Hlavní navigace

Rozšířené Markus-Ljapunovovy fraktály

6. 3. 2007
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

V dnešním článku bude ukázán způsob vytváření takzvaných rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálů, u kterých je možné aplikovat více funkcí růstu. Také si na příkladu předvedeme, jak je možné použít základní i rozšířené Markus-Ljapunovovy fraktály pro tvorbu trojrozměrných modelů terénu pomocí výškových polí.

Obsah

1. Rozšířené Markus-Ljapunovovy fraktály – přidání dalších funkcí do modelu růstu
2. Funkce používané v rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálech
3. První demonstrační příklad – vykreslení rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálů
4. Tvorba fraktálů s řídicím řetězcem „aab“ až „azb“ a „aaab“ až „azzb“
5. Použití Markus-Ljapunovových fraktálů pro vytváření 3D modelů terénů
6. Druhý demonstrační příklad – 3D terén vykreslený v POV-Rayi
7. Odkazy na další informační zdroje
8. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

1. Rozšířené Markus-Ljapunovovy fraktály – přidání dalších funkcí do modelu růstu

V předchozí části tohoto seriálu jsme si ukázali způsob výpočtu a vykreslení dvojrozměrných Markus-Ljapunovových fraktálů. Přechod od jednorozměrného bifurkačního diagramu (ve kterém je použita pouze jedna nezávislá proměnná – míra růstu populace Gr) k dvojrozměrnému obrázku byl nápaditě vyřešen tak, že se místo jedné funkce růstu použily funkce dvě, které se v každé iteraci pravidelně střídaly. První funkce se podle konvence jmenuje a, druhá b. V každé funkci byla použita jiná míra růstu, kterou jsme označili symboly startx a starty. Plošný fraktální objekt vykreslený tímto způsobem je zobrazený na prvním obrázku.

fractals70_1
Obrázek 1: Klasický Markus-Ljapunovův fraktál vykreslený programem FractInt

Jedno z mnoha rozšíření (tj. vlastně přidání dalšího stupně volnosti při vytváření fraktálního objektu) tohoto způsobu výpočtu spočívá v tom, že se specifikuje vlastní posloupnost funkcí a a b, které jsou použity při iterativním výpočtu Ljapunovova exponentu. Specifikace vybrané posloupnosti funkcí může být zadána buď pomocí řetězce („ab“, „bba“, „abba“) nebo decimálním číslem, které vznikne po převodu binárních symbolů (0=a, 1=b) do sekvence bitů, které můžeme chápat jako binárně zapsané celé číslo. Toto rozšíření jako první použili Markus a Hess. Fraktální objekt vytvořený tímto způsobem je zobrazený na druhém obrázku.

fractals70_2
Obrázek 2: Markus-Ljapunovův fraktál vykreslený programem FractInt s odlišnou posloupností funkcí ab

Markus a Hess však navrhli ještě další způsob rozšíření iterativního výpočtu – místo pouhých dvou funkcí růstu a a b je možné při výpočtech vystřídat libovolné množství dalších funkcí, kterým bývají přiřazeny další znaky malé abecedy, tj. d–z. Tyto funkce provádějící výpočet xn+1=f(xn, Gr) musí splňovat pouze jedno kritérium: pro malé hodnoty xn by mělo platit, že xn+1>xn a naopak pro velké hodnoty xn by měla platit opačná nerovnost, tj. xn+1<xn. Tím je zajištěno, že nebude docházet k divergenci (může však docházet k oscilacím s rostoucí amplitudou) a také se tím splňuje podmínka pro chaotické chování celého výpočtu (není to však podmínka dostatečná). Funkcí splňujících toto kritérium je velké množství, některé z nich si vypíšeme v následující kapitole.

fractals70_3
Obrázek 3: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „xotogbg“

