Hlavní navigace

Evropě došly volné IPv4 adresy, všechny jsou v rukou trhu

26. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Není to překvapení, technická komunita se na možné dopady snaží připravit už řadu let. Přesto je to s konečnou platností tady: Evropě došly volné IPv4 adresy. Znamená to konec levných přídělů. Odteď cenu určuje trh.

Předpovědí týkajících se konce adresního prostoru IPv4 jsme tu v posledních dvou dekádách měli velmi mnoho. Nutno přiznat, že ne všechny byly skutečně seriózní a vyšly podle předpokladu. Vývoj ovšem ukázal, že v tom hlavním se předpoklady nemýlily: adres je konečný počet a dojdou nám. Stalo se.

Právě teď došly adresy regionálnímu registru pro Evropu a Blízký východ. Ten je posledním stupněm hierarchie v přidělování veřejných IP adres. Pokud vaše firma sídlí v Evropě a potřebuje ke svému provozu IPv4 adresy, od registru už žádné nezíská. Může jen nakupovat od ostatních provozovatelů, pokud ti nějaké nabízejí.

Zákon padajícího prefixu

Potravní řetězec, kterým procházejí IP adresy, je poměrně jednoduchý. Na vrcholku stojí mezinárodní organizace IANA, která po obrovských blocích přiděluje adresy do regionálních registrů (RIR). Bloky mají minimální prefix /8, tedy velikost alespoň 16 milionů adres. Svět je pak z hlediska přidělování rozdělen do pěti oblastí spravovaných pěti organizacemi:

  • AfriNIC pro Afriku
  • APNIC pro Asijsko-Pacifickou oblast
  • ARIN pro Severní Ameriku
  • LACNIC pro Jižní Ameriku
  • RIPE NCC pro Evropu a Blízký východ
Hierarchické rozdělení internetových registrů
Autor: Caida.org

Hierarchické rozdělení internetových registrů

Posledních pět bloků, pro každý registr jeden, bylo rozděleno už 3. února 2011. V té době tedy došly adresy na globální úrovni. Nic dramatického to z praktického hlediska neznamenalo, protože tahle vysoká hra nemá přímý dopad na koncové sítě (LIR). Ty komunikují o přídělu s regionálními registry.

Každý z regionálních registrů přistoupil k situaci trochu jinak. Severoamerický ARIN se rozhodl pravidla neměnit a za stav vyčerpání označil úplnou nulu. LACNIC vymyslel pomalejší metodu čerpání u čtyř milionů zbývajících adres, kdy vyčerpá z poslední části jen dva a dva zůstanou v rezervě.

APNIC a RIPE NCC zvolily jako hranici vyčerpání poslední blok /8 a zpřísnily pravidla, podle kterých mohl každý LIR získat jen 1024 adres (blok /22). Cílem bylo prodloužit alespoň na deset let dobu, po kterou mohli noví hráči vstupovat na trh alespoň s omezeným množstvím adres. Do tohoto stavu se evropský registr dostal v září 2012.

Regiony bez adres

Od začátku bylo zřejmé, že v regionálních registrech adresy dojdou v řádu několika dalších let. Úplného vyčerpání dosáhl jako první severoamerický registr ARIN, který se dna dotkl v červenci roku 2015. Znamenalo to sice určitý posun v nasazování IPv6, ale zároveň vznikl prostor pro kupčení s IPv4 adresami, které původní držitel dostal zdarma.

Ostatní regiony jsou ve stavu vyčerpání, kdy rozdělují poslední velký blok adres a snaží se s příděly nějakým způsobem šetřit. Zároveň ale bojují s tím, že dramaticky roste zájem o nové adresy, ať už kvůli přirozenému růstu internetu, ale i kvůli agresivním adresovým spekulantům.

Nejdéle by zásoba měla vydržet v Africe, protože tam je infrastruktura nejméně rozvinutá, přestože se to postupně mění a i zde vznikají projekty na vybudování moderních sítí. Afrika ovšem díky tomu spotřebovává méně adres a předpokládalo se, že jí zásoba vydrží nejdéle. Zvýšený zájem o adresy se ale projevil i tady a také AfriNIC se začal potýkat s rychle ubývajícími zásobami.

Problém se samozřejmě nevyhnul ani nám v Evropě, kde registr RIPE NCC už několik měsíců hlásil, že fronta požadavků na nové adresy je delší než dostupná řada volných bloků IPv4 adres. Jelikož bylo každý týden rozdáno asi 200 000 adres z posledního bloku, bylo celkem jasně predikovatelné, kdy zásoba vyschne.


Autor: RIPE NCC

Varování: adres je málo a zřejmě se na vás nedostane

Organizace RIPE NCC informovala o posledním přidělení souvislého bloku /22 (1024 adres) na začátku října letošního roku. Od té doby přidělovala ekvivalent bloku /22 složený z menších bloků /23 a /24 (512 a 256 adres) z posledního milionu volných adres. Bylo odhadováno, že někdy během listopadu 2019 evropské adresy dojdou.

Evropa je na nule, další adresy nebudou

K obávané, ale očekávané události došlo právě teď. RIPE NCC ohlásil stav úplného vyčerpání a další adresy nemá odkud přidělovat. Znamená to, že už není odkud brát, noví zájemci o adresy nemohou být uspokojeni a adresy jim přiděleny nebudou.

Pokud se do registru nějaké adresy vrátí, budou po určité době karantény přerozděleny mezi členy, kteří jsou zapsáni na čekací listině. Pro zapsání na seznam je ovšem potřeba splňovat několik podmínek:

  • žadatel musí být členem (LIR)
  • žadatel nesmí mít předchozí příděl (ani z čekací listiny)
  • adresy musí být využity pro přidělení koncovým uživatelům (ne pro spekulaci)
  • adresy musí být použity na síti s alespoň jedním prvkem v našem regionu

Seznam žadatelů bude řazen podle data podání žádosti a platí, že kdo první přijde, ten později první bere. Možná. Pokud bude odkud. RIPE NCC v každém případě předem varuje, že vrácených adres bude velmi málo, čekání může zabrat velmi dlouhou dobu a v každém případě budou adresy přidělovány jen po minimálních blocích 256 adres (/24).

Poptávka po adresách neustále roste, takže můžeme předpokládat, že vrácených bloků bude poměrně málo. Za tři čtvrtiny letošního roku bylo do registru vráceno 1703 bloků o velikosti /24. To je množství, které bylo před vyčerpáním rozdáno za dva týdny.

Zároveň se určitě setkáme se zájmem spekulantů, kteří už teď zkoušejí zakládáním nových LIRů registry drancovat. Je to sice zakázáno, ale pravidlo je to v praxi nevynutitelné. Kdo dnes zadarmo získá, ten později jistě výhodně prodá.

Kde vzít a nekrást?

Kde je něčeho nedostatek, tam vzniká volný trh. V tomto případě trh s velmi nedostatkovým a zároveň velmi potřebným zbožím. Registrům se to pochopitelně nelíbí, protože členové dostali příděly zadarmo a dnes je rozprodávají za velké peníze. Příkladem může být rozprodej obrovského radioamatérského přídělu, který byl před mnoha lety komunitě přidělen zadarmo.

Registry si ovšem zároveň uvědomují, že to je něco, čemu nedokáží nijak zabránit. Proto se snaží alespoň udržovat v dobrém stavu své databáze informující o vlastnících adres a na zbytek mohou jen přihlížet. Prodává se, obchoduje, vznikají skutečné burzy IPv4 adres. A cena roste.


Autor: IPv4.global

Dostupné adresy na jedné z veřejných burz

Cena ve veřejných aukcích se dnes pohybuje okolo 20 dolarů za jednu IPv4 adresu. Je jisté, že cena poletí velmi rychle nahoru. Poptávka totiž poroste a nabídka je omezená. Svou roli tu sehrají spekulanti, kteří už jsou teď velmi silní a nikdo je nereguluje.

CS24_early

Doba nových IPv4 adres rozdávaných zadarmo podle potřeby je nadobro pryč. Pokud jste nový hráč a chcete vstoupit na internetový trh s vlastní službou, máte jedinou možnost: rozhlédnout se po trhu a zaplatit tomu, kdo má co prodat. Měli byste si připravit slušnou hromádku peněz. Cena je teď plně v rukou trhu.

Pokud se vám to nelíbí, začněte tlačit na svého poskytovatele připojení, aby vám zavedl plnohodnotnou podporu IPv6. Jen tak bude možné na starý svět IPv4 brzy zapomenout a poskytovatelé služeb, malí i velcí, nebudou omezováni tím, že jim došla nějaká banální čísla.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.