Hlavní navigace

Akta X: Co bude s XHTML 2.0?

23. 3. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Jazyk XHTML 2.0 měl být budoucností webu, ale byl dlouhodobě sledován spíše s rozpaky. Uživatelé webu revoluční změny nemilují. Obnovení vývoje HTML znamená, že W3C ustupuje tlaku komunity a zejména výrobců webových prohlížečů. Proč XHTML 2.0 neobstálo? Má tento formát ještě dnes nějaký smysl?

Hlavní událostí v konsorciu W3C na přelomu února a března bylo bezesporu ohlášení vzkříšení jazyka HTML. Pro toho, kdo dění kolem (X)HTML trochu sleduje, to nebylo žádné překvapení, spíš jen logické vyústění předchozích událostí, například zahájení standardizace Web Forms 2.0a vůbec jednání W3C s WHATWG. Konsorcium W3C tímto krokem zabrání rozštěpení webu a zároveň radikální skupinu WHATWG v mnoha ohledech zpacifikuje. O tomto tématu ale psát nechci; konec konců se o něm na těchto stránkách psalo před pár dny. Zajímá mě XHTML 2.0. Ambiciózní jazyk, se kterým se dlouho počítalo jako s nástupcem HTML 4 a XHTML 1.x a který se obnovením vývoje HTML dostal na vedlejší kolej.

XHTML 2.0 je moderní univerzální aplikace XML určená pro prezentaci širokého spektra dokumentů na webu. Tento formát vychází z HTML a XHTML 1.0, ale není s nimi zpětně kompatibilní a zavádí i některé zcela nové prvky. Jmenný prostor pro elementy je jiný než v případě XHTML 1.x. Současné prohlížeče by pravděpodobně dokázaly většinu modulů XHTML 2.0 nějakým způsobem zobrazit, ale korektní zobrazení dokumentů XHTML 2.0 měla být úloha pro příští generaci prohlížečů.

XHTML 2.0 důkladně reviduje moduly definované specifikací XHTML Modularization 1.1. Kolekce atributů byly často podstatně rozšířeny a odděleny od svých tradičních elementů. Úplnou novinkou v XHTML jsou moduly XForms a XML Events, nejdříve vyvinuté jako samostatné standardy (XForms 1.1 a XML Events 2). Svého času autoři uvažovali také o nahrazení klasického hypertextového modulu zcela novou technologií XLink, ale od takové revoluce v samém jádře jazyka XHTML nakonec ustoupili. Z věcného hlediska je XHTML 2.0 dobře promyšlený, zdařilý a čistě definovaný jazyk očištěný od historického balastu a koncepčních chyb v (X)HTML. Současně ale o jeho užitečnosti a smysluplnosti řada lidí od začátku pochybovala. Kde se tedy stala chyba?

Asi v samé podstatě. Lidé z W3C přecenili své možnosti určovat vývoj webu. Nechtěli se spokojit se stávajícím stavem ani jen pasivně přihlížet, co se bude dít. Místo toho se pokusili směle naprojektovat, kudy se web má ubírat. Jenže web je příliš složitý, různorodý a decentralizovaný systém na to, aby ho někdo mohl takto řídit. Vyvíjí se spontánně a chaoticky, způsobem srovnatelným s evolucí. Velké změny mají malou šanci na úspěch. XHTML 2.0 je pěkný jazyk, ale uživatelé webu o něj nestojí. Pokud jim v současném (X)HTML něco chybí, chtějí jen přidat tyto chybějící prvky k současnému jazyku a ne se učit něco úplně nového. Tento přístup z pochopitelných důvodů sdílejí i výrobci prohlížečů. Také pro ně je výhodnější přidat v příští verzi pár nových atraktivních funkcí než investovat hodně času a úsilí do implementace dalšího standardu. Proto je logické, že je snaha skupiny WHATWG uživatelům bližší a pochopitelnější, než o co se snažilo W3C.

comupterworld - webcast prosinec

Obnovení vývoje HTML znamená, že W3C připouští, že se vývoj webu bude ubírat jiným směrem, než jakým se jej konsorcium snažilo nasměrovat. Jaký tedy může být další osud XHTML 2.0? Mohlo by přinejmenším sloužit jako rezervoár myšlenek a řešení, ze kterých budou příští verze XHTML postupně čerpat, co budou potřebovat. Nechat inspirovat se můžou i autoři jiných aplikací XML, pokud budou chtít ušetřit čas a vyvarovat se zbytečných chyb. Moduly jako XForms a XML Events mají význam i samy o sobě a uplatnění si najdou i mimo XHTML.

Vývoj nové verze HTML je sice rozplánován až do roku 2010, kdy má být k dispozici nové doporučení W3C, ale první veřejná pracovní verze se má objevit už letos v červnu. To znamená, že pracovní skupina už musí v tuhle chvíli poměrně dobře vědět, co chce do prvního draftu specifikace napsat. Jádrem pravděpodobně bude tzv. HTML5 od WHATWG, upravené s ohledem na slučitelnost se standardy W3C a dost možná už také s některými prvky z XHTML 2.0. Na to, jak přesně to dopadne a do jaké míry se W3C podaří uplatnit některé z idejí XHTML 2.0, si musíme počkat nejméně do června.

Který jazyk má podle vás větší smysl?

Byl pro vás článek přínosný?