Hlavní navigace

OpenWeekend 2003

19. 2. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Studentská Unie ČVUT - klub SILICON HILL, ICZ a.s., Trustica s.r.o., CESNET z.s.p.o. vás zvou na pokračování akademické konference OpenWeekend 2003 ve dnech 15. a 16. března 2003 v posluchárně D1 FSV ČVUT v Praze 6-Dejvicích.

Vstup zdarma. Zajištěno dostatek míst pro všechny (v případě extrémního zájmu přímý přenos do jiné posluchárny)

OpenWeekend je konference o nejrůznějších tématech týkajících se otevřených technologií a free software, zaměřená na zviditelňování a popularizaci těchto řešení pro akademické a komerční využití. Přednáší dobrovolníci z řad studentů i nestudentů.

Studentská unie (SU) ČVUT je nezisková organizace, pořádající nejrůznější kulturně-vzdělávací akce pro akademickou i neakademickou obec. Bližší informace jsou k dispozici na www.su.cvut.cz

Klub Silicon Hill je klub SU ČVUT provozující počítačovou síť na studentských kolejích ČVUT v Praze na Strahově. Tato síť je jednou z největších ve střední Evropě a na svých serverech a routerech využívá výhradně GNU operačních systémů s jádry Linux/*BSD. Domovská stránka klubu se nalézá na www.sh.cvut.cz.

Aktuální informace jsou dostupné na www.openweeken­d.cz

Program přednášek

Transformace v XML

Petr Cimprich <petr@gingerall.cz>

Přednáška se bude zabývat srovnáním různých přístupů k transformaci XML dokumentu s praktickými ukázkami výhradně za použití Open Source softwaru. Hlavními tématy budou DOM, SAX, XPath/XSLT a STX a porovnání jejich vhodnosti pro typické transformační ú­lohy.

DocBook

Jiří Kosek <jirka@kosek.cz>

DocBook je dnes již standardním XML/SGML formátem pro tvorbu dokumentace, který používá mnoho Open Source i komerčních projektů. Příspěvek posluchače seznámí se základními principy DocBooku a s volně dostupnými nástroji pro zpracování docbookových dokumentů a jejich konverzi do dalších formátů, například HTML, PDF a další.

Plone CMS
David Pravec <david.pravec@zug­.cz>

Plone je Open Source Content Management System (Systém správy obsahu). Hlavní cíle systémů správy obsahu jsou umožnit snadnou tvorbu, publikování a prohledávání informací. Plone je založeno na službách CMF (Content Management Framework) a objektového transakčního aplikačního serveru Zope od firmy Zope Corporation a využívá tak sílu a jednoduchost jazyka Python. Objektový aplikační server Zope, Zope Page Templates (Šablony Stránek) a Workflows (pracovní toky) umožňují rychlou a bezproblémovou spolupráci tvůrců obsahu, designérů a programátorů.

TLS a další novinky v bezpečné komunikaci
Dominik Pantůček <Dominik@Trus­tica.cz>

 • Srovnání SSLv2 a v3 s TLS v1.0 z hlediska aplikačního programování.
 • Krátký pohled do vnitřku protokolu (blocks, record layer, handshake…).
 • Podporované šifrovací algoritmy.
 • Důvody pro adaptaci na TLS, bezpečnost, možnosti rozšiřitelnosti.
 • Stav implementace TLS v OpenSSL (bude samozřejmě aktuální podle stavu při konání OpenWeekendu).
 • Jednoduchá praktická ukázka vytvoření aplikace klient-server nad protokolem TCP/IP se zabezpečením pomocí TLS.

GNU Bayonne, využití Free Software v e-governmentu
David Sugar <dyfet@ostel.com>

GNU Bayonne is a freely licensed middle-ware telephony server that can be used to create and deploy script driven telephony application services running under GNU/Linux. GNU Bayonne application services can interact with remote users automatically over the public telephone network. Using commodity PC hardware and CTI cards running under GNU/Linux available from numerous vendors, GNU Bayonne can be used to create carrier grade applications like carrier hosted Voice Mail and calling card systems, as well as enterprise applications such as unified messaging, and even complete stand-alone commercial telephone systems. GNU Bayonne can be used to provide voice response for e-commerce systems and has been used in this role in various e-government projects. GNU Bayonne is part of the GNU system (http://www.gnu­.org/software/ba­yonne).

