Hlavní navigace

PearPC - PowerPC Architecture Emulator (I.)

19. 12. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Radi objavujete niečo nové? Potom mám pre vás jeden tip – open-source PowerPC Architecture Emulátor. V nasledujúcom texte nájdete postup, ako tento emulátor nainštalovať pod operačným systémom Linux.

PearPC 0.3.1 je aktuálna verzia emulátora PowerPC, určeného pre platformu x86 a šíreného pod licenciou GNU GPL. Autorom tohto zaujímavého projektu je pán Sebastian Biallas. Emulátor aktuálne podporuje inštaláciu nasledujúcich systémov: Darwin for PowerPC, Mac OS X a Mandranke Linux 9.1 for PowerPC. Pri inštalácii operačného systému Mac OS X musíte použiť verziu 10.0 a vyššiu. Totiž, staršie verzie tohto operačného systému nie sú emulátorom podporované. My si postup inštalácie ukážeme na verzii Mac OS X 10.3 Panther.

DOWNLOAD

Emulátor je dostupný v zdrojových kódoch pre operačný systém Linux (sources-bzip2). Na domovskej stránke nájdete aj verziu pre operačný systém Windows (win32 jitc, win32 generic). Okrem toho sú na stránke k dispozícii aj komprimované súbory veľkosti 3 a 6 GB (pearpc-3gib.img, pearpc-6gib.img). Súbor (pearpc-3gib.img, resp. pearpc-6gib.img) využije emulátor ako virtuálny disk, na ktorý sa nainštaluje operačný systém Mac OS X. Ak vám veľkosť uvedených súborov nevyhovuje, môžete použiť perl script zo stránky http://vu1tur­.eu.org/tools/ a vytvoriť si súbor s ľubovoľnou veľkosťou. Napr. súbor veľkosti 5 GB vytvoríte takto:

perl makgimg.pl /mnt/disk/pearpc-5gib.img 5000M 

KOMPILOVANIE

Pri kompilovaní emulátora postupujte takto:

tar xvfz pearpc-0.3.1.tar.gz
cd ./pearpc-0.3.1
./configure
make
make install
cp video.x /usr/local/bin 

Ešte treba vytvoriť virtuálny disk. Ja som zvolil veľkosť 6 GB. Použiť by sa však mal dať aj menší virtuálny disk. S väčším však neriskujete, že emulátor nebude mať dostatok miesta pre inštaláciu operačného systému. Teda súbor veľkosti 6 GB rozbalíme do cieľovej oblasti takto:

bzip2 -d /mnt/disk/pearpc-6gib.img.bz2
mv /mnt/disk/pearpc-6gib.img.bz2 /mnt/disk/macosx-disk.img 

SPUSTENIE EMULÁTORA

Emulátor spustíte pomocou príkazu ppc ppc.cfg z konzoly pod X Window. Skôr ako sa emulátor rozbehne, bude potrebné vytvoriť a zostaviť konfiguračný súbor ppc.cfg. Ten môže vyzerať napríklad takto:

##PearPC Configuration File – ppc.cfg - BEGIN

ppc_start_resolution = "1024x768x15"

redraw_interval_msec = 10

key_toggle_mouse_grab = "F12"

key_toggle_full_screen = "Alt+Return"

prom_bootmethod = "select"

prom_env_machargs = "-v"

prom_driver_graphic = "/usr/local/bin/video.x"

memory_size=0x20000000

##DESTINATION
pci_ide0_master_installed = 1
pci_ide0_master_image = "/mnt/disk/macosx-disk.img"
pci_ide0_master_type = "hd"

##SOURCE
pci_ide0_slave_installed = 1
pci_ide0_slave_image = "/mnt/os/MacOSX/osx1.iso"
pci_ide0_slave_type = "cdrom"

pci_usb_installed = 1

nvram_file = "nvram"

##PearPC Configuration File – ppc.cfg - END 

POPIS KONFIGURAČNÉHO SÚBORU PPC.CFG

Parameter ppc_start_resolution určuje v akom rozlíšení sa emulátor spustí. Pre voľbu rozlíšenia môžete použiť nasledujúci vzorec: (šírka)x(výška)x(farebná hĺbka) alebo (šírka)x(výška)x(farebná hĺbka)@(frekvencia). Kde farebná hĺbka môže nadobúdať len hodnoty 15 a 32. Parameter redraw_interval_msec určuje v milisekundách rýchlosť prekresľovania obrazovky. Môžete použiť hodnoty z rozsahu 10 a 500. Platí tu, že čím je hodnota menšia, tým je prekresľovanie rýchlejšie. Hodnotu menšiu ako 10 ani neskúšajte – emulátor nebude správne pracovať.

Parameter key_toggle_mouse_grab a

key_toggle_full_screen obsahujú informáciu o klávesoch pomocou ktorých ovládate myš a zobrazenie emulátora. Prvý parameter uvoľní myš z okna emulátora, ak to budete potrebovať a druhý prepne emulátor zo zobrazovania v okne na zobrazenie v celoobrazovkovom móde. Parameter prom_bootmethod určuje spôsob zavedenia systému – hodnota auto zavedie prvú bootovateľnú oblasť (angl. partition), hodnota select zobrazí zoznam bootovateľných oblastí a hodnota force nahrá a zavedie systém z lokálneho súboru určeného parametrom

prom_loadfile.

Ak ako hodnotu v parametri prom_env_machargs uvediete „-v” bude emulátor zobrazovať podrobnejšie informácie počas zavádzania systému. V prípade, že o tieto doplnkové informácie nemáte záujem, upravte hodnotu parametra takto: prom_env_machargs = "". Parameter prom_driver_graphic = "video.x" je dôležitý v prípade, ak chcete zaviesť operačný systém Mac OS X. Emulátor používa tento ovládač (angl. driver) pri zmene rozlíšenia. Parameter memory_size určuje veľkosť pamäti, ktorú si emulátor rezervuje pre beh operačného systému. Štandardne je táto hodnota 0×8000000 (128 MB). Neodporúča sa však použiť hodnotu menšiu ako 0×4000000 (64 MB). Ak máte dostatok pamäti môžete použiť aj hodnoty: 0×10000000 (256 MB), 0×20000000 (512 MB), či 0×30000000 (768 MB) a pod.

Podcast - kyberbezpečnost

Nasleduje skupina parametrov ktorá určuje, kde sa nachádza súbor s príponou img, ktorý je pre inštaláciu systému Mac OS X nevyhnutný. Ďalšia skupina parametrov zasa určuje cestu k súboru s príponou iso. Tento súbor predstavuje prvé inštalačné CD operačného systému Mac OS X. Predposledný parameter obsahuje informáciu o podpore pre USB – pci_usb_installed = 1. A konečne posledný parameter nvram_file = "nvram" určuje názov súboru, ktorý obsahuje NVRAM. Súbor sa vytvorí automaticky, ak to bude potrebné. Konfiguračný súbor môže obsahovať aj viac parametrov, tie však nie sú pre samotnú inštaláciu operačného systému Mac OS X nevyhnutné. Podrobnejšie informácie o ďalších parametroch nájdete na pearpc.source­forge.net.

Nabudúce nainštalujeme systém Mac OS X.

Byl pro vás článek přínosný?