Hlavní navigace

Seriál Matematika v příkazové řádce

Seriál, ve kterém se věnujeme nástrojům určeným pro provádění nejrůznějších matematických operací. Tematicky je seriál zaměřen zejména na ty nástroje, které je možné spouštět i z "pouhého" příkazového řádku, tj. bez nutnosti práce s grafickým uživatelským rozhraním, které může v některých případech přinést více škody než užitku.

Matematika v příkazové řádce XVI

V šestnácté a současně i poslední části seriálu, který je věnován matematicky zaměřeným aplikacím ovládaným zejména z příkazového řádku a/nebo z celoobrazovkového textového terminálu, si ukážeme další možnosti při tvorbě grafů v aplikaci gnuplot. Nejprve se řekneme, jakým způsobem je možné v dvojrozměrném grafu prokládat zadané hodnoty různým typem křivek a posléze si představíme tvorbu trojrozměrných (prostorových) grafů.

Doba čtení: 11 minut

Matematika v příkazové řádce XV

V patnácté - předposlední - části seriálu, který je věnován matematicky zaměřeným aplikacím ovládaným zejména z příkazového řádku a/nebo z celoobrazovkového textového terminálu, si povíme, jakým způsobem jsou v aplikaci gnuplot zpracována a následně vykreslena numerická data uložená v externích souborech. Vykreslení těchto dat představuje jednu z nejdůležitějších a nejpotřebnějších činností, které je možné s gnuplotem provádět.

Doba čtení: 12 minut

Matematika v příkazové řádce XIV

V dnešním pokračování seriálu, který je věnován matematicky zaměřeným aplikacím ovládaným zejména z příkazového řádku a/nebo z textového terminálu, si řekneme základní informace o programu gnuplot, což je, jak již ostatně samotný název této aplikace naznačuje, velmi zajímavý a přitom široce použitelný program pro tvorbu grafů, který je možné použít buď pro dávkové (neinteraktivní) vytváření grafů, jako frontend k dalším aplikacím nebo k interaktivnímu použití s podporou GUI.

Doba čtení: 8 minut

Matematika v příkazové řádce XIII - aplikace sc (4)

V dnešní části seriálu, který je věnován matematicky zaměřeným aplikacím ovládaným zejména z příkazové řádky nebo z textového terminálu, dokončíme popis ovládání tabulkového procesoru sc. Ukážeme si tvorbu interních i externích maker, pomocí kterých je možné funkčnost tabulkového procesoru prakticky libovolně rozšiřovat.

Doba čtení: 9 minut

Matematika v příkazové řádce XII - aplikace sc (3)

Ve dvanácté části seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným zejména z příkazového řádku nebo z textového terminálu dokončíme popis tabulkového procesoru sc. Povíme si, jakým způsobem je možné nastavovat parametry editace, resp. přepočtů tabulek, a také jak lze tabulky exportovat i importovat v různých datových formátech.

13. 4. 2006 0:00
Doba čtení: 14 minut

Matematika v příkazové řádce XI - aplikace sc (2)

Celá jedenáctá část seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným zejména z příkazového řádku nebo z textového terminálu je zaměřena na popis pokročilejších operací, které je možné provádět v textově orientovaném tabulkovém procesoru sc, a to jak s jednotlivými buňkami, tak i s jejich výběrem nebo dokonce s celou tabulkou. Uvidíme, že některé operace je možné v sc provádět mnohem rychleji než v tabulkových procesorech s GUI.

5. 4. 2006 0:00
Doba čtení: 11 minut

Matematika v příkazové řádce X - aplikace sc (1)

Jubilejní desátá část seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným zejména z příkazového řádku či z textového terminálu je věnována popisu tabulkového procesoru sc. Tento tabulkový procesor je možné provozovat i na počítačích vybavených pouze textovým terminálem, protože pro běh aplikace není vyžadována žádná podpora ze strany grafického uživatelského rozhraní. Na tomto programu je mimo jiné zajímavé i to, že jeho původním vývojářem je James Gosling, jeden z duchovních otců platformy Java.

