Hlavní navigace

Akta X 0602

17. 3. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

W3C připravuje formát pro přenos událostí nad modelem DOM. Úsilí o zavedení plnohodnotného mobilního webu pokračuje sondováním současného stavu popisu mobilních zařízení.

Přenos událostí DOM

Během února konsorcium W3C vydalo několik zajímavých dokumentů, mezi nimi dva zcela nové. Pracovní skupiny SVG a Web API společně zvěřejnily první pracovní verzi specifikace Remote Events for XML (REX). REX má být aplikace XML pro přenos DOMových událostí definovaných dokumentem DOM 3 Events. Pomocí formátu REX tedy bude možná správa či synchronizace vzdálených dokumentů XML. REX je nezávislý na transportním protokolu a umožňuje postupné zpracování jednotlivých událostí, aniž by bylo nutné čekat na celý dokument. Místo dalšího popisu raději uvedu několik příkladů. Takto by mělo vypadat vložení elementu, nastavení atributu a změna obsahu elementu:

<rex xmlns="http://www.w3.org/2006/rex
   xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml”>

 <event target="/xh:html/xh:body/xh:table[2]"
      name="DOMNodeInserted" position="7">
  <xh:tr>
   <xh:td>nový řádek</xh:td>
  </xh:tr>
 </event>

 <event target="id(&quot;muj_element&quot;)/@alt"
      name="DOMAttrModified"
      newValue="nová hodnota atributu"/>

 <event target="/xh:html/xh:head/xh:title/text()"
      name="DOMCharacterDataModified"
      newValue="upravený titulek"/>
</rex> 

Syntaxe je sympaticky jednoduchá. Každá událost má svůj element eventse dvěma hlavními atributy. Atribut name nese jméno události; tedy říká, co se má stát. Atribut target pomocí výrazu XPath určuje, kde v cílovém dokumentu se to má stát. Další atributy, případně obsah elementu závisí na typu události. Při vkládání element event obsahuje uzly, jež mají být vloženy a atribut position určující pozici vložení ve stávající sadě uzlů. Nastavení atributu či změna textu vyžaduje atribut newValue s novou hodnotou.

Syntaxe pro určení cílového uzlu je zatím speciálně definovanou podmnožinou syntaxe jazyka XPath 1.0. Její schopnost adresovat uzel v dokumentu je dostatečná a implementace je nesrovnatelně jednodušší než plný XPath 1.0, nemluvě o verzi 2.0. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho se toto minimalistické výrazivo udrží.

Krajina popisu mobilních zařízení

Pracovní skupina Device Description (součást inciativy Mobilní web) sepsala první verzi dokumentu Device Description Landscape, doplňující dřívější poznámku Device Description Ecosystem. Starší „ekosystémový“ dokument se pokouší zachytit, jaké subjekty a z jakých důvodů mají co činění s popisem mobilních zařízení, jaké to komu může přinést výhody a jaké zde fungují obchodní modely. Zkrátka, kdo je kdo v popisu zařízení. Smyslem nového, „krajinářského“ dokumentu je popsat, jaké parametry jsou v současnosti používány pro popis mobilních zařízení. To je jistě rozumný krok před pokusem sjednotit a standardizovat tuto oblast. Informace, z nichž dokument vychází, byly získány pomocí veřejného dotazníku nebo přímo od členů inciativy Mobilní web.

A jaké jsou výsledky dotazování? Nijak překvapivé. Vlastnosti mobilních zařízení používaných v současnosti můžeme rozdělit do několika skupin:

 • Rozměry obrazovky – základní charakteristika určující zobrazovací schopnosti každého zařízení.
 • Podpora XML/HTML – podporované moduly jazyka XHTML, případně verze jazyků HTML či WAP.
 • Podpora grafických formátů – ne všechna zařízení si poradí se všemi běžnými formáty obrázků, ve všech verzích a se všemi možnostmi.
 • Omezení velikosti – tento atribut určitě bude časem ztrácet svůj význam, ale zatím omezená velikost paměti pro načtení stránky a grafiky hraje roli.
 • Podpora barev – černobílé displeje se už pomalu stávají minulostí, ale vlastnosti jako podporovaná hloubka barev nebo způsob ditheringu jsou pro kvalitu zobrazení velmi důležité.
 • Podpora dalších technologií – mediální objekty (video, audio) vkládané do stránek, aplety J2ME, ale třeba také podpora DRM.

Důležitější než konkrétní obsah dokumentu je samotné zřízení a aktivita pracovní skupiny Device Description. Shoda na tom, že by měla existovat společná a veřejně přístupná databáze s popisem mobilních zařízení, je dobrou zprávou pro všechny současné a budoucí uživatele mobilního webu. Kdyby se tyto databáze staly součástí proprietárního know-how jednotlivých firem z oboru, znamenalo by to nejen fragmentaci a omezení interoperability mobilního webu, ale také vyloučení menších subjektů a jednotlivců neschopných udržovat svou vlastní databázi ze hry. Informace podobného typu budou mít v blízké době zásadní význam. Pro mě osobně je povzbudivé vidět, že si W3C tuto skutečnost dobře uvědomuje a ke své péči o otevřené standardy příbírá také starost o otevřená data.

Seriál: Akta X

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku