Hlavní navigace

Akta X 0503

7. 4. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

W3C se zabývá tím, kterak správně skládat dokumenty. Na živné půdě existujících standardů se začíná množit podivná havěť - mikroformáty. Saxon má svůj klon pro .NET. Binární XML nás nemine.

Složené dokumenty

Pracovní skupina W3C zvaná Compound Document Formats (CDF) 15. března zveřejnila první pracovní verzi dokumentu Compound Document by Reference Use Cases and Requirements. Pojem „compound document“ znamená docela obyčejný složený dokument kombinující různé jazyky, nebo chcete-li, aplikace XML (jako například XHTML, XForms, SVGm, MathML nebo SMIL) s případnými dalšími formáty (např. CSS, multimédia). Praktickým příkladem současných fungujících složených dokumentů může být (X)HTML + CSS + grafika + JavaScript.

CDF se zajímá i o syntaktické propojení dokumentů, ale hlavní oblastí zájmu je především významová interpretace složeného dokumentu. U výše zmíněného příkladu byla sémantika jednotlivých složek a jejich vzájemné kombinace určena vývojem webu a každý prohlížeč umí s takto složeným dokumentem zacházet. Cílem CDF by mělo být definovat interpretaci složených dokumentů obsahujících další komponenty v podobě nových technologií XML. Každý jednotlivý jazyk je dostatečně popsán svou vlastní specifikací, interpretace významu v kontextu složeného dokumentu však většinou přesahuje obor základní specifikace.

Zveřejněný dokument, jak vyplývá z jeho názvu, se zabývá pouze jedním způsobem skládání dokumentů, a to pomocí referencí. CDF nemá v úmyslu zavádět žádné nové syntaktické prostředky pro referování externích dokumentů; prakticky všechny složky už takovými prostředky disponují. V XHTML jsou to dobře známé atributy src elementů link, object a img, v případě standardu SMIL rovněž attributy src, temtokrát elementů ref, animation, audio,img, text, textstream a video atd. Všechny aplikace XML kromě toho mohou pro reference použít globální atributy XLink.

Druhou oblastí, které se pravděpodobně brzy bude věnovat další dokument z dílny CDF, je skládání dokumentů přímým zahrnutím. Tady lze kromě fyzického vkládání jednoho dokumentu do druhého očekávat také využití čerstvého doporučení W3C XInclude.

Mikroformáty

Módním tématem březnových diskusí se staly takzvané mikroformáty. Stručně řečeno, mikroformáty jsou velmi jednoduché datové formáty odkazující se na stávající standardy XML, především na XHTML. Mikroformáty se nesnaží vynalézat nic nového, pouze kodifikují obvyklé a osvědčené praktické postupy. Programově se vždy zabývají pouze jednou konkrétní záležitostí.

Příkladem radikálního mikroformátu, který spočívá v pouhém přidání jedné nové hodnoty atributu rel u odkazů v XHTML, je specifikace nofollow. Odkaz opatřený atributem rel=„nofollow“ sděluje, že by neměl být započítán při hodnocení cílové stránky a neměl by zvyšovat její „ranking“. Použití je zřejmé; přidání tohoto atributu k odkazům z diskusních příspěvků by sebralo vítr z plachet podnikavcům linkujícím ze všech možných míst své vlastní stránky (tzv. komentářový spam). To nejlepší na specifikacino­follow je, že se jí aktivně chopil Google a pozitivně se k ní staví také MSN Search a Yahoo!

Existují další, obdobné mikroformáty (XFN, rel=„license“, rel=„tag“). Jiné mikroformáty využívají elementy XHTML pro své specifiké účely. Do této skupiny patří XMDP (XHTML Meta Data Profiles – formát pro popis metadat webových stránek), XOXO (Extensible Open XHTML Outlines – víceúrovňové osnovy s využitím seznamů XHTML) či S5 (Simple Standards-Based Slide Show System – prezentace v XHTML). Každý z těchto mikroformátů je profilem XHTML a všechny se co nejtěsněji drží původní sémantiky HTML.

Mikroformáty jsou rozhodně zajímavý úkaz. Nepovažuji je za nic nového, své vlastní „mikroformáty“ používají pro různé účely mnozí z nás už dlouhá léta. Pozoruhodné na současné vlně zájmu o mikroformáty je zformulování obecných principů jejich tvorby a také význam a vliv některých z nich.

ux tip do článku

Saxon.NET

Saxon, javový procesor XSLT 1.0/2.0 a XQuery 1.0, byl portován na platformu .NET. Podařilo se to díky projektu IKVM.NET, který v prostředích .NET a Mono implementuje Java VM a knihovny standardních tříd. Saxon.NET je k dispozici ve verzi 1.0 RC1 (vychází z aktuální verze Saxonu 8.3). Po javistech se tedy z vymožeností XSLT 2.0 můžou začít těšit i přívrženci platforem .NET a Mono.

Binární XML bude

Pracovní skupina W3C XML Binary Characterization zveřejnila výsledky své činnosti jako poznámku XML Binary Characterization. Závěrem je, že binární serializace XML je potřebná a W3C by mělo takový standardní binární formát vytvořit. Binární XML musí být slučitelné se stávajícími technologiemi a nesmí vyžadovat jejich změny. Kdo chcete vědět o binárním XML a nadcházejících aktivitách W3C v této oblasti více, přijďte se podívat na XML Prague 2005, kde bude k tématu hovořit Robin Berjon, předseda dotyčné pracovní skupiny.

Byl pro vás článek přínosný?