Hlavní navigace

Stallman: dohoda Novellu a MS zatím neporušila GPL

30. 11. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Richard Stallman, který je znám především jako zakladatel Free Software Foundation a hnutí GNU, se vyjádřil ke kauze dohody Microsoftu a Novellu. Podle něj nedošlo k porušení licence GNU GPL. Třetí verze už ale bude podobným krokům zamezovat. FSF se prý z aktuální situace poučila a zabrání, aby se opakovala.

Richard Matthew Stallman je znám svými neoblomnými sympatiemi ke svobodě software a svobodě vůbec. Je zakladatelem projektu GNU, nadace Free Software Foundation a například také autorem editoru Emacs.

Richard Stallman je také tvůrcem licence GNU GPL a v poslední době připravuje její třetí vydání, které je také dosti kontroverzním tématem. Stallman se ze své pozice tvůrce licence a také vedoucího projektu GNU často vyjadřuje ke známým kauzám, které se více či méně dotýkají GNU a svobodného software vůbec.

Pravidelně pro vás sledujeme dění okolo dohody Microsoftu s Novellem. Mohli jste si tak přečíst, jak na věc reagují obě strany, ale i celý open-source svět.

Richard Stallman se nyní vyjádřil k otázce, zda dohoda porušuje licenci GNU GPL. Stalo se tak na GPLv3 Conference v Japonsku. Novell už dříve jakékoliv porušení licence odmítl. Stallman má na věc podobný názor – dohoda licenci neporušuje.

„Stalo se to, že Microsoft nedal Novellu patentovou licenci, a proto odstavec 7 licence GNU GPL v2 nepřichází do hry,” řekl Stallman na konferenci. Pokud nejste dostatečně obeznámeni s obsahem licence, zde je úplný český překlad sedmého odstavce. Na stránkách GNU naleznete jak originál licence, tak i neoficiální český překlad.

Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.

Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto paragrafu jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto paragrafem a paragraf jako celek se považuje za směrodatný za jiných okolností.

Smyslem tohoto paragrafu není navádět vás k porušování patentů či jiných ustanovení vlastnického práva, anebo tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je podložen veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu softwaru šířeného tímto systémem, spoléhali se přitom na jeho důsledné uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.

Právník FSF Eben Moglen provedl vlastní analýzu problémů. Zatím ještě nebyly výsledky zveřejněny, ale Moglen už nyní naznačil, že do návrhu na GNU GPL v3 budou zavedeny patřičné změny, které zabrání tomu, aby se podobná dohoda, jakou uzavřely Microsoft s Novellem, mohla někdy v budoucnu opakovat.

Stallman s tímto krokem souhlasí a potvrdil záměr FSF tyto změny do nové GPL vložit. „Ukázalo se, že je zřejmě dobře, že to Microsoft udělal teď, protože jsme tak při tom odhalili, že text, který jsme napsali pro GNU GPL verze 3, podobným věcem nezabraňuje. Není ale příliš pozdě a my se musíme ujistit, že jakmile bude GPL v3 vydána, bude podobné dohody blokovat,” řekl Stallman.

Dohoda Microsoftu a Novellu ukázala podle Stallmana jasné trhliny v aktuálním znění licence. Podle jeho slov ale nebude nijak obtížné je v příští verzi odstranit. „Teď, když o té možnosti víme, nebude nám činit potíže napsat text, který tomu nadobro zabrání,” tvrdí Richard Stallman.

comupterworld - webcast prosinec

Podle Stallmana nebude zakázáno jen přijetí patentové licence, ale už její výroba. „Nebudeme říkat jen ‚pokud obdržíte patentovou licenci‘, ale ‚v případě, že jste připravili jakýkoliv druh patentové licence, který je předpojatý vůči následným příjemcům, pak to není dovoleno‘,” dodal Stallman.

FSF se Stallmanem v čele tedy chce zabránit dalším podobným dohodám s pomocí přísnější licence GNU GPL. Otázkou ovšem je, zda další kontroverzní odstavec v nové licenci jen nezvýší odpor komunity vůči ní.

Souhlasíte s krokem FSF na úpravu GPL?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.