Hlavní navigace

Programovací jazyk K: důkaz, že mezi námi žijí mimozemšťané (dokončení)

28. 7. 2022
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ve druhé a současně i závěrečné části článku o „mimozemském“ programovacím jazyku K se budeme zabývat způsobem práce s vícerozměrnými poli. Taktéž si podrobněji popíšeme práci s funkcemi definovanými uživatelem.

Obsah

1. Matice v programovacím jazyku K

2. Deklarace vektoru, nejjednodušší dyadická forma operátoru #

3. Operátor shape – získání „tvaru“ n-rozměrného pole

4. Operátor reshape – změna „tvaru“ n-rozměrného pole

5. Další konstrukce matic

6. Kombinace operátorů – vytvoření jednotkové matice

7. Konstrukce vícerozměrných polí

8. Modifikátor „outer product“

9. Ukázky dalšího možného využití modifikátoru „outer product“

10. „Outer product“ a uživatelské funkce

11. Uživatelská funkce v roli operátoru

12. Výběr matic, vektorů i skalárních hodnot z n-dimenzionálních polí

13. Přiřazení skaláru a vektoru do části matice

14. Transpozice matice, inverze matice a maticový součin

15. Dyadické uživatelské funkce

16. Monadické a dyadické projekce

17. Monadická projekce výpočtu faktoriálu

18. Několik složitějších příkladů

19. Kam dál?

20. Odkazy na Internetu

1. Matice v programovacím jazyku K

Na úvodní článek o „mimozemském“ programovacím jazyku K dnes navážeme. Zabývat se budeme především zpracováním vícerozměrných polí, protože právě manipulace s poli je v tomto jazyce velmi elegantní (ostatně vychází z APL, který je však v tomto kontextu nepatrně složitější kvůli nutnosti používání „boxingu“, což v K odpadá). Nejprve se seznámíme s klasickými maticemi, tedy vlastně s dvourozměrnými poli. Práce s maticemi vychází z jednorozměrných vektorů, ovšem namísto pouhé délky vektoru musíme pracovat se strukturou popisující počet dimenzí (2) i rozměry matice. Tato datová (resp. přesněji řečeno metadatová) struktura se nazývá shape, což je termín, s nímž se můžeme setkat například i v Pythonu, konkrétně v knihovně NumPy.

2. Deklarace vektoru, nejjednodušší dyadická forma operátoru #

Připomeňme si, jakým způsobem je možné deklarovat v programovacím jazyku K proměnnou typu vektor. Můžeme začít s vektorem délky 1, například s vektorem, jehož jediný prvek má hodnotu 0:

 v:0

Tento vektor můžeme „natáhnout“ na libovolnou zvolenou délku s využitím dyadického operátoru #, jehož levým operandem bude očekávaná výsledná délka vektoru (počet prvků) a operandem pravým původní vektor:

 20#v
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznámka: tento operátor je dyadický z toho důvodu, že má dva operandy, tedy levý operand a pravý operand. V článku uvidíme i monadické operátory; ty mají pouze pravý operand.

Můžeme ovšem postupovat i jinak. Například monadickým operandem ! zkonstruujeme vektor s trojicí hodnot 0, 1 a 2:

 v:!3
 v
0 1 2

Tento vektor následně „natáhneme“ na délku dvaceti prvků. Nové prvky vzniknou opakováním prvků původního vektoru:

 20#v
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1

3. Operátor shape – získání „tvaru“ n-rozměrného pole

Ještě jednou si nadeklarujme proměnnou nazvanou v, která bude tentokrát obsahovat vektoru s 24 prvky s hodnotami od 0 do 23:

 v:!24
 v
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V některých případech (ovšem není tomu tak často, jak by se mohlo na první pohled zdát) budeme chtít zjistit délku vektoru. K tomuto účelu můžeme použít operátor shape, který se zapisuje znakem #; ovšem v tomto případě se jedná o operátor monadický (s jediným parametrem):

 #v
24

Samotnou hodnotu 24 či pochopitelně jakoukoli jinou skalární hodnotu, jazyk K považuje za vektor s délkou jednoho prvku:

 #42
1

Ale i:

 shape:#v
 shape
24
 
 #shape
1

Ovšem můžeme psát i zkráceně:

 ##v
1

4. Operátor reshape – změna „tvaru“ n-rozměrného pole

Ještě jednou se vraťme k tomuto příkladu:

 v:0
 10#v
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V něm jsme si operátorem # vynutili prodloužení vektoru na deset prvků. Tento operátor je dyadický a jmenuje se reshape. Jeho úkolem totiž není pouze prodloužení vektoru, ale například i vytvoření dvourozměrné matice z původně jednorozměrného vektoru. Postačuje, aby prvním operandem nebyl skalár s požadovanou délkou ale vektor s požadovaným tvarem.

Vypadá to složitě? Pokusme se z vektoru s 24 prvky vytvořit dvourozměrnou matici 6×4, tedy matici se šesti řádky a čtyřmi sloupci. Levým operandem operátoru # tedy bude vektor 6 4:

 v:!24
 v
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
 6 4#v
(0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11
 12 13 14 15
 16 17 18 19
 20 21 22 23)

Pokud si nejste jisti, jak se vyhodnocují operandy, je možné použít i závorky:

 (6 4)#v
(0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11
 12 13 14 15
 16 17 18 19
 20 21 22 23)

Ve skutečnosti se však operandy vyhodnocují zprava doleva a všechny mají stejnou prioritu, takže závorky zde skutečně nejsou zapotřebí.

Vytvoření jiné matice, tentokrát 4×6:

 4 6#v
(0 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23)

Lze vytvořit i větší matici, než by odpovídalo počtu prvků vstupního vektoru. Prvky se budou v tomto případě opakovat, stejně jako při prodlužování samotných vektorů:

 8 6#v
(0 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23
 0 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23)

5. Další konstrukce matic

Vytvoření matice 10×10 s nulovými prvky, delší způsob zápisu:

 x:100#0
 10 10#x
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)

„Natáhnout“ lze ovšem i skalární hodnotu, nikoli pouze vektor:

 x:0
 10 10#x
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)

Což lze zkrátit na jediný řádek:

 10 10#0
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)

6. Kombinace operátorů – vytvoření jednotkové matice

Pro vytvoření jednotkové matice neexistuje speciální operátor a ani to vlastně není nutné. Jednotková matice 5×5 se totiž zkonstruuje takto:

 5 5#1,5#0
(1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1)

Tento zápis si můžeme postupně složit z několika podvýrazů, z nichž jasně vysvitne onen trik:

 5#0
0 0 0 0 0
 
 1,5#0
1 0 0 0 0 0
 
 25#1,5#0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 
 5 5#1,5#0
(1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1)

Celý zajímavý trik tedy spočívá v tom, že si uvědomíme, že matici 5×5 lze vytvořit z vektoru s 25 prvky, kde za jednotkovým prvkem následuje vždy pět prvků nulových.

Poznámka: později si ukážeme, jak se tato konstrukce „schová“ do uživatelské funkce.

7. Konstrukce vícerozměrných polí

Vícerozměrná pole se konstruují prakticky stejným způsobem jako matice. Pouze tvar (shape) bude reprezentován vektorem s větším množstvím prvků. Celkový počet prvků tohoto vektoru odpovídá počtu rozměrů pole, hodnoty prvků pak počtu prvků v každé dimenzi. Trojrozměrné pole 2×3×4 prvky tedy můžeme vytvořit například následujícím způsobem:

 2 3 4#!24
((0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11)
 (12 13 14 15
 16 17 18 19
 20 21 22 23))

Čtyřrozměrné pole 2×3×4×5 prvků:

 dimensions:2+!4
 dimensions
2 3 4 5
 
 dimensions#0
(((0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0)
 (0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0)
 (0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0))
 ((0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0)
 (0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0)
 (0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0)))

Konstrukce takového pole na jediném řádku (závorky jsou zde nutné):

 (2+!4)#42
 
(((42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42)
 (42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42)
 (42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42))
 ((42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42)
 (42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42)
 (42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42
  42 42 42 42 42)))

8. Modifikátor „outer product“

V předchozí části tohoto článku jsme se mj. zabývali významem modifikátorů v programovacím jazyce K a taktéž jsme si některé nejdůležitější modifikátory popsali. Připomeňme si, že se jednalo o modifikátory nazvané over, scan a each. Ovšem v jazyce K je možné použít i další modifikátory. Jedním z prozatím nepopsaných modifikátorů je modifikátor nazvaný „outer product“ zapisovaný znakem : (dvojtečka), před níž následuje operátor a typicky modifikátor over. Tento modifikátor je založen na principu aplikace zvoleného dyadického operátoru nebo funkce na dvojici vektorů x a y, přičemž vybraná funkce (či operátor) je aplikována na všechny možné kombinace složek prvního a druhého vektoru. Výsledkem je tedy nová matice m obsahující v prvku mij návratovou hodnotu funkce aplikované na prvky xi a yj.

Ukažme si nyní použití tohoto modifikátoru. Začneme vytvořením matice ze dvou vektorů [1 2 3 4 5]; matice je složena ze všech možných kombinací součtů prvků:

 1 2 3 4 5 +/: 1 2 3 4 5
(2 3 4 5 6
 3 4 5 6 7
 4 5 6 7 8
 5 6 7 8 9
 6 7 8 9 10)

Tabulka malé násobilky (resp. její malá část):

 1 2 3 4 5 */: 1 2 3 4 5
(1 2 3 4 5
 2 4 6 8 10
 3 6 9 12 15
 4 8 12 16 20
 5 10 15 20 25)

Tabulka celé malé násobilky:

 (1+!10)*/:(1+!10)
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)

Závorky u nejpravějšího pod výrazu lze vynechat (operátory nemají prioritu):

 (1+!10)*/:1+!10
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)

Ještě lepší způsob – využití anonymní uživatelské funkce, takže se hodnota 10 ve výrazu vyskytuje pouze jedenkrát:

 {x*/:x}1+!10
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)

9. Ukázky dalšího možného využití modifikátoru „outer product“

Modifikátor „outer product“ je velmi univerzální, protože ho lze využít společně s jakýmkoli dyadickým (binárním) operátorem. To nám umožňuje realizovat různé triky, které budou ukázány v této kapitole.

Příprava pro vytvoření jednotkové atd. matice:

 (!10)-/:!10
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1
 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0)

V předchozí matici nastavíme nulové prvky na jedničku a nenulové na nulu – tím vytvoříme jednotkovou matici:

 0=(!10)-/:!10
(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1)

Horní trojúhelníková matice bez hlavní diagonály vznikne podobným trikem:

 0<(!10)-/:!10
(0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)

Podobná matice, ovšem s přidanou hlavní diagonálou:

 -1<(!10)-/:!10
(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1)
Poznámka: pozor si musíme dát jen na to, že nelze použít operátor <= atd.

Matice s vedlejší diagonálou:

 10=(!10)+/:!10
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0)

10. „Outer product“ a uživatelské funkce

Předchozí výrazy mohou být v praxi užitečné a proto si je můžeme přepsat do uživatelských funkcí akceptujících velikost matice. Tato velikost bude předána jako jediný parametr dané funkci (tento parametr se uvnitř funkce jmenuje x).

Funkce konstruující jednotkovou matici 10×10 prvků:

 eye:{0=(!10)-/:!10}
 
 eye
{0=(!10)-/:!10}
 
 eye 42
(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1)
Poznámka: parametr předaný do funkce ve skutečnosti může být libovolný – není zde využit.

Zobecnění pro libovolnou velikost matice:

 eye:{0=(!x)-/:!x}
 
 eye
{0=(!x)-/:!x}
 
 eye 5
(1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1)

Funkce pro vytvoření trojúhelníkové matice s vynulovanou hlavní diagonálou:

 tri1:{0<(!x)-/:!x}
 
 tri1 8
(0 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 1 1 1 1 1
 0 0 0 0 1 1 1 1
 0 0 0 0 0 1 1 1
 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0)

Funkce pro vytvoření trojúhelníkové matice včetně hlavní diagonály:

 tri2:{-1<(!x)-/:!x}
 tri2 6
(1 1 1 1 1 1
 0 1 1 1 1 1
 0 0 1 1 1 1
 0 0 0 1 1 1
 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 1)

atd.

Poznámka: mezi názvem funkce a parametrem musí být zapsána mezera, na rozdíl od operátoru, který okolo sebe mezery nevyžaduje.

11. Uživatelská funkce v roli operátoru

Uživatelská funkce se v mnoha ohledech chová stejně jako operátor. Můžeme ji tedy zkombinovat s libovolným modifikátorem. Podívejme se opět na naši funkci pro konstrukci jednotkové matice:

 eye:{0=(!x)-/:!x}
 
 eye
{0=(!x)-/:!x}

Díky použití modifikátoru each můžeme snadno vytvořit jednotkové matice 0×0 až 5×5:

 eye' !6
(()
 ,,1
 (1 0
 0 1)
 (1 0 0
 0 1 0
 0 0 1)
 (1 0 0 0
 0 1 0 0
 0 0 1 0
 0 0 0 1)
 (1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1))

Mezery jsou zde zbytečné, takže:

 eye'2+!5
((1 0
 0 1)
 (1 0 0
 0 1 0
 0 0 1)
 (1 0 0 0
 0 1 0 0
 0 0 1 0
 0 0 0 1)
 (1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1)
 (1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1))

V případě, že je funkce použita na jediném místě, nic nám nebrání použít funkci anonymní:

 {0=(!x)-/:!x}'2+!5
((1 0
 0 1)
 (1 0 0
 0 1 0
 0 0 1)
 (1 0 0 0
 0 1 0 0
 0 0 1 0
 0 0 0 1)
 (1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1)
 (1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1))
Poznámka: což jsou výrazy, které již skutečně začínají připomínat šum na lince.

12. Výběr matic, vektorů i skalárních hodnot z n-dimenzionálních polí

Podívejme se nyní na způsob výběru matic, vektorů i skalárních hodnot z n-dimenzionálních polí. Začneme maticí, z níž budeme vybírat jak jednotlivé prvky (skalární hodnoty), tak i sloupce či řádky nebo dokonce celé podmatice:

 m:5 5 # !25
 m
(0 1 2 3 4
 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24)

Výběr n-tého řádku je snadný:

 m[1]
5 6 7 8 9

Vybrat můžeme i více řádků současně:

 m[1,2]
(5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14)
 
 m[2,3]
(10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19)

Výběr jednoho sloupce je zvláštní – vrátí se totiž vektor:

 m[;2]
2 7 12 17 22

Naproti tomu výběr většího množství sloupců již vrátí matici:

 m[;2,3]
(2 3
 7 8
 12 13
 17 18
 22 23)

Výběr jediného prvku z matice vyžaduje použití dvou hranatých závorek:

 m[1][2]
7

A konečně se podívejme na výběr podmatic, tedy nejprve řádků a následně sloupců:

 m[1,2,3;2,4]
(7 9
 12 14
 17 19)
 
 m[1,2,3;2,3,4]
(7 8 9
 12 13 14
 17 18 19)

Předchozí možnosti lze zkombinovat – z nové matice se vybere jen druhý řádek (s indexem rovným jedné):

 m[1,2,3;2,3,4][1]
12 13 14

13. Přiřazení skaláru a vektoru do části matice

Ve skutečnosti může být výběr matice, vektoru či skaláru použit i na levé straně přiřazovacího příkazu – tímto způsobem můžeme modifikovat stávající matici, a to efektivním způsobem. Opět začneme naší maticí 5×5 prvků:

 m:5 5 # !25
 m
(0 1 2 3 4
 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24)

Změna jediného prvku matice se zobrazením modifikované matice:

 m[2;2]:42
 42
 
 m
(0 1 2 3 4
 5 6 7 8 9
 10 11 42 13 14
 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24)

Změna celého řádku matice (druhý řádek s indexem rovným jedné):

 m:5 5 # !25
 m[1]:0 0 0 0 0
 m
(0 1 2 3 4
 0 0 0 0 0
 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24)

Změna celého sloupce matice (druhý sloupec s indexem rovným jedné):

 m:5 5 # !25
 m[;1]:-1 -1 -1 -1 -1
 m
(0 -1 2 3 4
 5 -1 7 8 9
 10 -1 12 13 14
 15 -1 17 18 19
 20 -1 22 23 24)

14. Transpozice matice, inverze matice a maticový součin

V této kapitole si popíšeme některé často prováděné maticové operace. Začneme s maticí 10×10 prvků, která vznikne následovně:

 m:10 10 # !100
 m
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99)

Transpozici matice zajišťuje operátor +:, který by byl jinak nevyužitý, protože ostatní tři varianty -:, *: a %: mají odlišný význam – jedná se o unární operace nad všemi prvky:

 +:m
(0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99)

Maticový součin provádí funkce/operátor _mul. Pochopitelně se kontroluje, zda jsou vstupní matice kompatibilní z hlediska maticového součinu (počet sloupců první matice je totožný s počtem řádků matice druhé):

 m1:3 4#!12
 m1
(0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11)
 m2:4 5#!20
 m2
(0 1 2 3 4
 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19)
 m1 _mul m2
(70 76 82 88 94
 190 212 234 256 278
 310 348 386 424 462)
 m2 _mul m1
length error
x _dot\:y
 ^

Inverzní matice se vypočte unárním operátorem/funkcí _inv:

 m1:3 3#0 1 0 1 1 1 0 1 1
 m1
(0 1 0
 1 1 1
 0 1 1)
 _inv m1
(-1.110223e-16 1 -1.0
 1 -1.110223e-16 5.551115e-17
 -1 -2.775558e-16 1.0)

Kontrola, zda po vynásobení původní matice s maticí inverzní získáme jednotkovou matici:

 m2:_inv m1
 m1 _mul m2
(1 -1.110223e-16 5.551115e-17
 -5.551115e-16 1 3.330669e-16
 -4.440892e-16 -3.885781e-16 1.0)
Poznámka: ano, získáme, tedy s ohledem na přesnost výpočtů. Hodnoty Xe-17 jsou z tohoto pohledu prakticky nulové.

