Hlavní navigace

Strážte si server mobilom

30. 8. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dnes už máme skoro každý mobilný telefón, tak prečo ho nevyužiť ako pager? Počas našej neprítomnosti nám môže unixový server v prípade nejakých porúch alebo vopred určených príležitostiach posielať na mobilný telefón informácie o aktuálnom stave alebo probléme. Predídeme tak nepríjemným prekvapeniam, ktoré nás môžu čakať pri zasadnutí za systém.

Predstavíme si skript napísaný v perle, ktorý nám prostredníctvom voľnej SMS brány mtnsms.com môže zasielať požadované informácie na mobilný telefón. Pozrime sa teda bližšie na danú problematiku.

Autori © Mattias Mattsson a Torsten Freyhall napísali užitočný skript sms.pl, ktorý nám doručí na mobilný telefón krátku SMS správu v priebehu 3–5 sekúnd.

Základom je vytvorenie konta na www.mtnsms.com

Registrácia je jednoduchá. Po zadaní emailovej adresy (na jednu emailovú adresu je možné zaregistrovať iba jedno konto) a hesla + doplňkových statistických údajov vám na emailovú adresu príde aktivačný kľúč, ktorým konto aktivujete. Po aktivácií treba prejsť na položku setup, cez site map, kde si vo vlastnostiach nastavíte, ako sa bude mtnsms.com podpisovať na začiatok SMS správy a typ správy je potrebné prestaviť na SMS-XPRESS! Do kontakt listu si uložíte jeden kontakt (jeho správnosť nie je podstatná). Vytvorené konto je potrebné takýmto spôsobom nastaviť, inak skript nebude fungovať. Správne nastavenie konta je prvým krokom pre správnu funkciu skriptu.

Už spomínaný skript je k dispozícii napríklad na ftp.compclub.sk/pub/mtsm­s.pl

Teraz bližšie k rozbehaniu. Skript vyžaduje perl a nainstalované moduly

    use Getopt::Std;
    use LWP::UserAgent;
    use HTTP::Cookies;
    use CGI::Enurl;

Všetky sú k dispozícii na CPANe. Po nainstalovaní môžeme odskúšať funkčnosť. Skript emuluje správanie sa užívateľa za browserom. Čiže prihlásenie sa na server www.mtnsms.com, akceptovanie presmerovania na jeden zo siete serverov www?.mtnsms.com, vyplnenie formulára pre odoslanie SMS správy a korektné odhlásenie zo systému. Denný limit tohoto servera je 20–30 správ na jedno konto, tak je potrebné uvedomiť si to a nepokúšať sa používať ho napríklad na email notifikáciu a podobne.

Syntax je nasledovná:

mtsms.pl  -l login -p passwd -n number [-s signature]
[-h server] [-v] [-m message]

Predpokladajme, že sme si zaregistrovali konto alfred@volny.cz s heslom sezamotvorsa, tak môžme vyskúsať funkčnosť nasledovne.

./mtsms.pl -l alfred@volny.cz -p sezamotvorsa -n +421905623567
-v -m "Skuska sms prenosu"

Pre vyladenie a kontrolu správnosti nám slúži parameter -v, ktorý nám podrobne vypisuje práve prebiehajúcu dielčiu časť prenosu. Správa za parametrom -m nesmie obsahovať znaky , pretože bude odoslaná iba po prvý výskyt tohto znaku.

V prípade správneho nakonfigurovania a nastavenia konta na mtnsms.com okamžite obdržíme SMS správu na mobilný telefón.

Teraz už len ostáva na nás, aby sme sa rozhodli, aké informácie si necháme systémom posielať na svoj mobilný telefón. Osobne sa mi osvedčilo písanie jednoduchých skriptov pre CRON, ktoré cyklicky kontrolujú činnosť jednotlivých procesov, alebo obsah logových súborov, a v prípade problému zasielajú správu prostredníctvom tohoto skriptu. Nezabudnite na denný limit kont mtnsms.com a preto pre rôzne zasielané eventy používajte rôzne kontá.

Poznámka redakce: Na rozdíl od Česka není na Slovensku tak jednoduché nechat si zprávy od serveru posílat přímo přes mobilní adresu operátora (např. franta.admin@click.cz nebo +420xxxxxxxxx@sms.eurotel.cz) – tyto služby jsou tam placené, proto může připadat Čechům tento návod zbytečně krkolomný.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku