Hlavní navigace

Píšeme v LyX: obrázky, tabulky, odkazy

11. 5. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

LyX je silný nástroj na vizuální tvorbu dokumentů, které se následně vysází v TeXu. Díky němu je možné vytvořit pěkný dokument bez znalosti tohoto značkovacího jazyka. Po minulém úvodu se pustíme do praktických ukázek. V dnešním článku se zaměříme na některé základní funkce, které je možné v LyXu využívat.

předchozím článku jsme si nastínili základní možnosti a funkce aplikace LyX, která slouží pro vizuálně orientovanou práci s dokumenty, které jsou tvořeny pomocí LaTeX či TeX. Díky podpoře práce s šablonami je možné dosáhnout toho, že i sekretářka nebo nepříliš pracovitý student budou mít možnost tvořit dokumenty, které budou mít z pohledu typografie vysokou úroveň.

Dnes se proto zaměříme na oblasti, které jsou pro práci s podobnými nástroji důležité – uživatele má sice k dipozici šablonu, ale musí umět s ní efektivně pracovat. Podíváme se tedy na to, co vše je možné do práce snadno vložit a jak si poradit s formátováním tex­tu.

Právě šablonám je ale vhodné věnovat náležitou péči. Předně je často nutné je počeštit, aby neobsahovaly anglické pojmy. Také je dobré se podívat na nastavení LyX – standardně není dobře zapnutá kontrola pravopisu v češtině ani uvozovky. Také třeba formát stránky není A4 či A5 na které jsme zvyklí, ale letter.

Práce s tabulkami a obrázky

Práce s tabulkami v TeX není právě dvakrát příjemná a proto jistě potěší, že LyX se s ní popasoval na výbornou. Práce s ní vypadá velice podobně jako ve Wordu či Writeru. Stačí v menu vložit zvolit tabulku a pak již jen zvolit počet řádků a sloupců, které budeme potřebovat. Samozřejmě není problém si je v případě potřeby připojit či odebrat.

Pokud najedeme kurzorem do tabulky zobrazí se nové kontextové menu, jenž umožňuje snadnou editaci míst, kde budou čáry, zarovnání, slučování buněk a jejich rozdělování nebo přidávání sloupců a řádků. Vše je velice jednoduché a intuitivní. Pokud člověk pracuje s tabulkami sofistikovaněji, je dobré napřed vložit automatické pole tabulka, ve kterém se vyplní název tabulky, a až do ní samotnou tabulku. Takto tvořené objekty je možné dále zpracovávat například v seznamech či různých rejstřících.

Bezproblémová je také práce s obrázky. Obrázek je možné vložit opět přes menu nebo pomocí ikonky na standardním panelu. Je možné mu změnit velikost, provést oříznutí nebo jej pootočit. Zajímavostí je také nastavení toho, jak bude obrázek v LyX vypadat. To dle mého soudu působí trochu matoucím dojmem, protože pokud například nastavíte velikost obrázku na 10 % a neprovedete stejnou volbu také v nastavení zobrazení, v editačním prostředí zůstane veliký obrázek, ale ve výsledku bude mít korektní rozměry. Obrázky je možné řadit do skupin, které lze dále organizovat.

Právě možnost uchovat si přehled i v relativně složitém a dlouhém dokumentu je jednou z klíčových vlastností LyX, kvůli které se vyplatí jej používat. Jak tabulky, tak také obrázky jsou tzv. plovoucími objekty. To znamená, že by se o jejich umístění do textu mělo rozhodovat až úplně nakonec. Díky tomu je možné na ně jen odkazovat a nezabývat se tím, jak se mění jejich aktuální pozice v rámci dokumentu. Samozřejmě je možné je vložit také napevno nebo pomocí uzavření stránky svázat s konkrétním celkem.

Odkazy a poznámky

Další, neméně zajímavou, oblastí, kde LyX nabízí celou řadu funkcí je práce s odkazy a poznámkami. Do textu je možné vkládat URL odkazy, které mohou odkazovat na webovou stránku, e-mail nebo soubor. Vše se realizuje opět pomocí menu vložit odkaz hyperlink. Díky tomu je možné z výsledného PDF souboru odkazovat na dalším místa na síti.

Také je možné pomocí křížových odkazů vkládat také spojení mezi jednotlivými částmi textu, což je též velice praktické. Pracuje to tak, že pomocí kotvy lze označit text, na který chcete odkazovat. Tomu pak přiřadíte nějaký vhodný identifikátor. V dalším textu je pak možné vložit křížový odkaz, což není nic jiného, než odkaz, který na základě shodnosti s identifikátorem kotvy vytvoří referenci uvnitř dokumentu.

Poznámky mohou být několika druhů. Předně jde o poznámky pod čarou či na okraj. Pracuje se s nimi velice jednoduše. Stačí v menu vložit vybrat příslušnou položku. Díky těmto funkcím lze snadno zpracovat poznámkový aparát. Text, který bude vypsán na okraj či pod čáru, se zobrazuje do červeného políčka s šedým prefixem.

Užitečné jsou také žluté poznámky, které se ve výsledném PDF nezobrazují, ale slouží jen pro orientaci autora v dokumentu. Mimo to lze z některých slov vytvořit také položky do rejstříku. Ten je možné (stejně jako seznam) opět vložit na libovolné místo v dokumentu. Zobrazí se však jen informační rámeček – samotné spočítání a vykreslení se nechává až na export, což významně zvyšuje rychlost aplikace.

Závěrem

Jak je vidět, možnosti LyX jsou bohaté a jeho ovládání je poměrně jednoduché, takže jeho obsluhu – po prvotní náročnější konfiguraci – zvládne téměř každý. Ale ani ona není tak náročná, že by si s ní průměrně zdatný student píšící bakalářskou či jinou práci neporadil. Tento vizuální editor TeX či LaTeX přináší možnost kultivovaného a pohodlného publikování s tím, se lze soustředit jen na samotné psaní a problémy jako je přesouvání obrázků či tabulek ponechat na systému.

Současně vede také k dobrým pracovním návykům, což může být další motivační prvek pro to, LyX používat. V příštím díle se zaměříme na možnosti editoru, které jsou spojené především s matematickými nástroji a pokročilejším formátováním textu. Jde o oblast, ve které je TeX jako doma a také LyX v ní nabízí řadu užitečných pokročilých možností.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.