Hlavní navigace

Seriál Vytváříme aplikace s PyQt4

PyQt4 je modul pro Python, který umožňuje vytvářet grafické aplikace používající knihovnu QT4 firmy Trolltech. Aplikace napsané s použitím PyQt4 běží na všech operačních systémech, které jsou podporovány knihovnou QT4. V současné době jde o Windows, Mac OS X a Linux.