Hlavní navigace

Přehlídka her pro osmibitovou konzoli Atari 7800

17. 5. 2012
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky se seznámíme s některými hrami, které vznikly pro minule popisovanou osmibitovou herní konzoli Atari 7800. Asi nebude velkým překvapením, že koncept některých her byl převzat z dalších konzolí či video automatů, ovšem pro Atari 7800 vzniklo i několik originálních herních kuriozit.

Obsah

1. Přehlídka her pro osmibitovou konzoli Atari 7800

2. Joust

3. Ballblazer

4. Karateka

5. Sentinel

6. Commando

7. Summer games a Winter games

8. Ninja golf

9. Odkazy na Internetu

1. Přehlídka her pro osmibitovou konzoli Atari 7800

V předchozí části seriálu o architekturách počítačů jsme se zabývali popisem základních technických parametrů osmibitové herní konzole Atari 7800. Jen ve stručnosti si připomeňme, že se jednalo o další typ herní konzole postavené na bázi oblíbeného osmibitového mikroprocesoru MOS 6502, který byl v případě Atari 7800 doplněn o další podpůrné integrované obvody. Mezi tyto obvody se řadí především čip TIA zajišťující zvukovou syntézu a taktéž zpětnou kompatibilitu s herní konzolí Atari 2600, dále pak čip MARIA, jenž poměrně neobvyklým způsobem implementoval generování obrazu bez nutnosti použití klasického framebufferu a herní konzole byla samozřejmě vybavena i integrovanými obvody s pamětí RAM (4 kB) a ROM (taktéž 4 kB). Díky použití čipu TIA, možnosti snížení hodinové frekvence mikroprocesoru z 1,79 MHz na 1,19 MHz a použití stejného konektoru pro paměťové moduly byla zajištěna prakticky úplná zpětná kompatibilita konzole Atari 7800 s Atari 2600.

Obrázek 1: Herní konzole Atari 7800 (Zdroj: Wikipedia).

To na jednu stranu znamenalo, že na Atari 7800 bylo možné provozovat celé stovky her, které vznikly (a pravděpodobně ještě na amatérské bázi vzniknou) pro Atari 2600 a současně mohli vývojáři využívat všech možností čipu MARIA. Společnost Atari i některé další firmy, které se rozhodly tvořit hry pro Atari 7800, se nejprve vydaly tou nejjednodušší cestou, jež navíc podle jejich názoru nejrychleji vedla k zisku – jednalo se o konverze her z ostatních herních konzolí a herních automatů na Atari 7800 (příkladem může být například Joust [2], Ballblazer [3], Karateka [4], Commando [6] atd). Výsledkem této snahy jsou hry, které sice v některých případech vypadají lépe než originální tituly, ovšem v podstatě nepřináší nic nového. Kromě toho však i pro Atari 7800 vznikly některé původní tituly a mnohdy se jedná o dosti kuriózní a snad i kultovní záležitosti – viz například dále popsaná hra Ninja Golf [8].

Obrázek 2: Nedokončená konverze legendární hry Rescue on Fractalus pro konzoli Atari 7800.

2. Joust

Jedním z herních titulů, jejichž původ můžeme hledat u video automatů, je i hra nesoucí název Joust, za jejímž vývojem stojí programátoři ze společnosti Williams (původní verze vznikla již v roce 1982). Jedná se o hru, v níž hráč ovládá rytíře letícího na něčem, co vzdáleně připomíná obří labuť (má se však prý jednat o pštrosy; co všechno nejde vymyslet!), jehož úkolem je pomocí kopí shazovat protivníky, kteří jsou taktéž vybaveni kopími. Při vzniku této hry se její autoři rozhodli, že se Joust bude ovládat odlišným způsobem než naprostá většina tehdejších konkurenčních her. Většinou se totiž pro ovládání postavičky, rakety, auta, ponorky atd. používal klasický osmisměrový joystick, přičemž se vychýlením joysticku přímo zadával směr pohybu postavičky (či nějakého bojového prostředku). Ovšem ve hře Joust je situace poněkud odlišná, protože se joystickem pouze určuje směr doleva a doprava, nikoli nahoru a dolů. Pohyb směrem dolů obstarává stará dobrá gravitace (podobně jako v již popsaném Thrustu), zatímco pro pohyb rytíře směrem nahoru je zapotřebí pomocí tlačítka joysticku „mávat křídly“.

Obrázek 3: Joust – úvodní obrazovka.

Další odlišnost hry Joust od dalších desítek či stovek soubojových her spočívá v tom, že se ve hře Joust žádným způsobem nestřílí – výsledek srážky hráče s protivníkem je totiž rozhodnut pouze na základě jejich vzájemné pozice: hráč letící výše zvítězí, ovšem dosažení potřebné výšky vůbec není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ve hře Joust se navíc objevují i další zajímavé a dosti netypické prvky – z protivníkovy labutě^W pštrosa například po srážce může vypadnout vajíčko, které je vhodné sebrat, protože se z něho jinak po určitém čase může vyklubat další protivník. Celkově se jedná o zajímavou a originální hru, která byla i ve své automatové variantě poměrně úspěšná a její konverze na Atari 7800 dopadla vcelku dobře (to však není možné říci o některých dalších konverzích) i přesto, že původní joysticky dodávané k Atari 7800 neměly vhodně upravená tlačítka pro tento typ her.

Obrázek 4: Joust – první herní úroveň.

Obrázek 5: Joust – třetí herní úroveň.

Obrázek 6: Joust – konec hry.

3. Ballblazer

Druhou hrou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je hra nazvaná Ballblazer (kolují však i pirátské kopie s pracovním názvem Ballblaster). V době svého vzniku šlo o velmi úspěšnou a v mnoha ohledech i inovativní hru vytvořenou programátory pracujícími pro společnost Lucasfilm. Tato hra je zajímavá hned z několika důvodů. Jedná se totiž o jakousi futuristickou verzi fotbalu, kde proti sobě stojí pouze dva hráči reprezentovaní jakýmisi vozítky. Namísto balonu se používá poměrně hmotná koule (která dokáže svojí hybností měnit polohu hráče), kterou mohou hráči zachytávat s využitím magnetického pole (taktéž si ji mohou vzájemně krást). Na obou koncích poměrně rozlehlého hřiště se nachází branky představované dvojicí sloupků – tedy bez břevna, které však nejsou statické, ale každá z branek se postupně pohybuje od pravého okraje k okraji levému a naopak. To dosti mění herní strategii, protože se nevyplácí střílet na soupeřovu branku jen tak naslepo a navíc je někdy nutné branku vůbec najít.

Obrázek 7: Ballblazer – úvodní obrazovka.

Hra Ballblazer zaujala především svým grafickým a zvukovým zpracováním. Hrací pole je totiž zobrazeno z pozice hráče (first person view) a pro každého hráče je vyhrazena jedna polovina obrazovky. Pro zobrazení samotného hracího pole se používá zelená šachovnice, při jejímž vykreslování je dokonce použita jednoduchá (ale účinná) forma vyhlazení hran (v oblasti her taktéž novinka). Třetí zajímavost spočívá ve způsobu generování hudby. Hra Ballblazer byla jednou z mála her, která měla na paměťovém modulu nainstalovaný i čip POKEY (viz též předchozí část tohoto seriálu). Samotná hudba je skládána algoritmicky (úplná novinka v oblasti her). Nejedná se však o žádný náhodný šum, ale o skutečnou hudbu složenou z předpřipravených sekvencí, u nichž se mění pořadí přehrávání, tempo atd. Už jen z tohoto důvodu je dobré si tuto hru pořídit a spustit buď v emulátoru počítačů Atari 800XL/130XE nebo přímo v emulátoru herní konzole Atari 7800.

Obrázek 8: Ballblazer – prostředí hry. Povšimněte si antialiasingu použitého při vykreslování hřiště.