15. Dyadické uživatelské funkce

V krátkosti se ještě podívejme na deklaraci dyadických funkcí. Tyto funkce pracují s parametry pojmenovanými x a y, takže lze například psát:

 add:{x+y}

Volání takové funkce ovšem není v čistě dyadické formě, ale provádí se takto:

 add[1;2]
3
Poznámka: což se zdá být omezení konkrétní verze jazyka K.

Parametry lze i přejmenovat, což se provádí takto:

 add:{[first;second] first+second}
 add[1;2]
3

Podobně lze vytvořit funkce s větším množstvím parametrů (triadické funkce?):

 add3:{[first;second;third] first+second+third}
 add3 [1;2;3]
6

16. Monadické a dyadické projekce

V této kapitole se budeme zabývat programovými konstrukcemi s poněkud strašidelným názvem monadické a dyadické projekce. Jedná se o formu tacit programmingu, což je téma, kterému jsme se již na stránkách Roota věnovali v tomto článku. Celý princip projekcí spočívá v tom, že se definuje pouze část výrazu, který sice sám o sobě nemůže být vykonán (typicky proto, že mu chybí jeden operand), ale může být pojmenován a použit později. Jedná se tedy o zjednodušenou formu zápisu některých typů funkcí.

Takto si můžeme vytvořit dyadickou projekci nazvanou minus, která se vyhodnotí až po dosazení pravého operandu výrazu 0-(chybějící operand):

 minus:0-
 minus 42
-42

Naproti tomu monadická projekce vyžaduje dvojtečku na konci (zde je operátor – použit v monadické podobě, tedy s jediným operandem):

 minus:-:
 minus 42
-42

Dyadická projekce použitá pro vytvoření funkce/operátoru pojmenovaného inc:

 inc:1+
 inc 42
43

Dyadická projekce bez výchozích operandů:

 add:+
 add
+
 add[1;2]
3

17. Monadická projekce výpočtu faktoriálu

Připomeňme si, jak je možné v jazyku K vypočítat faktoriál, například faktoriál vstupní hodnoty 10. Nejprve si necháme vygenerovat vektor 0 1 2 … 9:

 !10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ke všem prvkům vektoru připočteme jedničku:

 1+!10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A aplikujeme modifikátor over s operátorem *, čímž všechny prvky vektoru vynásobíme:

 */1+!10
3628800

Tento zápis, až na poslední hodnotu 10, můžeme použít pro definici výpočtu vektoru ve formě monadické projekce:

 fact:*/1+!:
 fact 10
3628800

Modifikátorem each snadno vytvoříme vektor s hodnotami 0!, 1!, … 9!:

 fact'!10
1 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880
Poznámka: taktéž by šlo použít modifikátor scan s menším počtem operací (ovšem s výjimkou 0!):
 *\1+!10
1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800

18. Několik složitějších příkladů

Zkusme se podívat na několik složitějších příkladů, které ukazují jak krátký (stručný) zápis programů, tak i do značné míry jejich nečitelnost.

Výpočet Fibonacciho posloupnosti pro zadaný počet prvků:

 fib:{x{x,+/-2#x}/!2}
 fib 10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Generátor Pascalova trojúhelníku:

 pasc: {x{+':0,x,0}\1}
 pasc 10
(1
 1 1
 1 2 1
 1 3 3 1
 1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
 1 6 15 20 15 6 1
 1 7 21 35 35 21 7 1
 1 8 28 56 70 56 28 8 1
 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1)

Test, zda je hodnota (či hodnoty) prvočíslem či nikoli:

 isprime:{(x>1)&&/x!'2_!1+_sqrt x}
 
 isprime 3
1
 
 isprime 4
0

Test prvočísel v prvních deseti přirozených číslech:

 isprime' 1+!10
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Prvočísla v rozsahu 1 až 99:

CS24_early

 (!100)[&isprime' !100]
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Stejný výpočet, ovšem s využitím anonymní funkce (což již začíná připomínat šum na lince):

 (!100)[&{(x>1)&&/x!'2_!1+_sqrt x}' !100]
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

19. Kam dál?

Připadá vám jazyk K dostatečně šílený na to, aby byl zajímavý? Kromě samotného jazyka K (který je z celé skupiny asi nejvíce šílený) existuje i několik podobně koncipovaných programovacích jazyků. Jazykem J jsme se již na stránkách Roota ve stručnosti zabývali. Připomeňme si, že právě v tomto jazyku se do značné míry preferuje tacit programming namísto klasických funkcí s pojmenovanými parametry. Ovšem přímým pokračovatelem jazyka K je jazyk Q, za jehož vývojem opět stojí (pravděpodobný mimozemšťan) Arthur Whitney.

20. Odkazy na Internetu

 1. K language – an introduction
  http://www.math.bas.bg/ban­tchev/place/k.html
 2. K7 Tutorial
  https://cs.nyu.edu/~shasha/pa­pers/tutorial
 3. An Interview with Arthur Whitney, Kx CEO and Developer of Kx Technology, January 4, 2004
  https://web.archive.org/web/20150813004101/htt­p://kx.com/arthur-interview.php
 4. A Shallow Introduction to the K Programming Language
  https://web.archive.org/web/20130801233812/htt­p://www.kuro5hin.org/story/2002/11/14/22741/791
 5. A Conversation with Arthur Whitney
  https://queue.acm.org/deta­il.cfm?id=1531242
 6. Anecdote about Arthur Whitney
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13590065
 7. K – list of idioms
  https://github.com/kevinlaw­ler/kona/wiki/Idioms
 8. Appendix A. Incunabulum
  http://keiapl.org/rhui/re­member.htm#incunabulum
 9. K code study
  https://docs.google.com/do­cument/d/1W83ME5JecI2hd5hA­UqQ1BVF32wtCel8zxb7WPq-D4f8/edit
 10. K tutorial
  https://github.com/kevinlaw­ler/kona/wiki/Tutorial
 11. K by EXAMPLE
  http://vrabi.web.elte.hu/k/kbyeg.k
 12. BQN: An APL Variant from Marshall Lochbaum (mlochbaum.github.io)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=24167804
 13. Raytracer in 7 lines in K
  http://www.nsl.com/k/ray/ray.k
 14. Marshall Lochbaum
  https://www.aplwiki.com/wi­ki/Marshall_Lochbaum
 15. BQN
  https://www.aplwiki.com/wiki/BQN
 16. Co-dfns
  https://www.aplwiki.com/wiki/Co-dfns
 17. Array model
  https://www.aplwiki.com/wi­ki/Array_model#Based_arra­y_theory
 18. Fonts for BQN
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/fonts.html
 19. Leading axis theory
  https://www.aplwiki.com/wi­ki/Leading_axis_theory
 20. A based system for general arrays
  https://dl.acm.org/doi/ab­s/10.1145/586656.586663
 21. APL – A Glimpse of Heaven (2006)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=19325361
 22. APL and J
  https://crypto.stanford.e­du/~blynn/c/apl.html
 23. ivy (dokumentace)
  https://pkg.go.dev/robpike­.io/ivy#section-readme
 24. ivy na GitHubu
  https://github.com/robpike/ivy/
 25. Ivy na APL wiki
  https://aplwiki.com/wiki/Ivy
 26. Implementing a bignum calculator (slajdy)
  https://talks.godoc.org/git­hub.com/robpike/ivy/talks/i­vy.slide#1
 27. Implementing a bignum calculator – Rob Pike – golang-syd November 2014
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PXoG0WX0r_E
 28. Rob Pike na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rob_Pike
 29. Rob Pike na cat-v
  http://genius.cat-v.org/rob-pike/
 30. Jazyky umožňující operace s poli aneb rozsáhlý svět „array programmingu“
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-umoznujici-operace-s-poli-aneb-rozsahly-svet-bdquo-array-programmingu-ldquo/
 31. Programovací technika nazvaná tacit programming
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-technika-nazvana-tacit-programming/
 32. Oslava 55 let od vzniku první implementace jazyka APL
  https://www.root.cz/clanky/oslava-55-let-od-vzniku-prvni-implementace-programovaciho-jazyka-apl/
 33. NuVoc
  https://code.jsoftware.com/wiki/NuVoc
 34. J (programming language) [Wikipedia]
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/J_%28programming_langu­age%29
 35. J – Absolutely Essential Terms
  https://code.jsoftware.com/wi­ki/Vocabulary/AET
 36. J – Atoms and Arrays
  https://code.jsoftware.com/wi­ki/Vocabulary/Nouns#Atom
 37. Why J
  https://www.jsoftware.com/hel­p/primer/why_j.htm
 38. What is an Array?
  https://vector.org.uk/what-is-an-array/
 39. Comments
  http://www.gavilan.edu/csis/lan­guages/comments.html
 40. Vector (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram­.com/Vector.html
 41. n-Tuple (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram.com/n-Tuple.html
 42. n-Vector (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram.com/n-Vector.html
 43. Matrix (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram­.com/Matrix.html
