Hlavní navigace

Akta X 0406

7. 7. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Výrobci prohlížečů po delší době přicházejí s návrhem na další rozvoj HTML a XHTML, který by podpořil web jako aplikační platformu. Kdo za touto aktivitou stojí a jaké má šance na úspěch? W3C připravuje vylepšené XForms.

WHAT – nejen co, ale také proč a jak

WHAT znamená Web Hypertext Applications Technology a jedná se o novou technologickou iniciativu vycházející od (některých) výrobců prohlížečů. 4. června oznámil Ian Hickson (Opera Software) založení neformálního a otevřeného sdružení WHAT Working Group (WHATWG). Cílem této skupiny je další vývoj (X)HTML a souvisejích technologií (CSS, DOM) za účelem snadnější tvorby webových aplikací. Práce na nových specifikacích budou probíhat (vlastně už probíhají) bez účasti W3C či IETF, výsledky však mají být nabídnuty k formální standardizaci.

Po bouřlivých devadesátých letech, kdy výrobci prohlížečů mnohdy chaoticky určovali směr dalšího rozvoje webu, došlo v poslední době k uklidnění. Vítěz války prohlížečů přešel do pasivního módu, zatímco poražení bojují o své místo na slunci mimo jiné co nejpřesnější implementací standardů W3C. Základní specifikace jako HTML 4.01, XHTML 1.1 a CSS 2 jsou v Mozille, Opeře a některých dalších prohlížečích implementovány velmi dobře. IE6 ignoruje celé oblasti CSS2 a také ve vztahu k dalším standardům má své mušky a mouchy, ale v zásadě se s nimi dá žít. Ve srovnání s neslučitelností Netscapu 4 a IE4/5 téměř idyla.

Nic však není dokonalé. Na jedné straně W3C kvapí kupředu s pokročilými specifikacemi typu XForms či SVG, které zatím u výrobců prohlížečů nenacházejí dostatečnou odezvu, na druhé straně web stále trpí až příliš zřejmými nedostatky. Dnešní web se proměnil ve významnou aplikační platformu. Neznám žádná čísla, ale nedivil bych se, kdyby byl dokonce tou nejpoužívanější. Přitom uživatelské rozhraní webových aplikací musí být lepeno pomocí velmi omezených prostředků, s použitím různých fint a triků. Dosavadní řešení této slabiny webu počítala s úplným nahrazením HTML něčím mnohem lepším, ať už to je Java, XUL, nebo XAML. WHATWG nabízí překvapivě jednoduché řešení – proč jen nedoplnit stávající standardy právě o ty funkce, které nám scházejí?

Skupina WHATWG pro začátek plánuje tři dokumenty. Jsou míněny jako rozšíření specifikace HTML 4.01 a současně XHTML 1.1, mezi nimiž jsou pouze formální rozdíly (převedení do XML, modularizace). Prvním dokumentem je WebForms 2.0, rozšíření známých webových formulářů. Mezi navržené nové funkce formulářů patří například typovaná vstupní pole, nové atributy a události pro vyjádření omezení a závislostí nebo validační mechanismus. Dále tento dokument upřesňuje a kodifikuje ty aspekty chování polí, jež dosud nebyly dostatečně jasně definovány. Tato specifikace je již v pokročilém stadiu; 27. června byla zveřejněna první stabilní pracovní verze a v těchto dnech autoři očekávají ohlas webových vývojářů.

Druhý dokument WHATWG se jmenuje Web Applications 1.0 a obsahuje rozšíření, která posilují pozici HTML jako jazyka pro vývoj aplikací. Jedná se hlavně o rozšíření uživatelského rozhraní o další obvyklé ovládací prvky, jako jsou nabídky, dialogová okna nebo panely nástrojů, ale také například o komunikaci se serverem bez nutnosti znovu načíst stránku. Na tomto dokumetu se nyní pilně pracuje a mohou v něm ještě nastávat velké změny.

Zatím posledním dokumentem je Web Controls 1.0 navrhující rozšíření specifikací CSS a DOM o nové dynamické pseudotřídy a vlastnosti týkající se výběru, fokusu, editovatelnosti a podobně. Tento dokument je v zárodečném stavu; zatím obsahuje jen nápady a poznámky, které by autor nechtěl zapomenout.

Jak již bylo řečeno, členy skupiny WHATWG jsou výrobci prohlížečů. Účastní se Opera Software, mozilla.org a Apple/Safari. Pro Microsoft tato iniciativa není přínosem, posílení webu jako vývojového aplikačního prostředí nezávislého na platformě nemůže být v zájmu dodavatele dominantního operačního systému. Spíš kuriozitou je přítomnost zástupce nezávislého projektu IE7, což je javascriptové rozšíření doplňující do Exploreru 5 a 6 podporu CSS2.

Podle údajů W3 Schools činí společný podíl prohlížečů sdružených ve WHATWG něco kolem 15% (přidal jsem odhad 1% za Safari). IE drží přibližně 82% . Údaje o počtu uživatelů záplaty IE7 neznám, ale odhaduji je někde na úrovni volebních výsledků Viktora Koženého. Přes mírně rostoucí trend se skupina WHATWG nemůže domnívat, že by svá rozšíření mohla prosadit silou. Nikdo si nedovolí ignorovat 80 % uživatelů. Na druhou stranu, firemní či jinak uzavřené aplikace by mohly výhod technologie WHAT využívat. Důležitým předpokladem úspěchu by mohlo být případné příznivé přijetí ze strany standardizačních organizací.

Nové požadavky pro XForms 1.1

Standardizační organizace zatím ale mají úplně jiné priority. Pracovní skupina W3C pro XForms aktualizovala dokument s požadavky na XForms 1.1. Příští verze XForms má například umožnit komunikaci se serverem přes protokol SOAP a usnadnit integraci XForms a XHTML. W3C stále nevzdává nasazení XForms na straně klienta, přestože většina současných implementací je serverová a typicky převádí formuláře XForms na XHTML.