Hlavní navigace

Crypto-World: český web věnovaný kryptologii++

13. 9. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Letos slaví pětileté výročí. Je to domácí stránka e-zinu, každodenně aktualizovaných novinek z oblasti počítačové bezpečnosti a kryptologie, každoroční luštitelské soutěže a česko-slovenských zdrojů kryptologie. Na jeho přípravě se podílí dobrovolníci, kteří se tímto oborem zabývají. Přijďte se podívat, luštitelská soutěž začíná ve středu.

Tento měsíc uběhlo pět let od začátku vydávání e-zinu Crypto-World. Sešit sloužil původně pouze velmi úzké skupině lidí, později komukoli, kdo se zaregistroval. Na přípravě sešitu pracoval zpočátku pouze Mgr. Pavel Vondruška, později se přidali další autoři (44), někteří dokonce ze zahraničí. Počet odběratelů se začal pomalu zvyšovat, a proto zasílání sešitu e-mailem nahradil web crypto-world.info, jehož doménu poskytl zdarma český informační server CZECHIA. V současné době je zaregistrováno 560 zájemců. O web se začal starat P. V. junior, díky němuž přibyla sekce novinky a později i další. Novinky z oblasti bezpečnosti a kryptologie – od pěti do deseti denně (s RSS kanálem) – zvýšily návštěvnost webu na cca 350 denně. News jsou sledovány i řadou dalších českých informačních serverů, za všechny jmenujme alespoň www.pravednes.cz.

Struktura e-zinu je od samého počátku shodná. E-zin se skládá ze 3 - 5 krátkých článků (cca čtyři strany) a sekce Letem šifrovým světem, v níž jsou odkazy a stručné komentáře na zajímavé nebo důležité události, které během měsíce nastaly. Následuje závěrečný přehled dřívějších článků a informační list e-zinu s pokyny k registraci, spojení a odkazy.

Na webu Crypto-Worldu můžete najít také odkazy na stránky, které se v Čechách a na Slovensku zabývají šifrováním (Přehled vybraných zdrojů z kryptologie), sekci, která se zabývá právními předpisy a standardy pro elektronický podpis, sekci, která obsahuje informace k vybraným normám a standardům pro elektronický podpis atd.

Pokud chcete odebírat e-zin, stačí se zaregistrovat. Poté každý měsíc obdržíte kód ke stažení e-zinu. Několikrát do roka také přijde mail s oznámením o aktuální bezpečnostní akci, které by v e-zinu přišlo příliš pozdě.

A nyní pozvání. Crypto-World každoročně na podzim pořádá soutěž v luštění jednoduchých úloh, která je dotována tekutými cenami a která obsahuje nejen tradiční šifrové úlohy, ale třeba něco ukrytého v html kódu apod. Ostatně na předchozí úlohy se můžete na webu podívat.

Pokud jde o řešení klasických šifrových systémů, doporučuji doprovodné texty k prvním lekcím přednášky Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082. Kurs probíhal pod odborným vedením doc. RNDr. J.Tůmy, DrSc. na Katedře algebry MFF UK Praha v zimním semestru 2004.

Případně opět můžete využít starší články v e-zinech Crypto-World:

Steganografie, Crypto-World 9/2000, str. 2 – 5
Jednoduchá záměna, Crypto-World 10/2000, str. 2 – 4
Jednoduchá transpozice, Crypto-World 11/2000, str. 2 – 6
Substituce složitá – periodické heslo, srovnaná abeceda, Crypto-World 11/2000, str. 4 – 10
Řešení úloh ročníku 2003, Crypto-World 12/2003, celé číslo

Soutěž začíná právě teď – 15. 9. 2004 rozesláním e-zinu Crypto-World a skončí 1. prosince 2004 ve 22.00 hod. Zúčastnit se může každý odběratel e-zinu Crypto-World, který se zaregistruje přes web. Na stránku soutěže můžete vstoupit rovnou nebo přes Crypto-World. Budou zde postupně ve třech kolech zveřejňovány soutěžní úlohy, za jejichž vyřešení budou připsány body. Registrovaný řešitel bude zadávat své odpovědi přes www rozhraní, odpověď bude automaticky vyhodnocena a řešitel se ihned dozví, zda odpověděl správně, nebo ne. U každého bude na webu uveden počet dosažených bodů, jeho aktuální pořadí v celkovém žebříčku i pořadí úloh, ve kterém je vyřešil. Rozhoduje počet dosažených bodů, v případě rovnosti jejich dřívější dosažení.

Pro určení celkového pořadí je rozhodující až stav 1. prosince 2004 ve 22:00 hod. (začít můžete tedy kdykoli). První tři řešitelé získají automaticky cenu. Další tři ceny se vylosují mezi řešitele, kteří dosáhnou alespoň patnácti bodů. Vítěz navíc dostane zdarma registrační poplatek na mezinárodní kryptologickou konferenci Mikulášská kryptobesídka, která se koná v prosinci v Praze.

Cena pro první tři je láhev whisky (Scotch Whisky William Grant´s) se soupravou dvou skleniček, které jsou ručně vyrobeny ve sklárně vyrábějící historické repliky (věnované sklenky na whisky jsou inspirované renesančním sklem). Vylosovaní obdrží totéž, jen o skleničku méně.

Cloud23

Všechny aktivity kolem soutěže, webu, e-zinu a novinek jsou připravovány dobrovolníky a zdarma. Za všechny vás zvu, přijďte se podívat, jste vítáni!

Máte-li zájem, zaregistrujte se i na kryptobesídce, pro studenty jsou slevy.

Autor článku