Hlavní navigace

Open-Xchange Server 5 (první část)

5. 1. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Synonymem pro groupware většinou bývá Microsoft Exchange. Většina manažerů společností ani neví o jiných systémech, které mají stejnou funkcionalitu a dokonce i mnoho rozšíření integrovaných přímo do systému. Velmi zajímavým řešením je Open-Xchange Server 5. Výhodou tohoto řešení je možnost volby dodavatele operačního systému mezi Red Hat nebo SUSE na straně serveru a nezávislost na straně stanice.

Open-Xchange (dále je n OX) je groupware sytém s přístupem k informacím pomocí www rozhraní (obr. 1) nebo lokálního klienta nainstalovaného na stanici uživatele. Tímto je zajištěna možnost pracovat jak při připojení na server, tak i v případě, kdy nemáme dostupné napojení na internet. Tyto způsoby práce s informacemi groupware jsou nyní nejvíce používány, avšak nastupuje doba mobilních technologií, proto je do OX integrován SyncML server s podporou komunikace s mobilními telefony a nejen s nimi bez nutnosti využití počítače.

Tím se otevírají nové možnosti způsobu použití především pro operativní řízení servisních techniků, kterým ke komunikaci stačí pouze mobilní telefon s aktivovaným gprs pro přímou komunikaci se serverem. Centrální dispečink příjme požadavky zákazníků a předává je servisním technikům pomocí groupware rozhraní www, outlook, kontact …

OX 1.

Obrázek 1.: www rozhraní Open-Xchange

Co od groupware sytému očekáváme a co od něj čekat nelze

Groupware nám nabízí týmovou spolupráci s možností využívat centrálního zdroje dat, ať se data týkají kontaktů, schůzek, úkolů nebo emailů. Toto rozdělení je typické pro většinu groupwarových systémů. OX nabízí rozšíření funkcionality o řešení týmových projektů, evidenci dokumentů a diskuzní fórum pro řešení navrhovaných témat. OX vám zajistí kontrolu nad plánováním schůzek s kontrolou nad využitím zdrojů ve společnosti. Zdroje mohou být např. projektor, automobil, zasedací místnost atd.

Systém tak za vás automaticky řeší kontrolu nad upozorněním na naplánované události. Takto získáte více času na vlastní realizaci požadovaných činností a s tím i související zvýšení produktivity. Všechny groupware systémy jsou postaveny na principu shromažďování informací o práci jednotlivých uživatelů nebo celých skupin. V případě, že tyto informace nebudou do systému zadávány, nelze očekávat funkčnost u žádného groupware systému. Proto je primárním požadavkem zajištění vstupních dat od uživatelů systému.

Lokální klienti pro OX ve Windows

Většina manažerů a IT správců společností se při pořizování groupware systému ptá na otázku “Funguje to s Microsoft Outlook stejně jako Microsoft Exchange?” Odpovědí je: funguje, ale … Ta ale jsou opodstatněná, neboť žádný systém nefunguje naprosto stejně jako systém jiný. Většina funkcí je při komunikaci a práci Outlooku s OX identická jako při použití původního řešení s Exchange. Jsou ale i části, které se dají využívat jako prospěšné a u spojení s Exchange nefungují. Především je to využití IMAP serveru a s tím možnost volit více serverů v jednom rozhraní Outlooku, bez nutnosti přepínání mezi profily.

Jelikož se pro poštovní server používá osvědčená, stabilní a velmi výkonná kombinace Postfix a Cyrus, je znát i nárůst rychlosti při práci s emaily. Příjemné pro uživatele je serverem prováděné třídění a detekce SPAM zpráv. Detekovaný SPAM je v předmětu zprávy označen SPAM s tím, že v textu zprávy je popis, proč byla zpráva označena jako SPAM. Originální zpráva je připojena jako příloha. Podporována je práce v režimu jak online, tak i offline, kdy je uživatel bez přímého připojení na server a pracuje pouze s informacemi na svém PC nebo notebooku.

Pro práci s dokumenty přes WebDAV rozhraní je připraveno přímé napojení dokumentů jako lokální disk za využití služby integrované do Windows „připojení místa v síti“. Velmi příjemným programem z dílny společnosti Novell je NetDrive umožňující namapování dokumentů jako lokální disk ve vašem PC.

Lokální klienti pro OX v Linuxu

Pro linuxové stanice je dostupný taktéž lokální klient vzhledem a funkcemi odpovídající Outlooku, a tím je Kontact integrovaný do KDE. Nyní je připravováno přímé propojení dalšího linuxového poštovního klienta, a tím je Evolution. Tím výčet klientů pro linux nekončí. Velmi slibně je vyvíjen poštovní klient Mozilla Thunderbird, kde je již integrována práce s kontakty přes LDAP databázi a pomocí pluginu i kalendář. Především kalendář je doposud ve vývoji a jeho nasazení do pracovního prostředí zatím nelze doporučit. Přístup na dokumenty uložené v OX je možný pomocí mnoha klientů podporujících WebDAV. Jako nejvíce používané uvedu Konqueror či Nautilus. Oba klienti umožňují přístup na dokumenty tak, jako by byly přímo uložené na disku lokální stanice.

Lokální klienti pro OX v Mac OS

Abych nevynechal třetí velkou skupinu uživatelů se systémem Mac OS. I zde je podpora groupware funkcí pomocí. Kalendář je řešen přes iCal, kontakty pomocí LDAP adresáře a pošta přes IMAP. Ani Mac OS není o práci s dokumenty pomocí WebDAV ošizen, jejich podpora je přímo integrována do systému. Stačí zvolit Go a vybrat Connect to Server, kde vyplníte požadované údaje o serveru a autorizaci uživatele. V případě správně uvedených informací již můžete pracovat s dokumenty, jako by byly na vašem disku.

CS24_early

Nabídka funkcí OX

OX nabízí práci s informacemi z těchto skupin

  • Portál
  • Kontakty
  • Kalendář
  • Úkoly
  • Projekty
  • Dokumenty
  • Znalosti
  • Odkazy
  • Fórum
  • Nástěnka

Především pro manažery a správce IT bude v následujícím článku popsán způsob implementace a cenové požadavky systému. Jednotlivé funkce a jejich využití v běžném pracovním nasazení budou popsány v dalších pokračování. Pro netrpělivé zájemce doporučuji český zdroj www.inet-office.cz a originální zdroj v anglickém jazyce www.open-xchange.com.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku