Hlavní navigace

PL/XML 1 release

Jozef Šmihuľa

PL/XML je skriptovací jazyk založený na XML a určený je pre PL/SQL. PL/SQL je procedurálny jazyk databázových systémov Oracle a EnterpriseDB. PL/XML je založený na CMD uzloch, kde každý CMD uzol určuje daný príkaz a všetky parametre tohto príkazu.

PL/XML je prvá – počiatočná verzia a podporuje FOR cykly, CASE prípady, premenné, procedúry a funkcie.

(Zdroj: freshmeat.net)

Našli jste v článku chybu?