 44. Array (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram­.com/Array.html
 45. ND Arrays (Tensors) in different languages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=WbpbEilgQBc
 46. Extending APL to Infinity\
  https://www.jsoftware.com/pa­pers/eem/infinity.htm
 47. Vector Library (R7RS-compatible)
  https://srfi.schemers.org/srfi-133/srfi-133.html
 48. Vectors (pro Gauche)
  https://practical-scheme.net/gauche/man/gauche-refe/Vectors.html
 49. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 50. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 51. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 52. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 53. Incanter is a Clojure-based, R-like platform for statistical computing and graphics.
  http://incanter.org/
 54. Evolution of incanter (Gource Visualization)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TVfL5nPELr4
 55. Questions tagged [incanter] (na Stack Overflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/tagged/incanter?sor­t=active
 56. Data Sorcery with Clojure
  https://data-sorcery.org/contents/
 57. Back to the Future: Lisp as a Base for a Statistical Computing System
  https://rd.springer.com/chap­ter/10.1007/978–3–7908–2084–3_2
 58. Incanter Cheat Sheet
  http://incanter.org/docs/incanter-cheat-sheet.pdf
 59. Back to the Future: Lisp as a Base for a Statistical Computing System (celá verze článku)
  https://www.researchgate.net/pu­blication/227019917_Back_to_the_Fu­ture_Lisp_as_a_Base_for_a_Sta­tistical_Computing_System
 60. BQN: finally, an APL for your flying saucer
  https://mlochbaum.github.io/BQN/
 61. Is BQN stable?
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/commentary/stability­.html
 62. Specification: BQN system-provided values
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/spec/system.html
 63. Tutorial: BQN expressions
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/tutorial/expression­.html
 64. BQN primitives
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/doc/primitive.html
 65. Function trains
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/doc/train.html
 66. BQN community links
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/community/index.html
 67. BQN UV
  https://observablehq.com/@lsh/bqn-uv
 68. APL Wiki
  https://aplwiki.com/wiki/
 69. The Array Cast
  https://www.arraycast.com/e­pisodes/episode-03-what-is-an-array
 70. EnthusiastiCon 2019 – An Introduction to APL
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=UltnvW83_CQ
 71. Dyalog
  https://www.dyalog.com/
 72. Try APL!
  https://tryapl.org/
 73. Lisp-Stat Information
  http://homepage.cs.uiowa.e­du/~luke/xls/xlsinfo/
 74. Sample Plots in Incanter
  https://github.com/incanter/in­canter/wiki/Sample-Plots-in-Incanter#line
 75. vectorz-clj
  https://github.com/mikera/vectorz-clj
 76. vectorz – Examples
  https://github.com/mikera/vectorz-clj/wiki/Examples
 77. Basic Vector and Matrix Operations in Julia: Quick Reference and Examples
  https://queirozf.com/entries/basic-vector-and-matrix-operations-in-julia-quick-reference-and-examples
 78. Vectors and matrices in Julia
  https://fncbook.github.io/v1­.0/linsys/demos/matrices-julia.html
 79. Array vs Matrix in R Programming
  https://www.geeksforgeeks.org/array-vs-matrix-in-r-programming/
 80. Concurrency (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Concurrency_%28com­puter_science%29
 81. Koprogram
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Koprogram
 82. Coroutine
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Coroutine
 83. Coroutines in C
  http://www.chiark.greenen­d.org.uk/~sgtatham/corouti­nes.html
 84. S-expression (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/S-expression
 85. S-Expressions (Rosetta Code)
  http://rosettacode.org/wiki/S-Expressions
 86. Introducing Julia/Metaprogramming
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Meta­programming
 87. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 88. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 89. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 90. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 91. Clojure Macros and Metaprogramming
  http://clojure-doc.org/articles/language/macros.html
 92. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 93. CS 2101 Parallel Computing with Julia
  https://www.coursehero.com/fi­le/11508091/CS-2101-Parallel-Computing-with-Julia/
 94. Julia By Example
