Hlavní navigace

Seriál Akta X

Pravidelné měsíční zpravodajství z oblasti XML, standardů W3C a dění kolem nich.

Akta X: EXI čili binární XML

Už čtvrtým rokem pokračuje úsilí W3C zaměřené na možnost binární serializace XML. Konsorcium nejprve důkladně zvažovalo, zda se vůbec do standardizace takového formátu pustit. Poté porovnávalo existující technologie a nakonec opravdu došlo na tvorbu nového standardu. Ta se teď pomalu chýlí ke konci.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: XQuery na vzestupu

Jazyku XQuery 1.0 se podařilo naplnit očekávání a těší se široké podpoře uživatelů i výrobců softwaru. Jeho eklektická syntaxe mu dává velké vyjadřovací schopnosti, které se navíc chystá ještě posílit hned několik plánovaných rozšíření. K čemu je jazyk XQuery 1.0 a jak bude vypadat v blízké budoucnosti?

Doba čtení: 4 minuty

Akta X: Hledání významu

Stále se množí snahy doplňovat webové dokumenty o další informace, ať už určené lidskému oku nebo strojovému zpracování. Spontánně se objevila celá armáda mikroformátů, které s sebou nesou všechny výhody i nevýhody formátů vytvořených uživateli. Se svým příspěvkem přišlo i W3C v podobě standardu GRDDL.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: Validace stokrát jinak

Pojem validace dokumentu XML je sice přesně definován ve specifikaci XML 1.0, ale jeho význam se časem stále posouvá a rozšiřuje. S přibývajícími nástroji se proměňuje vztah dokumentu a schématu, postvalidační informace přibývají nebo jsou zcela odmítány. Objevil se návrh na nový validační jazyk.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: Přichází doba optimalizací?

Základní sada standardů XML je víceméně kompletní. Bude nyní věnováno více pozornosti jejich efektivitě a praktické použitelnosti, která v mnoha případech pokulhává? Určité náznaky tohoto směru vývoje se poslední dobou objevují stále častěji. A optimalizace jsou často opravdu nutné.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X: Co bude s XHTML 2.0?

Jazyk XHTML 2.0 měl být budoucností webu, ale byl dlouhodobě sledován spíše s rozpaky. Uživatelé webu revoluční změny nemilují. Obnovení vývoje HTML znamená, že W3C ustupuje tlaku komunity a zejména výrobců webových prohlížečů. Proč XHTML 2.0 neobstálo? Má tento formát ještě dnes nějaký smysl?

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: HTML 5 jako alternativa ke XHTML

Ani celých sedm let po vzniku XHTML se starý dobrý jazyk HTML nevzdává. Skupina sdružená kolem výrobců některých pohlížečů dokonce připravuje jeho pátou verzi a ignoruje přitom vše, čeho už bylo v souvislosti s XHTML dosaženo nebo co se už léta chystá. Jaké problémy to přináší? Jak se k situaci staví W3C?

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: W3C mobileOK Basic

W3C připravuje nová označení, mobileOK a mobileOK Basic, pro webové stránky vhodné pro mobilní zařízení. Pro nižší kategorii mobileOK Basic už byla zveřejněna pracovní verze testů. Jaká musí být webová stránka, aby si s ní poradil váš mobil?

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: Relax NG se prosazuje

Relax NG má stále více příznivců, a to i uvnitř konsorcia W3C, které vytvořilo a propaguje konkurenční standard XML Schema. Předznamenává tento vývoj začátek nadvlády Relaxu NG a postupný útlum jazyka W3C XML Schema? Mohou oba jazyky dlouhodobě existovat vedle sebe?

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: Sběr informací s GRDDL

Současný web obsahuje ohromné množství informací, ale jejich automatické využití není vůbec snadné. Čtenář si je umí zařadit do správného kontextu, ale stroje zatím ne. Mikroformát GRDDL nabízí možnost převádět obrovské množství informací, které jsou již dnes na webu k dispozici, do RDF, a tím je zapojit do konceptu sémantického webu.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: Jazyk XML Pipeline

XML Pipeline bude nový standard pro popis postupu zpracování dokumentů XML. Nyní je konečně k dispozici první pracovní verze jeho specifikace. Co je z ní možné vyčíst? K čemu se XML Pipeline vlastně hodí? Jak vypadá návrh jeho syntaxe? Jedná se o úplnou novinku, nebo už něco podobného známe?

Doba čtení: 3 minuty

Akta X: Web Forms 2.0

Koncem srpna konsorcium W3C prostřednictvím své pracovní skupiny Web Application Formats zveřejnilo první pracovní verzi specifikace Web Forms 2.0. Jedná se o rozšíření funkčnosti formulářů v HTML 4 a důležitý krok na cestě k HTML 5. Původní iniciativy výrobců prohlížečů se posléze ujalo konsorcium W3C.

