Hlavní navigace

Příchod hackerů: máte novou poštu

9. 9. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Prvním skutečným předchůdcem internetu byl telegraf – alespoň z hlediska rychlé komunikace na velkou vzdálenost. Není proto divu, že hromadně rozesílané nevyžádané elektronické zprávy se před více než 150 lety (a více než 100 let před prvními nevyžádanými e-maily) zrodily právě zde – u telegrafního klíče.

Máte pocit že internet je první digitální, informační a komunikační revolucí? Že posílání e-mailů, elektronické objednávky, e-commerce a e-banking přišly až s přelomem tisíciletí? Internet to vše skutečně velmi urychlil, zjednodušil, zlevnil a dal do rukou doslova všem, první digitální a informační revolucí ale nebyl.

Necháme-li stranou vynálezy písma a knihtisku, byl první velkou komunikační revolucí telegraf. Když se v polovině předminulého století objevil, stal se platformou pro řadu inovací především v obchodě. Elektronické objednávky a okamžité informace o cenách komodit na vzdálených trzích se poprvé objevily právě s telegrafem. I první specializovaná e-commerce platforma – stock ticker nabízející aktualizace cen akcií na burze téměř v reálném čase – se zrodila v roce 1870 na technologii telegrafu (a zůstala v provozu takřka přesně 100 let!). Není divu, že mezi “inovacemi”, které světu telegraf přinesl, byla i hromadná nevyžádaná pošta.

Ticker pro tisk informací o cenách akcií a zlata (gold & stock ticker) vyrobený Edisonovými závody. V 80. letech 19. století bylo podobných zařízení jen v kancelářích v New Yorku instalováno na tisíc. Důležité bylo, že Edisonův ticker patentovaný v roce 1869 překládal binární Morseův kód na písmena a čísla – byl tak vlastně logickým předchůdcem počítačové tiskárny. Byl to právě ticker, kvůli kterému se začaly používat zkrácené symboly názvů společností obchodovaných na burze (např. INTC – Intel Corporation), rychlosti tisku byla totiž zhruba jeden znak za vteřinu.

Byl teplý večer na konci května 1864, když na dveře domů několika poslanců v Londýně zaklepal poslíček, aby doručil telegram. Elektronicky (díky Morseově kódu vlastně digitálně) přenášená zpráva doručovaná ve večerních novinách, to obvykle bývalo něco zásadního. Příjemci bez otálení otevírali obálky se zprávou aby se dozvěděli, kdo může chtít něco tak důležitého, že neváhal vydat nemalý peníz za odeslání telegramu. Stala se nějaká katastrofa? Hrozí krize nebo snad válka?

Messrs. Gabriel, dentists, 27, Harley-street, Cavendish-square. Until October Messrs. Gabriel's professional attendance at 27, Harley-street, will be 10 till 5.

Žádná krize ani katastrofa, ale prostá reklama na služby zubařské ordinace v Harley Street, doručená společností London District Telegraph. Jeden z rozhořčených příjemců se dokonce obrátil se stížností na Timesy:

Šéfredaktorovi Timesů

Pane, po mém včerejším pozdním příjezdu domů mi byl předán telegram doručený Londýnským oblastním telegrafem adresovaný do mých rukou. Obsahoval následující sdělení:

Pan Gabriel, zubař na Harley Street č. 27, náměstí Cavendish. Až do října budou k dispozici profesionální služby na adrese Harley Street 27 od 10 do 17 hodin.”

Nikdy jsem neměl s panem Gabrielem nic společného a rád bych věděl, jakým právem mne obtěžují telegramem, který je zjevně jen reklamním médiem? Věřím že s Vaší přímluvou se podaří zastavit toto nepřijatelné vyrušování. Přikládám telegram a zůstávám s vaším věrným služebníkem,

První nevyžádaná hromadně rozeslaná (a prozatím jen částečně elektronická) zpráva se zrodila – podobně jako dnes šlo i v roce 1864 o reklamu a podobně jako dnes ani tehdy nebyla příjemcům příliš po chuti. Mělo to ale trvat dalších 130 let, než bude pro tento fenomén poprvé použito slovo “spam”.

Přetištění původní ho telegrafního “spamu” v londýnských Times z roku 1864.

Čas na prejt

Kdy se tedy objevil první skutečný počítačový spam? Většina historiků se shoduje že oním klíčovým datem byl 3 květen 1978 a místem akademická (a armádní) síť Arpanet.

Zveme vás, abyste přišli a shlédli prezentaci Decsystem 2020 a dozvěděli se více o celé rodině produktů Decsystem-20 a jedné ze dvou prezentací, které budeme pořádat tento měsíc v Kalifornii. Proběhnou na těchto místech:

Úterý, 9. Května 1978, 14h

Hyatt House (poblíž letiště L.A.)

Los Angeles, CA


Čtvrtek, 11. Května 1978, 14h

Dunfeys Royal Coach

San Mateo, CA

(4 míle jižně od letiště S.F., pobřeží zálivu, silnice 101 a 92)

Úryvek z prvního počítačového “spamu”.

Zatímco dnes zůstávají odesílatelé spamu ve svém vlastním zájmu skryti, autor první nevyžádané elektronické zprávy je dobře znám – odesílatel zprávy Thuerk at DEC-Marlboro byl obchodník společnosti DEC Gary Thuerk, který své “obchodní sdělení” zaslal na velkou část tehdejších uživatelů Arpanetu (řádově stovky příjemců). Za poznámku stojí, že Thuerk později prohlásil, že rozesílání hromadných e-mailů se ukázalo být v relativně uzavřené komunitě tehdejšího Arpanetu nepopulární a kontraproduktivní – i to byl nejspíš důvod, proč to trvalo více než deset let, než se objevily další seriózní pokusy využívat spam k “obchodním” účelům. I když řada příjemců na Arpanetu nejspíše nebyla pozvánkou na prezentaci novinek DEC nadšena, nikoho tehdy nenapadlo označit ji termínem spam. Kdy se poprvé pro nevyžádané zprávy a elektronickou poštu začal používat pojem spam, ale není zcela jasné.

Za první dobře dokumentovaný případ je považováno nechtěné rozeslání 200 zpráv v jednom z diskusních fór Usenetu z 31. března 1993, kterého se dopustil Richard Depew. Jako “spam” označil zprávy jiný z uživatelů (známe i jméno – Joel Furr) a Depew sám se následně sám omluvil za rozeslání “spamu”. Z toho nicméně nepřímo vyplývá, že termín “spam” byl přinejmenším mezi některými uživateli a správci už v té době poměrně zavedený. Jak k došlo tomu, že se “prejt” ze scénky Monty Pythonu (věnovali jsme se jí v minulém dílu seriálu) stal označením pro nevyžádané zprávy, není jisté.

Pojem “spam” začali mezi prvními používat hráči MUDů (Multi-User-Dungeon), předchůdců dnešních online RPG – v jedné z herních diskusí se již v roce 1990 bavili o důvodu, proč se spam používá právě pro označení nevyžádaných zpráv i o tom, že se používá i pro označení “záplavy náhodných dat” – například v databázi.

MUD – Multi User Dungeon, předchůdce dnešních MMORPG a místo kde se patrně poprvé diskutovalo o původu přeneseného používání slova „spam“.

Jak se tedy spam dostal do světa počítačů? Jedna teorie praví, že tomu bylo na počátku 80. let, kdy na chatovacím systému sítě Bitnet někteří uživatelé občas otravovali ostatní nesmyslnými vzkazy, včetně písně SPAM SPAM SPAM ze skeče Monty Pythonů. Podle jiné se podobný fenomén zrodil na chatovací síti počítačů TRS-80. Tak či onak, skutečný zrod elektronického spamu lze vystopovat kamsi na přelom 70. a 80. let.

Spíše než o elektronickou poštu se ale jednalo o zahlcování diskusních fór – a to nikoliv s cílem něco prodat či propagovat, ale udělat si z ostatních legraci, nebo je prostě provokovat a otravovat. Legendární jsou historky o “válkách šprtů”, které mezi sebou vedli například fanoušci Star Wars a příznivci Star Treku, kteří si navzájem zahlcovali diskusní fóra a chatovací kanály nesmysly, aby se “protistrana” nemohla zasvěceně bavit o něčem tak zásadním, jako je například vulkánský pářící rituál pon farr.

Cloud 24 - tip 1

1994: spam startuje

Místem kde se zrodil fenomén v podobě, kterou více méně známe dodnes byl již zmíněný Usenet. Zdejší diskusní skupiny s poměrně volnými pravidly byly pro jeho start doslova ideální. Pomineme-li “nedopatření” Richarda Depewa z roku 1993, lze za první skutečný spam v rámci sítě Usenet označit zprávu: “Globální varování všem: Ježíš už brzy přijde” z ledna 1994. Ta se objevila prakticky na všech diskusních fórech a stala se tak prvním skutečně masivním spamem. Komerční spam si našel cestu na Usenet o pouhé tři měsíce později, kdy se dvojice právníků Canter a Siegel z Phoenixu rozhodla s pomocí najatého programátora dostat na co největší počet diskusních fór zprávu “Green Card Lottery – Final One?” Ani ti se ale jako autoři neskrývali – považovali svůj kousek za skvělý reklamní tah a dokonce napsali knihu “Jak zbohatnout na informační superdálnici: průvodce guerillovým marketingem na internetu a dalších online službách.” Jejich plán založit na nové “formě reklamy” prosperující podnik se nakonec nepodařilo realizovat, džin reklamního spamu ale z láhve vypuštěn byl.

To už je ale příběh příštího dílu seriálu.

Byl pro vás článek přínosný?