Hlavní navigace

Veřejná zakázka: svobodný software pro archivy

Redakce

Technologická agentura České republiky zve dodavatele (vývojáře) na seminář věnující se připravovanému projektu zadání veřejné zakázky na vývoj menšího software pro archivy, který bude uvolněn na trh pod některou z open-source licencí. Předmětem činnosti IT dodavatele ve veřejné zakázce by mělo být hledání řešení (nalezení způsobu a vlastního vývoje) pro takovou realizaci software, aby jednotlivé archivy (a jiné paměťové instituce) mohly pomocí dalších IT dodavatelů tento software implementovat na svých různých technických platformách. Tato metoda je v zahraničí označována jako Pre-Commercial Procurement (PCP) a jde v České republice o projekt pilotní. Šanci mají zejména menší či střední IT dodavatelé.

Software by se měl věnovat archivnímu zpracování (pořádání) archiválií a tvorbu archivních pomůcek ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Základních pravidel pro zpracování archiválií, které připravil Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, který je také věcným gestorem projektu. Na webu TA ČR naleznete více informací.

Zprávičku zaslal Pavel Slípek z Technologické agentury ČR.

Našli jste v článku chybu?