Hlavní navigace

Vývojáři jádra proti GNU GPL 3

25. 9. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Připravovaná licence GNU GPL verze 3 vzbuzuje mezi vývojáři už delší dobu velké rozbroje. Velmi silnou skupinou ve sporu o novou licenci jsou také vývojáři linuxového jádra. Ti teď vyjádřili jasně a veřejně svůj názor na věc. Jaký je jejich názor? Co jim nejvíce vadí a co doporučují ostatním uživatelům?

Nová GNU GPL verze 3 obsahuje řadu velmi kontroverzních pasáží, které zvedají ze židle řadu uživatelů i vývojářů. Linus Torvalds už v lednu letošního roku odmítl novou verzi s tím, že jádro pod ní rozhodně nebude vydáno. Linus se stal překvapivě jedním z hlavních odpůrců nové licence a postavila se za něj velká skupina jeho kolegů od vývoje jádra.

Nejhlasitější je Linus

Mezi Linusem a Free Software Foundation, která novou licenci připravuje, to poměrně intenzívně jiskří, obě strany si vyměňují v rozhovorech své názory a nevypadá to, že by se mohly shodnout.

FSF dokonce o Linusovi řekla, že celou licenci vůbec nechápe a nedoceňuje její výhody a ochranu svobodného software.

Linus později kontroval tím, že není zapřísáhlým odpůrcem a pokud se změní některé důležité pasáže, je připraven změnit svůj názor.

Mnoho se očekávalo od druhého návrhu konečného znění licence. Bohužel nedošlo k radikálním změnám, které vývojáři požadovali, a tak „boje” pokračují. Nyní přichází na řadu další vlna nátlaků na FSF v podobě veřejného prohlášení nejdůležitějších vývojářů jádra.

Průzkum názorů

Vývojáři mezi sebou provedli neformální průzkum nebo, chcete-li, anketu. Zúčastnilo se jí celkem 29 známých jaderných programátorů. Byli mezi nimi například Linus Torvalds, Alan Cox, Ingo Molnar, Andrew Morton a další. Otázka zněla, jaký je jejich názor na novou verzi GNU GPL.

Hlasovat bylo možno pro sedm různých odpovědí, které byly bodovány od –3 do 3 bodů. Možné odpovědi jsou následující:

 • Nechci používat v3, opravdu ji nemám rád. (-3 body)
 • Myslím, že v3 je mnohem horší než v2. (-2 body)
 • Myslím, že v2 je lepší, ale ne o tolik. (-1 bod)
 • Je mi to jedno. (0 bodů)
 • Myslím, že v3 je lepší, ale ne o tolik. (1 bod)
 • Myslím, že v3 je mnohem lepší než v2. (2 body)
 • Nechci používat v2, opravdu ji nemám rád. (3 body)

Každý z nich vyjádřil svůj názor jednou ze sedmi možných odpovědí:

 • Linus Torvalds –2.5
 • Alan Cox –2.0
 • James Bottomley –3.0
 • Ingo Molnar –1.0
 • Tony Luck –2.0
 • Neil Brown –1.0
 • Al Viro –2.0
 • Jeff Garzik –2.0
 • Mauro Carvalho Chehab –2.0
 • Arjan van de Ven –3.0
 • David Woodhouse –2.0
 • Greg Kroah Hartman –3.0
 • Ralf Baechle –1.5
 • Stephen Hemminger –2.0
 • Andrew Morton –3.0
 • Dmitry Torokhov –2.0
 • Tejun Heo –2.0
 • Thomas Gleixner –3.0
 • Takashi Iwai –2.0
 • Trond Myklebust –2.5
 • Roland Dreier –2.0
 • Dave Jones –2.0
 • Russell King –2.0
 • John W. Linville –2.0
 • Andi Kleen –2.0
 • Patrick McHardy –1.0
 • David S. Miller 0.0
 • Christoph Hellwig –2.0
 • Paul Mackerras –1.0

Celkem tedy hlasovalo 29 vývojářů a průměrná odpověď má hodnotu –2. Vyjádřeno slovně tedy „Myslím, že v3 je mnohem horší než v2.” Je také zajímavé, že ani jeden z vývojářů se nevyjádřil vyloženě kladně. Jen David S. Miller říká, že je mu jedno, kterou licenci bude používat.

Zpráva o postoji vývojářů

Někteří z výše jmenovaných také vytvořili zajímavý dokument, ve kterém shrnuli svůj postoj k licenci GNU GPL verze 3. Celý dokument se skládá ze šesti kapitol, ve kterých je popisován celý problém. Pro vaši představu se pokusím nastínit obsah všech bodů. Nejedná se o kompletní překlad, ale spíše o stručný souhrn.

1. Linux a GPLv2

Za posledních deset let se stal Linux jednoznačně nejpopulárnějším open-source operačním systémem v historii. Tomu vděčíme také samotné licenci GPLv2. Odmítáme proto jakoukoliv manipulaci s touto licencí kromě opravy chyb a částí, které by znamenaly bezprostřední nebezpečí.

2. Linux, jádro a open-source svět

Linuxové distribuce neobsahují jen jádro samotné. Sestávají z mnoha součástí a jádro je jen jednou z nich. Distribuce vytvářejí distributoři a ti tráví mnoho času zkoumáním jednotlivých licencí a zjišťováním jejich vzájemné kompatibility. Velká rozmanitost jednotlivých licencí proto jejich práci komplikuje. Vzhledem k důležité roli distribucí si myslíme, že by mělo dojít ke snížení počtu open-source licencí. Jakýkoliv update GPL proto musí být natolik zajímavý, aby došlo k okamžitému přechodu všech projektů na novou verzi a zabránilo se tříštění licencí.

3. Linux a svoboda

Jedním z důvodů úspěchu Linuxu je také rozmanitost komunity přispěvovatelů a uživatelů, bez které bychom neměli trvalý proud inovací, který nás tlačí vpřed. Jedná se ale o skupinu individuálních jedinců, která se pohybuje jedním směrem. To je možné také díky svobodě, kterou nám dává GPLv2. Bez ní by bylo mnohem obtížnější uspokojit požadavky jednotlivých přispěvovatelů, kteří jsou zároveň koncovými uživateli. Nemůžeme tedy riskovat změnu znění GPL, která by ohrozila základní svobodu koncových uživatelů.

4. Klíčová role Free Software Foundation

Už dříve jsme připustili, že projekty kontrolované FSF jako gcc, binutils a glibc jsou klíčovou součástí distribucí. Na druhou stranu, FSF pracuje jinak než my, protože vyžaduje přidělení copyrightu od každého jednotlivého přispěvatele. Ty ale nejsou předávány FSF jen tak, ale s vírou v devátý článek GPLv2, který říká, že kód bude šířen jen pod GPL, jejíž „… nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi”. Jakékoliv úpravy licence tedy musejí být v souladu s tímto tvrzením.

5. GPLv3 a aktuální problémy

Aktuální verze GPLv3 (čili druhý náhled) obsahuje mnoho problémů, zejména v částech o DRM, dodatečných omezeních a patentech. Zneužívání DRM není omluvou pro omezování svobody, dodatečná omezení přinesou jen další tříštění licencí a části o patentech mohou poškodit přispěvatele s širokou patentovou základnou, na kterých jsme závislí.

6. Shrnutí

FSF chce všechny své projekty převést na novou GNU GPL. To ovšem způsobí rozsáhlé dělení projektů a balíčků v distribucích dle obou licencí. V důsledku tak může dojít k masívnímu poškození podstaty celého open source. V aktuálním návrhnu GPLv3 nevidíme žádné významné výhody, které by vyvážily tyto strašlivé důsledky. Domníváme se proto, že FSF si není vědoma nebezpečí.

Proto prosíme FSF, aby přezkoumala důsledky svých činů a zrušila vývoj GPLv3, než bude pozdě.

skoleni

Závěrem

Vývojáři jádra v tom mají jasno. Jednohlasně odmítají licenci GNU GPL jakkoliv měnit a už vůbec tím způsobem, jakým to zamýšlí FSF. Názor vývojářů jádra je velmi důležitý a FSF by na něj měla brát ohled. Vždyť kdo jiný by do podoby GPL měl mluvit, než vývojáři, kteří pod ní uvolňují celou svou práci?

Co si ale myslíte vy? Bylo by lepší dát na jejich názor a provést patřičné úpravy, nebo novou licenci úplně zrušit? Měla by FSF pokračovat ve vývoji a nechat komunitu, aby se s novou licencí vypořádala sama?

Jak byste odpověděli vy?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.