Hlavní navigace

Akta X 0412

3. 1. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autoři publikačního formátu Atom nechtějí vymýšlet nové funkce a mají k tomu dobré důvody. Chystá se standardní serializace XML pro výsledky dotazů SPARQL (RDF). XInclude je doporučení W3C.

Proč už je Atom je hotov

Dnešní první téma není příliš aktuální. Vracím se kvůli němu až do poloviny listopadu, kdy Tim Bray za pracovní skupinu IETF pro specifikaci publikačního formátu a protokolu Atom navrhl, že by se její úsilí mohlo chýlit ke konci. Na námitky, že Atom přináší málo nového a že by jeho vývoj měl pokračovat, odpovídá Bray slovy, která si zde dovolím volně a zkráceně přetlumočit.

Během let jsem se zúčastnil mnoha standardizačních projektů, z nichž jeden, XML, byl mimořádně úspěšný. Při návrhu XML jsme prakticky nic nového nevymýšleli. Vzali jsem existující standard, SGML, jehož některé části se osvědčily a jiné nikoli. Zahodili jsme vše kromě oněch fungujících částí a přidali podporu Unicodu, tj. dalšího ověřeného standardu. Upřesnili jsme pár definic, přidali několik nabízejících se funkcí a odmítli spoustu dalších možností. Od těch dob jsem přesvědčen, že by se standardizační organizace neměly pokoušet vymýšlet technologie. Jejich role je čekat, s čím přijdou implementátoři, a poté se snažit sepsat, co je obecně přijímané a co funguje.

Zlatá slova. Pracovní skupiny W3C jsou dnes plné velmi chytrých lidí, jimž ale často bohužel chybí tento druh rozhledu a pokory. Vrší na sebe tuny formálně dokonalých a abstraktních dokumentů, které málokdo potřebuje a málokdo jim rozumí. Příkladem budiž celá oblast webových služeb nebo XML Schema. Místo závěru si vypůjčím ještě několik Brayových myšlenek a budu doufat, že jeho přístup ve W3C, IETF, OASIS i jinde postupně převládne.

Kdo nám dává právo si myslet, že jsme dost chytří na to, abychom předvídali, jaké funkce bude svět chtít. Naše práce je sepsat to, co už funguje, udělat to co nejčistěji, nejjasněji a na co nejméně stánkách, a dál ničemu nepřekážet. Nevěříte, že se tím může změnit svět? Jen se dívejte.

Výsledky dotazů SPARQL v XML

Pracovní skupina RDF Data Access publikovala první pracovní verzi specifikace dokumentu XML pro návrat výsledků dotazů v jazyce SPARQL. SPARQL je dotazovací jazyk pro RDF, jehož užití nad úložišti dat v modelu RDF má být obdobné použití SQL nad relačními databázemi. Výsledkem dotazu SPARQL může být boolovská hodnota, RDF graf nebo sada hodnot vázaných k proměnným obsaženým v dotazu. Poslední možnost se týká dotazů typu SELECT a právě touto možností se zabývá nová specifikace. Navrhuje, jak by měla vypadat serializace sady vrácených hodnot do XML.

Dotaz SPARQL

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name ?mbox
WHERE ( ?x foaf:name ?name )
    [ ( ?x foaf:mbox ?mbox ) ]

zadaný nad následujícími RDF daty (zapsáno ve formátu N3)

@prefix foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
_:a foaf:name "Alice" .
_:a foaf:mbox <mailto:alice@work.org> .
_:b foaf:name Bob" .
_:b foaf:mbox <mailto:bob@work.org> .

vrátí tuto sadu výsledků

Tabulka č. 624
name mbox
„Alice“ <mailto:alice@work.org>
„Bob“ <mailto:bob@work.org>

serializovanou jako tento dokument XML

<?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2001/ sw/DataAccess/rf1/result">
 <head>
  <variable name="name"/>
  <variable name="mbox"/>
 </head>
 <results>
  <result>
   <name>Alice</name>
   <mbox uri="mailto:alice@work"/>
  </result>
  <result>
   <name>Bob</name>
   <mbox uri="mailto:bob@work"/>
  </result>
 </results>
</sparql> 

S výsledky dotazu již pak lze pracovat běžnými prostředky XML (XSLT, XQuery).

skoleni

XInclude je doporučení W3C

XInclude 1.0 je konečně doporučením W3C. Specifikace XInclude umožňuje obecné a přímočaré spojování několika dokumentů XML do jediného logického dokumentu. XInclude používá syntaxi XML, jejímž jádrem je jediný element xi:include.

<?xml version='1.0'?>
<document xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">

 <xi:include href="another-document.xml" />
</document>

XSL/FO 1.1

Pracovní skupina XSL zveřejnila aktualizovaný návrh nové verze formátovacího jazyka XSL, spíše známého jako XSL/FO. Nová verze vychází ze zkušeností s používáním verze 1.0 a přináší pouze relativně drobné změny (např. rejstříky, záložky, sledování změn, vylepšení vkládání grafiky a číslování stránek).