Hlavní navigace

Open Source GRASS GIS konferencia, Trento 11-13 sept. 2002

30. 9. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V dňoch 11. až 13. septembra sa v talianskom Trente uskutočnila prvá medzinárodná konferencia užívateľov a vývojarov Open Source GNU/GPL GISu GRASS. O príspevkoch, súčasnom postavení GISu GRASS a o plánoch do budúcnosti diskutovalo viac ako 100 účastníkov z celého sveta. Ak ste aj na nej neboli, verte mi, o nič nepridete, RealAudio je k dispozícií.

Trento je asi stotisícové mestečko v údolí rieky Adige na južnom svahu talianskych Álp. Je sídlom univerzity, na ktorej pôsobí jedno z dvoch koordinačných centier pre vývoj GRASSu vo svete. Tamojší vývojári a užívatelia usporiadali historicky prvú medzinárodnú konferenciu o GRASSe. Sám som sa na konferenciu veľmi tešil a to najmä na prezentácie, spoznanie nového mesta a miesta bolo až na druhom mieste (;-)). Tešil som sa na ľudí, ktorých už dlho poznám z diskusnej skupiny a na tých, s ktorými sme sa už kedysi stretli.

Pohlad na Trento

Úvodné slovo patrilo Markusovi Netelerovi (na obrázku) koordinátorovi vývojárov GRASSu, ktorý zhrnul kde sa asi GRASS ako Open Source GNU/PGL GIS náchádza a kam by mal smerovať. Zdôraznil, že model, ktorým sa vyvíja GRASS, je kdesi medzi modelom typu „cathedral“ a typom „bazaar“, a označil ho ako model typu „council“ (priznám sa, že som tomu veľmi neporozumel). Prvá distribúcia GRASSu bola cez Internet distribuovaná v roku 1989 a 2. septembra 2002 bola uvoľnená stabilná verzia 5.0. Podľa požiadaviek užívateľov by sa v budúcich verziách GRASSu mali objaviť tieto funkcie:

 • podpora viacnásobných sedení v GRASSe
 • podpora nových kartografických projekcií a ich transfomácie
 • internacionalizácia pomocou „gettext“
 • nové GUI

Markus Neteler prednáša

Z programátorského hľadiska GRASS potrebuje do budúcnosti vyriešiť tieto problémy:

 • skonsolidovať zdrojové kódy
 • prerobiť existujúce knižnice na zdieľané knižnice (zmenší veľkosť bináriek)
 • rozdeliť GRASS do tzv. tématických balíkov (GRASScore, GRASSbase, GRASSimagery), užívateľovi bude stačiť nainštalovať len balík, ktorý potrebuje a bude sa v ňom môcť lahšie orientovať
 • nový zobrazovací systém, ktorý by v grafickom okne podporoval okrem rastrov aj základné kartografické entity (napr. legendy)
 • tvorba GRASS „démona“, ktorý by dohliadal na správu metadát pri viacerých GRASS sedeniach
 • podpora pre C++
 • vylepšiť 3D podporu s prepojením na 2D rastrové dáta
 • podpora časových sérií pre 2D rastre a vylepšiť 3D zobrazovanie

Možno filozofickou sa môže javiť téma prístupu ku geodátam. Zatiaľ čo v USA nastupuje trend komercializácie pôvodne voľne dostupných geodát, v Európe nikdy neboli žiadne geodáta voľne prístupné. Diskutovala sa preto myšlienka podpory FGDL (Free GeoData License) licencie, ktorá sa nesie v duchu GPL licencie. Zaujímavou sa javila myšlienka spristupnenia vysledkov GIS analýz verejnosti, ktorá by na druhej strane svojím záujmom propagovala rozvoj geoinformačných technológií.

Konferencia nesklamala. Už prvé prednášky nasadili vysoký štandard v kvalite. Oblasť aplikácií, v ktorých bol GRASS použitý, bola naozaj široká. Dalo sa vidieť použitie GRASSu v oblasti modelovania reliéfu, napr. jeho oslnenia. Alessandro Frigeri prezentoval jednu z prvých analýz povrchu Marsu z dát, ktoré získala sonda Viking. Objavili sa dva príspevky s využitím GRASSu v modelovaní potenciálnych zosuvných území. Paolo Zatelli predviedol 3D možnosti GRASSu v modelovaní vzdušných prúdov. Helena Mitášová, aktívna vyvojárka a jedna z kľúčových osobností v GRASS komunite, predviedla vysoko motivujúce nasadenie GRASSu v 3D modelovaní prírodných procesov. Konkrétne išlo o modelovanie koncentrácie chemikálií v zálive Chasepeake a eróziu pôdy založenej na fyzikálnych modeloch. Jasne ukázala trend kam sa bude v budúcnosti kartografia uberať – prechod z 2D dimenzie do 3D a 4D dimenzií a interaktívne mapy.

root_podpora

Objavili sa viaceré príspevky využitia GRASSu v oblasti spracovania radarových dát o zemskom povrchu, menežmentu chránených území, meteorologických aplikácií, mapovania ľadovcov, či predpovedania rozsahu územia zasiahnutého povodňou. Z technickej oblasti Ján Stankovič predviedol, ako doslova narval GRASS do PDA značky Ipaq pričom kompiloval GRASS na viacerých Ipaqoch naraz zosieťovaných do akéhosi mini-klastra. Viaceré príspevky predviedli GRASS ako mapserver. Roger Bivand úkázal, ako sa dá spojením GRASSu a eRka získať silný nástroj na geoštatistické analýzy.

Aj samotní organizátori boli prekvapení kvalitou príspevkov na konferencii, čo znamená, že nasledujúci ročník buda mať naozaj čo robiť, ak sa bude chcieť tomuto vyrovnať. Veď chýbali už iba aplikácie z oblasti „medical imaging“, aby oblasť nasadenia GRASSu bola kompletná. Verte-neverte ale česko-slovenská komunita bola v Trente druhá najpočetnejšia. Ak nepočítame prvých Talianov, obstáli sme dosť dobre, a to nielen v počte. Ak by mal niekto záujem o PDF verziu niektorých príspevkov kontaktujte ma. Ešte lepšie by však bolo vystaviť kompletné prezentácie kdesi na Internet, buď vo forme html dokumentu, alebo samotnej prezentácie. Obrázky totiž vravia za všetko. A teraz to najlepšie. Celá konferencia sa dá znovu vidieť v RealAudio formáte.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku