Hlavní navigace

Programovací jazyky

Grafická nadstavba nad GNU Debuggerem gdbgui a její alternativy

Pro nástroj GNU Debugger vzniklo poměrně velké množství nadstaveb s GUI. Jedná se o projekty DDD, KDbg či Nemiver. K těmto aplikacím nedávno přibyla další zajímavá alternativa: nástroj nazvaný gdbgui.

Pavel Tišnovský

20. 7. 2017 0:00

Knihovny pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní v Pythonu

Python se používá jak pro tvorbu nástrojů ovládaných z příkazového řádku, tak i pro psaní serverových aplikací a setkáme se i s aplikacemi s grafickým uživatelským rozhraním. A právě knihovnám pro tvorbu GUI se budeme věnovat v dnešním článku.

Pavel Tišnovský

18. 7. 2017 0:00

Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli

V dnešním článku o jazyku Rust a knihovnách, které pro tento jazyk vznikly, se budeme zabývat knihovnou určenou pro práci s n-rozměrnými poli, samozřejmě včetně běžných vektorů a matic. Tato knihovna se jmenuje příhodně ndarray.

Pavel Tišnovský

13. 7. 2017 0:00
| 7

Bezplatné anglické knihy o AWK

Steve Emms na svém OSS blogu vybral tentokrát jen tři bezplatné knížky o programování v AWK, který slouží hlavně ke zpracování textu. První knížkou je Effective AWK Programming od Arnolda Robbinse vydané O'Reilly. Knížka je však vydaná pod licencí…

Jan Fikar

11. 7. 2017 11:30 |
| 2

Bezplatné anglické knihy o programování v Bashi

Steve Emms včera na svém OSS blogu vybral šest bezplatných anglických knih o programování v Bashi. Je zde zastoupen pokročilý návod z Linux dokumentačního projektu (TLDP), oficiální GNU manuál i například knížka Williama Shottse The Linux Command…

Jan Fikar

29. 6. 2017 11:58 |
| 1

Programovací jazyk Rust: rozhraní mezi Rustem a Pythonem (pokračování)

Navážeme na předchozí článek, v němž jsme si popsali základní způsob použití rozhraní mezi Pythonem a Rustem. Nejdříve si ukážeme předávání řetězců z Pythonu do Rustu i naopak a pak se zaměříme na předávání řezů (slices).

Pavel Tišnovský

29. 6. 2017 0:00
| 4

Scratch pro Raspberry Pi ve verzi 2.0

Vizuální programovací jazyk Scratch lze nyní používat na Raspberry Pi ve verzi 2.0. Dříve byla dostupná jen verze 1.4. Verze 2.0 běží v prohlížeči a vyžaduje Flash. To bylo vyřešeno přidáním pepperflash do balíčku rpi-chromium-mods. Postup zprovoznění je popsán na speciální stránce.

Jan Fikar

28. 6. 2017 13:59 |

Tvorba a ladění programů v assembleru mikroprocesorů AArch64

Vzhledem k tomu, že se se 64bitovými mikroprocesory AArch64 setkáváme stále častěji, budeme se dnes věnovat programování těchto čipů s využitím GNU Assembleru, linkeru a taktéž GNU Debuggeru s nadstavbou cgdb.

Pavel Tišnovský

27. 6. 2017 0:00
| 3

Programovací jazyk Rust: rozhraní mezi Rustem a Pythonem

V dnešním článku o jazyku Rust si ukážeme překlad zdrojového kódu Rustu do dynamické knihovny a taktéž to, jak se budou funkce Rustu volat z Pythonu. Při komunikaci mezi jazyky je samozřejmě nutné vyřešit několik problémů.

Pavel Tišnovský

22. 6. 2017 0:00
| 5

GCC schválilo začlenění jazyka D

Řídicí komise GCC schválila začlenění frontendu a runtime knihovny jazyka D do projektu GCC. Sada změn přidávající podporu jazyka D, je již pár dní k dispozici na mailing listu projektu GCC. Momentálně se jen čeká na její revizi. Pokud vše proběhne…

Daniel Kozák

21. 6. 2017 23:47 |

Vývojáři používající mezery mají větší plat než vývojáři používající tabulátory

Nový výzkum na Stack Owerflow ukazuje, že vývojáři používající mezery mají větší plat než vývojáři používající tabulátory. Ve vzorku je více než 28 tisíc lidí a 40,7 % používá tabulátory, 41,8 % používá mezery a 17,5 % oboje. Medián výplaty je…

Jan Fikar

15. 6. 2017 17:30 |

Programovací jazyk Rust: použití FFI při předávání struktur

Při popisu FFI jsme si již řekli, jak je možné do nativní céčkové knihovny předávat primitivní datové typy, řetězce i pole. Ještě nám však zbývá si popsat předávání záznamů čili struktur, jak hodnotou, tak i odkazem.

Pavel Tišnovský

15. 6. 2017 0:00

Stane se Python dominantním programovacím jazykem?

Index PYPL, který je založený na datech z vyhledávání Google, ukazuje jasný trend: oblíbenost Pythonu rychle roste, zatímco vládnoucí Java a další jazyky se postupně propadají. Když k tomu přidáme fakt, že Python je dnes nejpoužívanějším jazykem na…

Petr Krčmář

12. 6. 2017 11:27 |

Rust 1.18 má rychlejší kompilátor a vychází s druhou edicí oficiální knihy

Byla uvolněna nová verze programovacího jazyka Rust s označením 1.18. To podstatné se tentokrát netýká přímo kódu, ale zároveň vychází první náhled druhého vydání knihy The Rust Programming Language, která vzniká na GitHubu. Jedná se o oficiální…

Petr Krčmář

9. 6. 2017 10:11 |

Programovací jazyk Rust: použití FFI pro volání funkcí z nativních knihoven (2. část)

Na předchozí článek navážeme, protože se budeme zabývat dalšími detaily technologie FFI. Řekneme si, jak sdílet pole s nativními knihovnami, a taky si ukážeme nastavení projektu spravovaného systémem Cargo při použití FFI.

Pavel Tišnovský

8. 6. 2017 0:00

Vyšlo Pharo 6.0 s podporou Gitu

Vyšlo Pharo 6.0 (otevřená implementace Smalltalku). Přináší 64-bitovou verzi, integrovanou podporu Gitu, nový systém správy změn kódu, bootstrapping celého systému a mnoho dalších změn a oprav.

Pavel Křivánek

6. 6. 2017 21:53 |
| 3

Programovací jazyk Rust: použití FFI pro volání funkcí z nativních knihoven

V programovacím jazyku Rust se poměrně často setkáme se situacemi, v nichž je nutné použít nativní knihovny. V takovém případě se využívá FFI. Dnes si ukážeme, jak se funkce z nativních knihoven volají.

Pavel Tišnovský

1. 6. 2017 0:00

Ukazatele v Rustu aneb temná strana Síly 2

V dalším článku o jazyce Rust budeme pokračovat v popisu vlastností ukazatelů (pointerů), které sice v Rustu existují, ale jsou používány s mnohem menší frekvencí než například v jazyku C.

Pavel Tišnovský

25. 5. 2017 0:00
| 2

Ukazatele v Rustu aneb temná strana Síly

V jazyku Rust nalezneme kromě referencí, jejichž použití je kontrolované překladačem, i ukazatele (pointer). S nimi lze realizovat některé „triky“ známé z jazyků C a C++, ale některé operace jsou potenciálně nebezpečné.

Pavel Tišnovský

18. 5. 2017 0:00

Programovací jazyk Rust: spouštění nových procesů a komunikace s nimi

V další části seriálu o jazyku Rust si ukážeme, jak je možné spustit nový proces, předat mu argumenty, upravit proměnné prostředí a také to, jak lze s tímto procesem komunikovat přes vstupně/výstupní proudy (streamy).

Pavel Tišnovský

11. 5. 2017 0:00

Jak zachránit princeznu v osmi programovacích jazycích

Nedávno jsem narazil na sice loňský, ale vtipný obrázek, jak zachránit princeznu v osmi programovacích jazycích. Jde zřejmě o variaci na známou klasifikaci metalu podle toho, jak zachrání princeznu.

Jan Fikar

9. 5. 2017 6:55 |

Programovací jazyk Rust: práce s binárními soubory, serializace a deserializace

V další části seriálu o jazyku Rust se seznámíme se základními a prozatím velmi jednoduchými koncepty práce s binárními soubory a taktéž s problematikou serializace a deserializace dat s projektem bincode.

Pavel Tišnovský

4. 5. 2017 0:00

Programovací jazyk Rust: práce se soubory a se standardními proudy

Většina běžných aplikací potřebuje pracovat se soubory popř. se standardními vstupními a výstupními proudy. Proto se dnes seznámíme s některými základními traity a funkcemi, které se pro vstupně-výstupní operace používají.

Pavel Tišnovský

27. 4. 2017 0:00
| 5

Programovací jazyk Rust: jednoduchý server a klient komunikující přes TCP

Jednou ze zajímavých domén použití jazyka Rust mohou být serverové aplikace. Proto si v dnešní části seriálu ukážeme základní použití knihovních funkcí pro práci s TCP sockety, a to jak při implementaci serveru, tak i klienta.

Pavel Tišnovský

20. 4. 2017 0:00

Programovací jazyk Rust: binární halda, použití TCP

Poslední datovou strukturou ve standardní knihovně jazyka Rust je takzvaná binární halda, kterou si dnes podrobněji popíšeme. V závěru článku se navíc zmíníme o podpoře TCP v základní knihovně Rustu.

Pavel Tišnovský

13. 4. 2017 0:00
| 6

Pravidelný měsíční žebříček popularity programovacích jazyků společnosti TIOBE

Společnost TIOBE na své stránce zveřejnila žebříček popularity programovacích jazyků, který je každý měsíc přepočten. I když se pořadí na prvních šesti místech v porovnání se situací před rokem nezměnilo, stále můžeme vidět pokračující pokles…

Pavel Tišnovský

10. 4. 2017 23:03 |
| 5

Referenční překladač jazyka D pod svobodnou licencí

V pátek 7. 3. 2017 byl backend referenčního kompilátoru jazyka D z původní nesvobodné licence přelicencován pod svobodnou licenci BSL (Boost Software License).Tato změna umožní snazší distribuci tohoto kompilátoru a programů v něm stvořených pro jednotlivé distribuce linuxu.

Daniel Kozák

10. 4. 2017 12:36 |

Programovací jazyk Rust: efektivní práce s prvky uloženými v kolekcích

Dnes dokončíme popis datových kolekcí ve standardní knihovně Rustu. Nejdříve si řekneme, jak efektivně pracovat s objekty uloženými v kolekcích a pak si popíšeme použití množin s uživatelsky definovanými strukturami.

Pavel Tišnovský

6. 4. 2017 0:00

Tor Browser se začne přepisovat do Rustu

Tor Browser se rozhodl následovat prohlížeč Firefox, ze kterého vychází, a začne více využívat programovací jazyk Rust. Jeho hlavní předností je, že je díky omezenému nakládání s pamětí bezpečnější. „Z části se o bezpečné jazyky jako Rust v Toru…

Roman Bořánek

3. 4. 2017 13:10 |

Datové kolekce v programovacím jazyku Rust: množiny

Třetí skupinou datových kolekcí, které lze nalézt ve standardní knihovně jazyka Rust, jsou množiny (set). Podobně jako tomu bylo u map, jsou i množiny implementované dvěma způsoby – s použitím hešovacích tabulek a B-stromů.

Pavel Tišnovský

30. 3. 2017 0:00
| 8