Doba čtení: 9 minut

Matematika v příkazové řádce IX - utilita calc (4)

V deváté části seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným zejména z příkazového řádku či z textového terminálu dokončíme popis aplikace calc. Ukážeme si práci s uživatelsky definovanými objekty, formátováním výstupu a také vstupně/výstupními operacemi, včetně manipulace s obsahem souborů.

Doba čtení: 13 minut

Matematika v příkazové řádce VIII - utilita calc (3)

V dnešním pokračování seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným zejména z příkazového řádku či z textového terminálu pokračujeme v popisu aplikace calc. Budeme se věnovat pokročilejším technikám prováděným v calcu, zejména práci se seznamy a maticemi.

Doba čtení: 9 minut

Matematika v příkazové řádce VII - utilita calc (2)

V sedmém pokračování seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným zejména z příkazového řádku budeme pokračovat v popisu již minule zmiňované utility calc. Popíšeme si tvorbu podmíněných příkazů, počítaných i nepočítaných smyček, způsob vytváření nových funkcí a další důležité a zajímavé vlastnosti calcu, které je možné využít při psaní jednoduchých i rozsáhlých skriptů pro tuto aplikaci.

7. 3. 2006 0:00
Doba čtení: 11 minut

Matematika v příkazové řádce VI - utilita calc (1)

V šestém pokračování seriálu věnovaného matematicky zaměřeným aplikacím provozovaným z příkazového řádku se budeme věnovat utilitě calc, což je plnohodnotný aritmetický kalkulátor s možnostmi programování i poměrně složitých funkcí, včetně podpory práce s poli, seznamy a řetězci.

Doba čtení: 10 minut

Matematika v příkazovém řádku V - nástroj dc (2)

V pátém pokračování seriálu věnovaného programovým nástrojům určeným pro matematické výpočty prováděné zejména v příkazovém řádku dokončíme popis utility dc. Budeme se zabývat použitím proměnných a také systémem pro zpracování řetězců, které se v dc používají zejména pro programování maker.

Doba čtení: 11 minut

Matematika v příkazové řádce IV - utilita dc (1)

Ve čtvrtém pokračování seriálu věnovaného programovým nástrojům určeným pro matematické výpočty prováděné zejména v příkazovém řádku si popíšeme základy práce s utilitou dc, která slouží – podobně jako minule a předminule popisovaná utilita bc – k aritmetickým výpočtům a jejich skriptování.

Doba čtení: 11 minut

Matematika v příkazovém řádku III - nástroj bc (2)

Ve třetím pokračování seriálu o programových nástrojích určených pro matematické výpočty prováděné zejména v příkazovém řádku dokončíme popis utility bc. Ukážeme si způsoby vytváření nových funkcí, použití podmínek i programových smyček a na závěr budou uvedeny demonstrační příklady provádějící pokročilejší operace.

7. 2. 2006 0:00
Doba čtení: 9 minut

Matematika v příkazové řádce II - nástroj bc

Ve druhém pokračování seriálu o programových nástrojích určených pro matematické výpočty v příkazovém řádku se budeme zabývat popisem utility bc, která slouží k provádění výpočtů s numerickými hodnotami o prakticky neomezené přesnosti a rozsahu. Nástroj bc také nabízí možnosti programování (skriptování) za pomoci snadno naučitelného a použitelného skriptovacího jazyka.

Doba čtení: 7 minut

Matematika v příkazové řádce I

Dnešním dnem začíná na Rootu krátký seriál, ve kterém se budeme věnovat nástrojům určeným pro provádění nejrůznějších matematických operací. Zaměříme se přitom zejména na ty nástroje, které je možné spouštět i z "pouhého" příkazového řádku, tj. bez nutnosti práce s grafickým uživatelským rozhraním, které může v některých případech přinést více škody než užitku.

Doba čtení: 9 minut