Panelová diskuse na téma Otevřené technologie ve statní správě

 • Vladimír Mlynář (ministr Informatiky)
 • Jan Kasprzak (předseda Českého sdružení uživatelů OS Linux)
 • David Sugar (FSF USA)
 • Pavel Janík (vedoucí lokalizace OpenOffice.org, člen představenstva CZLUGu)

IPv6 – principy a interakce s Open Source
Vladimír Kotal <vlada@openbsd.cz>

Přednáška pokryje všechny základní a důležité aspekty IPv6 – principy, návrh, přechod IPv4, IPv6, bezpečnostní mechanismy, routing, autokonfiguraci, podporu mobility. Součástí přednášky bude popis jednotlivých implementací IPv6 stacku (Linux, BSD, Cisco) a možnosti jejich konfigurace s příklady výstavby IPv6 sítě (zřejmě částečně téma do diskuse na konci) Podle možnosti bude dále podána zpráva o výskytu IPv6 v cz/sk sítích (CESNET, XS26) a popis aplikací využívajících IPv6.

Bezpečnost Wireless sítí
Juraj Bednár, Rastislav Rickardt <juraj@bednar.sk, rickardt@isternet.sk>

 • krátký přehled technologií používaných u wireless sítí
 • úvod do problematiky a možné zpúsoby útoků
 • způsoby ochrany
 • ipsec, cipe a problémy se šifrováním
 • proč není vhodné zapouzdřovat tcp/ip do tcp/ip (např. ppp via ssh)

CZFree.Net, Wi-Fi
Zdeněk Janda <deu@czfree.net>

 • vznik a filozofie projektu
 • podstata funkce sítě a její pravidla, komunita členů
 • současný stav a rozvoj projektu a jeho skutečná podstata, počet a mapa přístupových bodů a počet připojených členů, připojené neziskové organizace
 • svobodné médium – volná výměna paketů, nový digitální prostor pro komunikaci, multimedia a kulturu
 • experimentalní využití CZFree.Net (QOS, IPV6, atd.)
 • technologie – mikrovlny 2.4Ghz, wifi, ronja
 • technologie a její vlastnosti, spolehlivost a rušení, předpoklady fungování
 • bezpečnost Wi-Fi na úrovni hardware (Access Pointy, WEP, atd.)
 • bezpečnost Wi-Fi na úrovni sotware (Linux, šifrování IPSEC, komprese a tunelling, atd.)
 • shrnutí bezpečnostních hledisek Wi-Fi, závěry pro bezpečný provoz

Na kanálu se pracuje aneb O revolučním objevu v kryptoanalýze
Vlastimil Klíma, Tomáš Rosa <vlastimil.kli­ma@i.cz, tomas.rosa@i.cz>

Kryptoanalýza, věda o luštění, přišla v posledních několika letech se šokujícím objevem, který nese divný název: postranní kanály (PK). Ukázalo se, že ze systému, který implementuje ty nejlepší šifry (třeba AES nebo RSA) s dlouhými klíči podle uznávaných kryptografických norem, který je zavřen za mřížemi a jehož operační systém a okolí splňují přísné počítačové a bezpečnostní normy, lze postranními kanály snadno získávat právě ty informace, které měly zůstat utajené. Kryptoanalytici se vrátili k samým Shannonovým začátkům kryptologie a začali využívat ty nejnicotnější informace z praktické realizace šifer, protokolů, komunikace apod. Najednou záleží na každém chybovém hlášení, časové prodlevě, napěťově-proudovém chování, elektromagnetickém vyzařování nebo úplně jiné neškodně vyhlížející odezvě systému, a to za stavu jak normálního, tak za stavu záměrně vnesené chyby útočníkem. PK patří mezi nejefektivnější kryptoanalytické metody vůbec a zásadně mění celou oblast aplikované kryptologie. Týkají se všech operačních systémů, kryptografických jader, knihoven, protokolů, zařízení a schémat, která provádí senzitivní operace. Při práci na návrhu některých protiopatření v národních bezpečnostních prostředcích jsme také objevili nové postranních kanály ve schématu RSA-KEM připravovaném jako ISO norma a ve schématu PKCS#1. V přednášce chceme posluchače seznámit jak s touto novou oblastí, tak s našimi zkušenostmi s PK.

CS24_early

Ladění serverů s vysokým výkonem
Miroslav Janda <mija@sh.cvut.cz>

 • úvod do 1gbps sítí
 • ladíme Linux
 • volba HW
 • volba disky/raid
 • porovnání souborových systémů
 • jaký SW a proč
 • reálně dosažitelné výsledky

ALSA pro Compaq iPAQ
Tomáš Kašpárek <kasparek@fit­.vutbr.cz>

 • vývoj pro PDA
 • stav 2.5.x jádra pro provoz na iPAQu
 • úpravy ALSy pro použiti na iPAQu
 • společná část pro chip UDA1341TS
 • specifická část pro iPAQ (sa11×x ARM)
 • výsledné srovnání s OSS

Byl pro vás článek přínosný?