Hlavní navigace

Akta X: W3C mobileOK Basic

10. 1. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

W3C připravuje nová označení, mobileOK a mobileOK Basic, pro webové stránky vhodné pro mobilní zařízení. Pro nižší kategorii mobileOK Basic už byla zveřejněna pracovní verze testů. Jaká musí být webová stránka, aby si s ní poradil váš mobil?

Pracovní skupina Mobile Web Best Practices z W3C uveřejnila novou pracovní verzi dokumentu W3C mobileOK Basic Tests 1.0, který definuje sadu testů pro webové stránky. Ty, které projdou, se budou moci chlubit označením W3C mobileOK Basic. Cílem je povzbudit vývoj webových stránek, které by byly použitelné i pro mobilní zařízení. Mobilních hraček schopných zobrazit jednoduché webové stránky stále přibývá, jenže většina dnešních stránek je bohužel často zbytečně komplikovaná a v malých prohlížečích nečitelná. V řadě případů by střídmost a disciplinovanost byla rozumnou cenou za rozšíření spektra klientů o miliony mobilních zařízení. Z tohoto pohledu bude ikonka mobileOK Basic něco jako protipól oblíbeného tvrzení Optimized for IE.

Cloud23

W3C připravuje dvě úrovně, přísnější mobileOK a základní mobileOK Basic. Testy pro mobileOK zatím specifikovány nejsou a na rozdíl od těch základních je nebude možné všechny provádět automaticky. Při testovánímobileOK Basic se budou ověřovat následující vlastnosti (vynechal jsem několik testů, při jejichž selhání má být zobrazeno jen varování).

 • Stránka nesmí použít hlavičku HTTP Refresh (v odpovědi HTTP ani pomocí atributu meta/@http-equiv) k přesměrování na jinou stránku.
 • Odpověď HTTP musí obsahovat aspoň jednu z hlaviček Expires nebo Cache-Control.
 • V dotazu/odpovědi musí být správně použity hlavičky If-Modified-Since/Last-ModifiedIf-None-Match/ETag.
 • Kódování textu musí být UTF-8. Je-li přítomna deklarace kódování, musí mít taktéž hodnotu UTF-8.
 • Dokument musí být validní dokument XHTML Basic 1.1. Povolený Content-Type je application/xhtml+xml nebo text/html. Odkazované externí entity musí být typu text/css, image/jpeg nebo image/gif.
 • Celkový počet externích odkazovaných entit nesmí překročit 20.
 • Žádný element img nesmí odkazovat plně transparentní obrázek s libovolným rozměrem větším než 2 pixely.
 • Nesmí být použity obrázkové mapy ( area, img/@usemap).
 • U každého obrázku musí být specifikovány rozměry v pixelech odpovídající skutečné velikosti obrázku.
 • Vlastnosti CSS (jiné než margin, border nebo padding) vyjadřující numericky délku musí jako jednotku používat „em“, „ex“ nebo „%“.
 • Podíl vedlejších znaků (sekvence prázdných míst, komentáře) nesmí přesáhnout 25% všech znaků v dokumentu.
 • Dokument nesmí obsahovat elementy frame, frameset ani iframe.
 • Každý element img musí mít atribut alt.
 • Žádný odkaz nesmí používat schéma „javascript:“. Nesmí být přítomen element applet. Případné elementy object smí odkazovat pouze na obrázky v podporovaném formátu.
 • Velikost dokumentu nesmí přesáhnout 10 kB. Celková velikost včetně externích odkazovaných entit nesmí přesáhnout 20 kB.
 • Hlavička dokumentu (element head) musí obsahovat neprázdný titulek (element  title).
 • Hodnoty atributu target ( a, link, form, base) smí být pouze „_self“, „_parent“, nebo „_top“.
 • Dokument nesmí obsahovat žádný z elementů b, basefont, bdo, big, center, deldir,

  font, i, ins, menu, s, small, strike, sub, sup, code, nebo

  u.
 • Každá tabulka musí obsahovat aspoň dva řádky ( tr). Přinejmenším jeden řádek musí obsahovat aspoň dvě buňky ( td). Žádná buňka nesmí být prázdná ani obsahovat pouze obrázek o velikosti 2×2 pixely či menší.
 • Žádná tabulka nesmí obsahovat další tabulku.

Testy zatím samozřejmě nejsou definitivní a o řadě témat (např. o povolení některých dalších typů MIME) se ještě bude diskutovat. Východiskem pro definování testů je výsledek předchozí činnosti téže pracovní skupiny, dokumentMobile Web Best Practices 1.0. Logickým pokračováním by zřejmě měla být implementace online validátoru webových stránek, praktické pomůcky pro každého, kdo bude chtít spoluvytvářet mobilní web.