Obrázek 9: Ballblazer – výběr hráčů a protihráčů.

Obrázek 10: Ballblazer – horní polovina obrazovky je určena pro prvního hráče, spodní polovina pro protihráče (ti se teď navzájem vidí, stejně jako oba vidí míč).

Obrázek 11: Ballblazer – právě došlo ke vstřelení branky.

4. Karateka

Další hrou, s níž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, je hra nesoucí název Karateka. Autorem této hry, jejíž původní verze pochází z roku 1984, není nikdo jiný než Jordan Mechner, který se proslavil především svou další hrou Prince of Persia z roku 1989. Hra Prince of Persia však již byla určená pro osobní počítače (není se čemu divit, protože se jednalo o velmi rozsáhlou hru). Příběh prezentovaný ve hře Karateka se však od perského prince v podstatě vůbec neliší – úkolem hráče je zachránit princeznu Mariku ze spárů zlého vládce Akumy. Zatímco se však ve hře Prince of Persia hráč pohyboval v rozsáhlém dvourozměrném bludišti s množstvím různých pastí a při boji používal meč, u hry Karateka je možný jediný pohyb stále dopředu (resp. doprava) a vzhledem k tomu, že se jedná o japonské prostředí (viz například nezbytná Fuji na pozadí), tak se namísto meče bojuje stylem karate.

Obrázek 12: Karateka – úvodní obrazovka.

Jak ve hře Prince of Persia, tak i v jeho ideovém předchůdci, tj. ve hře Karateka, je pohyb hráče i protihráčů velmi plynulý a důkladně prokreslený. Původně vznikla Karateka pro domácí osmibitové počítače Atari, kde ji bylo možné ovládat jak s využitím joysticku, tak i klávesnice, přičemž využití klávesnice bylo kvůli velkému množství různých hmatů mnohem lepší (ještě lepší byla kombinace joysticku a klávesnice s možností rychlého přepínání pomocí kláves J a K). Avšak právě absence klávesnice na herní konzoli Atari 7800 způsobila, že se zde Karateka ovládala velmi špatně a jednalo se tak o velmi obtížnou hru. Navíc oproti originálu chyběly některé animované sekvence, které asi většina čtenářů bude opět znát z perského prince. I z tohoto důvodu nebyla Karateka pro Atari 7800 tak oblíbená, jako na některých jiných platformách.

Obrázek 13: Karateka – konverze pro Atari 7800 se dosti zpozdila za originálem.

Obrázek 14: Karateka – příběh je zde shodný s verzí pro osmibitová Atari 800XL/130XE.

Obrázek 15: Karateka – souboj.

Obrázek 16: Karateka – souboj.

5. Sentinel

Další popisovaná hra se jmenuje Sentinel. O této hře se zmiňuji ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že hra Sentinel určená pro konzoli Atari 7800 je zcela odlišná od stejně nazvané hry, kterou mohou čtenáři znát například ze ZX Spectra či Amigy (originální verze sice vznikla na počítači BBC Micro, ten však v našich zeměpisných šířkách nebyl rozšířený a dodnes zde pravděpodobně není příliš známý). Zatímco Sentinel pro BBC Micro/ZX Spectrum/Amigu/… byla dosti inovativní strategickou hrou využívající 3D zobrazení (pohled z pozice hráče), v případě stejnojmenné hry pro Atari 7800 se vlastně jedná o „obyčejnou“ střílečku. Původní varianta této hry vznikla již pro herní konzoli Atari 2600 a při konverzi na Atari 7800 došlo především k vylepšení její grafiky.

Obrázek 17: Sentinel – výběr úrovně i počtu hráčů.

