Hlavní navigace

Kawa: překvapivě silný a výkonný dialekt Scheme pro JVM

30. 7. 2019
Doba čtení: 43 minut

Sdílet

Dnes se seznámíme s projektem nazvaným Kawa. Jedná se o implementaci jazyka Scheme běžící nad JVM, která poskytuje jak překlad do bajtkódu Javy, tak i například velmi dobrou kooperaci mezi Kawa/Scheme a javovskými třídami a objekty.

Obsah

1. Kawa: překvapivě silný a výkonný dialekt Scheme pro JVM

2. LISPovské jazyky pro JVM: Kawa či Clojure?

3. Instalace interpretru a překladače Kawa

4. Nastavení pluginů Slime for Vim a Rainbow parenthesis

5. Základní vlastnosti dialektu Scheme implementovaného v systému Kawa

6. „Numerická věž“ programovacího jazyka Scheme a její rozšíření v Kawě

7. Zlomky

8. Výpočet konstanty Pi Wallisovým součinem: použití reálných čísel a zlomků

9. Kvaterniony a kvaternionová algebra

10. Kvaterniony v programovacím jazyku Kawa

11. Jednotky u numerických hodnot

12. Použití jednotek v praxi při aritmetických operacích

13. Líné vyhodnocování výrazů

14. Rozhraní mezi jazyky Java a Kawa

15. Obsah následující části seriálu

16. Krátké shrnutí: seznam implementací jazyka Scheme, LISP a Clojure

17. Programovací jazyky pro JVM aneb zdaleka nejde jen o Javu

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Kawa: překvapivě silný a výkonný dialekt Scheme pro JVM

V předchozích dvou částech miniseriálu o LISPovských jazycích jsme se seznámili se dvěma implementacemi programovacího jazyka Scheme. Připomeňme si, že se jednalo o projekt nazvaný GNU Guile a taktéž o nástroj TinyScheme. Oba zmíněné projekty nabízí programátorům jak klasickou interaktivní smyčku REPL, tak i možnost vložit (embed) interpret či překladač jazyka Scheme do dalších nativních aplikací a tím do značné míry rozšířit jejich možnosti (skriptovatelné aplikace, aplikace s podporou pluginů získaných od třetích stran atd.). Zatímco projekt GNU Guile obsahuje jak interpret, tak i překladač (a to relativně dobrý), je TinyScheme v tomto ohledu mnohem jednodušší, protože se jedná o „pouhý“ interpret, ovšem pochopitelně doplněný o automatickou správu paměti a další pro Scheme naprosto nezbytné vlastnosti.

Dnes se budeme zabývat další implementací jazyka Scheme. Tentokrát se jedná o projekt nazvaný Kawa, který je zajímavý a potenciálně užitečný hned z několika důvodů. Jedná se o implementaci Scheme naprogramovanou v Javě a běžící nad virtuálním strojem Javy (JVM). Ovšem současně se v žádném případě nejedná o pouhý primitivní interpret, ale o překladač jazyka Scheme do bajtkódu JVM. Z benchmarků je patrné, že výsledný kód vůbec není pomalý ale naopak dokáže více než zdárně konkurovat dalším programovacím jazykům, které v současnosti nad JVM existují. Jenže to není vše, protože Kawa dokáže velmi dobře kooperovat i se samotným ekosystémem Javy – lze v ní vytvářet instance Javovských tříd, volat jejich metody, přistupovat k atributům atd. atd. Díky tomu může být Kawa použitelná i v rozsáhlých systémech naprogramovaných v Javě (ostatně LISPovské jazyky již dlouho slouží i ve funkci „lepidel“ mezi jednotlivými částmi aplikace).

Možnosti Kawy jsou ale ještě větší – podpora pro práci s jednotkami (units) namísto „holých“ čísel, práce s kvaterniony atd. atd.

2. LISPovské jazyky pro JVM: Kawa či Clojure?

Na tomto místě si čtenáři pravděpodobně položí otázku, zda má smysl používat systém Kawa i v současnosti, kdy máme k dispozici programovací jazyk Clojure, což je dnes dokonce jeden z nejpopulárnějších LISPovských programovacích jazyků vůbec. Clojure je skutečně velmi dobrý jazyk s mnoha zajímavými myšlenkami – umožňuje a podporuje plně funkcionální přístup včetně STM (Software Transactional Memory), má knihovnu pro asynchronní volání, knihovnu pro kontrolu datových schémat, jednodušší zápis programů s méně závorkami, koncept obecných sekvencí a kolekcí, threading makra atd. Ovšem Clojure je určeno spíše pro tvorbu rozsáhlejších aplikací, u nichž využijeme celý ekosystém okolo Clojure postavený (Leiningen atd.). Navíc se musíme smířit s tím, že inicializace celého Clojure je dosti pomalá, což je patrné například už při spouštění interaktivní smyčky REPL a pochopitelně i při spouštění aplikací v případě, že je použit JIT překladač (Just in Time) a nikoli AOT překladač (Ahead of Time) do bajtkódu.

Poznámka: pokud navíc spustíme REPL příkazem lein repl, inicializují se dokonce dva virtuální stroje Javy.

Systém Kawa leží na druhé straně spektra než Clojure. Jedná se o programovací jazyk doplněný jen o naprosto základní nástroje, spouštění jeho smyčky REPL je rychlé a i překlad do bajtkódu je proveden prakticky okamžitě (což si vyzkoušíme v navazujících kapitolách). O ostatní funkcionalitu se musí postarat nástroje určené přímo pro práci s Javou (Java Archiver atd.). Tento přístup má ovšem i nevýhody, protože ekosystém postavený okolo Kawy je relativně malý, i když samotný interpret a překladač je velmi dobře podporován a i dokumentace je na vysoké úrovni (zejména v porovnání s menšími projekty typu TinyScheme).

Jen pro zajímavost se podívejme na výsledky benchmarků zveřejněných zde. Porovnáme zde výkonnost několika jazyků určených pro běh nad virtuálním strojem Javy:

# Benchmark Java Scala Clojure JRuby Kawa Kawa/FTC
1 binarytrees 1.00 1.05 1.46 1.04   27.36 1.10 3.72
2 chameneosredux 1.00 3.92 1.85 0.99 4.08   46.43 0.95 1.96
3 fannkuchredux 1.00 1.43 1.23 0.94 3.54 61.66 1.38 1.34
4 fasta 1.00 1.33 0.67 5.32 4.32 71.36 58.50 1.72 5.46
5 knucleotide 1.06 1.00 2.16 1.46 7.93 7.22 10.54 8.93 11.11 1.62 11.18 1.71
6 mandelbrot 1.00 1.01 1.06 1.09 1.19 1.16 1.10 2.28 186.49 1.05 1.05
7 meteor 2.16 1.00 13.25   41.80 26.30 1.25 2.11
8 nbody 1.00 1.23 2.25 128.50 1.03 1.05
9 pidigits 1.00 0.30 0.83   1.28 0.63 0.63
10 regexdna 1.29 1.00 1.00 1.51 1.27 1.00 1.63 4.20 2.80 1.82 1.05 1.04
11 revcomp 1.00 0.81 23.72 9.52 5.55 7.15 1.43 1.17 1.44 1.17
12 spectralnorm 1.00 1.05 1.02 1.03   137.54 174.76 1.05 8.98
13 threadring 8.07 1.00 5.84   16.02 21.03 0.96 0.96
Poznámka: rozdíl mezi Kawou a Clojure lze porovnat s rozdíly mezi jazykem Lua a Python (velikost ekosystému, základna vývojářů, univerzálnost versus specifičnost, rychlost programů apod.).

3. Instalace interpretru a překladače Kawa

Instalaci interpretu a překladače nástroje Kawa lze provést několika různými způsoby. K dispozici je již přeložená varianta projektu Kawa, která obsahuje všechny potřebné třídy a rozhraní.

Alternativně je samozřejmě možné provést překlad ručně a tím pádem například ovlivnit, jaká JVM bude podporována. Ukažme si tuto možnost. Potřebovat budeme JDK a některé další nástroje, zejména překladač jazyka C, nástroj make atd.

V prvním kroku získáme tarball se všemi potřebnými zdrojovými soubory:

$ wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/kawa/kawa-3.0.tar.gz
 
--2019-07-25 20:10:16-- ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/kawa/kawa-3.0.tar.gz
      => ‘kawa-3.0.tar.gz’
Resolving ftp.gnu.org (ftp.gnu.org)... 209.51.188.20, 2001:470:142:3::b
Connecting to ftp.gnu.org (ftp.gnu.org)|209.51.188.20|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.  ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /pub/gnu/kawa ... done.
==> SIZE kawa-3.0.tar.gz ... 3393879
==> PASV ... done.  ==> RETR kawa-3.0.tar.gz ... done.
Length: 3393879 (3,2M) (unauthoritative)
 
100%[================================================================>] 3 393 879  1,66MB/s  in 2,0s
 
2019-07-25 20:10:19 (1,66 MB/s) - ‘kawa-3.0.tar.gz’ saved [3393879]

Získaný tarball běžným způsobem rozbalíme:

$ tar xvfz kawa-3.0.tar.gz

Vytvořit by se měl adresář kawa-3.0, do kterého stačí přejít:

$ cd kawa-3.0/

A spustit vlastní překlad:

$ configure
$ make

V případě potřeby je možné příkazu configure předat další nepovinné parametry, které ovlivní způsob překladu a taktéž vlastnosti výsledného interpretru a překladače sytému Kawa. Poměrně často, zejména ve chvíli, kdy je nutné udržovat velké a „starodávné“ systémy, se setkáme s požadavkem, že systém má běžet na starší verzi JVM; typicky se jedná o JRE 6 nebo 7. I Kawu lze přeložit s podporou starší JVM:

$ ./configure --with-java-source=6
$ make

Vhodné je mít v REPLu k dispozici plnohodnotnou příkazovou řádku s historií příkazů a možností editace. Pokud máte v systému nainstalovány knihovny libreadline-dev a libncurses-dev, lze to velmi snadno zařídit:

$ ./configure --with-java-source=6 --enable-kawa-frontend

Výsledkem překladu je kromě spustitelného souboru kawa i dvojice Java archivů, které nejsou nikterak velké (na druhou stranu možnosti výsledného jazyka jsou až překvapivě rozsáhlé):

$ ls -l lib
 
total 5720
-rw-r--r-- 1 tester tester 3235834 čec 25 20:27 kawa.jar
-rw-r--r-- 1 tester tester 2621426 čec 25 20:27 kawart.jar

Zkusme si nyní spustit interaktivní smyčku REPL:

$ cd bin
$ ./kawa
 
#|kawa:1|#

Dále si otestujme základní interoperabilitu s ekosystémem Javy:

#|kawa:5|# (java.util.Random 42)
java.util.Random@7cb45826

Zavolání metody System.exit je snadné:

#|kawa:6|# (java.lang.System:exit 0)

4. Nastavení pluginů Slime for Vim a Rainbow parenthesis

Pro snazší použití (nejenom) programovacího jazyka Kawa je vhodné si nastavit programátorský editor takovým způsobem, aby se co nejvíce využilo synergie mezi editorem a interaktivní smyčkou REPL. Pro Emacs pro tento účel existuje režim SLIME: The Superior Lisp Interaction Mode for Emacs, který si popíšeme v samostatném článku. Dnes se ovšem v krátkosti zaměříme na věčného konkurenta Emacsu: textový editor Vim. Popíšeme si moduly Slime for Vim a Rainbow parenthesis.

Začneme modulem Slime for Vim. Ten může pracovat různými způsoby, ovšem nejjednodušší je takové nastavení, kdy je interaktivní smyčka REPL interpretru jazyka Kawa stále spouštěna v samostatném procesu, ovšem namísto toho, aby se interpreter spouštěl v „normálním“ terminálu (resp. ve virtuálním terminálu), je spuštěn v pojmenované session nástroje screen, popř. tmux. Vzhledem k tomu, že je tato session pojmenovaná, je možné do příslušného okna poslat sekvenci znaků, které budou zpracovány stejným způsobem, jako by je uživatel napsal na klávesnici.

Pokud je již smyčka REPL programovacího jazyka Kawa spuštěna v session pojmenovaném „kawa“, lze v jiném okně či v jiném terminálu spustit samotný editor Vim a s využitím příkazu :source načíst a spustit skript slime.vim. Ideální je tento příkaz zavolat automaticky při načítání souborů s koncovkou .clj. Pokud je tento skript načten, je možné v jakémkoli okamžiku stisknout klávesovou zkratku Ctrl+C Ctrl+C. Skript se při prvním stisku této zkratky zeptá na jméno session a na okno – většinou jsou nabízené hodnoty správné, takže se jen potvrdí Enterem. Poté se již zcela automaticky celý odstavec vloží do vizuálního bloku (sekvence příkazů vip), vizuální blok se vloží do pojmenovaného registru y (sekvence příkazů "ry a nakonec se obsah tohoto registru přenese do okna, v němž běží REPL jazyka Kawa (tam se hned vyhodnotí, protože součástí přenášeného bloku je i koncový Enter).

Celý postup možná vypadá poněkud složitě, ve skutečnosti si však na tento nástroj velmi rychle zvyknete. Je ho samozřejmě možné upravovat a rozšiřovat, například využít klávesovou zkratku K (hledání slova pod kurzorem v manuálových stránkách) k tomu, aby se do REPL poslal příkaz (doc „hledané-slovo“) atd.

Podívejme se ještě na screenshoty, kde je ukázána kooperace mezi textovým editorem a interpretrem (v tomto případě intepretrem jazyka Clojure, ten se však v tomto ohledu chová stejně, jako jazyk Kawa). Pro jednoduchost používám dva terminály, stejně tak je ale možné obě okna využívat z jediného terminálu – opět s využitím nástroje screen.

obr

Obrázek 1: Textový editor Vim spuštěný v jiném terminálu (či v jiném okně nástroje screen). Přímo z Vimu je načten a proveden (spuštěn) skript slime.vim.

obr

Obrázek 2: Po prvním stisku Ctrl+C Ctrl+C se skript zeptá na jméno session (lze pouze potvrdit Enterem).

obr

Obrázek 3: Dále se zeptá na jméno okna (lze taktéž pouze potvrdit Enterem).

obr

Obrázek 4: Vybraná část programu je „magicky“ přenesena do REPL a tam vykonána.

obr

Obrázek 5: Další příklad – stlačení Ctrl+C Ctrl+C nad formou/výrazem (range 0 10) – nyní se vše provede bez dalších dotazů.

Dalším jednoduchým, ovšem v praxi velmi užitečným pluginem, je přídavný modul nazvaný Rainbow Parenthesis. Tento plugin lze využít pro barevné odlišení párových závorek popř. taktéž – což může být pro mnoho uživatelů ještě zajímavější a užitečnější – k barevnému odlišení párových tagů, například vnořených značek <div> v HTML či XHTML. Tento plugin je zcela univerzální, čímž se odlišuje od podobně zaměřených pluginů, které jsou však specializované například pro programovací jazyk Lisp, Scheme či Clojure (tj. pro jazyky, v nichž se párové závorky vyskytují s relativně vysokou frekvencí). Nejlépe si možnosti použití přídavného modulu Rainbow Parenthesis ukážeme na několika screenshotech, které jsou umístěny pod tímto odstavcem.

Obrázek 6: Zvýraznění párových závorek ve zdrojovém kódu programovacího jazyka Clojure.

Obrázek 7: Zvýraznění párových závorek ve zdrojovém kódu programovacího jazyka C.

Pro instalaci tohoto modulu lze jednoduše použít Git, protože zdrojové kódy jsou uloženy na GitHubu:

cd ~/.vim/bundle
git clone https://github.com/luochen1990/rainbow
Cloning into 'rainbow'...
remote: Counting objects: 308, done.
remote: Total 308 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 308
Receiving objects: 100% (308/308), 604.24 KiB | 628.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (113/113), done.

Výsledná struktura adresáře ~/.vim/ by nyní měla vypadat následovně:

.
├── autoload
├── bundle
│   ├── calendar
│   │   ├── autoload
│   │   ├── doc
│   │   └── plugin
│   ├── rainbow
│   │   └── plugin
│   └── vim-fugitive
│     ├── doc
│     └── plugin
└── spell

Dále je nutné do konfiguračního souboru .vimrc přidat tento řádek:

let g:rainbow_active = 1

Funkce pluginu Rainbow Parentheses se projeví po novém startu editoru.

Plugin Rainbow Parentheses pracuje zcela automaticky po otevření každého souboru, pro nějž je v modulu zadefinováno, které znaky či skupiny znaků se mají považovat za párové závorky. K dispozici je jeden příkaz pro zapnutí či vypnutí funkce tohoto pluginu:

Příkaz Význam
:RainbowToggle zapnutí či vypnutí barevného zvýraznění párových závorek

Nastavení pluginu (lze změnit editací zdrojového skriptu):

Soubor Párové závorky
* (platné pro LISP i Scheme) () [] {}
*.tex () []
*.vim () [] {}
*.xml <jméno-tagu </
*.xhtml <jméno-tagu </
*.html dtto kromě několika vybraných nepárových tagů typu <br> atd.

Obrázek 3: Zvýraznění párových tagů v HTML dokumentu.

Obrázek 4: Zákaz zvýraznění párových tagů v HTML dokumentu příkazem :RainbowToggle.

5. Základní vlastnosti dialektu Scheme implementovaného v systému Kawa

Systém Kawa se v prakticky všech ohledech podobá klasickému Scheme popsanému v RnRS. Základní vlastnosti tohoto programovacího jazyka již známe, takže si jen krátce zopakujme některé užitečné tipy a triky.

Definice nové pojmenované funkce pro tisk libovolné hodnoty na standardní výstup:

(define (print item)
   (display item)
   (newline))

Práce s takzvanými tečka-dvojicemi a vztah mezi sekvencí tečka-dvojic a seznamy:

(print '(1 . 2))
 
(print '(1 . ((2 . 3) . 4)))
 
(print '((1 . 2) . (3 . 4)))
 
(print '(1 . (2 . (3 . nil))))
 
; this is proper list
(print '(1 . (2 . (3 . ()))))

Výsledek činnosti předchozího skriptu:

(1 . 2)
(1 (2 . 3) . 4)
((1 . 2) 3 . 4)
(1 2 3 . nil)
(1 2 3)

Použití funkce cons při konstrukci tečka dvojic a/nebo seznamů:

(print (cons 1 2))
 
(print (cons 1 (cons 2 3)))
 
(print '((1 . 2) . (3 . 4)))
 
; this is proper list
(print (cons 1 (cons 2 (cons 3 '()))))
 
(define nil '())
 
; this is proper list
(print (cons 1 (cons 2 (cons 3 nil))))

Výsledek činnosti předchozího skriptu:

(1 . 2)
(1 2 . 3)
((1 . 2) 3 . 4)
(1 2 3)
(1 2 3)

Vytvoření filtru (funkce vyššího řádu, která akceptuje jinou funkci jako svůj vstup):

(define (filter pred lst)
 (cond ((null? lst) '())
    ((pred (car lst))
     (cons (car lst) (filter pred (cdr lst))))
    (else (filter pred (cdr lst)))))

Použití lambda-výrazu (anonymní funkce) a vytvoření uzávěru (closure):

(define (larger-than limit)
  (lambda (value) (> value limit)))

Praktické použití obou výše definovaných funkcí filter a larger-than:

(print (filter (larger-than 5) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)))
 
(define (larger-than-five)
   (larger-than 5))
 
(print (filter (larger-than-five) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)))
 
(print ((larger-than 5) 0))
(print ((larger-than 5) 10))
 
(print ((larger-than-five) 0))
(print ((larger-than-five) 10))

Výsledek první i druhé aplikace funkce filter:

(6 7 8 9 10)

6. „Numerická věž“ programovacího jazyka Scheme a její rozšíření v Kawě

V jazyku Scheme je definována takzvaná „numerická věž“, v níž je vždy jeden numerický datový typ podmnožinou typu jiného a na nejvyšším stupni hierarchie stojí obecné číslo number. Dialekt Kawa tento koncept rozšiřuje o numerický typ kvaternion, který bude popsán v navazujících kapitolách. Podívejme se nyní, jak „numerická věž“ vypadá v případě jazyka Kawa:

Typ Význam
number libovolná obecná čísla
quantity numerická hodnota i s uvedenou jednotkou (viz další text)
quaternion kvaterniony
complex komplexní čísla
real reálná čísla
rational zlomky (racionální čísla)
integer celá čísla
Poznámka: dále jsou podporovány všechny numerické typy jazyka Java.

Podívejme se nejprve na použití typu integer. Ten má obecně libovolný rozsah (tedy alespoň v jazyku Kawa):

(define (factorial n)
 (if (= n 0) ; podmínka pro ukončení rekurzivního zanořování
  1    ; faktoriál nuly je definitoricky roven jedné
  (* n (factorial (- n 1)))))
 
 
(define n 0)
 
(do ()
 ((>= n 30))
 (display (factorial n))
 (newline)
 (set! n (+ n 1)))

Výpočet faktoriálu lze provést pro prakticky libovolné n, pokud budeme mít k dispozici dostatek paměti a dostatek výpočetního výkonu:

1
1
2
6
24
120
720
5040
40320
362880
3628800
39916800
479001600
6227020800
87178291200
1307674368000
20922789888000
355687428096000
6402373705728000
121645100408832000
2432902008176640000
51090942171709440000
1124000727777607680000
25852016738884976640000
620448401733239439360000
15511210043330985984000000
403291461126605635584000000
10888869450418352160768000000
304888344611713860501504000000
8841761993739701954543616000000

7. Zlomky

Jedním ze základních numerických datových typů jazyka Scheme a taktéž i jeho implementace jazyka Kawa, jsou zlomky (ratio). Interně jsou zlomky reprezentovány dvojicí celočíselných hodnot s libovolným rozsahem, tudíž i přesnost zlomků je teoreticky libovolná (omezená kapacitou paměti i výpočetním výkonem).

Podívejme se nyní na jednoduchý příklad s dvojicí vnořených smyček, v nichž se počítají různé varianty zlomků:

(do ((y 1 (+ y 1)))  ; počáteční hodnota počitadla a iterační příkaz
 ((> y 10))      ; podmínka pro ukončení smyčky
 (do ((x 1 (+ x 1))) ; vnitřní smyčka
  ((> x 10))     ; podmínka pro ukončení vnitřní smyčky
  (display (/ x y)) ; tisk výsledku
  (display "\t"))  ; přechod na další tabelační zarážku 
 (newline))      ; přechod na další řádek

Výsledek předchozího demonstračního příkladu by měl vypadat následovně:

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
1/2   1    3/2   2    5/2   3    7/2   4    9/2   5
1/3   2/3   1    4/3   5/3   2    7/3   8/3   3    10/3
1/4   1/2   3/4   1    5/4   3/2   7/4   2    9/4   5/2
1/5   2/5   3/5   4/5   1    6/5   7/5   8/5   9/5   2
1/6   1/3   1/2   2/3   5/6   1    7/6   4/3   3/2   5/3
1/7   2/7   3/7   4/7   5/7   6/7   1    8/7   9/7   10/7
1/8   1/4   3/8   1/2   5/8   3/4   7/8   1    9/8   5/4
1/9   2/9   1/3   4/9   5/9   2/3   7/9   8/9   1    10/9
1/10  1/5   3/10  2/5   1/2   3/5   7/10  4/5   9/10  1
Poznámka: povšimněte si, že funkce / (dělení) má v jazyku Kawa odlišný význam, než v některých jiných jazycích, protože podílem dvou celých hodnot vznikne zlomek a nikoli výsledek celočíselného dělení.

8. Výpočet konstanty Pi Wallisovým součinem: použití reálných čísel a zlomků

Základní vlastnosti „numerické věže“ programovacího jazyka Kawa si ukážeme na jednoduchém algoritmu určeném pro výpočet hodnoty čísla Pi s využitím takzvaného Wallisova součinu (Wallis product, viz též https://en.wikipedia.org/wi­ki/Wallis_product). Výpočet používající hodnoty s plovoucí řádovou čárkou může být implementován například takto (používáme zde programovou smyčku, i když by bylo možné algoritmus přepsat za pomoci rekurze):

(define (compute-pi n)
 (let ((pi 4.0))
  (do ((i 3 (+ i 2)))
   ((> i (+ n 2)))
   (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i))))
  pi))
 
(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 10000))
 (display n)
 (display (compute-pi n))
 (newline))

Výsledky výpočtu pro různé vstupní hodnoty n:

n aproximace π
1 3.5555555555555554
2 3.5555555555555554
4 3.4133333333333336
8 3.302393550012597
16 3.230036466411716
32 3.1881271694471383
64 3.1654820600347926
128 3.1536988490957967
256 3.147686899556418
512 3.1446501625172
1024 3.143124017028185
2048 3.142358989121772
4096 3.141975985005608
8192 3.1417843602347433

Další výpočty již budou ovlivněny přesností výpočtů s plovoucí řádovou čárkou.

Nepatrnou změnou algoritmu (pouhou změnou konstanty 4.0 za 4) dosáhneme toho, že výpočty budou probíhat se zlomky a tedy i s prakticky libovolným rozsahem a přesností:

(define (compute-pi n)
 (let ((pi 4))
  (do ((i 3 (+ i 2)))
   ((> i (+ n 2)))
   (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i))))
  pi))
 
(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 10000))
 (display n)
 (display (compute-pi n))
 (newline))

Nyní budou výsledky zobrazeny ve formě zlomků:

n aproximace π
1 32/9
2 32/9
4 256/75
8 65536/19845
16 4294967296/1329696225
32 18446744073709551616/5786­075364399106425
64 3402823669209384634633746­07431768211456/107497803009882761535906756719489­104425
128 1157920892373161954235709­850086879078532699846656405640394575840079131296­39936/367162797647958813215167831161162248374633­73080333115741577873817663528415625
256
512

Zlomky převedeme zpět na reálné číslo (či lépe řečeno jeho aproximaci) s využitím funkce exact->inexact:

(define (compute-pi n)
 (let ((pi 4))
  (do ((i 3 (+ i 2)))
   ((> i (+ n 2)))
   (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i))))
  pi))

(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 10000))
 (display n)
 (display (exact->inexact (compute-pi n)))
 (newline))
n aproximace π
1 3.5555555555555554
2 3.5555555555555554
4 3.4133333333333336
8 3.3023935500125976
16 3.2300364664117174
32 3.18812716944714
64 3.1654820600347966
128 3.1536988490958002
256 3.1476868995564256
512 3.144650162517214
1024 3.143124017028195
2048 3.1423589891217865
4096 3.1419759850056326
8192 3.141784360234786

9. Kvaterniony a kvaternionová algebra

Programovací jazyk Kawa podporuje i výpočty s takzvanými kvaterniony, které jsou (značně zjednodušeně řečeno) zobecněním komplexních čísel. V komplexní rovině je každá číselná hodnota – neboli komplexní číslo – vyjádřeno pomocí lineární kombinace dvou základních (bázových) čísel, které většinou označujeme symboly 1 a i a nazýváme je jednotkami: 1 je reálná jednotka, i je jednotka imaginární. Tyto dvě číselné hodnoty mají jednotkovou délku a jsou na sebe při zobrazení v rovině (nazývané rovina komplexní) kolmé, přičemž je stanoveno speciální pravidlo pro umocnění jednotky i:

i2=-1

Množinu všech komplexních čísel tedy můžeme zapsat ve tvaru výše zmiňované lineární kombinace:

C={a+bi: i2=-1}

(jednotku 1 není zapotřebí zapisovat, protože vždy platí 1a=a=a1 pro jakékoli a). Hodnotu a nazýváme reálná složka komplexního čísla, hodnotu b složka imaginární. Aditivní operace (součet, rozdíl) se v komplexní rovině provádí stejným způsobem, jako v každém jiném vektorovém prostoru, tj. složku po složce: výsledná reálná složka je vypočtena součtem obou reálných složek, stejný výpočet se provede i pro složku imaginární. Rozdíl nastává při násobení dvou komplexních čísel, protože musíme vědět, jaký výsledek vznikne při násobení dvou jednotek. Pomůže nám jednoduchá tabulka:

Multiplikativní operace Výsledek
1×1 1
1×i i
i×1 i
i×i –1

Všechny algebraické operace s komplexními čísly zachovávají asociativitu i komutativitu. Pro každé komplexní číslo z různé od nuly existuje i inverzní prvek z' takový, že platí vztah zz'=1. Množina komplexních čísel spolu s operacemi + a × tvoří algebraickou strukturu komutativní těleso. Současně můžeme vyjádřit i velikost každého komplexního čísla: |z|=(a2+b2)1/2, množina komplexních čísel tedy tvoří metrický prostor. Čtyři základní aditivní a multiplikativní operace prováděné nad komplexními čísly je možné zapsat následujícím způsobem (u operace dělení se výpočet musel uspořádat tak, aby pod zlomkovou čarou byla pouze reálná hodnota):

(u+iv) + (x+iy) = (u+x) + i(v+y)
(u+iv) - (x+iy) = (u-x) + i(v-y)
(u+iv) * (x+iy) = (ux - vy) + i(vx + uy)
(u+iv) / (x+iy) = ((ux + vy) + i(vx - uy)) / (x^2 + y^2)

Pomocí komplexních čísel je možné popsat jakýkoli bod v rovině. Podobným způsobem lze vyjádřit číselnou hodnotu ve čtyřrozměrném (hyperkomplexním) prostoru. Zajímavé přitom je, že zatímco pro komplexní čísla jsou zachovány vlastnosti komutativního tělesa jako je asociativita, komutativita, existence inverzního prvku apod., ve čtyřrozměrném prostoru je vždy alespoň jedna z těchto vlastností porušena (nesplněna). V následujícím textu si popíšeme jednu možnost cestu z komplexní roviny do 4D prostoru (druhou cestou je použití hyperkomplexních čísel).

Kvaterniony (quaternions) a kvaternionovou algebru vymyslel v roce 1843 známý matematik William Rowan Hamilton, který původně hledal rozšíření komplexních čísel z 2D plochy do 3D prostoru. Takové rozšíření však není možné vytvořit, nejbližší ekvivalent komplexních čísel jsou až čtyřrozměrné struktury. Hamilton provedl revoluční krok v tom, že jím vymyšlené kvaterniony nesplňovaly vlastnost do té doby považovanou za samozřejmost – komutativitu. Později se objevily i další užitečné struktury, které komutativitu nesplňují, například matice. Matematici s oblibou vypráví historku, že Hamiltona základní vztahy kvaternionové algebry napadly, když na procházce se svou manželkou procházel pod mostem Broom Bridge; na onom mostě se dnes nachází kamenná deska s připomínkou této události. Broom Bridge je v současnosti místem častého setkání matematiků.

fractals62_7

Obrázek 5: Most s pamětní deskou objasňující historii vzniku kvaternionů

fractals62_8

Obrázek 6: Detail pamětní desky, dnes již dokonce „ozdobené“ barevnou čmouhou

Kvaterniony jsou obdobou komplexních čísel, ovšem s tím rozdílem, že mají čtyři na sebe kolmé jednotky, které označujeme symboly 1, i, j a k. Jednotka 1 se někdy nazývá skalární složkou, zbylé tři jednotky i, j, k pak složkami vektorovými (to souvisí s využitím kvaternionů při popisu rotací). Každý kvaternion lze popsat lineární kombinací všech čtyř jednotek: q=x+yi+zj+wk. Pro vzájemné násobení těchto jednotek platí následující vztahy:

Multiplikativní operace Výsledek
1×1 1
1×i i
1×j j
1×k k
i×1 i
j×1 j
k×1 k
i×j k
j×i -k
j×k i
k×j -i
k×i j
i×k -j
i×i=j×j=k×k –1
i×j×k –1

Všimněte si, že při násobení není obecně zachována komutativita operací, tj. například výsledek operace jk se nerovná výsledku operace kj. To znamená, že kvaterniony netvoří algebraickou strukturu komutativní těleso a při násobení dvou kvaternionů si musíme dát pozor na pořadí operací (ostatně podobně jako při násobení matic). Násobení jedničkou (skalární složkou, 1) zachovává hodnotu druhého prvku, podobně jako je tomu u reálných i komplexních čísel. Kvaterniony tvoří největší algebraické nadtěleso množiny reálných čísel (i komplexní čísla jsou nadtělesem reálných čísel).

