Hlavní navigace

PHP a WebDesign

24. 5. 2002
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Do dnešní recenze jsem se rozhodl zařadit hned tři knihy, které spolu úzce souvisejí. Zabývají se totiž efektivní tvorbou efektních webových stránek. Řeč bude o knihách PHP pro úplné začátečníky, PHP v příkladech a Dokonalý WebDesign.

Přiznám se, že tvorba webových aplikací není zrovna mou silnou stránkou. V záplavě knih popisujících mnoho technologií a způsobů tvorby, které jsou většinou určeny zkušenějším uživatelům nebo se zaměřují výhradně na produkty komerčních firem, jsem však objevil několik zajímavých publikací, které pomohou každému začínajícímu webmasterovi dostat se na potřebnou úroveň, aby dokázal vytvořit kvalitní a dobře fungující web. Pro dnešní recenzi jsem vybral tři knihy, po jejichž prostudování a pochopení probrané látky se dostane snad každý začátečník na úroveň, kterou můžeme považovat za profesionální.

PHP pro úplné začátečníky

Vžijme se do situace začátečníka, který ovládá HTML, ale rád by svoje stránky oživil, resp. „zinteraktivnil“. K tomuto účelu se rozhodl využít fenomén posledních let – jazyk PHP. Ačkoliv je na trhu už poměrně velké množství publikací s touto tématikou (o některých si ještě v budoucnu povíme), v mnoha z nich chybí skutečně detailně propracovaný úvod začátečníka do struktury jazyka. Co tedy chudák začínající webmaster bude dělat? Učit se chybami. Právě tento nedostatek informací, vedoucích ke zvládnutí základů jazyka, se evidentně rozhodl napravit pan Jakub Mach, který napsal stručnou, avšak zároveň velmi dobře zpracovanou knihu s názvem PHP pro úplné začátečníky.

Celá kniha obsahuje jen něco málo přes sto stran, avšak informací je v ní dostatek. Autor se nejprve věnuje charakteristice samotného PHP a připravuje čtenáře na to, co vlastně může od tohoto jazyka čekat. Uvádí některé typické prvky zdrojového kódu a popisuje řadu možností, které tento jazyk má. Následuje kapitola věnovaná instalaci, a to jak pro MS Windows, tak i pro Linux. V dalších kapitolách jsou již probírány jednotlivé prvky samotného jazyka, tedy nejdříve příkazy, funkce a následně formuláře. Právě ty jsou popsány velmi podrobně. Autor se zmiňuje nejen o jejich tvorbě, ale také podrobně rozebírá jejich činnost – co se děje na straně uživatele a co na straně serveru. Následují kapitoly věnované práci se skripty a externími soubory. Co však stojí opět za povšimnutí, je kapitola věnovaná spolupráci PHP s databázemi, konkrétně pak s MySQL. Přiznám se, že v knize „pro úplné začátečníky“ jsem nečekal takto rozsáhlou kapitolu o MySQL – ale je to jen dobře. V této části knihy se čtenář seznámí se základními prvky a příkazy jazyka SQL, následuje seznam nejčastěji používaných funkcí s detailním popisem a nakonec nechybí ani informace o konfiguraci databáze. Vše je samozřejmě protkáno řadou příkladů. V následujících kapitolách se pak čtenář dozví, jak vytvořit formulář pro odesílání e-mailových zpráv nebo upload souborů. Pak už přichází na řadu poslední kapitola, která je věnována grafice. V ní se dozvíme, jak pomocí PHP generovat dynamické obrázky nebo měnit již existující. Předložena je celá řada funkcí pro práci s grafikou a vše je opět podrobně vysvětleno na ukázkových příkladech. Dozvíme se také něco o tvorbě profesionálních grafů, které můžeme využít při nejrůznějších anketách a průzkumech. Tato část je v závěru ještě doplněna sekcí věnovanou HTML grafům. V příloze A nás čeká přehled doporučených webhostingových serverů na českém a slovenském internetu, které podporují PHP. V samotném závěru knihy, tedy příloze B, pak nalezneme seznam nejčastěji používaných funkcí jazyka PHP.

Tato kniha je dobrou volbou pro každého začátečníka. Pokud však v PHP pracujete již delší dobu, nenajdete v ní nejspíš nic, co by pro vás bylo nové. Jedná se skutečně o knihu určenou začátečníkům, kteří nemají s tvorbou interaktivních webů žádné zkušenosti. Co bych knize vytknul, je absence doprovodného CD. K podobnému titulu by jistě nebylo od věci přiložit CD se zdrojovými kódy všech příkladů a pochopitelně i se samotným PHP. Další věcí, která stojí za zmínku, je cena. Kniha stojí 149 Kč. Vzhledem k tomu, že je na trhu řada skutečně velmi podrobných publikací o PHP, které jsou podstatně rozsáhlejší a stojí v poměru mnohem méně, pak se mi zdá cena této knihy trochu přehnaná.

Publikaci PHP pro úplné začátečníky vydalo nakladatelství ComputerPress v roce 2002 a prodejní cena je 149 Kč. K recenzi ji poskytlo Internetové knihkupectví Mareček – http://marecek­.kup.to/ – kde ji můžete získat za zvýhodněnou cenu 131 Kč.

PHP v příkladech

Teď, když jsme se naučili v PHP pracovat, by jistě nebylo na škodu sáhnou také po knize, která nás provede všemi úskalími, na než můžeme v praxi narazit. Právě takovou knihou je PHP v příkladech od Vojtěcha Smidka, Jaroslava Berita a Lubora Mrázka.

Tato kniha předpokládá základní orientaci v jazyku PHP (zhruba na úrovni obsahu předchozí knihy). V úvodu jsou popsány opět základní prvky jazyka PHP a začleňování PHP skriptu do HTML dokumentu. Následující kapitoly se však již zabývají samotnými příkazy a funkcemi jazyka PHP. Přes cykly, podmínky, práci s externími soubory nebo třídami a konstantami se dostaneme k formulářům. Tato kapitola je opět probrána vcelku podrobně a do detailů zachycuje tvorbu formulářů a práci s nimi. V závěru se pak dozvíme také něco málo o seznamech. Čtvrtá kapitola je věnována instalaci PHP do MS Windows a Linuxu (nechybí podrobný popis instalace do Red Hat 7.0 a SuSE 7.0). V páté kapitole se pak setkáváme s dlouho očekávanými praktickými ukázkami. Tato část je v knize pochopitelně nejpropracovanější. Dozvíme se, jak vytvořit textové nebo grafické počítadlo přístupů, jak pracovat s grafy nebo jak zabezpečit přístup ke stránce nebo souborům. Následují popisy náročnějších úkolů, jako je vytvoření chatu, odesílání e-mailových zpráv s přílohou, vytvoření poštovního klienta nebo dokonce i ukázka elektronického obchodu. To však ani zdaleka není všechno. Dozvíme se, jak vytvořit hlasovací systém nebo jak na stránce zobrazit počet lidí, kteří si ji v danou chvíli prohlíží. Závěrečná kapitola je pak věnována databázi MySQL. Čtenář se nejen dozví, jak s touto databází pracovat a jak ji využít při programování v PHP, ale zjistí také, jak si databázi zabezpečit, jak nastavit přístupová práva a mnoho dalšího.

Tato kniha se mi zdá poměrně užitečná pro každého, kdo o PHP už něco ví, ale zatím jen nejistě „bloudí ve tmě“. Dozví se zde, jak v praxi upotřebit získané vědomosti. Co mi však vadí, je nelogické členění knihy. Například kapitolu o instalaci by asi většina čtenářů logicky očekávala na začátku knihy a ne až po probrání příkazů a funkcí. Podobně je to s kapitolou věnovanou databázím, která by se lépe hodila před praktické ukázky. Další věcí, která mě docela zarazila, jsou některé ukázkové příklady. Takzvaný „chat“ je totiž spíše jakési zvláštně fungující real-time diskusní fórum. Také elektronický obchod není zrovna bezchybný, i když je pravda, že dané funkce reprezentuje dostatečně srozumitelně. V konečném důsledku bych však tuto knihu doporučil, protože v ní jistě naleznete mnoho cenných rad.

