Hlavní navigace

Připravenost IT studentů pro praxi… je čím dál horší

21. 6. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Připravenost IT studentů pro praxi je téma, které je často předmětem nelichotivých diskuzí zkušených členů teamu. Těch, kteří zapomínají, že i oni někdy začínali od nuly. Buďme ale korektní. Zapomínání na začátky nemohu připomínat všem. Existují i jedinci, kteří se odborníky stali vlastními silami ještě na škole.

Stát se špičkovým odborníkem už během studia je, přiznejme si to upřímně, v dnešní době spíše raritou. Jinak řečeno je potřeba uznat, že za posledních 12 let, co se pohybuji profesionálně v IT, jde úroveň připravenosti studentů dolů a vytrácí se „snaha“ něčeho dosáhnout.

Uznat to musím, protože patřím do druhé skupiny. IT mě bavilo od mala a stále i baví. Navíc mě vždy lákalo předávat znalosti dále. Školil jsem ASP.NET v Brně na vysoké škole, snažil jsem se svého času odpovídat na Builderu a psal blog na Vývojáři. Bohužel se všechny tyto snahy ukázaly jako zbytečné a všechny projekty, na kterých jsem se podílel, postupně umíraly. Bohužel umíraly z mého pohledu naprosto nelogicky, protože vzrůstala potřebou zaškolovat stále nově přicházející začátečníky do teamu.

Tak to šlo nějaký čas a potřeba automatizovat předávání informací rostla. Potřeba, která nakonec přerostla v myšlenku sepsat návod pro IT studenty. Návod v podobě knihy. Nápad jsem dokolečka probíral s ochotnými posluchači, zpravidla IT kolegy. Nakonec jsem byl vnitřně přesvědčen, že to zvládnu a kniha začala postupně vznikat. Vznikat spolu s myšlenkou propagace za pomocí seminářů na IT školách.

Jakožto deformovaný projekťák jsem sepsal základní cíle:

 1. Motivovat studenty
 2. Naučit důležité IT znalosti

Z mého pohledu bylo nejdůležitější vymyslet motivaci, která by studenty přesvědčila k nastudování materiálů. Vylučovací metodou jsem došel, naprosto logicky, až k financím. Tedy motem je nakonec klišé „ vydělávat více peněz“. Tak vlastně vznikl název knihy: Chci uspět v IT s podtitulem Cesta k vysněnému platu, kterou Vás ve škole nenaučí.

S takovou motivací bude jednodušší předat znalosti. Znalosti zaměřené na fungování běžné IT společnosti.

Pro studenty jsem sestavil desatero, které se mi osvědčilo během zaučování nováčků, desatero, které by mělo poskytnout jasnou linii, jak se dostat do svého cíle:

 1. Zvolit si technologii, která je finančně dobře placena a plně se ji věnovat.
 2. Být aktivní a neodkládat studium této technologie na druhou kolej.
 3. V práci být proaktivní, neodmítat úkoly, nestěžovat si, naopak navrhovat zlepšení.
 4. Nastudovat si minimum projektového řízení, například Prince2. Jakmile dostanete na starost svůj první projekt, tak vám manažerské znalosti velmi usnadní jeho průběh (v případě neúspěchu nemusíte dostat druhou šanci).
 5. Rozšiřovat si obzory mimo IT, například bestsellery z nakladatelství zaměřených na management.
 6. Vytvořit si síť kontaktů, nejlépe na dané technologii, které mohou pomoci v budování kariéry (například účast na konferencích).
 7. Udržovat si přehled o technologických novinkách.
 8. Nebát se ptát a komunikovat, pomoc od jiného odborníka ještě nikoho nezabila.
 9. Slušné vystupování.
 10. Mírná arogance a dostatečné sebevědomí.

Každý bod má svůj detailní popis, v kterém se snažím vysvětlit ty nejdůležitější principy. Například výběr dobře placené technologie. Popravdě, ze začátku pro mě bylo překvapením slýchat dotazy, jaká IT povolání jsou dobře placená. Myslel jsem si, že každý má alespoň minimální představu o technologiích a jejich potenciálu v businessu. Bohužel, není to pravda. Nebo základní doby trvání praxe na dané pozici, které vám zajistí lepší start pro vyjednávání o platu.

Po tomto základu se mi osvědčilo vzdělat začátečníky v oblastech fungování projektu. Pozice z hlediska projektu. Čím jsem začal? Pracovních pozic je nepřeberné množství, začal jsem tedy klasickou podobou projektového teamu. Pojďme se v tomto konkrétním případě podívat na tyto znalosti:

Projekt je veden projektovým manažerem, který se stará, aby projekt splňoval patřičná kritéria kvality. Základní náplní je denní kontrola činností na projektu, komunikace se zákazníkem, komunikace s řídícím výborem, plánování. Pokud bych to hodně zjednodušil, tak projektový manažer zajistí jasné požadavky pro projekt, vytvoří projektový plán aktivit na projektu a dohlíží na jeho realizaci a dodání podle zadání.

Pokud je projekt velký, má zpravidla k dispozici projektového administrátora, který se stará o běžnou agendu jako je údržba katalogu úkolů, plánu atd. Je běžnou záležitostí, že projektový manažer nepřiděluje úkoly přímo, ale přiděluje je team leaderovi, nebo lépe vedoucímu teamu dané pracovní skupiny. Ten musí do hloubky znát danou problematiku a před zahájením prací dodává detailní seznam potřebných úkolů.

Pracovní teamy pak obsahují nepřeberné množství profesí. Na začátku projektu analytika a architekta řešení. Analytik zkoumá problém ze všech stran a sbírá požadavky od zákazníka. Architekt na jejich základě navrhuje strukturu produktu a to, jak to celé bude fungovat po architekturní stránce.

Projektový manažer také často dělá vstupní pohovory se zaměstnanci, aby si ověřil, zda je vhodný do teamu.

Navržený produkt je následně vyvíjen developery (programátory), jejichž práce je testována testery. Testery a průběh testů má na starost test manažer. Ten se také podílí na samotné tvorbě strategie pro testování a tvorbě testovacích scénářů (scénáře někdy píše přímo určená osoba v roli test analytik).

Pokud se jedná o projekt, který potřebuje design, je součástí i grafik nebo designér navrhující, jak bude produkt vypadat. V případě webového projektu pak nastupuje kodér, který musí design pomocí skriptů zprovoznit do podoby, kterou znáte z běžného surfování.

Aplikace není jen programování, je to i práce s daty, která jsou uložena v databázi a s kterými umí pracovat sql developer. Databáze spravuje databázový administrátor. Slovo administrátor se používá ve všech pozicích, kde je potřebné udržovat nějaké zařízení nebo SW. O servery se stará serverový administrátor, o infrastrukturu se stará síťový administrátor,… tedy se vším, na co je potřeba odborná znalost pro nastavení.

Buďte připraveni, že některá IT oddělení budou chtít práci na projektech, nebo v provozu, nebo jejich kombinaci. V případě práce v provozu pak můžete být požádáni o práci v režimu pohotovosti 24×7 a souvisejících přesčasů. Na druhou stranu to s sebou nese jisté nadstandardní finanční benefity.

Aby se to všechno výše uvedené mohlo udát, tak musí práci někdo zajistit. To je práce obchodníka neboli account manažera. Pokud obchodník potřebuje technologickou pomoc, nastupují konzultanti. Konzultanti jsou osoby znalé více oblastí a jsou schopní navrhnout různá řešení, nebo poskytovat rady zákazníkovi. V některých společnostech se role projektového manažera a account manažera prolínají, někdy i projektový manažer „prodává“ zákazníkovi.

Pokud vás láká cesta obchodníka, tak musíte znát pojem revenue a income. První pojem reprezentuje čistý výnos z činností, které dělá vaše firma nebo oddělení. Income naopak představuje všechny příjmy, které obdržíte od vašich zákazníků. Cesta obchodníka není jednoduchá. Pokud začínáte ve společnosti bez portfolia stabilních zákazníků, je získání nových projektů problémem. Vše potom záleží na strategii obchodu, kterou se chcete vydat. Připravte se, že na pohovoru se vás budou ptát, co můžete přinést dané firmě, zpravidla se tím myslí stálí zákazníci.

Další informací pro potenciální obchodníky je způsob platu ze získaných zakázek, část platu obchodníka je pevná a část plovoucí. Výška plovoucí částky se odvíjí od získaných zakázek a interních pravidel společnosti.

Prodává-li firma produkty, má i produktového manažera, který umí produkty prezentovat a podílí se na jejich rozvoji.

Pro někoho úplně samozřejmé informace, ale vzpomenete si ještě na začátky? Já doufám, že jsem si vzpomněl na všechny, protože neuvěřitelně dlouhý seznam jsem se pokusil vměstnat do 15 000 slov. Proč? Četli jste knihu Restart? Dal jsem si cíl vměstnat všechno do 15 000 slov, tak abych neotrávil čtenáře a zaměřil se jen na to podstatné. Doufejme, že se to podaří.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku