Hlavní navigace

Tvoříme rodokmen – snadno, rychle a efektně

30. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tvorba rodokmenů je sice záležitostí módní především v USA, ale také u nás se již najde řada nadšenců, kteří si potřebují vytvořit rodokmen – ať již své rodiny nebo nějakého šlechtického rodu. Ať už chcete znát svou minulost nebo zkoumáte dávnou historii, právě pro vás je určen následující článek.

Zájem o rodokmeny můžeme v historii sledovat poměrně periodický a také jejich cíl byl značně různý. Zatímco dnes hledají lidé své kulturní a genetické kořeny (proto onen velký zájem v USA), dříve šlo o příslušnost k určitému společenskému stavu nebo postavení, případně snaha poukázat na starobylost určitého rodu.

Také dnešní práce s rodokmeny je podstatně jiná nežli před desítkami či stovkami let a s tím se mění také požadavky na to, jaké vlastnosti by měl mít program, který takovouto činnost umožňuje. Již nestačí pouhé kreslení stromu s několika málo základními údaji, rádi bychom do něj přidali fotografie, umožnili spojovat více rodin dohromady a případně vytvářet analýzu toho, jak se rodina stěhovala, co dělala atp.

Nejde tak často v prvé řadě o hledání konkrétních osob, jako spíše o analýzu dat, na základě kterých zjistím, odkud pocházím a jaké kulturní klima bych tedy měl ve svém okolí pěstovat. Požadavky mohou být ale podstatně různorodější; pakliže má software sloužit k opravdu seriózní práci, pak také musí umět k údajům připojovat prameny nebo nabízet výstup ve formátu, se kterým bude někdo schopen dále pracovat.

My se v následujícím zaměříme především na aplikaci s názvem Gramps, a to hned z několika důvodů – nabízí solidní zázemí pro amatérskou i vědeckou práci, podporu multimédií nebo bohatou funkční výbavu. Je lokalizován (téměř celý) do češtiny a jeho snadnou instalaci zajišťuje přítomnost v repozitářích Ubuntu. Podporovány jsou operační systémy Windows, Linux či Mac OS X, což je velmi důležité z důvodu přenositelnosti mezi počítači.

Gramps se představuje

Ihned po spuštění programu jste vybídnuti, abyste si vytvořili první rodokmen. Postupů pro samotnou činnost může být více, ale asi nejrozumnější je si postupně vybudovat databázi osob a mezi nimi následně vytvářet vztahy. K ovládání jednotlivých parametrů, které mohou zasahovat do rodokmenu slouží levé menu. Přístup k práci je poměrně databázový, což je ale asi to jediné rozumné, co lze s tímto druhem programu činit.

Abyste si práci poněkud ušetřili, můžete si jednotlivé osoby nechat importovat – podporována je řada formátů – od genealogického GEDCOM až například po běžně používaný formát vCard, což jistě mnoho lidí ocení. Myslím, že právě používání vCard je poměrně hodně užitečné, zvláště při zavádění živých osob.

Ke každé osobě je možné připojit řadu dodatečných informací – mimo rodičů, jména, data narození a dalších obligátních informací také multimediální soubory, jako jsou videa či fotografie, vztahy k dalším lidem (jako je třeba kmotr), internetovou adresu, bydliště, poznámky, zdroj informací, poznámky a mnoho dalšího. Vše je děláno tak, že z každé osoby je tvořena nová vlastní databáze, do které je možné vkládat velké množství údajů a parametrů. Pochopitelně platí, že čím budete přesnější, tím více informací se budete moci po celkových analýzách dozvědět.

Mimo jednotlivých osob dokáže program pracovat také s událostmi, které jsou velice pečlivě rozdělené do řady kategorií. Na výběr je mezi zadáním jednoho přesného data nebo intervalu, nastavení pramenů, obrázků, poznámek a mnohého dalšího. Principiálně by bylo možné jednotlivé události přímo vkládat do poznámek jednotlivým osobám, ale tento přístup nabízí podstatně větší přehled, komfort a snazší orientaci.

Celkové ovládání programu je poměrně logické, přehledné, ale především pro méně technicky orientované uživatele zpočátku poněkud těžkopádné.

Pokročilé možnosti

Program nabízí také celou řadu méně obvyklých nástrojů pro kontrolu vámi zadaných dat, abyste se vyvarovali chyb – je možné nejen technicky kontrolovat databázi, ale snadno vyhledat lidi, kteří nejsou s nikým příbuzní nebo nastavit jaké jsou maximální věkové hranice pro jednotlivé osoby, jako je rozmezí věku manželů či dětí, maximální věk, kterého se může osoba dožít atp. Tím se v podstatě velmi sníží případné riziko překlepů.

Aplikace nabízí porovnání událostí v životech jednotlivých osob, což může být poměrně užitečný a kvalitní nástroj, zvláště pokud chcete sledovat určitý fenomén. Mezi užitečné funkce pak dále patří například kalkulátor vztahů, který vám pro dvě osoby řekne, zda a jak jsou spřízněny.

Závěr

Ve výčtu jednotlivých možností by jistě bylo možné pokračovat ještě poměrně dlouho. Aplikace ale není zcela dokonalá. Předně vychází z anglického jazykového prostředí a vyžaduje jedno příjmení pro muže i ženu (to lze obejít, ale ne právě efektivně a pohodlně), což je v našem jazyce poměrně nepříjemné. Dále lze narazit na drobné chyby v nedodělaném překladu nebo na již zmiňované snad trochu komplikované ovládání.

Pokud by vám tento nástroj z nějakého důvodu nevyhovoval, je možné i pod Linuxem najít řadu zajímavých alternativ, které je možné vzít v úvahu – Lifelines nabízí práci z příkazové řádky nebo například GenealogyJ zase univerzální javovské prostředí.

Asi nejvýznamnějším konkurentem ale budou webové služby, které nabízejí přiměřený komfort a možnost daleko snáze propojovat rodokmeny většího množství lidí nebo spolupráci více lidí na jednom projektu. Přesto si myslím že Gramps svojí robustností, výkonem a kvalitou rozhodně za vyzkoušení stojí a zaujme nejen historiky či dějepisce, ale také běžné domácí uživatele.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.