Hlavní navigace

Quanta Plus, malý zázrak z Ukrajiny

25. 5. 2000
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Vlnu Open Source nevizuálních HTML editorů odstartoval, pokud mě paměť neklame, projekt WebMaker. Před ním sice pár programů pro editaci WWW stránek existovalo, ale většina z nich by těžko snesla srovnání se špičkami oboru, jako je třeba HomeSite pro Windows. WebMaker měl hodně nedostatků, ale ukázal, že to jde. A jeho následníci se dokázali poučit. Skvělým důkazem je program Quanta Plus.

Na začátek bych měl podotknout, že o WebMakeru mluvím možná v minulém čase neoprávněně, ale osobně mám pocit, že tenhle projekt buďto zašel na úbytě nebo hodně hluboce usnul. A teď se už pojďme věnovat Quantě Plus.

Na tenhle HTML editor určený pro KDE (což pochopitelně nevylučuje jeho použití s jiným správcem oken, pokud jsou v systému přítomny patřičné knihovny) jsem narazil už před několika měsíci při psaní kterési Sklizně a už tenkrát se mi celkem zalíbil (zajímavé tehdy bylo, že se mi ozval jeden z autorů s žádostí o překlad mého textu o programu; stalo se mi to už několikrát, takže je vidět, že programátoři se často opravdu důsledně zajímají o dění okolo svého programu). Čas šel dál a já jsem vzhledem k faktu, že používám takřka výhradně vim, vývoj programu příliš nesledoval. Včera jsem si ale řekl, že je čas se zase podívat, jak si Quanta stojí. A musím říct, že jsem byl mile překvapen.

Instalace

Instaloval jsem ze zdrojových kódů a nenarazil jsem na větší problémy. Je třeba jenom počítat s tím, že program potřebuje knihovny QT ve verzi 1.4×, takže pokud máte systém, kde koexistují knihovny z řady 1.x i 2.x (například Red Hat Linux od verze 6.1), je třeba obvykle pomocí přepínače –with-qt-dir sdělit skriptu configure, kde má hledat patřičnou verzi.
Pokud se spokojíte s poněkud starší verzí, máte na výběr i RPM balíčky, a to pro Red Hat Linux a Mandrake Linux.

Rozhraní

Quanta razí uživatelské rozhraní složené ze tří oken. Tím nejdůležitějším je samozřejmě editor, okno v levé části zpřístupňuje adresáře a soubory, projekty, strukturu dokumentu a nápovědu, a poslední okno slouží pro různé systémové hlášky a zprávy, případně pro náhled editovaného dokumentu. Poměr rozdělení pracovní plochy mezi tato tři okna má samozřejmě uživatel plně pod kontrolou a může je i zavřít (kromě editoru).

Editor
Vlastní editor (teď mám na mysli pouze prostor, kam se píše text) je totožný s tím, co nabízí editor kwrite, který se tuším objevil v KDE 1.1.1. To znamená, že má několik základních nastavení, které ovlivňují automatické odsazování, chování bloků, zalamování řádků a podobně. Mě osobně dost vadí nahrazování tabulátorů mezerami a nepřišel jsem na kombinaci nastavení, která by toto chování vypínala. Další podstatnou funkcí je zvýrazňování syntaxe. Editor podporuje několik různých jazyků (od SQL, přes C či PHP až po HTML), ale ne vždy vše funguje jak má – například zvýraznění syntaxe PHP jsem ke své spokojenosti nerozchodil, ale HTML je zaplať pánbůh naprosto v pohodě. Ono přeci jenom PHP je poměrně komplikované, neboť je třeba zvýrazňovat vlastní kód i HTML.
Editor dále podporuje současnou práci s více soubory (přepínání mezi nimi je realizováno pomocí záložek), hledání a nahrazování (mě by asi chyběla podpora regulárních výrazů), vícenásobné Undo/Redo a samozřejmě běžné funkce pro práci s clipboardem.

Stromové okno
Levé okno se v originále jmenuje Tree window a jelikož jsem nepřišel na vhodný český název, budu používat otrocký překlad. Jeho obsah se řídí čtyřmi záložkami. Záložka Files přepíná okno do režimu práce se soubory. Kromě rychlého otevření souboru lze také přes pravé tlačítko myši vložit do právě editovaného dokumentu odkaz na vybraný soubor (v případě obrázku se vloží tag IMG, jinak A). Rovněž lze nahrávat soubory na FTP server, ale k tomu je třeba KFM z KDE, takže jsem to nemohl vyzkoušet. Poslední funkce slouží k přidání souboru do projektu.
Režim Project slouží, jak název napovídá k práci s projekty. Chová se podobně, jako režim Files, navíc je zde funkce pro odstranění souboru z projektu.
Záložka Struct umožňuje procházet právě otevřený HTML dokument v podobě stromové struktury. Jednotlivé větve stromu je možné rozbalovat a sbalovat, kliknutím na položku se pak kurzor přemístí na patřičné místo ve zdrojovém kódu. Tato funkce poslouží asi hlavně pro rychlou navigaci v rámci velkých dokumentů.
Poslední záložka Doc zpřístupňuje momentálně dva základní dokumenty. První se jmenuje Quanta helpbook a jde o zatím nedokončenu nápovědu k programu samotnému. Druhý dokument je dle mého názoru zajímavější, obsahuje totiž přehlednou a pěkně členěnou referenční příručku HTML 4.0. Pokud je Stromové okno v režimu Doc, zmizí editor a místo něj se zobrazí obsah dokumentace.

Okno zpráv a náhledové okno
Dolní část programu je vyhrazena jednak pro různé hlášky a zprávy a jednak pro interní náhled editovaného dokumentu. K použití tohoto okna se ještě vrátím, naopak už dále nebudu rozebírat funkci náhledu. Jenom doplním, že o náhled se stará stejné jádro, jako používá KFM z KDE 1.x, což většinou postačuje, se složitějšími konstrukcemi ale můžete narazit na problémy. V mém případě prohlížeč navíc tvrdošíjně používal ISO-8859–1 fonty.

Quanta Plus, obrázek
Program v celé svojí kráse, včetně náhledového okna

Tvorba a editace HTML

Tvorba

Když program spustíte, pokusíte se asi vytvořit nový dokument. Možná trochu překvapivě zde není funkce pro vytvoření nového souboru podle uživatelské šablony. Editor nabízí tři dialogy pro rychlé vytvoření bloků HTML kódu. První slouží k vložení základních prvků dokumentu (DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, BODY) s volitelnými parametry, druhý umožňuje vytváření tabulek a třetí vkládání číslovaných i odrážkových seznamů.

Editace
Tagy se do dokumentu vkládají buď kliknutím na patřičné tlačítko v nástrojové liště a nebo v některých případech i zrychleně pomocí (definovatelných) horkých kláves. Nástrojových lišt je celkem sedm – Standard (nejčastěji užívané elementy, jako obrázek, zlom řádku či odstavce, tučné písmo, atd.), Fonts (písma), Tables (tabulky), Forms (formuláře), Lists (seznamy), Other (pomůcky typu vložení odkazu na emailovou adresu, vložení data, atd.) a User (uživatelem definované akce dvojího typu – vložení textu s podporou uzavíracího tagu či spuštění externího skriptu).
Většina nástrojů po vyvolání otevírá dialogové okno pro nastavení atributů elementu, samozřejmostí je podpora „obklíčení“ selekce vybraným tagem (pokud je párový). Prakticky totožné dialogy se používají také pro editaci již vložených tagů a lze je vyvolat buď klávesou F4 nebo přes menu na pravém tlačítku myši. Při editaci i vkládání tagů lze definovat atributy ze tří skupin. První skupina jsou nativní atributy a javascriptové události zvoleného elementu, druhá skupina obsahuje atributy shodné pro všechny tagy (STYLE, CLASS, atd.) a poslední skupina umožňuje přiřazovat kód univerzálním událostem.
Kromě zpětné editace tagů nabízí program ještě zajímavou funkci nazvanou Attributes of tag, která po vyvolání nabídne výběr všech možných atributů aktivního elementu. Pokud si nějaký vyberete, vloží se na pozici kurzoru tak, že lze přímo doplnit jeho hodnotu.

Další funkce

Integrace externích programů

Quanta přímo integruje dvě externí utility – ispell pro kontrolu pravopisu a weblint pro kontrolu validity HTML kódu. Zatímco pro weblint se používá právě zmíněné okno pro zprávy – kliknutím na popis prohřešku se pak kurzor přemístí na patřičnou pozici v souboru – ispell se používá přes standardizované KDE rozhraní kspell. Aniž bych musel cokoliv nastavovat, kontrola pravopisu pracoval s českým slovníkem – to potěší.

Správa projektů
Jak jsem již zmínil, Quanta umožňuje jednoduchou správu projektů. Projektem se zde rozumí v podstatě seznam souborů plus několik dodatečných informaci o autorovi či FTP připojení. Soubory z projektu lze snadno nahrát na server (opět je třeba KFM), což jistě mnozí uživatelé uvítají. Osobně vidím zatím největší přínos této funkce ve faktu, že pokud pracujete s projektem, ukládá se sezení do souboru, takže při příštím spuštění Quanty se vše vrátí do stejného stavu, jako při ukončení práce.

Šikovné drobnosti
Mezi praktické pomůcky, které usnadňují práci patří podpora záložek (bookmarks), které umožňují snadný návrat na uloženou pozici v souboru. Bohužel, bookmarky se udržují pro každý soubor zvlášť, takže se nelze rychle vrátit do jiného souboru.
Quanta také podporuje preview stránky v externím prohlížeči (Netscape a KFM).

A co dál?

Quanta je už dnes propracovaný program, který je myslím schopen plně uspokojit potřeby mnoha uživatelů. Ovšem pořád je co vylepšovat. Osobně bych vyzdvihl tyto věci:

  • Undo/Redo – operace by se měly lépe sdružovat do nedělitelných bloků. Je sice pěkné, že lze chybu vrátit, ale když to máte dělat písmenko po písmenku, tak to moc rychlé není. Rovněž vložení nového tagu je rozděleno na dva kroky, takže je třeba použít Undo dvakrát.
  • Vkládání tagů – neškodila by jistá, byť třeba volitelná, kontrola pozice kurzoru před vložením tagu. Nyní lze bez problémů vložit tag doprostřed jiného – např. takto: <P ALIGN=c<B>enter>
    To samé platí pro vkládání atributů pomocí funkce Attributes of tag – nevidím důvod, proč by se nemohl nový atribut doplnit buď na konec a nebo za ten aktivní.
  • Hledání/Nahra­zování – nejeden uživatel by jistě uvítal možnost prohledávat třeba všechny otevřené soubory, případně všechny soubory v projektu, atd. To samé platí i pro nahrazování, kde by byla vítanou podpora regulárních výrazů.
  • Integrace dalších funkcí/programů – namátkou mě napadá, že by neškodila možnost spolupráce s některým programem pro kontrolu platnosti odkazů, případně i možnost vyhledat nepoužité soubory v projekty, rozšíření správy projektů o možnost kooperace více pracovníků (CVS?)
  • … a určitě by se dalo vymyslet mnoho dalších funkcí. Ale i bez nich je už dnes Quanta silně použitelný nástroj, který mi nezbývá než doporučit každému, kdo potřebuje efektivně pracovat s HTML kódem a hledá program tohoto typu.

Dopadne-li vše podle mých představ, podívám se výhledově na zoubek i dalším HTML editorům.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku