Hlavní navigace

Jak se miliony radioamatérských IP adres proměnily v miliony dolarů

29. 7. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Radioamatérská komunita měla téměř čtyřicet let přidělený vlastní rozsah IP adres 44/8. Už neexistuje. Velká část z něj byla prodána za pár desítek milionů dolarů neznámému a velmi bohatému kupci.

Čtyřicet let historie

V průběhu osmdesátých let se intenzivně rozvíjel radioamatérský sport a vedle něj také rostla internetová komunita. V určitém bodě si někteří vizionářští radioamatéři uvědomili, že by bylo možné výhod TCP/IP využít i v radioamatérských sítích. Dohodli se tedy na přidělení vlastního rozsahu adres určených k tomuto účelu.

V té době přiděloval adresy ještě legendární Jon Postel a rozhodl se pro radioamatéry vyčlenit rozsah 44.0.0.0/8 – tedy 16 milionů adres. Protože neexistovala žádná velká radioamatérská organizace provozující vlastní registr, byl rozsah přidělen komunitě. To je samo o sobě velmi neobvyklé, ale tenkrát to dávalo smysl.

Vlastnictví a správa adres tedy byla předána neformální skupině lidí, ve které byli například Phil Karn (KA9Q), Wally Lindstruth (WA6JPR) a od roku 1985 také Brian Kantor (WB6CYT). V tomhle režimu běžela správa adres třicet let, radioamatéři mohli žádat o přidělení různě velkých bloků, experimentovat a stavět nad nimi vlastní služby.

Formalizace přišla až v roce 2011, kdy byla založena organizace ARDC (Amateur Radio Digital Communications). Jde o americkou neziskovou veřejně prospěšnou organizaci, pod kterou správa radioamatérského bloku přešla. Síť má dnes jméno AMPRNet.

OrgName:    Amateur Radio Digital Communications
OrgId:     ARDC
Address:    5663 Balboa Ave Suite 432
City:      San Diego
StateProv:   CA
PostalCode:   92111-2705
Country:    US

Adresy jako vzácný artikl

Právě okolo roku 2011 se ale začaly dít další věci: byly rozdány poslední bloky IP adres a lokální registry začaly pracovat jen s tím, co jim bylo přiděleno dříve. Došlo tak na režim vyčerpání, na který se vztahuje speciální politika omezující příděly na velmi malé bloky.

Zatímco evropský registr (RIPE) se snaží rozumnou politikou prodloužit dobu přidělování zbývajících adres (i když se jednotlivci snaží urvat maximum), severoamerický ARIN šel až na úplné dno, kterého dosáhl v roce 2015. Tam už adresy nejsou a jsou přidělovány jen podle čekací listiny, pokud někdo nějaký blok vrátí registru zpět. Adresy prostě došly, nejsou a nebudou.

Tím se z IP(v4) adres stal velmi vzácný artikl, po kterém poslední dekádu pasou nejrůznější hladové společnosti. Od překupníků přes skutečné legitimní uživatele, kteří dostatek adres potřebují ke svému živobytí. Cena adres tak raketově vzrostla a dál stoupá. IP adresa je tak nové internetové zlato.

Máme dost, rychle prodáme

Organizace ARDC s obrovským rozsahem adres tak byla jistě mnoho let pod palbou nejrůznějších nabídek k odkoupení části svého gigantického přídělu. Navíc přídělu, který nikdy nebyl efektivně využíván. Rozdělena z něj je necelá třetina a to jsme dávno za vrcholem radioamatérského sportu, který nejvíc táhl v první polovině devadesátých let.

Zástupci ARDC si uvědomili, že AMPRNet má obrovskou tržní cenu. Ta je navíc časově omezená, protože jakmile svět přejde ve větším měřítku na IPv6, zájem o staré adresy opadne. Tím se hodnota organizace opět sníží až k nule, protože sama o sobě finančně zajímavá není. Drží jen ono zlato v podobě nevyužívaných IPv4 adres s pomíjivou tržní hodnotou.

Proto se rada rozhodla jednat a část svých adres prodat. Původní adresní blok 44.0.0.0/8 byl tedy rozdělen a čtvrtina v podobě 44.192.0.0/10 byla prodána za nejvyšší tržní nabídku. Pokud nahlédneme do jednoho z aukčních systémů, velmi snadno zjistíme, že adresy transferovatelné do ARIN se prodávají okolo 22 dolarů za kus.


Prostou aritmetikou tak zjistíme, že se čtyři miliony prodaných adres proměnily až v 88 milionů dolarů – tedy dvě miliardy korun. Je pravděpodobné, že výsledná částka byla nižší kvůli obrovskému množství adres. V každém případě se z ARDC stala přes noc velmi bohatá nezisková společnost.

Adresy sem, peníze tam

Identita kupce nebyla oficiálně zveřejněna, ale podle internetových registrů je zřejmé, kdo je novým vlastníkem čtyř milionů adres:

NetRange:    44.192.0.0 - 44.255.255.255
CIDR:      44.192.0.0/10
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-44-192-0-0-1
Parent:     NET44 (NET-44-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2019-07-18

V tomto ohledu si nezbývá než povzdechnout, že se vláda nad dříve decentralizovaným internetem dále koncentruje do rukou největších hráčů. Je to ale logické: právě oni mají dost peněz, aby nakupovali velké bloky IP adres. Absurdní kupčení se zadarmo rozdávanými identifikačními čísly to jen zhoršuje.

Cloud 24 - tip 1

Je tu ale zásadnější otázka: co se stane s balíkem peněz, který přistál v radioamatérské organizaci? Ta má podle svých slov především podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti komunikačních technik, zejména pak s přihlédnutím k radioamatérským aktivitám. Zástupci tvrdí, že peníze použijí právě na tyto účely – budou podporovat mnoho užitečných aktivit v různých organizacích a propojí komunitu se společnostmi, které se na výzkumu a vývoji podílejí.

ARDC má v plánu rozjet velký grantový program, ve kterém se budou vybírat užitečné projekty oprávněné obdržet finanční podporu. Bude velmi zajímavé sledovat, kam se radioamatérské peníze dostanou a zda se nerozkutálí podobně jako celosvětová zásoba IPv4 adres.

Odkazy

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.