Hlavní navigace

HTML - vracíme se ke kořenům

13. 3. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Po dlouhých devíti letech mezinárodní konsorcium W3C znovu založilo pracovní skupinu pro vývoj specifikací HTML. Zahájilo tím práci na další verzi jazyka HTML, nezávislém na XHTML 2.0, které na webu nemělo úspěch. Co W3C k tomuto kroku vedlo, proč je další verze HTML nezbytná a kam bude vývoj webu směřovat?

Sedmého března vydalo W3C tiskovou zprávu. Po letech znovu zakládá pracovní skupinu pro HTML, která má za úkol připravit specifikaci další verze jazyků HTML a XHTML. Abychom dokázali pochopit, co k tomuto kroku vedlo, musíme zabrousit trochu do historie.

Před pár lety vypadala budoucnost webu relativně jednoduchá. Měli jsme nové CSS specifikace a jednotlivé prohlížeče se předháněly v jejich lepších a lepších implementacích. A navíc tu byl i veřejný nepřítel v podobě starých verzí Internet Exploreru 5.0, 5.5, který vývoj webu „brzdil“. Vedly se spory, zda doporučení W3C jsou platné standardy či nikoliv, zda má beztabulkový layout budoucnost nebo je jen hračkou. Jak roky plynuly, podpora nových standardů se zlepšovala, beztabulkový layout nekompromisně vyhrál souboj se svým tabulkovým bratříčkem, staré verze IE nám pomalu zmizely a W3C dali všichni zapravdu. Dalo by se říct, že vše je v naprostém pořádku. Nebo ne?

Krize uvnitř W3C

Někteří si pomalu začínali uvědomovat problémy okolo W3C, za nímž celé roky stáli. Osobnosti, které se na vývoji webu roky významně podílely, tedy členové W3C a přední vývojáři webových prohlížečů, začali W3C kritizovat nebo z něj rovnou odcházet.

Mezi kritizujícími byl CSS-guru Eric Meyer, vývojář Opery Ian Hickson, vývojáři Mozilly David Baron a Brendan Eich (duchovní otec a tvůrce JavaScriptu), vývojář NvuDaniel Glazman nebo Tantek Çelik, kdysi vývojář Internet Exploreru pro Mac. Uveďme několik citací.

… události na posledním W3C Workshopu mě přiměly věřit, že W3C již nadále není tou hlavní organizací, u které můžeme hledat standardizaci webu." (David Baron)

Některé z nejchytřejších hlav v oblasti webových standardů, ať již tiše nebo hlasitě, opouštějí W3C..... Věřím ve webové standardy, obzvláště ty, které vy i já používáme každý den, ale směr, kterým se W3C ubírá, mi dělá starosti." (Jeffrey Zeldman)

Kam se poděl web?

Když „stará dobrá škola“ opouští loď, není něco v pořádku. Pokusím se o vlastní interpretaci tohoto problému. Čekali bychom, že organizace s názvem World Wide Web Consortium, v jejímž čele nestojí nikdo jiný než Tim Berners-Lee, muž, který web před lety v CERNu vymyslel, se bude primárně zabývat vývojem webu. Před několika lety se začaly nůžky web vs. W3C pomalu rozvírat. Když se podíváme, jaká doporučení W3C generuje dnes, najdeme za letošní rok WebCGM, XQuery, XPath, XQueryX, XSLT.

Nechybí tu něco? Jsou to všechno moc užitečné věci. Je ohromné, jaké transformace mohu pomocí XSLT vykonávat, jsem rád, když do databází mohu ukládat XML dokumenty a přes XQuery v nich pak snadno vyhledávat. Je úžasné, že konečně můžeme vytvářet obrázky v XML formátech. Rád tyto technologie používám. Málokdy však na webu.

Mám pocit, že web se mezi všemi těmi technologiemi prostě ztratil. Pod kterou z nich patří řešení aktuálních problémů? Kde se rozhoduje, kterým směrem se bude vývoj webu ubírat?

A web se stále potýká se spoustou problémů. Jsme omezeni starými webovými formuláři, proklínanými již desetiletí, chceme standardizaci dnes všudepřítomného AJAXu (ano, zde se konečně začalo něco dít) nebo standardizaci content-editable. Tady začínají pilíře dnešního webu, které posunou WWW (jak říká D. Glazman) do 21. století. A W3C je dlouho neviděla. V organizaci, která byla pro web vlajkovou lodí, přestal být prostor pro diskusi o budoucnosti webu. Zájemci s nápady přicházeli, ale nebylo jim popřáno sluchu. A těm, kteří chtěli tuto vlajkovou loď dále nést, nezbylo než se sebrat a jít jinam.

Odpadlíci

Výsledkem těchto odloučení byla třeba skupina WHAT WG snažící se vyřešit základní problémy, které dnes webové vývojáře trápí. Snaží se rozšířit základní syntaxi např. zavedením formulářových položek pro výběr času, kalendářních dat, validace na straně klienta, specifikace canvasu aj. (pro přehled viz presentace). Nejedná se o rozsáhlé technologie srovnatelné s XSTL, XQuery apod., ale o směr vývoje, pro který u W3C nebyl žádný prostor. Z dílny „odpadlíků-W3C“ jsou např. i microformats vzniklé na základě původního XFN Tanteka Çelika. V těchto místech se pomalu začínala formovat centra pro další vývoj webu a pravděpodobně by se i zformovala.

Reakce W3C

W3C muselo reagovat. Odliv odborníků pod „alternativní křídla“ nevěstil nic dobrého. Otevření nové pracovní skupiny pro HTML, prostoru pro „dýchání“ webu pod křídly W3C, se plánovalo řadu měsíců. A minulý týden k němu došlo. HTML Working Group pod vedením Chrise Wilsona nabírá nové členy.

Může být krokem ven z této krize nebo naopak vést v její vyostření. Jestli dojde ke spojení sil není jisté. Ian Hickson z WHAT WG konstatuje, ačkoliv je spolupráce s WHAT WG citována v zakládací listině HTML skupiny, kupodivu dosud nebyli nikým kontaktováni, nicméně sám všechny vyzývá k zapojení.

Pracovní skupina pro HTML

Kterým směrem se nová skupina vydává? Nová skupina plánuje udržet jak HTML, tak XHTML verzi jazyka. Naváže na verzi HTML 4 (tedy prakticky XHTML 1.0), což jí zároveň dává nezávislost na kritizovaném XHTML 2.0 (předpokládám, že tento krok dlouho a pečlivě zvažovali).

CS24_early

„Evoluce HTML musí proběhnout postupně. Pokus přimět svět přejít na XML, včetně uvozovek okolo atributů, lomítek u prázdných značek a včetně jmenných prostorů, najednou v jednom kroku nefungoval.“ (Tim Berners-Lee)

Na výslednou specifikaci si nějaký čas počkáme, je plánována na rok 2010.

Odkazy pro zájemce

Šlo XHTML 2.0 špatnou cestou?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Martin Hassman vymyslel a založil projekt Zdroják. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Pracoval jako webový vývojář a specialista na technologie Mozilla.org.