Hlavní navigace

Akta X 0409

4. 10. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

W3C zveřejnilo své plány týkající se technologií XML na příští dva roky. Jazyk sXBL umožňuje vázat funkčnost grafického jazyka SVG na libovolné elementy XML.

Aktivity W3C v oblasti XML

Konsorcium W3C se organizačně člení na domény a dále na sekce zvané aktivity. V posledních srpnových dnech W3C zveřejnilo svůj plán činnosti pro sekci XML Activity až do poloviny roku 2006. Je to velmi zajímavý souhrnný pohled, který vzhledem ke skutečnosti, že W3C stále zůstává primárním zdrojem rozvoje technologií XML, napovídá hodně o blízké budoucnosti XML.

Sekce XML Activity na půdě W3C zahrnuje činnost několika pracovních, zájmových a koordinačních skupin. Z našeho pohledu jsou nejzajímavější pracovní skupiny, které se přímo věnují konkrétním technologiím. Pracovních skupin je v sekci XML Activity celkem pět.

Pracovní skupina XML Core udržuje doporučení XML 1.0 (resp. 1.1), Jmenné prostory v XML 1.0(resp. 1.1) a Infoset. Kromě oprav chyb a případných dalších vydání těchto doporučení tato skupina pracuje na specifikaci xml:id, která navrhuje zavedení speciálního atributu pro jednoznačnou identifikaci elementů XML bez nutnosti validace, a na specifikaci XInclude definující mechanismus vkládaní dokumentů XML. Obě tyto specifikace jsou ve stádiu pracovních verzí a cílem pracovní skupiny XML Core je proměnit je v doporučení W3C.

Pracovní skupina XSL udržuje doporučení XSLT 1.0, XPath 1.0 a XSL 1.0 (XSL/FO). V současnosti pracuje na nové verzi transformačního jazyka XSLT 2.0 a společně se skupinouXML Query na specifikaci XPath 2.0 a množství dalších dokumentů společných pro XPath 2.0 a XQuery 1.0: XQuery 1.0 and Xpath 2.0 Data Model, XQuery 1.0 and Xpath 2.0 Formal Semantics, XQuery 1.0 and Xpath 2.0 Functions and Operators, XQuery 1.0 and Xpath 2.0 Serialization. Tato nová řada specifikací už pokročila do fáze Last Call, termín pro zasílání připomínek vypršel a nyní se pracovní skupina XSL zabývá zpracováním více než tisícovky zaslaných připomínek a komentářů. Probíhají rovněž práce na nové verzi XSL/FO – XSL 1.1; brzy by měla být zveřejněna první pracovní verze.

Hlavním úkolem pracovní skupiny XML Query je vytvořit doporučení XML Query 1.0. Také od této specifikace již byla zveřejněna první Last Call verze a nyní se pracovní skupina snaží reagovat na značné množství připomínek. Dále se skupina XML Query podílí na společném základu pro XQuery a XPath, viz předchozí odstavec.

Pracovní skupina XML Schema má na starosti doporučení týkající se jazyka pro popis schémat XML Schema (Part 0: Primer, Part 1: Structures, Part 2: Datatypes). V současnosti skupina pracuje na definování požadavků pro XML Schema 1.1, což by měla být převážně kompatibilní aktualizace verze 1.0, a také na definici postvalidačního modelu Infoset (popis informací, které do datového modelu XML přibývají validací).

Novou pracovní skupinou, ustavenou teprve v březnu 2004, je skupina nazvaná XML Binary Characterization. Jejím úkolem není vypracovat technickou specifikaci binárního formátu pro XML, ale pouze analyzovat potřebu vzniku takového formátu a vyhodnotit výhody a nevýhody jeho používání. Výsledkem činnosti této skupiny, která je naplánována pouze do března 2005, má být odpověď na otázku, zda se má W3C v této oblasti angažovat.

V příštích dvou letech tedy můžeme očekávat zejména nový magický atribut xml:id, dokončený XInclude, XQuery 1.0, XPath 2.0 a XSLT 2.0. Pokud vše půjde hladce, mohla by se objevit i doporučení XSL/FO 1.1 a XML Schema 1.1. Už do první části příštího roku by W3C mělo sdělit, zda zahájí práce na standardním binárním formátu pro XML.

Pro úplnost je třeba dodat, že vývoj některých standardů souvisejících s XML probíhá ve W3C mimo XML Activity. Příkladem může být DOM, XHTML nebo SVG. Také u těchto technologií se v průběhu příštích dvou let určitě dočkáme zajímavého vývoje.

sXBL – vazebný jazyk pro SVG

Pro příklad nové specifikace nepatřící do působnosti W3C XML Activity nemusíme chodit daleko. Začátkem září oznámily pracovní skupiny SVG (Graphics Activity) a CSS (Style Activity) první pracovní verzi specifikace sXBL (SVG's XML Binding Language). Jazyk sXBL umožňuje definovat pomocí vlastností SVG prezentaci a chování elementů, které nepatří do jmenného prostoru SVG.

Není to nic složitého, viz následující příklad. Pokud v dokumentu SVG uvedeme tuto definici:

Cloud 24 - tip 1

<xbl:xbl>
  <xbl:definition element="myNS:myElement">
    <xbl:template>
      <svg:text>Using sXBL</svg:text>

    </xbl:template>
  </xbl:definition>
</xbl:xbl>

můžeme zde používat náš vlastní element <myNS:myElement/> namísto <svg:text>Using sXBL</svg:text>. Pomocí sXBL tedy lze zkracovat často opakované konstrukce, ale také třeba vytvořit svůj vlastní jazyk nad SVG.

Podle záměrů W3C má být sXBL prvním speciálním případem budoucího obecného vazebného jazyka (pracovní název XBL 2.0), který už nebude určen pouze pro SVG.

Byl pro vás článek přínosný?