Druhým důvodem, proč se o této hře dnes vlastně zmiňuji, je způsob jejího ovládání. Hra Sentinel se totiž ovládala s využitím světelné pistole (což mimochodem způsobuje problémy v některých emulátorech, protože ne všechny emulátory dokážou světelnou pistoli nahradit například za kurzor myši). Herní princip byl velmi jednoduchý: nad scrollujícím povrchem planety se pohyboval obrovský balón a úkolem hráče bylo sestřelovat všechny protivníky, kteří se snažili tento balón nějak poškodit. Každé poškození vedlo ke zmenšení balónu a nakonec i k jeho úplnému rozpadu (a ztrátě života), zásah protivníka naopak balon „opravil“. Po grafické a zvukové stránce se jednalo o průměrnou hru, na níž je patrné, že šlo skutečně jen o vylepšení původní verze určené pro Atari 2600.

Obrázek 18: Sentinel – první herní úroveň.

Obrázek 19: Sentinel – první herní úroveň.

Obrázek 20: Sentinel – první herní úroveň.

6. Commando

Pátou dnes popisovanou hrou je Commando. Jedná se vlastně o klasickou střílečku viděnou v částečně půdorysném pohledu (shora a současně zboku), v níž je úkolem hráče postřílet vše, co se hýbe. Nejde v žádném případě o jedinou hru tohoto žánru, protože jen pro herní konzoli Atari 7800 byly dostupné i podobně zpracované hry Rambo a Ikari Warriors (screenshoty z posledně jmenované hry byly vloženy do předchozí části tohoto seriálu). U hry Commando se postava ovládá joystickem a díky tomu může střílet do všech osmi směrů. Navíc je možné druhým tlačítkem házet granáty s větší účinností, ovšem jejich použití je poněkud omezeno tím, že je lze házet pouze v jednom směru: přímo před sebe.

Obrázek 21: Commando – úvodní obrazovka.

Po grafické stránce hra Commando vlastně nijak nevyniká nad již výše zmíněnými konkurenčními hrami Rambo a Ikari Warriors. Jediným kladným rysem je to, že – podobně jako u hry Ballblaster – i zde byl na paměťovém modulu nainstalován čip POKEY a díky tomu má hra Commando na konzoli Atari 7800 jednu z nejlepších melodií.

Obrázek 22: Commando – první úroveň.

Obrázek 23: Commando – druhá úroveň.

7. Summer games a Winter games

Další dvě hry, které budou popsány společně v jedné kapitole, asi nemá smysl nějak zvlášť do všech podrobností představovat. Jedná se o zimní a letní hry (Winter games, Summer games), tj. o soubor několika her vydaný na jednom paměťovém modulu, podobně jako legendární Decathlon firmy Activision pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600. Na rozdíl od Decathlonu, jehož hlavním účelem pravděpodobně bylo co nejrychlejší zničení joysticků, jsou však zimní a letní hry ve většině disciplín zaměřeny spíše na přesné načasování různých pohybů či úkonů a jen několik disciplín je založeno na co nejrychlejším „kvedlání“ joystickem. Obě hry jsou si v základním designu podobné, ovšem lepší jsou pravděpodobně zimní hry, a to především kvůli zajímavějším disciplínám (i když to je samozřejmě diskutabilní).

Obrázek 24: Summer games – úvodní obrazovka.

V případě Winter games se konkrétně jedná o biatlon, rychlobruslení, skok na lyžích (asi nejzajímavější disciplína, podobně jako skok do vody u letních her) a jízda na bobech, u níž se programátoři snažili o 3D zobrazení (proto je také pro 3D pohled vyhrazena jen malá část obrazovky).

Obrázek 25: Summer games – datum vzniku hry je zde patrný (SSSR).

Obrázek 26: Summer games – hrát lze i přímo za společnost Atari.

Obrázek 27: Summer games – skok do vody je samozřejmě bodovaná disciplína.

Obrázek 28: Summer games – hmm, tak jsem se utopil.

Obrázek 29: Summer games.

Obrázek 30: Summer games – to bude pád (nejde se soustředit na dobrý skok a současně vyrábět screenshot).

Obrázek 31: Winter games – úvodní obrazovka (srovnej s obrázkem číslo 24).

Obrázek 32: Winter games – skok na lyžích.

Obrázek 33: Winter games – jízda na bobech.

Obrázek 34: Winter games.

Obrázek 35: Winter games – rychlobruslení.

8. Ninja golf

Poslední hrou, o níž se nelze v souvislosti s osmibitovou herní konzolí Atari 7800 nezmínit, je hra s názvem Ninja Golf. Pod tímto prapodivným názvem se skrývá velmi kuriózní hra, která dává tušit, že programátoři firmy Atari, kteří tuto hru vytvořili, evidentně kouřili dobrý materiál :-) O co v této hře vlastně jde, již prozrazuje její název. Skutečně se jedná o golf, který hraje ninja. Každá úroveň je rozdělena na dvě části. V první části musí ninja odpálit míček, podobně jako v reálném golfu. Poté dojde k přepnutí do druhé části, kdy ninja běží k další jamce a přitom likviduje různé protivníky – ať již se jedná o lidské protivníky, nebo například o obří žáby. Skutečně se jedná o prapodivné propojení golfu a bojové hry, ale kupodivu je to docela zábavné, alespoň průchod prvními několika úrovněmi.

Obrázek 36: Ninja golf – úvodní obrazovka.

Po grafické stránce se jedná o pěkně zpracovanou hru s celoobrazovkovým scrollingem, relativně slušně prokreslenými pohyby hráče i protivníků atd. Pouze ona „golfová část“ vzbuzuje dojem, že se původně mělo jednat o dvě oddělené hry, které někdo notně zkouřený za jeden víkend slepil dohromady a vytvořil tak kultovní záležitost.

Obrázek 37: Ninja golf – „příběh hry“.

Obrázek 38: Ninja golf – první úroveň (režim hraní golfu).

Cloud23

Obrázek 39: Ninja golf – první úroveň (soubojový režim).

Obrázek 40: Ninja golf – druhá úroveň.

9. Odkazy na Internetu

 1. The Atari 7800 Page
  http://www.ata­ri7800.org/
 2. Schéma zapojení herní konzole Atari 7800
  http://www.ata­ri7800.org/sche­matic.htm
 3. Emulátory Atari 7800 a dalších počítačů a konzolí firmy Atari
  http://www.ata­riportal.cz/sta­tic_emulace.php
 4. Atari 7800 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_7800
 5. Atari 7800 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=7800&Item­TypeID=ROM
 6. Sega Master System Hardware
  http://www.smspo­wer.org/Develop­ment/Documents
 7. SMS/GG hardware notes
  http://www.smspo­wer.org/upload­s/Development/smstech-20021112.txt?sid=28c­370e1fcac51d5774319979bf­96f4c
 8. Sega Master System Museum
  http://alexkid­d.com/
 9. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer­.tripod.com/SMS/1­.html
 10. YM2414 FM Operator Type-LL (OPLL) Application Manual
  http://www.smspo­wer.org/maxim/Do­cuments/YM2413Ap­plicationManu­al?sid=28c370e1fcac51d57­74319979bf96f4c
 11. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Se­ga_Master_Sys­tem
 12. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Se­ga_Card
 13. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspo­wer.org/upload­s/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c­370e1fcac51d5774319979bf­96f4c
 14. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.the­beehive.ws/
 15. Sega Retro: H.E.R.O.
  http://segare­tro.org/H.E.R­.O.
 16. Sega Retro: The Castle
  http://segare­tro.org/The_Cas­tle
 17. Sega Retro: Star Force
  http://segare­tro.org/Star_For­ce
 18. Sega Retro: Girl's Garden
  http://segare­tro.org/Girl's_Gar­den
 19. Sega Retro: The Black Onyx
  http://segare­tro.org/The_Blac­k_Onyx
 20. Catalog of non-gaming Vectrex demos
  http://vectrex­.wikia.com/wi­ki/Catalog_of_non-gaming_Vectrex_de­mos
 21. Nebula Commander
  http://www.clas­sicgamecreati­ons.com/nebula­.html
 22. ParaJVE – Parabellum's Java Vectrex Emulator, version 0.7.0
  http://www.vec­trex.fr/ParaJ­VE/
 23. Vectrex System History – The Mini Arcade
  http://vectrex­museum.com/vec­trexhistory.php
 24. GCE Vectrex: unique system, unique subculture. Part 2. Unique subculture
  http://lady-eklipse.livejou­rnal.com/
 25. Novinky.org: PSPVE v1.0.2 (Emulátor konzole Vectrex)
  http://psp.no­vinky.org/view­.php?cisloclan­ku=2008060010
 26. 3 Generations of Game Machine Architecture
  http://www.ata­riarchives.or­g/dev/CGEXPO99­.html
 27. Atari 5200
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_search.html?Sys­temID=5200
 28. Atari 5200 Hardware and Accessories
  http://www.ata­riage.com/5200/ar­chives/hardwa­re.html
 29. Atari 5200 Screenshots
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=5200&Item­TypeID=SCREEN­SHOT
 30. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/His­tory_of_video_ga­me_consoles_(se­cond_generati­on)
 31. Atari 5200: Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_5200
 32. 6502 – the first RISC µP
  http://ericcle­ver.com/6500/
 33. The Video Game Console Library: Fairchild Channel F
  http://www.vi­deogameconsole­library.com/pg70-fairchild.htm
 34. Jerry Lawson
  http://www.vin­tage.org/2006/ma­in/bio.php?id=1586
 35. Fairchild Semiconductor F8
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/F8_in­s.html
 36. Fairchild Channel F 101: A Beginner's Guide
  http://www.rac­ketboy.com/re­tro/fairchild-channel-f-101-a-beginners-guide
 37. Lowell O. Turner: This old microprocessor
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/OldCPU­.html
 38. VC&G Interview: Jerry Lawson, Black Video Game Pioneer
  http://www.vin­tagecomputing­.com/index.php/ar­chives/545
 39. Fairchild Channel F
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_Channel_F
 40. The Great CPU List Part II: Fairchild F8, Register windows
  http://jbayko­.sasktelwebsi­te.net/cpu2.html#Sec2Par­t2
 41. Fairchild F8
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_F8
 42. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.ma­keuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 43. Channel F
  http://www.gi­antbomb.com/chan­nel-f/60–66/
 44. MESS Wiki
  http://www.mes­s.org/
 45. O2 Homepage
  http://www.the-nextlevel.com/o­dyssey2/
 46. Magnavox Odyssey2 (1978), Philips Videopac G7000 / C52 (1979)
  http://www.mes­s.org/sysinfo:o­dyssey2
 47. The Video Game Critic's Odyssey 2 Reviews
  http://videoga­mecritic.net/od­d.htm
 48. Computer Closet Collection: Magnavox Odyssey2
  http://www.com­putercloset.or­g/MagnavoxOdys­sey2.htm
 49. PHILIPS Videopac C52
  http://old-computers.com/mu­seum/computer­.asp?c=1060
 50. O2 Tech. Manual V.1.1 (PDF dokument)
  http://www.ata­rihq.com/danb/fi­les/o2doc.pdf
 51. Magnavox Odyssey2
  http://www.game-machines.com/con­soles/odyssey2­.php
 52. Magnavox Odyssey2 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­dyssey2
 53. Magnavox Odyssey2 Games (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lis­t_of_Videopac_ga­mes
 54. The FPGA Videopac Project
  http://www.fpga­arcade.com/vi­deopac.htm
 55. Last minute addition: Odyssey 2 (P824×) VDC chip!
  http://ploguechip­sounds.blogspot­.com/2009/10/last-minute-addition-odyssey-2-p824×.html
 56. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9662
 57. Spy Hunter (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9742
 58. Spy Hunter (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spy_Hun­ter
 59. DP Interviews … Bob Whitehead
  http://www.di­gitpress.com/li­brary/intervi­ews/interview_bob_whi­tehead.html
 60. Atari Age: Video Chess
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_page.html?Sof­twareID=1429
 61. Moby Games: Video Chess
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/video-chess
 62. Wikipedia: Video Chess
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Vi­deo_Chess
 63. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videoga­mecritic.net/2600a­a.htm
 64. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=13
 65. Classic gaming: Atari 2600 – E.T. the Extra-Terrestrial
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=290
 66. The Video Game Critic's Reviews With „ET“ Icon
  http://videoga­mecritic.net/i­con_ET.htm
 67. Atari 2600 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=2600&Item­TypeID=ROM
 68. Atari 2600 ROMs – #, A through E (582K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_A-E.zip
 69. Atari 2600 ROMs – F through J (298K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_F-J.zip
 70. Atari 2600 ROMs – K through P (432K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_K-P.zip
 71. Atari 2600 ROMs – Q through S (539K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_Q-S.zip
 72. Atari 2600 ROMs – T through Z (260K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_T-Z.zip
 73. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ig­n.com/articles/903/903­024p1.html
 74. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.ata­rimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 75. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.ata­rimania.com/pge­mainsoft.awp?ty­pe=G&system=2
 76. Atari 2600 FAQ
  http://www.ata­riage.com/2600/fa­q/index.html
 77. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/consoles­.html
 78. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.ata­riage.com/2600/pr­ogramming/index­.html
 79. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/design_ca­se.html?Syste­mID=2600
 80. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_2600
 81. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/schema­tics_pal/index­.html
 82. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vin­tagegamingandmo­re.com/atari-2600-schematics
 83. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/index­.html
 84. Mapa hry Adventure
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/adv-map1.gif
 85. Jay Glenn Miner Interview Pasadena, September 1992
  http://www.ra­bayjr.com/jay_mi­ner.htm
 86. Magnavox and the Odyssey systems
  http://www.pong-story.com/odys­sey_other.htm
 87. Magnavox Odyssey First home video game console
  http://www.pong-story.com/odys­sey.htm
 88. The Odyssey in France
  http://www.pong-story.com/ody­pubfr.htm
 89. Magnavox Odyssey at old-computers.org
  http://www.old-computers.com/mu­seum/photos.as­p?t=1&c=883&st=2
 90. Magnavox Odyssey Series (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mag­navox_Odyssey_Se­ries
 91. MAGNAVOX ODYSSEY (1971)
  http://balduin­.wordpress.com/2007/10­/15/magnavox-odyssey-1971/
 92. Magnavox Odyssey FAQ
  http://www.pong-story.com/o1faq­.txt
 93. Richard Hewison – Level 9: Past masters of the adventure game
  http://www.sin­clairlair.co.uk/le­vel9.htm
 94. Level 9 Computing
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Le­vel9
 95. Worm in Paradise – Level 9 (CZ recenze)
  http://sincla­irzxspectrum.cz/sof­tware/recenze/wor­m_in_paradise­.php
 96. World of Spectrum: Jewels of Darkness
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekid.cgi?id=0011­293
 97. World of Spectrum: Hry společnosti Level 9
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekpub­.cgi?regexp=^Le­vel+9+Computin­g+Ltd$&loadpic­s=1
 98. Adventure International
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ad­venture_Inter­national
 99. Stránky o firmě Infocom a jejích hrách
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/
 100. atari.fandal.cz
  http://atari.fan­dal.cz/games.php
 101. Zork I: The Great Underground Empire (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-the-great-underground-empire/review­s/reviewerId,4465/
 102. Zork I (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_I
 103. Zork I Walkthrough
  http://www.ga­mefaqs.com/pc/5644­46-zork-i/faqs
 104. Zork I: The Great Underground Empire
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k1.html
