Hlavní navigace

Seriál Vytváříme aplikace s PyQt4

PyQt4 je modul pro Python, který umožňuje vytvářet grafické aplikace používající knihovnu QT4 firmy Trolltech. Aplikace napsané s použitím PyQt4 běží na všech operačních systémech, které jsou podporovány knihovnou QT4. V současné době jde o Windows, Mac OS X a Linux.

Menu a stavový řádek v PyQt4

Pokračujeme v průzkumu možností multiplatformní knihovny PyQt4. V dnešním článku si budeme povídat o tom, jak do naší aplikace umístit tolik potřebné menu a užitečný stavový řádek. Zmíníme se také o tom, jak z menu udělat panel nástrojů.

Doba čtení: 6 minut

Přepínače, zaškrtávací pole a seznamy v PyQt4

V dnešním článku ze série o knihovně PyQt4 si vylepšíme náš prohlížeč textu z minulého dílu o seznam otevřených souborů. V další části článku pak prohloubíme naše znalosti formulářových prvků dostupných v PyQt4 o užitečný přepínač a často používané zaškrtávací pole.

5. 2. 2007 0:00
Doba čtení: 10 minut

Práce s textem v PyQt4

V dnešním článku ze série o knihovně PyQt4 se naučíme editovat text s pomocí QTextEdit, používat ikony pomocí třídy QIcon a vytvářet roletová menu s QComboBox. Opět si vše předvedeme na praktických příkladech. Společně si vytvoříme například jednoduchý prohlížeč textových souborů.

Doba čtení: 8 minut

Formuláře, popisky a obrázky v PyQt4

V dnešním článku o PyQt knihovně si představíme další užitečné prvky. Povíme si především o formulářových polích QLineEdit, textových popiscích QLabel a naučíme se načítat a zobrazovat obrázky pomocí QPixmap. V praktických částech si vytvoříme jednoduchý formulář a malý prohlížeč obrázků.

Doba čtení: 8 minut

PyQt4: Layouty, signály a sloty

V dnešním, v pořadí druhém, díle seriálu o PyQt si povíme o layoutech, které nám pomůžou s rozmístěním widgetů v okně naší příkladové aplikace. Také si vysvětlíme používání signálů a slotů, které jsou jedním ze základních stavebních prvků PyQt4. Povíme si i o funkcích, které se při práci se signály a sloty nejvíce používají.

Doba čtení: 6 minut

PyQt4 - Úvod a první okno

Tímto článkem začíná nový seriál, který se bude zabývat modulem pro Python umožňujícím vytvářet grafické aplikace s knihovnou QT4V. V dnešním úvodním dílu si řekneme, co vlastně PyQt4 je a proč je dobré jej používat. Naučíme se vytvořit jednoduchou aplikaci a přiřadit jí okno, do kterého umístíme tlačítko.

Doba čtení: 3 minuty