2. Funkce používané v rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálech

V následující tabulce jsou vypsány některé vhodné rozšiřující funkce, které mohou být použity při tvorbě rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálů. Přiřazení těchto funkcí znakům malé abecedy tak, aby bylo možné jednoduše zapsat řídicí řetězec, je převzato z diplomové práce Martina Fědora, mimochodem člena demogrupy Vectors, známé jak Amigistům, tak i PCčkářům (nazdar Defore!). Symbol startx odpovídá míře růstu Gr1 (ten se mění v horizontálním směru), symbol starty pak míře růstu Gr2 (měněný ve směru vertikálním). Zápis funkcí uvedených v tabulce přímo odpovídá zdrojovému kódu prvního demonstračního příkladu, který bude podrobněji popsán ve třetí kapitole.

Znak Funkce Nová hodnota r
‚a‘ z=(startyz)(1.0-z) r=starty
‚b‘ z=(startxz)(1.0-z) r=startx
‚c‘ z=(startyz)(1.0-zz) r=starty
‚d‘ z=(startxz)(1.0-zz) r=startx
‚e‘ z=(startyz)(1.0-sqrt(z)) r=starty
‚f‘ z=(startxz)(1.0-sqrt(z)) r=startx
‚g‘ z=(startyz)(1.0-sin(z)) r=starty
‚h‘ z=(startxz)(1.0-sin(z)) r=startx
‚i‘ z=(startyz)(1.0-cos(z)) r=starty
‚j‘ z=(startxz)(1.0-cos(z)) r=startx
‚k‘ z=(startyz)(1.0-zzz) r=starty
‚l‘ z=(startxz)(1.0-zzz) r=startx
‚m‘ z=(startyz)(1.0-sqrt(zzz)) r=starty
‚n‘ z=(startxz)(1.0-sqrt(zzz)) r=startx
‚o‘ z=(startyz)(1.0-sin(zz)) r=starty
‚p‘ z=(startxz)(1.0-sin(zz)) r=startx
‚q‘ z=(startyz)(1.0-cos(zz)) r=starty
‚r‘ z=(startxz)(1.0-cos(zz)) r=startx
‚s‘ z=(startyz)(1.0-sin(zzz)) r=starty
‚t‘ z=(startxz)(1.0-sin(zzz)) r=startx
‚u‘ z=(startyz)(1.0-cos(zzz)) r=starty
‚v‘ z=(startxz)(1.0-cos(zzz)) r=startx
‚w‘ z=(startyz)(1.0-sin(sqrt(zzz))) r=starty
‚x‘ z=(startxz)(1.0-sin(sqrt(zzz))) r=startx
‚y‘ z=(startyz)(1.0-cos(sqrt(zzz))) r=starty
‚z‘ z=(startxz)(1.0-cos(sqrt(zzz))) r=startx

fractals70_4
Obrázek 4: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „xxmnsn“

3. První demonstrační příklad – vykreslení rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálů

Dnešní první demonstrační příklad, jehož zdrojový kód můžete získat zde, slouží k výpočtu a následnému vykreslení rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálů. Céčková funkce, která výpočet těchto fraktálů provádí, je rozšířena o 24 nových funkcí růstu, které byly vypsány v předchozí kapitole. V řídicím řetězci, který je této funkci předáván, se mohou vyskytovat všechny znaky malé abecedy, tj. „a“„z“. Všechny ostatní znaky jsou ignorovány a výpočet žádným zásadním způsobem neovlivňují (až na zbytečně proběhlé iterace). Obrázky uvedené v tomto článku jsou vytvořeny právě tímto demonstračním příkladem. Ústředním bodem celého programu je funkce nazvaná lyapunov(), jejíž zdrojový kód má tvar:

//-----------------------------------------------------------------------------
// Vypocet Markus-Lyapunovych fraktalu
//-----------------------------------------------------------------------------
void recalcLyapunov(pixmap *pix,        // pracovni pixmapa
          int  palette,       // cislo barvove palety
          int  maxiter,       // maximalni pocet iteraci
          double xmin,        // meze fraktalu v rovine
          double ymin,
          double xmax,
          double ymax,
          const char *order)     // poradi aplikace funkci
{
  int x, y, i, j;               // pocitadla smycek
  double startx, starty;
  double z, r;
  double total;

  starty=ymin;
  // pro vsechny radky pixmapy
  for (y=0; y<pix->height; y++) {
    startx=xmin;
    printf("%d\t", y);
    // pro vsechny pixely na radku
    for (x=0; x<pix->width; x++) {
      startx+=(xmax-xmin)/pix->width;   // pocatecni hodnota prvni funkce
      z=0.5;
      total=0.0;
      j=0;                // pocitadlo pro prisup k retezci
      // iteracni smycka
      for (i=0; i<maxiter; i++) {
        switch (order[j]) {       // vyber iteracni funkce
          case 'a': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-z);        break;
          case 'b': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-z);        break;
          case 'c': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-z*z);       break;
          case 'd': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-z*z);       break;
          case 'e': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-sqrt(z));     break;
          case 'f': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-sqrt(z));     break;
          case 'g': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-sin(z));      break;
          case 'h': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-sin(z));      break;
          case 'i': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-cos(z));      break;
          case 'j': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-cos(z));      break;
          case 'k': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-z*z*z);      break;
          case 'l': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-z*z*z);      break;
          case 'm': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-sqrt(z*z*z));   break;
          case 'n': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-sqrt(z*z*z));   break;
          case 'o': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-sin(z*z));     break;
          case 'p': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-sin(z*z));     break;
          case 'q': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-cos(z*z));     break;
          case 'r': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-cos(z*z));     break;
          case 's': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-sin(z*z*z));    break;
          case 't': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-sin(z*z*z));    break;
          case 'u': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-cos(z*z*z));    break;
          case 'v': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-cos(z*z*z));    break;
          case 'w': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-sin(sqrt(z*z*z))); break;
          case 'x': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-sin(sqrt(z*z*z))); break;
          case 'y': r=starty; z=(starty*z)*(1.0-cos(sqrt(z*z*z))); break;
          case 'z': r=startx; z=(startx*z)*(1.0-cos(sqrt(z*z*z))); break;
          default: r=0;   z=z;                 break;
        }
        j++;
        if (j>strlen(order)) j=0;    // postupne projit celym retezcem order

        if (i>maxiter/2) {       // ve druhe polovine cyklu se pocita Lyapunuv exponent
          if (fabs(r-2.0*r*z)>0.0)  // = takzvana filtrace
            total+=log(fabs(r-2.0*r*z))/log(2.0);
        }
        if (z>500.0) break;
      }
      //total=0.7*total;
      total=255.0*total/maxiter;
      if (total<0) {           // obarvit pixely se zapornym exponentem
        unsigned char r, g, b;
        if (total<-255) total=-255;
        mapPalette(palette, -total, &r, &g, &b); // barvu ziskat z vybrane palety
        putpixel(pix, x, y, r, g, b);
      }
      else                // "chaoticke" pixely jsou cerne
        putpixel(pix, x, y, 0, 0, 0);
    }
    // prechod na dalsi obrazovy radek
    starty+=(ymax-ymin)/pix->height;
  }
} 

fractals70_5
Obrázek 5: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „aadb“

4. Tvorba fraktálů s řídicím řetězcem „aab“ až „azb“ a „aaab“ až „azzb“

Vzhledem k tomu, že vyhledávání vhodného obsahu řídicího řetězce může být zdlouhavá činnost, můžeme si celou situaci zjednodušit tím, že si vytvoříme galerii fraktálních objektů pro vhodně zvolené řídicí řetězce. V praxi se ukazuje, že bývá vhodné, aby řídicí řetězec začínal symbolem a, končil symbolem b a obsahoval jeden až čtyři další znaky. Pokud tyto požadavky vezmeme v úvahu, můžeme vytvořit všechny fraktály definované řídicími řetězci „aab“„azb“ (těchto řetězců je 26), popř. všechny fraktály definované řídicími řetězci „aaab“„azzb“ (zde se již dostaneme k číslu 676 možných kombinací). Vygenerování prvních 26 řetězců zajistí následující fragment kódu (ten je možné použít v prvním demonstračním příkladu po odkomentování příslušných řádků ve funkci main()):

for (i='a'; i<='z'; i++) {
  int palette=RND(10);
  str[0]='a';
  str[1]=i;
  str[2]='b';
  // ukonceni retezce
  str[3]=0;
  puts(str);
  puts("*** lyapunov ***");
  puts("processing:");
  // vypocet leve horni ctvrtiny fraktalu
  recalcLyapunov(pix, palette, 500, 0.0, 0.0, 4.0, 3.0, str);
  // pridat k retezci koncovku a ulozit obrazek fraktalu do souboru
  strcat(str, ".tga");
  savePixmap(pix, str);
  puts("\ndone!");
} 

fractals70_6
Obrázek 6: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „aamb“

O vytvoření dalších 676 kombinací se postará následující fragment kódu, který je taktéž možné použít v prvním demonstračním příkladu po odkomentování příslušných řádků, které se nacházejí ve funkci main():

for (i='a'; i<='z'; i++) {
  for (j='a'; j<='z'; j++) {
    int palette=RND(10);
    str[0]='a';
    str[1]=i;
    str[2]=j;
    str[3]='b';
    // ukonceni retezce
    str[4]=0;
    puts(str);
    puts("*** lyapunov ***");
    puts("processing:");
    // vypocet leve horni ctvrtiny fraktalu
    recalcLyapunov(pix, palette, 500, 0.0, 0.0, 4.0, 3.0, str);
    // pridat k retezci koncovku a ulozit obrazek fraktalu do souboru
    strcat(str, ".tga");
    savePixmap(pix, str);
    puts("\ndone!");
  }
} 

fractals70_7
Obrázek 7: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „abfb“

5. Použití Markus-Ljapunovových fraktálů pro vytváření 3D modelů terénů

Markus-Ljapunovovy fraktály je možné mimo jejich přímého vykreslení použít i při vytváření trojrozměrných modelů terénu. Zde využijeme takzvaná výšková pole, která jsme si popsali v předchozích částech tohoto seriálu (v sekci, kde jsme se věnovali obrázkům plasmy). Výšková pole představovaná vypočtenými Markus-Ljapunovovými fraktály mohou sloužit k vytvoření hor s ostrými vrcholky, hřebeny a mnoha údolími. Takto vytvořené hory jsou zcela nepodobné horám vypočteným pomocí plasmy či Mandelbrotových množin, v praxi se však může provést kombinace například s obrázky plasmy, které do modelu vnesou jistou dávku náhodnosti. Konkrétní model složitější scény s výškovým polem bude ukázán v šesté kapitole.

6. Druhý demonstrační příklad – 3D terén vykreslený v POV-Rayi

V dnešním druhém demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné použít obrázky s fraktály při renderingu složitější trojrozměrné scény s 3D povrchem. Jako zdroj pro výškové pole byl zvolen Markus-Ljapunovův fraktál zobrazený na obrázku číslo 8. V tomto obrázku odpovídá úroveň šedi jednotlivých pixelů přímo výšce terénu v daném místě. Takto vytvořený obrázek byl po nezbytných úpravách (rozmazání ostrých hran) předán programu POV-Ray, kde sloužil jako výškové pole při renderingu scény vyobrazené na devátém obrázku. Popis celé trojrozměrné scény v popisném jazyce POV-Raye je uveden níže. Ostré vrcholky jsou způsobeny nedokonalým vyhlazením obrázku, které mělo sloužit k odstranění aliasu. Na výsledném modelu se také negativně projevuje fakt, že výška je ve výškovém poli reprezentována pouze osmi bity; ideální by bylo použití šestnáctibitové hloubky

fractals70_8
Obrázek 8: Markus-Ljapunovův fraktál jako zdroj pro výškové pole

fractals70_9
Obrázek 9: Výsledná 3D scéna s výškovým polem
// Zapis sceny urcene pro rendering trojrozmerneho povrchu
// vytvoreneho pomoci Markus-Lyapunovova fraktalu

#include "shapes.inc"    // definice tvaru
#include "colors.inc"    // definice barev
#include "textures.inc"   // definice textur
#include "skies.inc"    // textury mraku apod.

