Hlavní navigace

Akta X 0505

13. 6. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mozilla a Opera prosazují rozšíření HTML v oblasti formulářů; W3C brání svůj odlišný přístup. Rozštěpí se web? W3C chrlí specifikace z oblasti sémantického webu a spouští mobilní iniciativu. OpenDocument je OASIS standard.

Webové formuláře

Formuláře v HTML jsou neodmyslitelnou součástí webových aplikací. Současná uživatelská rozhraní, často imitující desktopové grafické aplikace, vyžadují značné vylepšení původního konceptu pomocí procedurálního javascriptového kódu. Desetiletí starý design formulářů je stále větší brzdou ve vývoji webového GUI. Není divu, že se objevují návrhy na inovace.

O změnu pochopitelně usiluje především ten, kdo to má v popisu práce, tedy W3C. XHTML 1.0 do formulářů ještě nepřináší nic nového, pouze učesává a XMLizuje jejich syntaxi. Specifikace nazvaná Modularizace XHTML posléze definuje pro formuláře dva moduly (Basic Forms, Forms), z nichž jeden je podmnožinou druhého. Ten obsáhlejší je pak použit při definici XHTML 1.1.

Revoluci přináší teprve pracovní verze XHTML 2.0. Tradiční formulářový modul je nahrazen nahrazen modulem XForms založeným na standarduXForms 1.1. Pro mnohé je to až příliš velká změna; XForms nemají se starými dobrými (X)HTML formuláři skoro nic společného.

Naprosto opačný přístup než W3C prosazuje iniciativa WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) sdružující výrobce prohlížečů (Mozilla, Opera). Místo velkého skoku k XForms navrhli specifikaci Web Forms 2.0 (WF2). WF2 je rozšíření stávajících jazyků HTML 4.01 a XHTML 1.0. Přidává nové typy elementu input (email, date), umožňuje označovat pole formuláře jako povinná, validovat vyplněné hodnoty na straně klienta a podobně.

Rozšíření ve WF2 se zdají být vcelku rozumná a užitečná, prohlížeč implementující WF2 by byl zpětně kompatibilní s HTML 4.01/XHTML 1.0. Problematický nebo, mám-li použít slovník politických komentátorů, kontroverzní je vztah WF2 k W3C. Jazyky HTML a XHTML jsou udržovány pracovními skupinami W3C. WHATWG se tedy pohybuje na tenkém ledu. Důkazem skutečnosti, že WHATWG nechce ignorovat autoritu W3C, je podání specifikace WF2 jako příspěvku dvou členů W3C (Opera Software a Mozilla Foundation). WHATWG na svém webu o vztahu k W3C píše, že se zaměřují na technické vypracování specifikací, mají v úmyslu výsledky své práce předkládat W3C a rádi by s W3C v budoucnu těsněji spolupracovali. O tom, jak budou postupovat, když W3C nebude mít o spoluprácí zájem, samozřejmě nic neříkají.

W3C k přijetí podání svých dvou členů zatím vydalo jen stručný komentář. Kromě popisných konstatování se v něm například praví: „Vzhledem k tomu, že jak XForms tak Web Forms 2.0 nahrazují formuláře HTML, je možné na ně nahlížet jako na konkurenční technologie.“ Dále a zajímavěji (volně přeloženo, kráceno): „W3C v roce 1998 ustavilo pracovní skupinu Forms s cílem zdokonalení HTML formulářů. Tato skupina začala s přístupem velmi podobným WF2, ale došla k závěru, že by neodpovídal požadavkům webové komunity. Dále, pracovní skupiny HTML a Forms se shodly na názoru, že by HTML 4.01 nemělo být rozšiřováno způsobem navrženým WF2.“ Dále stojí, že specifikace, které jsou v konfliktu s úsilím W3C, obvykle nejsou formálně brány na vědomí (acknowledged), avšak v tomto případě, aby nedošlo k rozštěpení webové komunity, bylo podání vzato na vědomí. W3C vyzývá WHATWG, aby na WF2 dále pracovali, a především aby se zapojili do vývoje formátů XForms a XHTML 2.0.

Obě skupiny sice deklarují zájem o společný postup, ale je zřejmé, že si každá z nich ten společný postup představuje úplně jinak. W3C chystá revoluci, WHATWG dává přednost evoluci. Zdá se, že by mohlo hrozit opakování situace z první poloviny devadesátých let, kdy výrobci prohlížečů aktivně „vylepšovali“ HTML. S tím rozdílem, že dnes výrobci podporující WHATWG mají společný podíl na „trhu“ prohlížečů pod 10 %. Rozhodující slovo ve sporu XForms versus WF2 by tak mohl mít Microsoft. V tom případě bych si vsadil spíš na XForms.

Novinky W3C

Pracovní skupina Semantic Web Best Practices and Deployment byla v květnu mimořádně aktivní. Nejprve představila první pracovní verzi dokumentu XML Schema Datatypes in RDF and OWL (název je dostatečně výmuvný). O týden později SWBPD zveřejnila další tři nové dokumenty: SKOS Core Guide, SKOS Core Vocabulary Specification a Quick Guide to Publishing a Thesaurus on the Semantic Web. SKOS (Simple Knowledge Organisation System) je aplikací RDF pro vyjádření konceptů, jako jsou klasifikace, taxonomie, lexikony, terminologie a podobně. Ještě o několik dnů později SWBPD publikovala poznámkuRepre­senting Specified Values in OWL: „value partitions“ and „value sets“ popisující dva způsoby reprezentace hodnot v jazyku OWL.

CS24_early

11. května W3C oznámilo spuštění nové aktivity zvané Mobile Web Initiative (MWI), jejímž deklarovaným cílem je zajistit přístup k webu z mobilních zařízení stejně snadný a pohodlný jako z osobních počítačů. W3C, podle slov svého ředitele Tima Bernerse-Lee, považuje mobilní zařízení za plnohodnotné účastníky webu. Mezi sponzory MWI patří HP, Vodafone, France Telecom a další.

Jiné novinky

Abych nebyl nařčen z W3C-centrizmu, jedna zajímavá zpráva odjinud. Konsorcium Oasis 23. května schválilo verzi 1.0 formátu OpenDocument pro kancelářské aplikace jako Oasis Standard. OpenDocument je aplikace XML pro textové a grafické dokumenty, tabulky a grafy. OpenDocument využívá existující standardy jako HTML, SVG, XSL, SMIL, XLink, XForms, MathML a Dublin Core. Nejznámější implementace nového standardu pochází od OpenOffice.org (od verze 2.0), dalšími se chlubí např. Novell či Sun.

Seriál: Akta X

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku