Hlavní navigace

Úskalí licence ICQ: mnoho neznámých omezení

15. 5. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Instant messaging je už mnoho let velmi populární formou internetové komunikace. V Česku je jednoznačně nejoblíbenější ICQ. Licence ICQ je ovšem velmi přísná a restriktivní. Víte, že nesmíte ICQ používat pro firemní komunikaci? Že vám musí být více než 13 let? A nesmíte využívat neoficiálního klienta?

Komunikační síť ICQ je na světě už více než deset let a je velmi oblíbenou formou komunikace nejen mezi domácími uživateli, velmi často však jejího klienta také nalezneme na firemních počítačích.

ICQ v Česku a ve světě

Podle informací serveru Ars Technica používají v současné době ICQ na celém světě asi čtyři miliony uživatelů. Podle společnosti Atlas, která v České republice ICQ zastupuje, bylo v prosinci loňského roku přihlášeno přibližně 590 000 českých uživatelů ICQ.

Můžeme tedy směle říci, že Česko je jakousi ICQ velmocí. Potvrzuje to i Atlas. „Česká republika představuje pro ICQ jednu z nejúspěšnějších zemí, přičemž výsledky jsou více než pozitivní.”.

Počet uživatelů ICQ v ČR stále roste, což dokládají i statistiky samotného Atlasu. „Od 26. září do konce prosince se celkový počet uživatelů ICQ v České republice zvedl o 23%.”

Licence

Přesto jen minimum z těchto uživatelů kdy četlo licenci, kterou jsou povinni dodržovat. Řada restriktivních ujednání je ovšem velmi zajímavých a u mnoha uživatelů vede jistě k porušování celé licence.

Četli jste někdy licenci ICQ?

Každý provozovatel podobné služby má samozřejmě právo zpřístupňovat službu pod konkrétní licencí. Cílem článku není kritizovat licenční ujednání ICQ, ale upozornit uživatele na případné prohřešky, kterých by se mohl při používání této sítě dopustit.

Protože uživatele open-source software zajímají licence a právo, rozhodli jsme se udělat rozbor této licence. Projdeme si ji postupně od začátku a vypíchneme si ty nejzajímavější pasáže, které by mohly vést k porušování licenčních ujednání.

Budeme při tom vycházet především z oficiálního českého překladu. Ten se ovšem může od anglické verze lišit a i samotná licence upozorňuje na možné problémy.

Přeložený text může být neúplný nebo nepřesný. Společnost ICQ nezaručuje přesnost, správnost ani úplnost překladu. V případě nesrovnalostí mezi přeloženým textem a původním anglickým textem má přednost anglický text.

Přestože je překlad oficiálně uváděn na webových stránkách ICQ, není pro uživatele směrodatný. Veškeré zde zveřejněné pasáže jsme proto konzultovali také s anglickým zněním textu, aby nedošlo k nedorozumění.

Věk uživatele

Upozorňujeme, že služba ICQ není určena k užívání dětmi mladšími 13 let. Pokud se společnost ICQ ze spolehlivých zdrojů dozví, že registrovaným uživatelem je dítě mladší 13 let, může společnost ICQ účet tohoto uživatele zrušit.

ICQ tedy nesmí používat nikdo mladší třinácti let. Tato hranice je dána zákony platnými v USA, kde společnost AOL sídlí. Licence je ovšem platná i jinde, takže je potřeba hranici dodržovat (u ICQ) globálně. V podstatě tak můžeme vyloučit použití na základních školách, kde je ovšem ICQ velmi rozšířeným způsobem komunikace.

Změny funkčnosti

Služby ICQ nebo jejich libovolná část mimo jiné včetně libovolné verze softwaru nainstalované ve vašem počítači, přístup ke službám ICQ, který je poskytnut vám nebo jinému uživateli, a dostupnost a funkčnost libovolné vlastnosti nebo funkce ICQ, mimo jiné včetně aplikací ICQ, mohou být kdykoli dočasně nebo trvale změněny, aktualizovány, přidány, omezeny nebo ukončeny, a to bez předchozího oznámení, z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu ze strany společnosti ICQ dle jejího výhradního uvážení.

Jinými slovy společnost AOL má možnost vám kdykoliv zasáhnout do služeb spojených s ICQ. Má možnost libovolně ukončit služby konkrétním skupinám uživatelů a podobně. Rizika navíc nesete vy a podle licence navíc zůstává společnost AOL stále bezúhonnou, jak říká další pasáž převzatá z licence.

Souhlasíte s tím, že ponesete rizika a uznáte bezúhonnost společnost ICQ v souvislosti se všemi dopady, které změny funkčnosti a poskytnutí různých služeb mohou mít na vás i vaši schopnost používat zcela nebo částečně software a služby ICQ, na komunikaci s třetími osobami nebo jejich možnost komunikovat s vámi.

Oficiální klient

Velmi často diskutovanou je ta část licence, která zakazuje použití jiného než oficiálního klienta. Vzhledem k tomu, že ten existuje jen pro minimum platforem, vznikla řada alternativ. Jejich používáním ovšem licenci jednoznačně porušujete. To platí v podstatě o všech linuxových uživatelích ICQ.

Souhlasíte s tím, že nebudete bez výslovného písemného oprávnění společnosti ICQ vytvářet ani používat jiný software než ten, který vám poskytla společnost ICQ nebo America Online, Inc. nebo jejich pobočka, k zadání vašeho čísla ICQ nebo hesla nebo pro získání přístupu ke službám ICQ.

Pokud tedy využíváte jednoho z mnohých klientů, ať už klasických či online, nebo jste připojeni například skrze ICQ Transport na některém z Jabber serverů, automaticky porušujete tuto pasáž licence.

Uzavření komunikačního protokolu

Licence zakazuje jakékoliv zkoumání komunikačního protokolu nebo ICQ sítě. Nesmíte tedy například studovat komunikaci se serverem za účelem vytvoření alternativního klienta.

Souhlasíte s tím, že nebudete vytahovat informace ze služeb ICQ, provádět zpětný překlad, dekompilaci, rozložení, pozměňování, duplikování, pořizovat kopie, vytvářet odvozená díla, distribuovat software, komunikační protokoly ICQ nebo jiné informace dostupné nebo přístupné ze služeb ICQ nebo jejich libovolné části, z nich odvozené nebo vytažené.

Reklama v oficiálním klientu

Souhlasíte s tím, že nebudete blokovat, vypínat nebo jinak ovlivňovat reklamu, okno s reklamním pruhem, odkazy na jiné stránky a služby nebo jiné funkce, které představují nedílnou součást softwaru a služeb ICQ.

Oficiální klient je distribuován jako adware a zobrazuje uživateli reklamní bannery. Alternativní klienti ovšem tyto reklamní informace nezobrazují a ovlivňují tak jejich zobrazení. Jejich použití tedy porušuje licenci i v tomto bodě.

Komerční použití

Jen velmi málo uživatelů tuší, že nesmí využívat ICQ pro jiné než osobní účely. Z vlastní zkušenosti přitom vím, že je ICQ nasazeno v mnoha firmách a zaměstnanci jej používají k firemní komunikaci, kterou licence výslovně zakazuje.

Souhlasíte s tím, že nebudete připojovat, používat, pokoušet se o připojení nebo použití služeb ICQ jiným způsobem, pro libovolné komerční účely nebo jiné účely, které nejsou v dobré víře vaším soukromým osobním užíváním tak, jak tyto služby výslovně nabízí webové stránky ICQ.

Ukončení skužeb

Společnost ICQ může kdykoli ukončit vaše číslo ICQ nebo přístup ke službám ICQ, zrušit, změnit, pozastavit, vyřadit ze seznamu, zavést jiné možnosti nebo funkce jiným uživatelům nebo nezveřejnit čísla ICQ nebo jiné podrobnosti o uživatelích uvedených v různých adresářích a registracích ICQ z libovolných důvodů, mimo jiné pokud má dle vlastního uvážení za to, že vaše užívání je nepřijatelné, nebo v případě, že jste se dopustili porušení této smlouvy nebo podmínek služeb ICQ (přímo nebo porušením jiných podmínek nebo provozních pravidel, která se na vás vztahují). Společnost ICQ není povinna vás před ukončením vašeho používání služeb ICQ varovat.

Pokud jste tedy porušili licenci ICQ, provozovatel má právo ukončit bez varování váš přístup k síti. Dokonce může provést ukončení služeb i v jiných případech, dle vlastního uvážení, tedy z „libovolných důvodů”.

Změna licenčního ujednání

Společnost AOL má také dle licence právo kdykoliv změnit obsah licenčního ujednání. Svůj souhlas dáte najevo jen tím, že budete služeb ICQ i nadále používat. Další souhlas s novou licencí už tedy není potřeba.

Společnost ICQ může čas od času změnit podmínky služeb ICQ s vydáním nové verze softwaru nebo bez něj. Pokračujícím používáním služeb ICQ po dobu 30 dnů poté, co bylo oznámení o této změně poprvé zveřejněno v síti ICQ nebo na webových stránkách ICQ, prokazujete svůj souhlas s novou nebo revidovanou sadou podmínek služeb ICQ.

Shrnutí

Z výše uvedeného je zřejmé, že licenci porušuje naprosto každý linuxový uživatel ICQ a také řada uživatelů MS Windows, kteří používají neoficiálního klienta. Velmi důležité je také omezení věku uživatelů. Pokud tedy instalujete ICQ svým dětem, měli byste vědět, že tím porušujete licenci.

Rovněž firemní uživatelé by si měli být vědomi faktu, že nevyužívají služeb ICQ v souladu s licenčním ujednáním. Mnoho e-shopů nabízí právě ICQ jako jednu z možností komunikace.

Co si myslíte o takovém jednání?

Jak nahlížíte na porušování licence k ICQ?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.