Pokud máme dva kvaterniony:

q1=x1+y1i+z1j+w1k
a
q2=x2+y2i+z2j+w2k

je možné jejich vzájemné vynásobení provést podle následujícího schématu:

q1q2=
1(x1x2 – y1y2 – z1z2 – w1w2) +
i(y1x2 + x1y2 + w1z2 – z1w2) +
j(z1x2 – w1y2 + x1z2 + y1w2) +
k(w1x2 + z1y2 – y1z2 + x1w2

10. Kvaterniony v programovacím jazyku Kawa

Podívejme se nyní na použití kvaternionů v jazyku Kawa. Kvaternion lze zapsat přímo svou hodnotou:

#|kawa:6|# 1+2i+3j+4k
1+2i+3j+4k

Nebo lze použít konstruktor make-rectangular:

#|kawa:7|# (make-rectangular 1 2 3 4)
1+2i+3j+4k
 
#|kawa:8|# (make-rectangular 1 0 0 0)
1

Základní aritmetické operace s kvaterniony:

#|kawa:9|# (define one 1+0i+0j+0k)
#|kawa:10|# (* one one)
1
 
#|kawa:15|# (define imag 0+1i+0j+0k)
#|kawa:16|# (* imag imag)
-1
 
#|kawa:17|# (define other 0+1i+2j+3k)
#|kawa:18|# (* other other)
-14
 
#|kawa:19|# (* other imag)
-1+3j-2k

Definována je i operace dělení:

#|kawa:23|# (/ imag other)
1/14+3/14j-1/7k

Další operace – velikost (absolutní hodnota):

#|kawa:24|# (magnitude imag)
1.0
 
#|kawa:25|# (magnitude other)
3.7416573867739413

Úhel (jen plošný):

#|kawa:29|# (angle 1)
0.0
 
#|kawa:28|# (angle imag)
1.5707963267948966
 
#|kawa:27|# (angle other)
1.5707963267948966

11. Jednotky u numerických hodnot

Mezi velmi zajímavou a potenciálně i užitečnou vlastnost programovacího jazyka Kawa patří možnost přiřadit libovolné číselné hodnotě i její jednotku. Jednotka je k číselné hodnotě přiřazena v čase běhu aplikace a zúčastní se i operací prováděných s danou hodnotou (součet, součin, rozdíl, podíl). Můžeme tak například používat konstanty s přiřazenými jednotkami:

1A
0.5V
32cm
120s

Nebo též z běžné hodnoty:

(make-quantity 10 "cm")
10cm
 
(make-quantity 10 unit:cm)
10cm
Poznámka: dané jednotky ovšem musí být nejdříve definovány – viz další text.

Pochopitelně lze vytvořit i proměnné a inicializovat je hodnotou i s uvedením jednotky:

(define MAX_CURRENT 1A)
(define AVERAGE_DISTANCE 32cm)
(define TIMEOUT 120s)

Je však možné použít libovolnou jednotku? Resp. přesněji řečeno, kontroluje se, zda je uvedená jednotka známá a nedopustíme se například omylem přepisu, jako v následujícím příkladu?

(define AVERAGE_DISTANCE 32cn)

Jednotky (jejich identifikátory) se skutečně kontrolují. Přímo v základních knihovnách programovacího jazyka Kawa jsou některé jednotky definovány, další je možné definovat podle toho, jaký konkrétní problém vyvíjená aplikace řeší. Definice nové jednotky může vypadat následovně:

(define-base-unit meter "distance")
(define-unit stadion 176meter)

Vytvořili jsme jednotku „metr“ a „stadion“, který měří přibližně 176 metrů.

S novou jednotkou můžeme provést například součin s konstantou:

(* 2stadion 3)
6.0stadion

12. Použití jednotek v praxi při aritmetických operacích

To však není vše – jazyk Kawa do určité míry dokáže odvodit i jednotku výsledku nějaké operace. U součtu a rozdílu je to jednoduché, ovšem podobně se odvozuje i jednotka při násobení a dělení:

(* 10cm 2)
20.0cm
 
(* 10cm 10)
100.0cm
 
(* 10cm 10cm)
100.0cm^2
 

Dělení hodnot s různými jednotkami:

(/ 10s 5cm)
2.0s*cm^-1
 
(/ 5cm 10s)
0.5cm*s^-1
Poznámka: toto je skutečně velmi užitečná vlastnost, která nám pomůže odhalit mnohé chyby v algoritmu. Na konci výpočtu se totiž můžeme přesvědčit i o jednotce výsledku a zjistit tak, že se neprovádí „podivné“ operace, které například ani nemají obdobu v reálném světě. Ostatně můžeme si uvést příklad:
(define-base-unit A "electric current")
3A
3.0A
 
(define-base-unit V "voltage")
5V
5.0V
 
(* 3A 5V)
15.0A*V
 
(define power (* 3A 5V))
(define resistance (/ 5V 3A))
power
15.0A*V
 
resistance
1.6666666666666667V*A^-1
 
(define wrong-power (* 3A 5cm))
wrong-power
15.0A*cm
 

13. Líné vyhodnocování výrazů

Zmínit se musíme i o takzvaném líném vyhodnocování výrazů, což je vlastnost, se kterou jsme se seznámili při popisu programovacího jazyka Clojure. V Kawě je možné nechat nějaký výraz „líně“ vyhodnotit pomocí speciální formy delay. Výsledkem je objekt, který reprezentuje budoucí hodnotu. Pokud hodnotu budeme skutečně potřebovat použít, stačí ji buď vyhodnotit nebo si výpočet vynutit funkcí force.

Podívejme se nyní na příklad (získaný přímo z dokumentace), v němž je implementován generátor všech celých kladných čísel:

(define integers
 (letrec ((next
      (lambda (n)
       (cons n (delay (next (+ n 1)))))))
  (next 0)))

Generování je pochopitelně „líné“, tj. hodnota (následující hodnota v řadě celých čísel) se vyhodnotí až ve chvíli, kdy je to zapotřebí:

#|kawa:10|# (car integers)
0
 
#|kawa:11|# (cadr integers)
1

Některé další příklady líného vyhodnocení, včetně spuštění výpočtu v samostatném vlákně, si ukážeme příště.

14. Rozhraní mezi jazyky Java a Kawa

Poslední vlastností programovacího jazyka Kawa, kterou se dnes budeme zabývat, je takzvaná interoperabilita (zkráceně interop) mezi programovacími jazyky Java a Kawa. Dnes si ukážeme základní příklady ukazující interoperabilitu ve směru Kawa→Java, tedy použití tříd z Javy ve skriptech, které jsou vytvořeny v programovacím jazyku Kawa. Nejprve se podívejme, jak se může zavolat statická metoda z nějaké třídy. Je to snadné:

#|kawa:35|# (java.lang.Math:abs -10)
10.0

Konstrukce objektu:

#|kawa:37|# (java.awt.Rectangle 10 20 30 40)
java.awt.Rectangle[x=10,y=20,width=30,height=40]

Vytvoření kolekce:

#|kawa:1|# (java.util.ArrayList 11 22 33)
#(11 22 33)

Další využití konstruktoru, tentokrát při konstrukci množiny:

#|kawa:2|# (java.util.TreeSet 2 4 6 8 1 3 5 7)
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Pokud je nějaký Javovský objekt vytvořen, můžeme volat jeho metody, a to s použitím „dvojtečkové notace“, nikoli běžnější „tečkove notace“, která ve Scheme slouží k dalším účelům:

#|kawa:5|# (define frame (javax.swing.JFrame "foobar"))
#|kawa:6|# (frame:setVisible #t)

Přístup k atributům třídy:

java.lang.Integer:MAX_VALUE
2147483647

Konstrukce polí (v Javě typovaných):

(int[] 4 5 6)
[4 5 6]

Automatická konverze hodnot při konstrukci pole:

(float[] 1/2 1/3 1/4)
[0.5 0.33333334 0.25]

Konstrukce objektu a volání jeho metod:

(define r (java.util.Random))
(r:nextInt)
666226103

Vytvoření zlomku s náhodnou hodnotou:

(inexact->exact (r:nextFloat))
5864237/16777216

15. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu dokončíme popis ostatních vlastností interpretru a překladače Kawa. Kromě podrobnějšího popisu rozhraní vytvořeného mezi programovacími jazyky Java a Scheme si taktéž ukážeme, jakým způsobem se provádí překlad programu vytvořeného v Clojure do bajtkódu JVM. Nezapomeneme ani na popis toho, jak se projeví (nepovinné) typové informace u parametrů funkcí na kvalitě a rychlosti provádění (dnes pochopitelně především JITování) výsledného bajtkódu.

16. Krátké shrnutí: seznam implementací jazyka Scheme, LISP a Clojure

V tabulkách zobrazených pod tímto odstavcem naleznete seznam implementací jazyka Scheme, LISP a Clojure, kterými jsme se již zabývali nebo kterými se budeme zabývat:

# Implementace jazyka Scheme
1 GNU Guile
2 TinyScheme
3 Kawa
4 Chicken
5 Racket
6 Gambit
7 Chez
8 MIT/GNU
9 Scheme48
10 Bigloo
# Implementace dialektu jazyka LISP
1 Common LISP
2 Emacs LISP
3 PicoLisp
4 AutoLISP
# Implementace LISPovského jazyka
1 Clojure
2 ClojureScript
3 Pixie [1] [2]
4 Wisp [1] [2]
5 Hy [1] [2]
6 Clojure-py
7 Script-fu [1] [2] [3] [4]

17. Programovací jazyky pro JVM aneb zdaleka nejde jen o Javu

Virtuální stroj Javy (JVM), specifikace JVM a dokonce ani jeho instrukční soubor vlastně nikde striktně nepředpokládají, že JVM bude spouštět pouze bajtkód získaný překladem javovských programů. Ve specifikaci JVM je dokonce na několika místech explicitně zmíněn předpoklad, že nad virtuálním strojem Javy budou provozovány i další programovací jazyky umožňující přímý či nepřímý překlad do bajtkódu. Kromě toho je samozřejmě možné přímo v Javě vytvořit interpret prakticky libovolného (interpretovaného) programovacího jazyka, takže vlastně nebude velkým překvapením, když zjistíme, že dnes těchto „JVM jazyků“ již existuje relativně velké množství. V následující tabulce jsou vypsány ty nejznámější a pravděpodobně nejpoužívanější jazyky, a to pro úplnost včetně samotné Javy:

Jazyk pro JVM Stručný popis Odkaz
Java primární jazyk pro JVM, bajtkód odpovídá právě Javě https://www.oracle.com/ja­va/index.html
Clojure moderní dialekt programovacího jazyka Lisp https://clojure.org/
Groovy dynamicky typovaný jazyk pro JVM http://groovy-lang.org/
Rhino jedna z implementací JavaScriptu https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/Rhino
Nashorn alternativní implementace JavaScriptu https://blogs.oracle.com/nashorn/
JRuby portace jazyka Ruby na JVM http://jruby.org/
Jython portace jazyka Python na JVM http://www.jython.org/
Kotlin moderní staticky typovaný jazyk http://kotlinlang.org/
Scala další moderní jazyk pro JVM https://www.scala-lang.org/

Obrázek 7: Logo programovacího jazyka Jython.

Scala

Pravděpodobně nejznámějším příkladem programovacího jazyka provozovaného nad JVM je Scala, která nabízí prakticky bezproblémovou spolupráci mezi částmi kódu psanými ve Scale a zbytkem aplikace psaným v Javě (popř. jsou některé projekty psané pouze ve Scale, ovšem provozovány jsou například na ryze javovských serverech – Tomcat, Jetty atd.). Díky tomu, že zdrojové kódy psané ve Scale jsou přímo překládány do bajtkódu, získali tvůrci tohoto programovacího jazyka prakticky zadarmo veškeré vymoženosti, které virtuální stroj Javy (či přesněji řečeno celé JRE) poskytuje – od poměrně pečlivé kontroly bajtkódu při jeho načítání do virtuálního stroje přes použití správců paměti a JIT překladačů (Just in Time Compiler) až po možnost využití rozsáhlých standardních knihoven J2SE a samozřejmě taktéž mnoha dalších knihoven a frameworků, které jsou pro JVM dostupné. Ovšem Scala samozřejmě není jediným programovacím jazykem, který díky překladu do bajtkódu umožňuje využít prakticky veškerého potenciálu JVM/JRE.

Obrázek 8: Logo programovacího jazyka Scala.

Clojure

Z dalších překladačů programovacích jazyků, které pro virtuální stroj Javy vznikly, je podle mého názoru nejzajímavějším jazykem a současně i jazykem s velkým potenciálem pro budoucnost programovací jazyk s názvem Clojure, jehož autorem a dodnes nejaktivnějším vývojářem a propagátorem je Rich Hickey. Samotný název tohoto jazyka vznikl vložením písmene „j“ (Java/JVM) do slova closure (toto slovo se používá ve smyslu „lexikální uzávěr“ – důležitá abstrakce používaná nejenom ve funkcionálních programovacích jazycích). Velká část předností a pro mnohé vývojáře taktéž záporů programovacího jazyka Clojure vychází z toho, že se jedná o programovací jazyk, jehož syntaxe a sémantika do značné míry vychází z LISPu a Scheme, tedy jazyků známých především tím, že se v programech v nich psaných používá nadměrné množství kulatých závorek. Podrobnější informace o Clojure byly uvedeny v samostatném seriálu, který již vyšel na serveru www.root.cz.

Obrázek 9: Logo programovacího jazyka Clojure.

Groovy

Dalším programovacím jazykem, a nutno říci že jazykem poměrně populárním, je Groovy. Jedná se o jazyk inspirovaný některými dalšími (většinou dynamicky typovanými) programovacími jazyky, jako je Python, Ruby, ale například i Perl. Groovy podporuje objektově orientované programování a oproti Javě umožňuje psát kratší kód, z něhož jsou odstraněny méně podstatné části, které Java jakožto silně staticky typovaný jazyk vyžaduje. Z tohoto důvodu se Groovy velmi často používá všude tam, kde je vyžadovaný skriptovací jazyk běžící nad JVM. Dobrým příkladem je například konzole Jenkinsu, která ve výchozím nastavení používá právě Groovy. Podpora pro tento jazyk je součástí mnoha populárních integrovaných vývojových prostředí, a to včetně IntelliJ IDEA, Netbeans i Eclipse (přes pluginy – doplňkové moduly).

Obrázek 10: Logo programovacího jazyka Groovy.