Publikaci PHP v příkladech vydalo nakladatelství Kopp v roce 2001 a prodejní cena je 99 Kč. K recenzi ji poskytlo Internetové knihkupectví Mareček – http://marecek­.kup.to/ – kde ji můžete získat za zvýhodněnou cenu 79 Kč.

Dokonalý WebDesign

Když už jsme se naučili webstránky programovat, měli bychom se ještě zaměřit na jejich vzhled. Ačkoliv se na trhu v poslední době objevila celá řada knih popisujících nejrůznější editory a technologie, které webdesignerovi mohou pomoci, řada z nich je specializována dost úzkoprofilově a zabývá se jen příslušnou technologií. Z této řady však vybočuje kniha Dokonalý WebDesign od Roberta Mindžáka. V ní se totiž dozvíte, jak by měla stránka opravdu vypadat – na co dávat pozor, co brát v potaz, které nástroje jsou pro co vhodné apod.

Pro zvládnutí této knihy nepotřebujete téměř žádné předchozí zkušenosti, snad jen malou znalost HTML a Photoshopu. Dozvíte se o důležitosti webdesignu, který je často pokládán spíše za jakési nutné zlo při konstrukci stránek. V první kapitole nás autor rovnou zaplaví celou řadou informací o tom, jaké nástroje jsou pro jakou činnost vhodné. Srovnává počítače PC a Macintosh a jejich vhodnost pro tvorbu grafiky. Výhodou je, že veškerá probíraná látka není předkládána pouze z pohledu webdesignera, jak jsme na to zvyklí z mnoha jiných publikací, ale především z pohledu koncového uživatele. Trochu mě mrzí, že se autor ve výčtu všech možných i nemožných programů zapomněl zmínit o legendárním GIMPu, který se v mnoha věcech Photoshopu vyrovná nebo jej dokonce i v některých ohledech předčí. Upřímně řečeno, celá kniha je orientována spíše na prostředí komerčních operačních systémů, ale získané poznatky lze snadno využít i v prostředí operačního systému Linux. Vraťme se však k obsahu – po úvodním popisu doporučeného softwarového a hardwarového vybavení následuje kapitola nesoucí název Základní principy webdesignu. Zde se dozvíme, jak vytvořit stránku tak, aby vypadala efektně, ale zároveň pracovala efektivně, tedy nezatěžovala příliš uživatele připojené pomocí dial-up apod. Popsány jsou některé prvky jazyka HTML, které s grafikou souvisejí (např. úprava fontu písma). Vše je probráno s důrazem na webové prohlížeče, protože právě na nich záleží, jak bude stránka nakonec vypadat. Další kapitoly se pak věnují samotnému vývoji stránek – od plánování struktury a vzhledu webu přes úvodní koncepty a návrhy až po vysvětlení práce s technologiemi JavaScript, DHTML, WAP nebo s multimédii. V závěru knihy pak nalezneme cenné informace o publikování webových stránek a o tom, jak web aktualizovat a zpopularizovat.

skoleni

Co jistě mnozí čtenáři ocení, je barevná část kapitoly o designu. Vidíme tedy naprosto reálně to, co nám autor popisuje, a můžeme si udělat vlastní představu (asi těžko by se popisovalo šestnáct odstínů barev na obrázku s šestnácti odstíny šedi). Kniha je doslova zaplněna obrázky, screenshoty a fotografiemi, které dokonale demonstrují probíranou látku. I autorův přístup je nutno ocenit. Veškeré informace jsou podány přehlednou formou a seřazeny v logickém pořadí. Ke knize je navíc přiloženo doprovodné CD, na němž nalezneme mnoho programů a utilit. Kupodivu zde nechybí ani GIMP, který v knize snad vůbec zmíněn není. Vzhledem k barevné části a přiloženému CD se mi zdá i cena (269 Kč) ještě únosná. Pokud tedy hledáte zdroj informací o webdesignu, tuto knihu bych vřele doporučil.

Publikaci Dokonalý WebDesign vydalo nakladatelství Computer Press v roce 2002 a prodejní cena je 269 Kč. K recenzi ji poskytlo Internetové knihkupectví Mareček – http://marecek­.kup.to/ – kde ji můžete získat za zvýhodněnou cenu 237 Kč.