Hlavní navigace

Akta X 0411

7. 12. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Evropská komise se zasazuje o vytvoření standarních formátů XML pro kancelářské aplikace. XSLT 2.0 už neplánuje jiné změny než opravy chyb, xml:id se blíží oficiálnímu doporučení, XForms budou mít verzi 1.1.

Otevřený standard pro kancelářské aplikace

Ukládání dokumentů kancelářských aplikací, tedy zejména textových editorů a spreadsheetů, ve formátu XML není novinkou. Microsoft Office 2003 nabízí mimo jiné formáty WordprocessingML, SpreadsheetML. Sun a OpenOffice.org vsadili na XML od základu a vývoj svého formátu pro kancelářské aplikace dokonce svěřili konsorciu OASIS. V letošním roce roce však události nabraly zajímavý směr. Na scénu vstoupila Evropská komise (EC).

Odborná skupina IDA (Interchange of Data between Administrations) usoudila, že veřejný sektor si nesmí dovolit nikoho při elektronické komunikaci nutit používat konkrétní produkty, a upřednostňovat tak určitého výrobce. Tudíž by se EC měla zasadit o vznik standardního, široce podporovaného formátu. Jako první krok IDA vyzvala Microsoft a Sun, aby ji seznámili se svými formáty. Na základě těchto informací IDA shrnula současný stav a vydala několik doporučení. Budu zkráceně reprodukovat ta nejzajímavější z nich:

  • Výrobci softwaru by se měli zapojit do procesu standardizace formátu OASIS Open Document Format (ODF, aka formát OpenOffice.org) a podporovat jej,
  • zvážit podání formátu OASIS ODF oficiální standardizační organizaci (ISO),
  • Microsoft by se měl veřejně zavázat, že nebude omezovat přístup k budoucím verzím svých formátů XML,
  • Microsoft by měl zvážit podání svých formátů XML vybrané standardizační organizaci,
  • výrobci by měli poskytnout filtry, které by umožňovaly dalším aplikacím pracovat s formáty WordprocessingML a ODF.

Během října a listopadu na tato doporučení postupně reagovali Sun, Microsoft a IBM. Jejich plné odpovědi jsou, spolu se všemi ostatními dokumenty souvisejícími se snahou skupiny IDA o prosazení otevřeného formátu pro kancelářské aplikace, k dispozici ke stažení z této stránky. Odpovědi jsou vesměs pozitivní, třebaže Tim Bray (tč. zaměstnanec Sunu) ve svém blogu upozorňuje na některé podezřelé formulace ze strany Microsoftu a IBM. V zásadě všichni, včetně Microsoftu, který hraje o nesrovnatelně víc než ostatní, prohlašují, že se doporučeními budou řídit. To asi není překvapení. Komu by se chtělo otevřeně prohlásit, že nemá zájem podporovat standardy, a zkomplikovat si postavení na evropském trhu. Navíc je skoro jisté, že EC nezůstane ve svém postoji osamocená. Microsoft se přes možné kličkování pravděpodobně bude muset nakonec vzdát výhody svého proprietárního formátu. Ještě že máme úředníky.

XSLT 2.0 dokončeno

Pracovní skupina W3C XSL v prvních listopadových dnech přišla s další aktualizací specifikace XSLT 2.0. Tato pracovní verze zohledňuje připomínky zaslané během období poslední výzvy (Last Call period) a konstatuje, že vývoj XSLT 2.0 je dokončen. Vzhledem k možným chybám a provázanosti s dalšími specifikacemi (XPath 2.0, apod.), které se stále ještě mohou měnit, však bude pravděpodobně následovat ještě jedno krátké období poslední výzvy, po kterém specifikace XSLT 2.0 přejde do stavu kandidáta na doporučení W3C.

xml:id

Pracovní skupina XML Core v polovině listopadu zveřejnila pracovní verzi (Last Call Working Draft) specifikace xml:id 1.0. Jejím obsahem je zavedení předdefinovaného atributu xml:id, jenž má vždy význam jednoznačného ID, aniž by to bylo nutné definovat v DTD nebo jiném schématu. Jedná se velmi jednoduchý, ale o to potřebnější doplněk jádra XML, který konečně umožní plnohodnotnou práci s ID také nevalidujícím procesorům.

Cloud 24 - tip 1

Procesor podporující xml:id bude muset provádět cosi jako validaci těchto vyhrazených atributů. Bude muset kontrolovat, zdaxml:id mají hodnoty přípustné pro identifikátory a zda jsou tyto hodnoty v dokumentu jedinečné. Při kombinaci se „starými“ technikami určení ID může docházet ke konfliktům, které z pohledu různých technologií mohou vypadat různě. Tak například, má-li element kromě atributu xml:id ještě další atribut id, definovaný v DTD jako ID, z hlediska nevalidujícího procesoru s podporou xml:id je vše v pořádku, zatímco procesor validující podle DTD by měl trvat na nejvýše jediném atributu typu ID pro každý element.

XForms 1.1

Pracovní skupina XForms představila první pracovní verzi nové generace webových formulářů XForms 1.1. Nová verze se pokouší o zdokonalení současného doporučení W3C XForms 1.0, přidává podporu protokolu SOAP a usnadňuje integraci XForms do dalších jazyků (jako např. XHTML).

Byl pro vás článek přínosný?