 105. Zork II: The Wizard of Frobozz (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-ii-the-wizard-of-frobozz
 106. Zork II (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_II
 107. Zork II: The Wizard of Frobozz
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k2.html
 108. Zork III: The Dungeon Master (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/zork-iii-the-dungeon-master
 109. Zork III (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_III
 110. SAGA – Scott Adams Grand Adventure
  http://www.msa­dams.com/index­.htm
 111. Player 4 Stage 1: The Productivity Eaters
  http://www.the­doteaters.com/p4_sta­ge1.php
 112. Textovky.cz – Textovkářův ráj
  http://www.tex­tovky.cz/
 113. Scott Adams (game designer, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scot­t_Adams_(game_de­signer)
 114. Interview with Scott Adams (Adventure Classic Gaming)
  http://www.ad­ventureclassic­gaming.com/in­dex.php/site/in­terviews/129/
 115. Scott Adams game interpreter
  http://www.ifar­chive.org/inde­xes/if-archiveXscott-adamsXinterpre­ters.html
 116. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slu­necnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 117. BASIC Computer Games (published 1978) – Hammurabi
  http://atariar­chives.org/ba­sicgames/show­page.php?page=78
 118. Hamurabi – zdrojový kód v BASICu
  http://www.dun­nington.u-net.com/public/ba­sicgames/HMRA­BI
 119. Hamurabi (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ha­murabi
 120. Hammurabi naprogramovaný v JavaScriptu
  http://www.ham­murabigame.com/ham­murabi-game.php
 121. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212­.189.111/
 122. Empire Classic (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Em­pire_Classic_(com­puter_game)
 123. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wol­fpackempire.com/de­fault.htm
 124. FOCAL (programming language, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/FO­CAL_(programmin­g_language)
 125. Forty Years of Lunar Lander
  http://techno­logizer.com/2009/07­/19/lunar-lander/
 126. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ca­tegory:Timeli­nes_of_video_ga­mes
 127. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/index.html
 128. Space Travel: Exploring the solar system and the PDP-7
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/spacetravel.html
 129. Yes, A video game contributed to Unix Development
  http://people­.fas.harvard.e­du/~lib215/re­ference/histo­ry/spacetravel­.html
 130. Space Travel (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spa­ce_Travel_(vi­deo_game)
 131. Computer and Video Game History
  http://inventor­s.about.com/li­brary/inventor­s/blcomputer_vi­deogames.htm
 132. OXO (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­XO
 133. Tennis for Two (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ten­nis_for_Two
 134. Who really invented the video game?
  http://www.ata­rimagazines.com/cva/v1n­1/inventedgames­.php
 135. The Video Game Revolution
  http://www.pbs­.org/kcts/vide­ogamerevoluti­on/history/ti­meline.html
 136. The First Video Game?
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/higinbot­ham.asp
 137. První část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic1.jpg
 138. Druhá část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic2.jpg
 139. MUD (stránka jednoho z tvůrců hry)
  http://www.mud­.co.uk/richar­d/mud.htm
 140. MUD1 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/MUD1
 141. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Text-based_game
 142. Text mode games
  http://www.tex­tmodegames.com/
 143. Why Text-Mode Games are Cool
  http://www.tex­tmodegames.com/ar­ticles/why-text-mode-games-are-cool.html
 144. The Dragon Ate My Homework
  http://www.wi­red.com/wired/ar­chive/1.03/mud­s.html
 145. Hunt the Wumpus
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Hun­t_the_Wumpus
 146. A Brief History of „Rogue“
  http://www.wichman­.org/roguehis­tory.html
 147. Rogue (video game) (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ro­gue_(computer_ga­me)
 148. Roguish Charm
  http://www.1up­.com/features/es­sential-50-rogue
 149. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spi­tenet.com/cave/
 150. Colossal Cave Adventure
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/
 151. Here's where it all began…
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/a_his­tory.html
 152. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/e_dow­nloads.html
 153. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/c_xyz­zy.html
 154. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.as­trodragon.com/zplet/ad­vent.html
 155. Colossal Cave Adventure
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Co­lossal_Cave_Ad­venture
 156. iPod Adventure Game
  http://hamimi­ami.com/ipod/ad­venture/index­.html