  https://samuelcolvin.github­.io/JuliaByExample/
 95. Array Programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Array_programming
 96. Discovering Array Languages
  http://archive.vector.org­.uk/art10008110
 97. no stinking loops – Kalothi
  http://www.nsl.com/
 98. Vector (obsahuje odkazy na články, knihy a blogy o programovacích jazycích APL, J a K)
  http://www.vector.org.uk/
 99. APL Interpreters
  http://www.vector.org.uk/?a­rea=interpreters
 100. APL_(programming_language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/APL_(programming_langu­age
 101. APL FAQ
  http://www.faqs.org/faqs/apl-faq/
 102. APL FAQ (nejnovější verze)
  http://home.earthlink.net/~swsir­lin/apl.faq.html
 103. A+
  http://www.aplusdev.org/
 104. APLX
  http://www.microapl.co.uk/
 105. FreeAPL
  http://www.pyr.fi/apl/index.htm
 106. Learning J (Roger Stokes)
  http://www.jsoftware.com/hel­p/learning/contents.htm
 107. J: a modern, high-level, general-purpose, high-performance programming language
  http://www.jsoftware.com/
 108. K, Kdb: an APL derivative for Solaris, Linux, Windows
  http://www.kx.com
 109. openAPL (GPL)
  http://sourceforge.net/pro­jects/openapl
 110. Parrot APL (GPL)
  http://www.parrotcode.org/
 111. Learning J (Roger Stokes)
  http://www.jsoftware.com/hel­p/learning/contents.htm
 112. Rosetta Code
  http://rosettacode.org/wiki/Main_Page
 113. Why APL
  http://www.acm.org/sigapl/whyapl.htm
 114. Introducing Julia/Functions
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Functi­ons
 115. Functions (Julia documentation)
  https://docs.julialang.or­g/en/v1/manual/functions/
 116. Evaluate binomial coefficients
  http://rosettacode.org/wi­ki/Evaluate_binomial_coef­ficients
 117. Ackermann function
  http://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function
 118. Julia (front page)
  http://julialang.org/
 119. Julia – dokumentace
  http://docs.julialang.org/
 120. Julia – repositář na GitHubu
  https://github.com/JuliaLang/julia
 121. Julia (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Julia_%28programming_lan­guage%29
 122. IJulia
  https://github.com/JuliaLan­g/IJulia.jl
 123. Introducing Julia
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia
 124. Julia: the REPL
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/The_REPL
 125. Month of Julia
  https://github.com/DataWo­okie/MonthOfJulia
 126. Learn X in Y minutes (where X=Julia)
  https://learnxinyminutes.com/doc­s/julia/
 127. New Julia language seeks to be the C for scientists
  http://www.infoworld.com/ar­ticle/2616709/application-development/new-julia-language-seeks-to-be-the-c-for-scientists.html
 128. Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing
  http://karpinski.org/publi­cations/2012/julia-a-fast-dynamic-language
 129. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/
 130. Julia: benchmarks
  http://julialang.org/benchmarks/
 131. Type system
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Type_system
 132. Half-precision floating-point format
  https://en.wikipedia.org/wiki/Half-precision_floating-point_format
 133. Dartmouth BASIC
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dartmouth_BASIC
 134. BASIC 4th Edition
  http://www.bitsavers.org/pdf/dar­tmouth/BASIC_4th_Edition_Jan68­.pdf
 135. VECTRAN
  https://encyclopedia2.the­freedictionary.com/VECTRAN
 136. Comparison of programming languages (array)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_programmin­g_languages_(array)
 137. BASIC at 50
  https://www.dartmouth.edu/ba­sicfifty/commands.html
 138. BBC Basic – arrays
  http://www.riscos.com/sup­port/developers/bbcbasic/par­t2/arrays.html
 139. Datová struktura
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%A1_struktura
 140. SIMD instrukce využívané v moderních mikroprocesorech řady x86
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-vyuzivane-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86/
 141. SIMD instrukce v moderních mikroprocesorech řady x86 (2.část: SSE)
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86–2-cast-sse/
 142. SIMD instrukce v moderních mikroprocesorech řady x86 (3.část: SSE2)
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86–3-cast-sse2/
 143. Inductive type
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Inductive_type
 144. JuliaMono, a font for programming
  https://github.com/cormulli­on/juliamono
 145. It’s arrays all the way down
  https://xpqz.github.io/le­arnapl/array.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.