Hlavní navigace

Akta X 0603

10. 4. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tim O'Reilly je známý vydavatel, jeden ze zakladatelů iniciativy Open Source a v poslední době také vizionář propagující například Web 2.0. Bill Gates je - myslím, že tady představování zbytečné. Zajímalo by vás, o čem by si tito dva pánové asi spolu mohli povídat?

K setkání došlo 20. března 2006, na microsoftí konferenciMIX06 v Las Vegas. Bill Gates zde měl přednášku, v jejímž závěru dal slovo také O'Reillymu a nechal ho položit několik otázek. Zájemcům doporučuji úplný přepis tohoto vystoupení. Pokud vám postačí trochu upovídaný komentář, čtěte dál.

Zajímavá byla už úvodní Gatesova řeč, byť předpokládám, že se asi příliš nelišila od obdobných vystoupení při jiných příležitostech. Hlavním tématem byl, jak jinak, operační systém Windows Vista, ale také prohlížeč Internet Explorer 7. Důraz na IE7 dokumentuje zásadní obrat v myšlení stratégů Microsoftu. Není to tak dlouho, kdy byl prohlížeč na okraji zájmu a Microsoft mluvil o konci současného webu a jeho nahrazení novou technologií XAML. Prohlížeč IE6 zatím zastaral do takové míry, že usnadnil nástup konkurence, zejména Firefoxu, a začal pomalu ztrácet svůj monopol. V Microsoftu pochopili, že význam webu v dohledné době spíše ještě poroste a přehodnotili priority do té míry, že Gates dnes mluví o nutnosti oddělit životní cyklus prohlížeče od dalších produktů a podstatně zvýšit frekvenci uvolňování nových verzí. Gates explicitně říká, že verzí 7 IE nekončí, spíše ohlašuje něco jako nový začátek. Zdá se, že Firefox tak nepřímo prospívá také uživatelům prohlížeče IE. Kromě viditelných změn uživatelského rozhraní IE7 slibuje posílit bezpečnost, dokončit podporu CSS a PNG. IE7 by měl také nativně podporovat AJAX a bude obsahovat čtečku RSS.

Soudě podle toho, kolik prostoru věnoval Bill Gates ve své řeči RSS, Microsoft silně věří v budoucnost tohoto formátu. Windows Vista zřejmě budou RSS používat jako jeden z hlavních komunikačních kanálů. Škoda, že Gates ani nenaznačil, jakou z mnoha odlišných verzí RSS mají v úmyslu podporovat, a především se ani slovem nezmínil o vyspělejším formátu Atom 1.0. Naopak, trochu mě zamrazilo při slovech o malém seznamu rozšíření, která kanály vylepší především pro strukturovaná data. Rád bych se mýlil, ale vypadá to, že Microsoft bude ignorovat Atom a v podstatě si vytvoří svou vlastni verzi RSS, kterou pak bude prosazovat silou svého podílu na trhu.

Novou generaci softwaru, která je pomocí RSS nebo webových služeb hluboce integrovaná s internetem, Gates nazývá Live Software. Platformou pro Live Software bude pochopitelně systém Windows Vista a vývojové prostředí ASP.net. Důrazem na webové služby a API má Live Software hodně společného s tím, co jiní lidé nazývají Web 2.0.

Po úvodním Gatesově expozé se na pódiu objevil Aber Whitcom z MySpace.com a Ashley Highfield z BBC, oba s příspěvkem o tom, jak jejich společnost uspěla díky technologiím Microsoftu. Po nich přišel na řadu výše zmíněný Tim O'Reilly.

skoleni

Nemá smysl abych zde papouškoval jednotlivé otázky a odpovědi. O'Reillyho dotazy byly zdvořilé a krotké, což je v sále plném lidí, kteří svou profesní kariéru spojili s produkty Microsoftu, naprosto pochopitelné. Přestože spolu oba pánové převážně souhlasili, nelze si nevšimnout zásadně rozdílného kontextu jejich uvažování. Když O'Reilly mluví o budoucnosti webu jako operačního systému založeného na standardních formátech a rozhraních, Gates nadšeně popisuje web jako komunikační platformu pro svůj OS a další produkty. Když se O'Reilly zeptá na relativní neúspěch těžkopádných a komplikovaných standardů Web Services (jejichž vývoj Microsoft výrazně podporuje) ve srovnání s jednoduchými službami typu XML přes HTTP (např. RSS), Gates projeví pochopení pro programátory pracující s prostým textovým editorem, ale zároveň si je jist superioritou komplexních vývojových nástrojů pro práci s formáty a protokoly WS. Bill Gates neuvažuje o vývoji informačních technologií jako takových, zajímá ho budoucnost utvářená produkty Microsoftu. Jiné softwarové firmy v ní samozřejmě také mají své místo – mohou se realizovat v rámci platformy a s použitím nástrojů poskytovaných Microsoftem. Webový operační systém podle Microsoftu bude aplikacím třetích stran nabízet svá API podobně jako tak činí dnešní OS Windows.

Microsoft má své vize, stejně jako potenciál je realizovat. Není pochyb o tom, že bude i nadále významně určovat příští směry vývoje IT. Jako dobrou zprávu vnímám, že Microsoft konečně doceňuje význam webu a místo na své proprietární technologie RPC má v úmyslu strategicky spoléhat na webové služby. Standardy pro tento typ komunikace Microsoft prosazuje na půdě W3C, což je přinejmenším zárukou jejich otevřenosti a platformové neutrality. Nad těmito standardy Microsoft buduje svůj systém rozšíření, knihoven a nástrojů, které zájemcům poskytnou vyšší komfort a efektivitu. Na klientské straně bude vše integrováno s Windows Vista. Je to dobře vymyšlené a mohlo by to fungovat. Microsoft už si dnes nemůže dovolit otevřeně ignorovat standardy; hledá tedy cesty, jak co nejvíc uchovat své konkurenční výhody v nových podmínkách, a zdá se, že vcelku úspěšně.