Hlavní navigace

Rozhovor s Davidem Sugarem z FSF (2)

25. 7. 2003
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Dnes povídání s Davidem Sugarem dokončíme. Zamyslíme se nad tím, zda se vedení SCO jednoho dne probudí ve vězení, podíváme se na kauzu PeopleSoft a závěrem zmíníme i budoucnost Linuse Torvaldse v OSDL.

Část třetí: Bayonne pokračování a SCO vs IBM

R: Davide udály se od našeho rozhovoru nějaké zásadní změny okolo GNU/Bayonne či v jeho šíření světem?

DS: Právě se chytáme oficiálně představit GNU/Alexandria na páteční FlossCarribean (27. 6.). Alexandria je snahou o zpřístupnění služeb e- governmentu pro zrakově postižené lidi. Chystáme teď také konferenci o GNU/Alexandria u příležitosti letošního LSM setkání, které se uskuteční příští měsíc v Metzu. Účast přislíbila Americká asociace zrakově postižených, WHO a další zainteresované strany. Základní informace o GNU/Alexandria můžete nalézt na adrese: gnu.org/softwa­re/alexandria/lsm2003

R: Mohl bys nám naznačit další plány o budoucnosti Bayonne a dalších vašich projektů?

DS: V souvislosti s GNU/Alexandria jako nadstavbovým projektem se zde rýsují dvě základní oblasti. První je navázání Bayonne na webové služby a IP hlasové služby. Webové služby mají dvě větve. První, která umožní lidem vytvářet skripty pro Bayonne, jež budou vykonávány jako CGI na webovém serveru a následně vyvolají služby Bayonne. A druhou větev, která má umožnit pomocí SOAP serveru, aby člověk mohl aktivovat Bayonne jako vzdálenou službu.

Kromě toho představíme h323 služby Bayonne a jeho schopnost pracovat jako IP hlasový aplikační server za měsíc v Metzu a později i na LinuxWorldu v San Franciscu. Tyto služby umožní vytvářet hlasové odpovídací aplikace, které poběží jak na současných, tak na telefonních sítích příští generace.

R: Je to už pěkně dlouho, co jsme se potkali na OpenWeekendu 2003. Navštívil jsi od té doby i jiné podobné akce? A jak se ti vlastně OW líbil, mohl by ses podělit o své dojmy z této události?

DS: Ve skutečnosti od návštěvy Prahy se započalo mé nejdelší necestovní údobí za poslední dva roky. Jinak tento týden budu mluvit na FlossCaribean, což je na Trinidadu, a příští měsíc mám několik přednášek na LSM ve Francii (v Metzu). Myslím, že OpenWeekend je přesně ten typ setkání, které bychom potřebovali vidět mnohem častěji. Jsou zde i další podobné události, jako například LSM, jež jsou podobného charakteru, ale ty jsou mnohem většího rozsahu. Chtělo by to mnohem více lokálně orientovaných menších akcí, zaměřených na svobodný software.

R: Poslední dny jsou cokoli, jen ne poklidné. Ačkoli Microsoft téměř zastavil své přímé útoky na Open source a jeho myšlenky, před komunitou se objevila jiná vážná hrozba. Je to již pár týdnů, co SCO zahájilo svou křížovou výpravu proti IBM a Linuxu, ale tato událost je stále na prvních stránkách zpravodajských serverů a vypadá to, že ještě několik měsíců bude. Máš nějaké nové informace o této aféře?

DS: Když se původně objevila před jedním nebo dvěma měsíci jakodisputace nad kontrakty/obchod­ními tajemstvími mezi SCO a IBM, dost dobře jsem si dovedl představit, že v těchto intencích může tato věc existovat, ale s jejich dalšími nároky a veřejnými prohlášeními pak s plynoucími týdny tato věc přecházela do stále absurdnější polohy. Nyní, co jsem tak slyšel, značná část požadavků ze strany SCO a toho, na čem zakládají své nároky, mně nedovoluje, než se domnívat, že vedení SCO se spíše jednoho dne probudí ve vězení za zpronevěru, než že by dosáhli něčeho jiného.

Když se to tedy dostalo přes otázky o právním postavení až k žalobě, otázka zní, zda SCO vlastní platná a exkluzivní autorská práva na zdrojové kódy Unixu, a já si nemyslím, že by zrovna toto byl jasně tento případ. V nejlepším postavení pro disputaci tohoto případu je asi Universita v Berkeley, ale připusťme prozatím zjednodušeně, že podstata těch nároků, které uvedli v jejich veřejných prohlášeních, stojí na velmi zamlžené premise. Co já vím, tak koncept toho, co pojem derivované (odvozené) softwarové dílo znamená, stále ještě není precizně definovaný v žádném americkém zákoně. Podle mě je základní premisa toho, co odvozené softwareové dílo právně znamená, ta, že někdo vezme již existující dílo a upraví jej. I když se toto stane, upravené dílo může být stále považováno za nové originální dílo, za předpokladu, že bylo dostatečně upraveno a z původního díla zbylo v novém originále jen velmi málo.

Největší otázkou pak je stanovení míry, jak moc odlišné to konečné dílo musí být od původního, aby jej bylo možné považovat za originální dílo. Ale stále zde musí být originální dílo, na které má někdo jiný autorská práva, aby mohlo odvozené dílo existovat. Evidentní je to, že pokud někdo vytvoří nové dílo od nuly, pak se nejedná o odvozené dílo. Přitom nároky SCO na architekturu Numa (a JFS) jsou založeny právě na tomto. SGI (a IBM) napsaly zcela nový a nezávislý kus softwaru a dopustili, aby tento byl využit společně s Unixem licencovaným od SCO (Novellu? AT&T?) a dalšími operačními systémy. Pokud bychom přijali nároky SCO, znamenalo by to přijmout myšlenku, že když někdo napíše program nebo zcela originální kód pro Unix, znamená to, že automaticky ztrácí všechna práva k programu, který vytvořil. To je ovšem pojetí, kterému se mimo soud každý zasměje. Zároveň to vypadá velmi virulentně. Představte si, že proprietární licencování softwaru zlikviduje autorská práva firem k jejich vlastním dílům! Jak ironické je, že proprietární producent přichází s takovými tvrzeními o proprietární licenci, zatímco jiní totéž tvrdí o GPL (ta to samozřejmě nečiní).

R: Myslíš, že SCO by nějak mohla tento případ vyhrát? Je Linux ve skutečném ohrožení? Mohlo by to nějak ohrozit celý Open Source vývoj?

DS: Jak jsem už psal, základy celého případu jsou tak pochybené, že pokud by SCO jakýmsi způsobem vyhrálo, od základu by to změnilo celý softwarový průmysl a také mnoho dalších odvětví. Principy a výklady autorských práv tak, jak je podává SCO, by pak mohly být použity například Microsoftem, aby tento legálně prohlásil veškerý software od jiných vývojářů a firem, který byl napsán pro Microsoft Windows, za svůj vlastní a legálně patřící Microsoftu. Ne, já nevidím žádnou možnost, jakou by tento případ mohl být v širším kontextu vyhrán. Snad to bylo možné v původním omezeném rozsahu jako porušení kontraktu/obchod­ního tajemství mezi SCO a IBM, přes něco velmi specifického, co by bylo fakticky vymahatelné, i když tedy velmi silně pochybuji o dostatečnosti jejich nároků pro zdůvodnění odměny ve výši miliardy dolarů. V omezeném původním rozsahu si nejsem jist, zda to vůbec mělo nějakou relevanci vůči GNU, svobodnému softwaru či Open Source. V onom rozšířeném pojetí (pozn. red.: tak, jak nyní své požadavky SCO rozšířilo) by to znamenalo destrukci průmyslu a vyžadovalo by to od soudu, aby postavil na hlavu samotné pojetí autorského práva jako takového.

I když nyní už jejich prohlášením rozumíme lépe, ve skutečnosti se stále nejedná o něco, co by mohli právně obhájit, a člověku se vnucuje myšlenka, že se ve skutečnosti jedná jen o vědomě a podloudně zavádějící prohlášení předkládané v projevech vedení firmy, jejichž cílem je zvýšení tržní hodnoty této veřejně obchodované společnosti. V mé zemi je toto jednání známo jako podvod (fraud) a patří to mezi způsoby, jakými se lidé na slušně dlouhý čas dostávají do vězení. Pokud se navíc angažují v prodeji akcií, načasovaném tak, aby měli z těchto zavádějících prohlášení profit, je to u nás kvalifikováno jako zneužívání interních informací (insider trading) a opět se jedná o zajímavý způsob, jak skončit ve vězení. Věřím, že nakonec skončí současné vedení SCO pravděpodobně na nějaký čas ve vězení. I když jsou v USA jednotliví zaměstnanci společnosti obecně imunní vůči finanční zodpovědnosti, stále je zde jedna výjimka, akcionáři totiž mohou podat žalobu, která jednotlivce z vedení firmy finančně zodpovědnými učiní. Takže je dosti dobře možné, že současné vedení SCO bude kromě pobytu ve vězení ještě připraveno o osobní majetek. Je zde mnoho lidí, kteří nepochybují o tom, že za tím vším je neviditelná ruka Microsoftu. A já souhlasím s tím, že právě Microsoft a nikoli SCO je v nejlepší pozici, aby mu výsledky tohoto případu něco přinesly, ale nepovažuji za nemožné, že by to vedení SCO upeklo celé samo.

R: Zahlédl jsem právní rozbor případu od Erica S. Raymonda. Také jsem četl o předběžných opatřeních vůči SCO v Německu, kde soud SCO zakázal šířit svou propagandu vůči Linuxu. Plánuje FSF nebo nějaká jiná na Open/Free Source zaměřená organizace nějaké specifické právní kroky vůči SCO?

DS: Nejsem v tuto chvíli informován o žádných konkrétních právních krocích. Myslím, že postup aplikovaný v Německu je velice vhodný, neboť se stále více vyjasňuje, že máme co do činění s podvodnými veřejnými prohlášeními. Myslím, že SCO počítalo s nějakou formou rychlého vyrovnání, ale když pak IBM pevně drželo a prošel termín stanovený SCO, který IBM v podstatě ignorovalo, ten případ ztratili. V současné době jsou prohlášení SCO kriticky rozebírána a zkoumána, o co se vlastně jedná.

R: Bude FSF nějak aktivně podporovat IBM proti SCO?

DS: Považuji za možné, že FSF by mohlo sepsat materiál, kde by byly vyznačeny otázky autorských práv a toho, jak si SCO nemůže klást nároky na autorská práva jiných lidí. Pokud by se ukázalo, že žaloba SCO by byla shodná s jejich prohlášeními pro veřejnost, a já si myslím, že vše naznačuje tomu, že ta skutečná žaloba je velmi úzce zaměřena na ne-copyrighové otázky, pak nevím, jak by se zde FSF mohlo uplatnit.

R: Objevily se náznaky, že to mohlo být samotné SCO, kdo do linuxových zdrojáků vložil problematický kód. Eric S.Raymond také tvrdí, že má důkazy, které podkopávají tvrzení SCO. Několikrát již to vypadalo, že tvrzení, s nimiž přišlo SCO, byla rozdrcena, jenže oni pak vytáhli další papír a všechno začalo nanovo. Vypadá to, že SCO nehodlá ukázat všechny své karty, aniž jim člověk podepíše NDA (dohodu o uchování tajemství), nebo nezaplatí miliardu dolarů. Je to celé vůbec možné definitivně vyřešit jinak než u soudu?

DS: Papíry, které zpracovalo OSI, velmi dobře podminovávají otázku, zda SCO vůbec má šanci něčeho právně dosáhnout. Ale zase, tak dlouho, dokud dělají falešná prohlášení o vlastnictví autorských práv na díla jiných lidí (např: SGI Numa, JFS a další), nevěřím, že jejich prohlášení mají jakoukoli hodnotu z pohledu autorského zákona, a jsou prostě irelevantní (pozn. red.: z pohledu autorského zákona).

R: Co ty sám si myslíš o celém tomto sporu a věcech, co se dějí okolo toho?

DS: Věřím, že náš federální systém bude mít o pár chovanců víc, jakmile se do věci vloží SEC (Securities and Exchange Commission – Úřad pro dohled nad trhy v USA).

R: Co by měla komunita Open Source vývojářů udělat, aby se v budoucnu vyhnula podobným problémům?

DS: Věřím, že v plném světle tato causa demonstruje všechny chyby a slabiny proprietárního modelu licencování softwaru. Ve skutečnosti bychom měli udělat ještě mnohem více pro to, abychom to jasně ukázali. Nejsem si jistý, zda bychom měli vůbec něco ve svobodném vývoji softwaru (free software development) dělat jinak. Jednoduše, jestliže firmy nechtějí být ohroženy možností ztráty práv na svá vlastní díla, měly by přestat používat proprietární software.

Část čtvrtá: PeopleSoft a Linus Torvalds v OSDL

R: Další Big Bang se děje kolem násilného převzetí PeopleSoftu Oraclem. PeopleSoft žaluje Oracle, stejně jako J. D. Edwards a Oracle naopak žaluje PeopleSoft. Co si o tomto případu myslíš?

DS: Tady ani jedna ze zmíněných firem neprodukuje free software. Ani o jednu z nich jsem se blíže nezajímal a nemám na ně ani názor.

R: Všechny zmíněné společnosti jsou velkými podporovateli Linuxu. Také přepracovávají celé své produktové řady pro Linux. Myslíš, že tato aféra by mohla ve výsledku Linuxu prospět, či spíše uškodit?

DS: Předpokládám, že produkují software, který pracuje nad GNU/Linuxem, ale nevím o tom, že by produkovali linuxová jádra nebo přímo podporovaly vývoj jádra. Neřekl bych, že zmíněný případ má přímou vazbu na GNU/Linux. Pokud jsi svou otázkou myslel, zda bude mít PeopleSoft vlastněný Oraclem větší, nebo menší vliv na aktivní využívání Linuxu než nezávislý Peoplesoft, tak to netuším.

R: Linus Torvalds opustil své místo u Transmety, aby mohl na plný úvazek pracovat na Linuxu u OSDL. Myslíš, že by to mohlo nějak výrazně zlepšit organizaci vývoje Linuxu?

DS: Myslím, že by to mohlo v utilitaristickém a možná i motivačním smyslu pomoci zlepšit vývoj linuxového jádra. Pokud se na to podíváme správně, pak by to mohlo dokonce pomoci napravit některé ze škod, způsobených klamnými tvrzeními, která veřejně šíří SCO.

CS24_early

R: Velice ti děkuji za rozhovor. Jelikož délka článku není neomezená, navrhuji rozhovor tímto uzavřít. V budoucnosti jistě bude příležitost k dalšímu rozhovoru. Ještě jednou díky a přeji ti mnoho štěstí a úspěchů.

DS: Okay! Právě jsem se vrátil z Trinidadu a viděl jsem tam nějaké pozitivní věci, které by stálo za to zmínit v článku někdy v budoucnosti.

Seriál: Zpovědnice

Byl pro vás článek přínosný?