Hlavní navigace

100 Gb/s a fotonické služby po společném vlákně

Petr Krčmář

Povýšení optické sítě CESNET na kapacitu 100 Gb/s s sebou přineslo světové prvenství – na trase Praha-Brno jde o první souběžné nasazení produkčního 100Gb/s datového přenosu a fotonických služeb po sdíleném vlákně.

Klasické optické sítě obsahují množství elektronických zařízení měnících světelné signály na elektřinu a zpět. Toto řešení (tzv. OEO konverze) postačuje pro použití v běžném Internetu, znemožňuje však nasazení některých důležitých inovativních aplikací se specifickými požadavky. OEO konverze totiž vnáší do přenosové trasy další zpoždění, navíc s náhodnou, v čase proměnlivou složkou (tzv. jitter). Pro některé náročné aplikace, například dálkové řízení strojů, reprodukovatelné vědecké experimenty, lékařské operace nebo přesné přenosy frekvence či porovnávání času, je jitter zcela neakceptovatelný.

CESNET provozuje fotonickou službu synchronizace národních časových standardů mezi Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., v Praze a Spolkovým ústavem pro metrologii a měřičství (BEV) ve Vídni. Odchylky atomových hodin v obou ústavech jsou porovnávány pomocí přesných světelných pulzů přenášených po optických vláknech. Aby měla synchronizace smysl, je nutné dosáhnout extrémně přesného, deterministického a dlouhodobě stabilního chování celé přenosové trasy. I malý jitter, který běžné paketové přenosy po Internetu téměř neovlivní, má v podobných situacích fatální důsledky.

CESNET dosáhl světového prvenství na základě využití společného páru vláken (vždy po jednom vlákně pro každý směr) pro přenos 100Gb/s datových signálů a souběžné poskytování fotonických služeb. Vzájemné ovlivňování (rušení) fotonického a datového signálu nenastalo.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Našli jste v článku chybu?