// specifikace pohledu do sceny - kamery
camera {
  location <-430,400,-630>
  up    <  0, 1,  0>    // orientace kamery
  look_at <  0,100,  0>
}

//hlavni svetelny zdroj
light_source {
  <-500.0, 300.0, -60.0>
  color White
}

//vedlejsi svetelny zdroj
light_source {
  <-50.0, 800.0, -60.0>
  color red 0.5 blue 0.5 green 0.5
}

// deklarace 3D povrchu
height_field {
  png "lyap02.png" smooth       // soubor s obrazkem
  water_level 0.0
  pigment { color rgbf <0.0, 1.0, 0.2, 0.0> }
  finish {
    //crand  0.025          // dither
    ambient 0.2           // tmave stiny
    diffuse 0.8
    phong  0.75          // shiny
    phong_size 100
    specular 1.0
    roughness 0.005
  }
  scale <1400,300,1400>        // zmena meritka hory
  translate<-200, -30,-600>       // vycentrovat
}

// zobrazeni koule s nanesenymi mraky
// (textura obsahuje pruhledne casti)
sphere {<0,0,0> 1400
  texture {T_Cloud2
    scale 250
  }
}

// dalsi otexturovana koule, tentokrat s texturou mlhy
// (textura obsahuje pruhledne casti)
sphere {<0,0,0> 1250
  texture {T_Cloud1
    scale 250
  }
}

// mezi mraky se prosvecuje spinave modra
// obloha nanesená na kouli o vetsim polomeru
// nez koule s texturami mraku
sphere {<0,0,0> 1500
  pigment {
    color rgbf <0.2, 0, 0.8, 0>
  }
}

// hladina oceanu
plane { y, 40
  pigment {              // barva hladiny
    Blue
  }
  normal {              // vlnky
    waves 0.05
    frequency 5000
    scale 15000
  }
  finish {              // odrazy
    reflection 0.8
  }
}

//dodelavka hladiny oceanu
plane { y, 20
  pigment {              // barevna vrstva pod hladinou
    Blue
  }
  finish {
    ambient 1.0
    diffuse 0.0
  }
}

// finito 

7. Odkazy na další informační zdroje

 1. Stránky raytraceru POV-Ray:
  http://www.po­vray.org
 2. Stránky programu FractInt:
  http://www.frac­tint.org
 3. Lyapunov exponent (Wikipedia):
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ly­apunov_exponent
 4. Lyapunov fractal (Wikipedia):
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ly­apunov_fractal
 5. The Lyapunov exponent:
  http://monet.u­nibas.ch/~elmer/pen­dulum/lyapexp­.htm
 6. Lyapunov Fractals:
  http://spanky­.triumf.ca/www/frac­tint/lyapunov_ty­pe.html
 7. Markus-Lyapunov Fractals:
  http://perso.o­range.fr/char­les.vassallo/en/ly­ap_art/lyapdoc­.html

fractals70_a
Obrázek 10: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „bhawdy“

fractals70_b
Obrázek 11: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „psfadp“

CS24_early

8. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

V následujícím pokračování tohoto seriálu si ukážeme některé struktury, které sice na první pohled vypadají jako fraktály, ve skutečnosti se však o fraktály nejedná, protože není splněna základní vlastnost fraktálů – soběpodobnost, tj. nezávislost základních geometrických parametrů vytvářených objektů na změně měřítka.

fractals70_c
Obrázek 12: Markus-Ljapunovův fraktál s řídicím řetězcem „wgbusbmb“
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.