abyste po pulhodine zjistili, jestli je to sranda na par hodin, nebo prace pro cetu programatoru (a za par let to jiste bude i bez Nas..)

  Za poslednich deset let linux prinesl z nuly nejlepsi desktopovy OS, ktery podle mych celkem dloholetych zkusenosti prekonava v posledni dobe i Macintosh System 7.5.5. Uprimne receno, nedovedu si predstavit, ze bych svoji skolni praci psal pod wokny, kde blbne i tak jednoducha vec jako schranka a navic ma celkem omezene a neintujitivni ovladani (to jen tak na okraj), jinak pisu texty, ci obhospodaruji sverene servery v podstate ze vseho dosem pocinaje a OS/2 konce bez pocitu nejakych zvlastnich problemu (omozeni ano), u woken se dycky najde nejakej problem, kterej nejmene jednou denne (nepocitam rebooty) zarazi praci na dlouhou masturbacni hledaci akci...

  Jinak co se tyce jadra, tak nikdo nikomu nebrani udelat vlastni radu, ktera bude z linusova jadra kopirovat jen cast a dal bude standalone. Mame dnes aktualni jadra 2.2.25, 2.4.21 a 2.6-test2, v dobe kdy bude 2.6-final toho spousta pobezi stale na na 2.2 a ta je od 2.6 celkem daleko (ackoliv distra zkompilovana na 2.2 bude na 99% makat i na 2.6 (viz muj aktualni system - Conectiva 7/2.6-test1 s NFR rootem)), takze z hlediska funkce by v tom nebyl problem, ale kdo to udela? Leda bedna jako je Linus.

  Jinak super clanek, ktery dokazuje ze lide s technickym zamerenim, nejsou zdaleka jen materialistiky zalozeni technokrate, ale umi trochu filosoficky porozjimat, zda se mi ze tento trend se rozviji a to je dobre jednozavitnost je spatna.

 • 23. 7. 2003 10:42

  noname (neregistrovaný)

  Tak tomu jsem taky veril, kdyz jsem nastoupil na VSE, nicmene dnes si myslim, ze podobne teorie o prirozenem vyberu atd.nelze na lidskou spolecnost 100% aplikovat. Jsme totiz kulturni v nejsirsim slova smyslu, zde jsme se odtrhli od prirody a od zvirat. Mimochodem ke zminovane antipatii k socialismu je treba podotknout, ze Peter Drucker (teoretik managementu a ekonomie) kdysi prohlasil, ze nejsocialistictejsi zemi na svete jsou USA, pokud jako definici socialismu vezmeme, ze vyrobni prostredky patri lidem. Lide v USA jsou totiz skrze penzijni fondy nejvetsimi vlastniky vyrobnich prostredku. To, co jsme zazili tady v letech 48-89 totiz zadny socialismus nebyl.

 • 23. 7. 2003 13:13

  tomas (neregistrovaný)

  Vážený(a) "Vaše jméno". S Vaším prispevkem jste si dozajista dal hodně prace. Zajímalo by mne pro jste se nepodepsal? Stydíte se za své názory?

  Jinak s některými Vašimi závěry souhlasím a s některými ne. To je asi normální. Rozepisovat se mi to nechce, nemám tolik času a energie...

  Myslím, ze čas ukáže a v každém připadé je Open source zajímavým úkazem. Ve stručnosti: domnívám se, ze trh funguje a dochází k soutěži mezi různými programy. Zda jsou vytvořeny jako Open Source nebo Closed Source ve smyslu soutěže není zcela relevantní za jakých ekonomických podmínek vznikají.

  Důvody vzniku Closed Source jsou jasné (mzda, zisk). Co se týká Open Source, domnívám se, že důvody vzniku je nutné hledat spíše v psychologii než v ekonomice.

  Mějte se hezky, Tomáš

 • 23. 7. 2003 14:00

  MIlan Berka (neregistrovaný)

  Vaše jméno, Váš příspěvek je dojemný a tak dlouhý, že předpokládám, že ve vaší hlavě již žádné další hluboké myšlenky nezůstali...
  Kdyby se evoluce a lidská společnost řídila Vámi navrhovaným způsobem, tak by jste musel zabít vlastní babičku, aby jste jí nemusel přispívat na důchod, práce po pracovní době na zahrádce Vám jistě nic neříká, brigádnicky vyčistit Vámi a Vám podobnými zasranou řeku je Vám cizí a pomoci sousedovi v nouzi je pro Vás zločin...
  Jste tedy typickým příkladem a produktem tržního prostředí. Asi Vás ani nezarazilo, jak mohla lidská společnost přežít, když ji nenarostly ani silné drápy a ani tesáky, asi nějaký malý nedostatek v evoluci, že?
  Přeji Vám, aby jste bez prostředků tiše umřel před nemocnicí, protože přeci se Vám příčí získat nezaslouženou pomoc.

 • 23. 7. 2003 14:58

  hehe (neregistrovaný)

  Sorry, ale musim se smat (a to nejsem autor toho dlouheho prispevku), myslenky mozna nezustaly, lec nedostatky v gramatice ponechme stranou, nepochybuji, ze byste nebyl schopen psat spravne shodu podmetu s prisudkem. Dokonce je vas prispevek zpocatku (po prvni nejapne vete) velmi zajimave doplneni vypovidajici o vysoke komplikovanosti fungovani mechanismu spolecnosti a kdyby zustalo jen u toho nemohl bych nez souhlasit. Ovsem vas brilantni zaver o nemocnici pusobi asi tak jako kdyz se navonena decentni dama nahlas uprdne. Jednak jste nejspis ubozak, kdyz muzete nekomu neco takoveho prat a navic, coz vas mozna prekvapi, si platime zdravotni pojisteni, ze ktereho je lekarska pece hrazena a tudiz autor clanku, pokud zdravotni pojisteni plati, urcite nebude mit problem lekarskou peci prijmout a rozhodne to nebude v rozporu s jeho presvedcenim.

 • 24. 7. 2003 18:17

  Melkor Unlimited (neregistrovaný)

  .. Přeji Vám, aby jste bez prostředků tiše umřel před nemocnicí, protože přeci se Vám příčí získat nezaslouženou pomoc.

  . navic, coz vas mozna prekvapi, si platime zdravotni pojisteni, ze ktereho je lekarska pece hrazena a tudiz autor clanku, pokud zdravotni pojisteni plati, urcite nebude mit problem lekarskou peci prijmout a rozhodne to nebude v rozporu s jeho presvedcenim.

  To ze si platite zdravoten poistenie v konecnom dosledku nemusi znamenat nic. Staci vyjst von zo svojho klimatizovaneho sklenikoveho prostredia do tvrdej reality a zistite, ze "platenie odvodov na zdravotne poistenie" vam nemusi zabezpecit ani lieky , ani nemocnicne osetrenie, dokonca ani ten pohreb.

 • 24. 7. 2003 18:48

  hehe (neregistrovaný)

  Zarucit vam nikdo nemuze nic :-) I to ze vyjde zitra slunce ma jen urcitou pravdepodobnost .. Navic diskuze o tom jestli to pojisteni zaruci lekarskou peci nebo ne je trochu off-topic, protoze on uz lezi pred nemocnici, kde mu tu peci poskytnout mohou (to je predpoklad) a dotycny tvrdil ze ji neprijme a ja tvrdim ze ji klidne prijme protoze to pojisteni platil.

 • 25. 7. 2003 8:50

  Melkor Unlimited (neregistrovaný)

  ... protoze on uz lezi pred nemocnici, kde mu tu peci poskytnout mohou (to je predpoklad) a dotycny tvrdil ze ji neprijme a ja tvrdim ze ji klidne prijme protoze to pojisteni platil.

  Problem nevidim v tom, ze by tu starostlivost prijal, ale v tom, ze mu ju bez $$$ neposkytnu.

  Realita je krutejsia nez najhorise vizie prognostikov.
  Na Slovensku zaplatis 20,-Sk uz len za to, ze ti Pan Doktor povie "Dobry den". V nemocniciach sa plati za ubytovanie a stravu. Niekde je dokonca platba vyzadovana vopred. Nic z toho nie je pokryte zdravotnym poistenim. A bude horsie.

  Netes sa zbytocne. V CR sa tiez uvazuje o podobnych krokoch.
  Institut zdravotnej poistovne ako sukromnej firmy platiacej statnym zariadeniam za poskytovanie zdravotnej starostlivosti z penazi, ktore stat do zdravotnej poistovne formou odvodov vlozil, sa v podmienkach post-socialistickeho hospodarstva ukazal ako nefunkcny.
  Zdravotna poistovna sa sprava ako ekonomicky subjekt. Jej prioritou nie je zabezpecit zdravotnu starostlivost, ale zisk, Zisk a ZISK.

  Aby nebol pripsevok uplne Off Topic, tak len zopakujem: Prioritou SW spolocnosti produkujucej Closed Source SW nie je uspokojenie potrieb zakaznika, ale zisk. A to niekedy aj za kazdu cenu.

 • 25. 7. 2003 13:15

  hehe (neregistrovaný)

  Stejne tak je prioritou pravnika ZISK a ne pomoc klientovi, stejne tak je prioritou, metare dostat prachy a ne makat na ulici, stejne tak je prioritou profesoru na vysoky skole zisk a ne te neco naucit .. nejaky divny co? Kdyz srovnam tvoje videni s realitou, tak mi prijde ze bychom se meli pokolena brodit v odpadcich, pravnici by meli zbytecne protahovat soudy a profesori na vysoky by meli mlzit, mlzit, mlzit. A prece tomu tak neni. Fakt divny. Mel by sis jit vyhrabnout protiatomovej kryt. Bude hur.

 • 25. 7. 2003 18:47

  Melkor Unlimited (neregistrovaný)

  ... tak mi prijde ze bychom se meli pokolena brodit v odpadcich, pravnici by meli zbytecne protahovat soudy a profesori na vysoky by meli mlzit, mlzit, mlzit.

  Je vidiet, ze si nemusel prist do kontaktu so sudnou praxou. V tomto su si SR a CR velmi vyrovnane. Vcera som cital v spravickach, ze CR prehrala spor na medzinarodnom sude pre ludske prava a musi zaplatit odskodnenie svojmu obcanovi za neprimerane dlhe sudne rokovanie. A to bol uz treti pripad tento rok.

  Natahovanie sudnych sporov je bezna vec. Obvykla taktika "mocnych". Pretahovat sudny spor, dokial to druha strana nevzda, alebo nevykrvaca.

  A k tym odpadkom: Pockaj, az bude treba odpratavat trosky z panelakov. Taka mala stvrt akou je Petrzalka vyprodukuje kopec vysoky ako Gerlach (2650m).

  ... Mel by sis jit vyhrabnout protiatomovej kryt.
  Nemusim. Jeden uz mam. Dva metre betonu a tri metre zemiiny. Len je tu trochu prasno. A vecny hukot ventilacie tiez lezie na nervy.

  ... Bude hur.
  A bude hur, a jeste hur. (Jan Werich)

 • 23. 7. 2003 15:33

  Tomáš Němec (neregistrovaný)

  to HEHE :Můj soused je primář psychiatrie tak ti tam můžu zajistit přijemný ubytování.
  Máš taky velkou duševní silu že se neumíš podepsat.
  to Pavel Berka: Plně svámi souhlasim! Mate moji plnou podporu před ignoranty.Patřim k lidem kteří pomohou pokud můžou.Né ke krysam jak HEHe.

 • 24. 7. 2003 18:21

  hehe (neregistrovaný)

  Chmpf zato ty ses hrdina kerej se umi podepsat :-) nap[sat to ze se menuju tomas nemec nebo petr cech nerku-li josef polak je asi takove prihlaseni se ke svoji identite jako napsat hehe ;-) Mejla asi nemas vid hrdino?

 • 24. 7. 2003 1:06

  Vaše jméno (neregistrovaný)

  Málokterý živočišný druh zabíjí přestárlé jedince, ale zvířata nelze podezírat tak snadno z altrusimu, jako OpenSource programátory, ale také je nijak mimořádně nepodporují. Pro společensky žijící druhy je výhodnější staré jedince udržovat při životě, protože tvoři pro samice s mláďaty přrozenou nárazníkovou zónu pro predátory. Jen tak na okraj: Když staré kusy cítí, že nastává jejich poslední hodinka, instinktivně se samy oddělují od stáda, aby k němu nelákala masožravce... Ale ani ryzí účelnost není v biologické rovnováze dogmatem - mechanismus evoluce pracuje metodou pokus-omyl.

  Odvolávat se a manipulovat s city v případě OpenSource je myslím zbytečné - stejně jako čekat, že diskuse o něm povede k vyřešení jeho existence spolehlivěji, než ověření jeho životaschopnosti trhem. Vy uvádějte svoje argumenty, já zase svoje - osobní invektivy Vám ve věcné diskusi nepomohou.

 • 24. 7. 2003 7:30

  MIlan Berka (neregistrovaný)

  Ano, zůstaňte u svých argumentů i nadále, o osobních invektivách nic nevím, jenom jsem do některých důsledků rozvinul Vaše myšlenky, že se Vám to nelíbí je pochopitelně Vaše věc.
  Vy si skutečně myslíte, že např. komorové oko vzniklo metodou pokus=omyl? Zkuste si to nasimulovat, potřeboval by jste poněkud delší dobu než existuje vesmír... On i Darwin má jisté nedostatky...

  Aha staré kusy se instinktivně oddělují od stáda..., další pěkná teorie, ale to je skutečně škoda času, který nikdo neplatí, že?

 • 24. 7. 2003 18:39

  hehe (neregistrovaný)

  No nevim, zase strela do autu a zadnej gol. Opravdu nema cenu se snazit vysvetlovat nekomu neco, kdyz dokaze neco ocernovat, aniz by dokazal pochopit podstatu oponentova nazoru. Darwinismus nepracuje ciste metodou pokus omyl. Je to gradualisticka teorie. Nahoda se uplatnuje pri vzniku mutaci, ale jejich preziti neni nahodne. Jednoduchou selekci a jednoduchym nahodnym dejem komorove oko nevznikne. Coz ovsem darwinismus netvrdi. Darwinismus mluvi o kumulovane selekci, kdy je oko postupne konstruovano jako dokonalejsi a dokonalejsi a akorat ty nepatrne vylepseni typu vetsi zahnuti tu ci onde, vyrustek tu ci onde jsou nahodna a z nich je nenahodne vybrano toi nejlepsi. Vite to ze jste precetl knizku "Darwinova cerna skrinka" nebo "Spor o Darwina" apod. neznamena ze jste spolknul vsechnu moudrost sveta. Chce to zkratka vic cist.

 • 23. 7. 2003 15:46

  Haplo (neregistrovaný)

  "Děkuji za důvěru, nicméně pravděpodobnost, že se jako vývojář uděláte jméno u OpenSource je mnohem menší, než že v oblasti médií prorazíte jako Britney Spears... Pokud hodláte živit rodinu, Vaše jméno připojené k nějaké GPL ji nenakrmí."

  Ku tomu len tolko, ze nepoznam ziadneho meno programatora od MS, zatial co napriklad pri linuxe to je inak. A ked uz by som chcel, aby mi niekto upravil nejaky OSS sw, tak skusam hlavne velke mena.
  To je pravda, jenže roztříštěnost platformy je spíše znakem Open Source, což lze vztáhnout i na Linuxovou základnu, rozdrobenou do několika velkých a několika desítek menších vzájemně soupeřících distribucí, lišících se mj. instalačním prostředím, způsobem distribuce, verzováním, konfigurací atd.."

  Ale to je spravne a dobre. Ono sa totiz lisia DISTRIBUCIE nie samotne PROGRAMY. Preto si kazdy dokaze sam skompilovat kernel, nakonfigurovat sambu, apache, prisposobit Xserver. Distribucie sa nutne musia lisit, aby si ludia mali podla coho vyberat. MS takisto odlisuje Home/Pro/Server verzie, hoci hry sa daju hrat vsade.

  "Může se to zdát mrzuté, ale ignorování zákonitostí vývoje trhu mívá fatální následky."

  Rovnako fatalne je aplikovat zakonitosti jedneho typu trhu na trh ineho typu. Napriklad na nakladne auto nalozite cokolvek, pokial sa to tam zmesti a auto to unesie. To plati pre KAZDE nakladne auto. Ale napriklad programy pre spracovanie obrazkov sa lisia podporovanymi formatmi. Preto NIEJE jedno aky program pouzijete.

  "Už dnes je plno firem v reálném podezření, že profitují z OpenSource např. tím, že obcházejí OpenOource licence."

  Jasne ... napriklad MS ako najziarivejsi priklad. Co myslite kde by boli teraz bez BSD TCP/IP stacku?
  Ve skutečnosti je pro nejvýznamější SW firmy typické, že na plný úvazek zaměstnávají relativně malý počet programátorů - zato vysoce kvalifikovaných a dobře placených."

  Ano a mnoho tychto vysokokvalifikovanych a dobre platenych ludi prispieva aj do OSS.

  "To jste mě uklidnil - základním požadavkem uživatele je obvykle disponovat tím nejlepším možným SW (a nepletl bych si to "s nejnovějším")."

  Nie zakladnym poziadavkom je uspokojenie potrieb. Najlepsi mozny SW nasleduje az potom. Aj to vsak na zaklade zvazenia nakladov.

  "Účast vývojářské komunity na takových projektech se omezuje na víceméně dobrovolný bug-trace, což však není specifikum OpenSource - např. i Microsoft má rozsáhlé programy beta-testování přístupné široké veřejnosti."

  Nielen bug-trace. Ale aj jeho oprava. To ze najdete chybu v MS produktoch vam umoznuje ju akurat nahlasit a cakat. U OSS ju mozete (ak na to mate) aj sami opravit a pomoct ostatnym.

  " Software pro běžné potřeby bude k dispozici všem zdarma - ano, ovšem potřeba uživatelů mít k takovému programu i jeho zdroják je relativně malá."

  Jasne ze sekretarke to je nanic. Ale ked potrebuje napriklad do uctovneho programu nejaku funlciu, ktora jej ulahci a sprehladni pracu, cela firma profituje zo zdrojakov, ak maju cloveka co to vie spravit.

  Nechce sa mi to dalej komentovat, bolo by toho vela. Len zopar pripomienok. Na OSS sa da komercne zit pre programatora. Je to vsak vsetko o sluzbach. To ze napisem program ako OSS znamena, ze ku nemu dodavam zdrojaky a umoznim redistribuciu a modifikacie. Kludne ho mozem predavat za cenu aku chcem. A dam si zaplatit aj za specificke upravy. To, ze tie upravy moze robit kazdy, kto ma zdrojak je nevyhodne len v tom, ze musim odvadzat KVALITNU pracu, aby mi za to ludia dalej platili. A ze ten kto sa vyzna moze po zakupeni programu, pripadne ziskani z ineho kanala program vyuzivat a aj zarabat na jeho upravach a aplikovani nieje vobec zle. Aspon nemusim vynakladat obrovske prachy na protipiratsku kampan :-) Neviem ako vy, ale ja si dam radsej urobit upravy u povodneho autora, ktory sa v tom aj riadne vyzna ako u niekoho, kto sa tym zdrojakom musel preluskat sam.
  Asi tolko ku zarabaniu na OSS.

  Hlavna nevyhoda closed source je ta, ze tam vacsine firiem platite za zakupenie a aj APLIKACIU riesenia. Pretoze samotny sw su len prostriedky na realizaciu riesenia. Pripadne platite inej firme, ktora riesenie vytvori. A ked sa dana firma pominie, ste pekne v haji.

  Je pravda ze povodny clanok tiez nieje nic moc, ale vas komentar ku nemu je este horsi. Autor povodneho clanku skusal nacrtnut aspon nejake myslienky a snazil sa o pochopenie. Vy len vyhadzujete na oci nezrovnalosti z existujucim systemom. Niekedy par mudrych ludi vyhlasilo ze nic tazsie ako vzduch nemoze lietat. Tusim ze v tej dobe boli velmi uznavani.

 • 23. 7. 2003 18:00

  Vaše jméno (neregistrovaný)

  Ku tomu len tolko, ze nepoznam ziadneho meno programatora od MS, zatial co napriklad pri linuxe to je inak...
  U mě je to nápodobně, jenže obráceně. Řadu projektantů z řad MS znám osobně..

  ...A ked uz by som chcel, aby mi niekto upravil nejaky OSS sw, tak skusam hlavne velke mena....
  Zkusil bych v první řadě jeho autory, jinak se nedoplatíte.... ;-)

  ...Ono sa totiz lisia DISTRIBUCIE nie samotne PROGRAMY....
  Roztříštěnost platformy se projevuje i jinak, než velkým počtem distribucí (které se samozřejmě liší přinejmenším instalačními a konfiguračními programy - jinak by jejich pluralita byla o ničem) např. podílem sdílených knihoven, nebo API.

  ...a mnoho tychto vysokokvalifikovanych a dobre platenych ludi prispieva aj do OSS...
  Lidé pracující na plný úvazek pro Closed Source jednak na takovéto aktivity nemají čas, jednak mají často zakázáno přispívat do OpenSource. Vývojáři Sunu mají dokonce zakázáno jakkoliv komunikovat se svými kolegy, pracujícími na OpenSource projektech - hádejte proč...;-)

  ...Nie zakladnym poziadavkom je uspokojenie potrieb...
  Potřebou řady lidí je mít nejnovější verze SW, bez ohledu na náklady - ty rozhodují maximálně o uspokojení potřeby, ne o potřebě samotné.

  ...U OSS ju mozete (chybu) ... aj sami opravit a pomoct ostatnym...
  Musíte mít přístup do CVS projektu, jinak si takovou chybu můžete opravit maximálně sám - a čekat, až vám oficiální oprava bude s tou vaší kolidovat...

  ...Ale ked potrebuje napriklad do uctovneho programu nejaku funlciu, ktora jej ulahci a sprehladni pracu, cela firma profituje zo zdrojakov, ak maju cloveka co to vie spravit....
  Není mi znám pripad "uctovneho programu" na OpenSource platforme, pokud existují komercni nejaky system pro Linux, pochybuji, ze budete mít k dispozici (vzhledem k financni povaze SW) zdrojaky - a i kdyby jste je mel, prijdete samozrejme o oficialni podporu - cili i o to malo pridane hodnoty navic, co jste za OS zaplatil...

  ....na OSS sa da komercne zit pre programatora....
  To, ze se nejaka skupina na OS uzivi, neznamená, že není jako celek dotována z jiných zdrojů - obvykle z implementací ClosedSource.... Ekonomickým základem existence OS je křížové financování z prodeje ClosedSource nebo HW.

  ...Hlavna nevyhoda closed source je ta, ze tam vacsine firiem platite za zakupenie a aj APLIKACIU riesenia....
  Ano a to řešení je navíc zpravidla ClosedSource...;-) To že máte zdrojáky od řešení ještě neznamená, že je vystavíte veřejně všem těm, kdo si o ně požádají. A pokud firma, která vám je dodala pomine, jste v háji stejně, jako když řešení stavíte na OpenSource.

  ...Vy len vyhadzujete na oci nezrovnalosti z existujucim systemom....
  Já sem nepřispívám proto, abych načrtl možná řešení pro OpenSource. Nevím, proč bych měl být na tom zainteresován a články na rootu mě o tom zdaleka nepřesvědčily.

 • 24. 7. 2003 9:21

  Haplo (neregistrovaný)

  No pozeram ze kazdy o svojom ... Ked som spomenul priklad (ako s tym uctovnym programom), hned ste sa toho chytili ako realenj situacie (ze oss ucto nieje). Dalej jaksi nepremyslate dalej ako je presne napisane, sice ste priapeli propomienkami pod viac clankov, ale z celej diskusie si pamatate len ten posledny :-). Napriklad ked som spomenul vlastnu opravu chyby a nedopisal som uz zaslanie patchu na tuto chybu vyvojarom projektu (niekto to tu spomenul pri patchoch do jadra), tak ste hned vyskocili ze musim mat pristup k CVS projektu. Prikladov je niekolko.

  "Já sem nepřispívám proto, abych načrtl možná řešení pro OpenSource. Nevím, proč bych měl být na tom zainteresován a články na rootu mě o tom zdaleka nepřesvědčily."

  Takisto ako vas nic na roote nepresvedci o sile OS, tak ani mna nepresvedcia vase argumenty. Jednak kvoli vasmu stylu vedenia diskusie a aj preto, ze sa nechcete "zaspinit". Myslite ze diskusai okolo OS ma priniest nieco len pre samotny OS a OS vyvojarov/pouzivatelov? Preboha zobudte sa ... buducnost je nieco medzi CS a OS. Ale asi len ludia od OS su ochotny akceprovat aj cudzie myslienky a skusit im porozumiet a vyuzit ked sa daju.

 • 25. 7. 2003 2:54

  Vaše jméno (neregistrovaný)

  ...buducnost je nieco medzi CS a OS....

  Mezi CS a OS sice evidentně stojí SS.. (politicky korektnější asi bude nepoužívat zkratku, ale Shared Source) - ale osobně si myslím, že budoucnost bude mít SW ještě "uzavřenější" než Closed Source - sice materializovaný do HW způsobem, jehož obejití bude nad rámec technických možností crackerských skupin. Tak bude posléze na investice do vývoje SW nahlíženo stejně, jako na každé jiné materiálové investice. Současná generace SW má s ohledem na bojovníky za autorská práva oproti multimédiím jednu podstatnou výhodu: nedá se bez ztráty funkcionality kopírovat jinak, než 1:1. Možná časem bude pro výrobce užitkového SW výhodnější dodávat je i s CPU aj. HW, na kterém poběží a z chipu poleze jen videovýstup zbavený informace potřebné pro interaktivní využití tak, jako se dnes prodávají hry ala tamagochi.

  Budoucí koncepce SW bude spíš založena na principech umělé inteligence a tam materializace převládne úplně: to co za své peníze získáte si představuji spíš než jako SW něco jako molekulární neuronovou síť natrénovanou na řešení konkrétního typu úloh. I docela jednoduchá NN má tu vlastnost, že funguje jako černá skříňka a nelze bez znalosti technologie její výroby zjistit, jak vlastně funguje....

  Kdoví, možná za čas budete na root.cz ještě rádi bojovat za práva starého dobrého ClosedSource SW, který šlo aspoň crackovat s diassemblerem...;)

 • 28. 7. 2003 0:38

  dejf (neregistrovaný)

  Je videt, ze VASEJMENO nepochopil o co lide v OS komunite bojuji.

  Nam nejde o to videt do vseho, nam jde o to, aby soft ktery ma k ruce ma osobni data, praci... pouzival neco, cemu sami verime, nekdo veri M$, ja verim OS.

  Jaky soft ma muj mobil fakt neresim, ale je pravda, ze bych u nej casto ocenil konzoli s U*IXovym prikazovym zakladem...

  off-topic: treba u Maca mi nevadi ze nevidim do zdrojaku, ono to funguje i po peti letech bez jakekoliv zmeny, system nenici systematicky sam sebe (nebo to aspon nedelaval v dobe kdy se vytvarely verze fungujici na mem archeologickem HW) a kdyz jsem k tomu prisel s novym palmem a synchronizacnim softem, stacilo ho nainstalovat a nesplest si zasuvku modemu se zasuvkou tiskarny.
  U linuxu, sice obcas nefunguje vsechno plne, ale bud existuje funkcni verze, nebo dana vec proste este neni implementovana a ja ji muzu ve volnem case udelat a dat ostatnim k doplneni, upravam, kritice a opovrzeni....
  Situaci mainstreamoveho systemu netreba podrobne licit...

 • 28. 7. 2003 16:38

  Honza (neregistrovaný)

  Po precteni Vaseho dlouheho prispevku jsem si rikal, ze i kdyz mate trosku odlisny nazor, jste pomerne inteligentni clovek. Avsak po precteni tohoto prispevku si to uz nemyslim. Musim konstatovat, ze nerozumite vubec nicemu. Jenom tak placate. To co tady prezentujete jako "vize" je z dovolenim pekna ptakovina. Materializovany software je obzvlaste pikantni :)

  1) Uzavrene reseni CPU + soft samozrejme existuje uz nyni (HW komponenty, mobilni telefony, hodinky.. atd.). Je vhodne jen pro urcite aplikace.

  2) S neuronovymi sitemi jste asi nikdy nepracoval, ze ? Take jsou vhodne jen pro urcite aplikace.

  3) Cracknout se da uplne vse. Staci mit na to vhodne prostedky a know-how.

 • 28. 7. 2003 14:45

  joe (neregistrovaný)

  ---------
  ...Ale ked potrebuje napriklad do uctovneho programu nejaku funlciu, ktora jej ulahci a sprehladni pracu, cela firma profituje zo zdrojakov, ak maju cloveka co to vie spravit....
  Není mi znám pripad "uctovneho programu" na OpenSource platforme, pokud existují komercni nejaky system pro Linux, pochybuji, ze budete mít k dispozici (vzhledem k financni povaze SW) zdrojaky - a i kdyby jste je mel, prijdete samozrejme o oficialni podporu - cili i o to malo pridane hodnoty navic, co jste za OS zaplatil...
  --------------
  Neni pravda, viz SAP . Na ABAPovsky kod se muzete podivat. Nemusite menit SAP standart, ale funcionalitu si jste schopen pridat jako nejaky include apod.(Netvrdim, ze vsechno je "open", jen vlastni "provadeci" ABAPovsky kod uvnitr.)

  Ono je take dobre vedet co Vam to dela, kdyz nepocitate 1+1,ze? :-)