Doba čtení: 5 minut

Akta X: Porovnání současných binárních formátů XML

W3C porovnává existující binární serializace XML. Jedna z nich by se měla stát východiskem pro budoucí standardní formát EXI. V polovině června proběhl v Madridu zajímavý workshop o centrální databázi vlastností mobilních zařízení. Mluví se o distribuované architektuře na způsob DNS a jednotné sadě API.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X: Navigace v XML pomocí selektorů CSS

Selektory CSS 2.1 se osamostatňují jako alternativní prostředek pro vyhledávání uzlů v dokumentech XML. Z nových specifikací: XHTML Basic 1.1 s novými funkcemi pro malá zařízení, nové revize XML 1.0 i XML 1.1, XBL 2.0 technologie pro tvorbu webových aplikací s bohatým uživatelským rozhraním.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0605

XPath 2.0 a XQuery 1.0 budou mít velmi užitečné rozšíření pro fulltextové hledání v XML. Web 2.0 už není jen tak obyčejný buzzword, ale registrovaný buzzword. Zacházejte s ním hodně opatrně, ať nenarušíte něčí práva, jako se to podařilo jednomu sdružení IT profesionálů z irského Corku.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0604

W3C se snaží dodatečně standardizovat dlouho používaná javascriptová rozhraní prohlížečů. Už víme, jak by měla vypadat sdílená databáze vlastností mobilních zařízení. Jazyk XML Pipeline bude popisovat postup zpracování XML v XML.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0603

Tim O'Reilly je známý vydavatel, jeden ze zakladatelů iniciativy Open Source a v poslední době také vizionář propagující například Web 2.0. Bill Gates je - myslím, že tady představování zbytečné. Zajímalo by vás, o čem by si tito dva pánové asi spolu mohli povídat?

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0602

W3C připravuje formát pro přenos událostí nad modelem DOM. Úsilí o zavedení plnohodnotného mobilního webu pokračuje sondováním současného stavu popisu mobilních zařízení.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0601

Navrhnout aplikaci XML není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud o tom uvažujete, třeba vás tento článek odradí, nebo vám naopak pomůže lépe uspět.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0512

W3C pracuje na tom, aby stovky milionů mobilních telefonů a dalších malých zařízení měly kvalitní přístup k webu. Pokud se vše podaří, mohly by osobní počítače už za pár let mezi webovými klienty tvořit menšinu.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0511

Tentokrát se po delší době vrátíme k novinkám z W3C, kde se během listopadu děly zajímavé věci. Specifikace XPath/XSLT 2.0 a XML Query 1.0 postoupily o důležitý krok dopředu. Byla založena pracovní skupina pro definování binární serializace XML.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0510

Microsoft začal uvolňovat některé své produkty za standardních open-source podmínek. Znamená to, že open source získal hlavního oponenta na svoji stranu? Ne tak docela, ale něco se asi změní.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0509

Google najde pro pojem "Web 2.0" přes 10 miliónů odkazů. Tento relativně nový termín je tedy něčím, o čem se hodně mluví. Co se skrývá za názvem, který u někoho vyvolává nadšený souhlas a u jiného jen ironický úšklebek? Má smysl mluvit o druhé generaci webu?

Doba čtení: 5 minut

Akta X 0508

Pravidelná měsíční dávka informací ze světa XML. Google nabízí rozhraní pro přístup ke svým mapám. Syndikační formát Atom 1.0 se stal standardem IETF. W3C uvolnilo rozsáhlou sadu testů pro XQuery.

9. 9. 2005 0:00
XML
Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0507

Slovník webového vývojáře letos obohatil nový pojem: AJAX. Podíváme se mu trochu na zoubek. Dalším tématem budou jako obvykle novinky od W3C: aktualizované specifikace XLink 1.1, xml:id 1:0, SPARQL a XLS/FO 1.1.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0506

Microsoft má v úmyslu přiblížit RSS masám; příští verze Windows bude mít jeho integrovanou podporu. Přežije podspecifikovaný formát objetí giganta? RelaxNG má své diskusní fórum. W3C aktualizuje SPARQL a VoiceML.

11. 7. 2005 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0505

Mozilla a Opera prosazují rozšíření HTML v oblasti formulářů; W3C brání svůj odlišný přístup. Rozštěpí se web? W3C chrlí specifikace z oblasti sémantického webu a spouští mobilní iniciativu. OpenDocument je OASIS standard.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0504

Je používání URI a zejména http URL jako identifikátorů jmenných prostorů v XML přehmatem, nebo má hlubší smysl? W3C zveřejnilo nové verze specifikací týkajících se technologií XQuery, XPath, XSL, sXBL, SVG Tiny a SPARQL.

Doba čtení: 4 minuty

Akta X 0503

W3C se zabývá tím, kterak správně skládat dokumenty. Na živné půdě existujících standardů se začíná množit podivná havěť - mikroformáty. Saxon má svůj klon pro .NET. Binární XML nás nemine.

Doba čtení: 3 minuty

Akta X 0502

Je XML po sedmi letech zralé na redesign? Zastánci CSS a XSL se přou, kdo umí lépe tisknout XML. W3C vychrlilo přehršel aktualizovaných specifikací.

Doba čtení: 3 minuty