JRuby, Jython, Rhino a Nashhorn

Zatímco Scala, ClojureGroovy jsou novými jazyky, které původně vznikly přímo a pouze pro potřeby programátorů používajících virtuální stroj Javy (JVM), zmíníme se v této podkapitole alespoň ve stručnosti o jazycích „klasických“, které byly na JVM pouze naportovány. V první řadě se jedná o projekty pojmenované JRuby a Jython, což jsou varianty jazyků Ruby a Python. Původní interpretry Ruby a Pythonu jsou naprogramovány v jazyku C (proto se ostatně tato varianta Pythonu nazývá CPython), JRuby a Jython jsou reimplementace pro JVM (navíc byl Python portován i na platformu .NET ve formě projektu IronPython a existuje i varianta Pythonu nazvaná PyPy naprogramovaná v samotném Pythonu, resp. přesněji řečeno v jeho zjednodušené variantě RPython). Na platformu JVM byl portován i programovací jazyk JavaScript, a to dokonce několikrát. Implementaci JavaScriptu zajišťují projekty Rhino a Nashhorn.

Obrázek 11: Logo programovacího jazyka JRuby.

Kotlin

Posledním programovacím jazykem určeným pro běh nad virtuálním strojem Javy, o němž se dnes alespoň ve stručnosti zmíníme, je jazyk pojmenovaný Kotlin. Jedná se o moderní staticky typovaný programovací jazyk vyvinutý ve společnosti JetBrains a jeho cíl je vlastně velmi podobný cíli, který si dal již zmíněný a poněkud starší jazyk Scala – efektivní a rychlá tvorba typově bezpečných aplikací určených pro běh nad JVM. Typovost jde ještě o krok dále, než je tomu v Javě, protože například rozlišuje mezi nulovatelnými a nenulovatelnými datovými typy. Na rozdíl od Scaly je však rychlost překladu zdrojových kódů naprogramovaných v Kotlinu rychlejší a blíží se rychlosti překladu kódů napsaných v samotné Javě. Kotlin podporuje různá paradigmata: objektově orientované, procedurální i funkcionální. Tomuto velmi zajímavému programovacímu jazyku se budeme věnovat v samostatném seriálu.

Obrázek 12: Logo programovacího jazyka Kotlin.

DT24

Další programovací jazyky portované na JVM

Na virtuální stroj Javy bylo portováno i mnoho dalších programovacích jazyků, ať již se jednalo o překladače či o interpretry. V následující tabulce jsou některé z těchto jazyků vypsány. V prvním sloupci je zobrazen název původního jazyka popř. rodiny jazyků, ve sloupci druhém pak jméno jeho konkrétní implementace pro JVM. Povšimněte si, že některé jazyky byly portovány několikrát (to se ostatně týkalo již výše zmíněného JavaScriptu):

Jazyk Implementace pro JVM
Ada JGNAT
Arden Syntax Arden2ByteCode
COBOL Micro Focus Visual COBOL
ColdFusion Markup Language (CFML) Adobe ColdFusion
ColdFusion Markup Language (CFML) Railo
ColdFusion Markup Language (CFML) Lucee
ColdFusion Markup Language (CFML) Open BlueDragon
Common Lisp Armed Bear Common Lisp
Cypher Neo4j
Mercury Mercury (Java grade)
Pascal MIDletPascal
Pascal Oxygene
Perl 6 Rakudo Perl 6
PHP Quercus
Prolog JIProlog
Prolog TuProlog
R Renjin
Rexx NetRexx
Ruby JRuby
Ruby Mirah
Scheme Bigloo
Scheme Kawa
Scheme SISC
Scheme JScheme
Tcl Jacl
Visual Basic Jabaco

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis příkladu Cesta
1 closure1.scm uzávěry, příklad 1 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/clo­sure1.scm
2 closure2.scm uzávěry, příklad 2 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/clo­sure2.scm
3 closure3.scm uzávěry, příklad 3 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/clo­sure3.scm
4 closure4.scm uzávěry, příklad 4 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/clo­sure4.scm
5 cons.scm funkce cons https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/cons.scm
6 dot_pairs.scm konstrukce tečka dvojic https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/dot_pa­irs.scm
7 factorial1.scm rekurzivní výpočet faktoriálu, první varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/fac­torial1.scm
8 factorial2.scm rekurzivní výpočet faktoriálu, druhá varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/fac­torial2.scm
9 factorial3.scm tail rekurze při výpočtu faktoriálu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/fac­torial3.scm
10 functions.scm deklarace a volání funkcí https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/fun­ctions.scm
11 integer_generator.scm generátor sekvence celých kladných čísel https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/in­teger_generator.scm
12 lexical_scope1.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad 1 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/le­xical_scope1.scm
13 lexical_scope2.scm exikální oblast platnosti proměnných, příklad 2 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/le­xical_scope2.scm
14 lexical_scope3.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad 3 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/le­xical_scope3.scm
15 lexical_scope4.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad 4 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/le­xical_scope4.scm
16 lists.scm práce se seznamy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/lists.scm
17 nested_loops1.scm vnořené smyčky do https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/nes­ted_loops1.scm
18 nested_loops2.scm vnořené smyčky do https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/nes­ted_loops2.scm
19 pi1.scm výpočet Pi Wallisovým součinem https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/pi1.scm
20 pi2.scm výpočet Pi Wallisovým součinem řadou, použití zlomků https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/pi2.scm
21 pi3.scm výpočet Pi Wallisovým součinem řadou, převod na reálná čísla https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/pi3.scm
22 quantities.scm použití jednotek při výpočtech https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/qu­antities.scm
23 quaternions.scm použití kvaternionů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/qu­aternions.scm

19. Literatura

 1. Peter Seibel
  „Practical Common Lisp“
  2009
 2. Paul Graham
  „ANSI Common Lisp“
  1995
 3. Gerald Gazdar
  „Natural Language Processing in Lisp: An Introduction to Computational Linguistics“
  1989
 4. Peter Norvig
  „Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp“
  1991
 5. Alex Mileler et.al.
  „Clojure Applied: From Practice to Practitioner“
  2015
 6. „Living Clojure: An Introduction and Training Plan for Developers“
  2015
 7. Dmitri Sotnikov
  „Web Development with Clojure: Build Bulletproof Web Apps with Less Code“
  2016
 8. McCarthy
  „Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part I“
  1960
 9. R. Kent Dybvig
  „The Scheme Programming Language“
  2009
 10. Max Hailperin
  „Concrete Abstractions“
  1998
 11. Guy L. Steele
  „History of Scheme“
  2006, Sun Microsystems Laboratories
 12. Kolář J., Muller K.:
  „Speciální programovací jazyky“
  Praha 1981
 13. „AutoLISP Release 9, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., October 1987
 14. „AutoLISP Release 10, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., September 1988
 15. McCarthy, John; Abrahams, Paul W.; Edwards, Daniel J.; Hart, Timothy P.; Levin, Michael I.
  „LISP 1.5 Programmer's Manual“
  MIT Press. ISBN 0 262 130 1 1 4
 16. Carl Hewitt; Peter Bishop and Richard Steiger
  „A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence“
  1973
 17. Feiman, J.
  „The Gartner Programming Language Survey (October 2001)“
  Gartner Advisory
 18. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman:
  Structure and Interpretation of Computer Programs
  MIT Press. 1985, 1996 (a možná vyšel i další přetisk)
 19. Paul Graham
  On Lisp
  Prentice Hall, 1993
  Dostupné online na stránce http://www.paulgraham.com/on­lisptext.html
 20. David S. Touretzky
  Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation (Dover Books on Engineering)
 21. Peter Norvig
  Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp
 22. Patrick Winston, Berthold Horn
  Lisp (3rd Edition)
  ISBN-13: 978–0201083194, ISBN-10: 0201083191
 23. Matthias Felleisen, David Van Horn, Dr. Conrad Barski
  Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!
  ISBN-13: 978–1593274917, ISBN-10: 1593274912

20. Odkazy na Internetu

 1. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 2. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 3. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 4. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 5. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 6. slime.vim
  http://s3.amazonaws.com/mps/slime.vim
 7. What are the best scheme implementations?
  https://www.slant.co/topic­s/5282/~scheme-implementations
 8. Bigloo homepage
  http://www-sop.inria.fr/mimosa/fp/Bigloo/
 9. FTP s tarbally Bigloo
  ftp://ftp-sop.inria.fr/indes/fp/Bigloo
 10. GOTO 2018 • Functional Programming in 40 Minutes • Russ Olsen
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0if71HOyVjY
 11. TinyScheme (stránka na Sourceforge)
  http://tinyscheme.sourcefor­ge.net/home.html
 12. Embedding Tiny Scheme in a Game
  http://www.silicondelight­.com/embedding-tiny-scheme-in-a-game/
 13. Embedding Scheme for a game mission scripting DSL
  http://carloscarrasco.com/embedding-scheme-for-a-game-mission-scripting-dsl.html
 14. Všechny verze TinyScheme na SourceForge
  https://sourceforge.net/pro­jects/tinyscheme/files/ti­nyscheme/
 15. Fork TinyScheme na GitHubu
  https://github.com/yawnt/tinyscheme
 16. Ackermannova funkce
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ackermannova_funkce
 17. Ackermann function na Rosetta Code
  https://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function#Sche­me
 18. Success Stories (lisp.org)
  https://lisp-lang.org/success/
 19. Allegro Common Lisp Success Stories
  https://franz.com/success/
 20. Clojure Success Stories
  https://clojure.org/commu­nity/success_stories
 21. Scheme Quick Reference
  https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/config-ss04/scheme-quickref.pdf
 22. Slajdy o Scheme (od slajdu číslo 15)
  https://docs.google.com/pre­sentation/d/1abmDnKjrq1tcjGvvRNAK­hOiSTSE2lyagtcEPal07Gbo/e­dit
 23. Scheme Cheat Sheet
  https://github.com/smythp/scheme-cheat-sheet
 24. Embedding Lua, embedding Guile
  http://puntoblogspot.blog­spot.com/2013/04/embedding-lua-embedding-guile.html
 25. Lambda Papers
  https://en.wikisource.org/wi­ki/Lambda_Papers
 26. Revised7Report on the Algorithmic Language Scheme
  https://small.r7rs.org/at­tachment/r7rs.pdf
 27. Video Lectures (MIT, SICP 2005)
  https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6–001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/video-lectures/
 28. Why is Scheme my first language in university?
  https://softwareengineerin­g.stackexchange.com/questi­ons/115252/why-is-scheme-my-first-language-in-university
 29. The Perils of JavaSchools
  https://www.joelonsoftware­.com/2005/12/29/the-perils-of-javaschools-2/
 30. How to Design Programs, Second Edition
  https://htdp.org/2019–02–24/index.html
 31. LilyPond
  http://lilypond.org/
 32. LilyPond — Extending (přes Scheme)
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-tutorial
 33. Scheme in LilyPond
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-in-lilypond
 34. GnuCash
  http://www.gnucash.org/
 35. Custom Reports (in GNU Cash)
  https://wiki.gnucash.org/wi­ki/Custom_Reports
 36. Program by Design
  https://programbydesign.org/
 37. SchemePy
  https://pypi.org/project/SchemePy/
 38. LISP FQA: Section – [1–5] What is the „minimal“ set of primitives needed for a Lisp interpreter?
  http://www.faqs.org/faqs/lisp-faq/part1/section-6.html
 39. femtolisp
  https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp
 40. (How to Write a (Lisp) Interpreter (in Python))
  http://norvig.com/lispy.html
 41. Repositář s Guile Emacsem
  http://git.hcoop.net/?p=bpt/guile.git
 42. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 43. Calling Guile functions from C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/c1204.html#SECCAL­LGUILEFUNC
 44. Arrays, and other compound data types
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/charrays.html
 45. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 46. Guile Reference Manual
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/in­dex.html
 47. Scheme: Summary of Common Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Syn­tax-Summary.html#Syntax-Summary
 48. Scripting with Guile: Extension language enhances C and Scheme
  https://www.ibm.com/develo­perworks/library/l-guile/index.html
 49. Having fun with Guile: a tutorial
  http://dustycloud.org/misc/guile-tutorial.html
 50. Guile: Loading Readline Support
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Lo­ading-Readline-Support.html#Loading-Readline-Support
 51. lispy
  https://pypi.org/project/lispy/
 52. Lython
  https://pypi.org/project/Lython/
 53. Lizpop
  https://pypi.org/project/lizpop/
 54. Budoucnost programovacích jazyků
  http://www.knesl.com/budoucnost-programovacich-jazyku
 55. LISP Prolog and Evolution
  http://blog.samibadawi.com/2013/05/lisp-prolog-and-evolution.html
 56. List of Lisp-family programming languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Lisp-family_programming_languages
 57. clojure_py na indexu PyPi
  https://pypi.python.org/py­pi/clojure_py
 58. PyClojure
  https://github.com/eigenhom­bre/PyClojure
 59. Hy na GitHubu
  https://github.com/hylang/hy
 60. Hy: The survival guide
  https://notes.pault.ag/hy-survival-guide/
 61. Hy běžící na monitoru terminálu společnosti Symbolics
  http://try-hy.appspot.com/
 62. Welcome to Hy’s documentation!
  http://docs.hylang.org/en/stable/
 63. Hy na PyPi
  https://pypi.org/project/hy/#des­cription
 64. Getting Hy on Python
  https://lwn.net/Articles/596626/
 65. Programming Can Be Fun with Hy
  https://opensourceforu.com/2014/02/pro­gramming-can-fun-hy/
 66. Přednáška o projektu Hy (pětiminutový lighttalk)
  http://blog.pault.ag/day/2013/04/02
 67. Hy (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hy
 68. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Point
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Point.html
 69. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Narrowing
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Narrowing.html
 70. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Functions that Create Markers
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Creating-Markers.html
 71. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Motion
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Motion.html#Motion
 72. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Basic Char Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Basic-Char-Syntax.html
 73. Elisp: Sequence: List, Array
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_list_vs_vector.html
 74. Elisp: Property List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_property_list.html
 75. Elisp: Hash Table
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_hash_table.html
 76. Elisp: Association List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_association_list.html
 77. The mapcar Function (An Introduction to Programming in Emacs Lisp)
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/mapcar.html
 78. Anaphoric macro
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Anaphoric_macro
 79. Some Common Lisp Loop Macro Examples
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=3yl8o6r_omw
 80. A Guided Tour of Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/tour/
 81. The Roots of Lisp
  http://www.paulgraham.com/ro­otsoflisp.html
 82. Evil (Emacs Wiki)
  https://www.emacswiki.org/emacs/Evil
 83. Evil (na GitHubu)
  https://github.com/emacs-evil/evil
 84. Evil (na stránkách repositáře MELPA)
  https://melpa.org/#/evil
 85. Evil Mode: How I Switched From VIM to Emacs
  https://blog.jakuba.net/2014/06/23/e­vil-mode-how-to-switch-from-vim-to-emacs.html
 86. GNU Emacs (home page)
  https://www.gnu.org/software/emacs/
 87. GNU Emacs (texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?GnuEmacs
 88. An Introduction To Using GDB Under Emacs
  http://tedlab.mit.edu/~dr/gdbin­tro.html
 89. An Introduction to Programming in Emacs Lisp
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/index.html
 90. 27.6 Running Debuggers Under Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­macs/Debuggers.html
 91. GdbMode
  http://www.emacswiki.org/e­macs/GdbMode
 92. Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs
 93. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 94. Emacs Text Editors Family
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsFamily
 95. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse/
 96. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse (část 2: vyhledávání a nahrazování textu)
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse-cast-2-vyhledavani-a-nahrazovani-textu/
 97. Emacs/Evil-mode – A basic reference to using evil mode in Emacs
  http://www.aakarshnair.com/posts/emacs-evil-mode-cheatsheet
 98. From Vim to Emacs+Evil chaotic migration guide
  https://juanjoalvarez.net/es/de­tail/2014/sep/19/vim-emacsevil-chaotic-migration-guide/
 99. Introduction to evil-mode {video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PeVQwYUxYEg
 100. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 101. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 102. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 103. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 104. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 105. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 106. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 107. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 108. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 109. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 110. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 111. evil-numbers
  https://github.com/cofi/evil-numbers
 112. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (1.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 113. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 114. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 115. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 116. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  https://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 117. Org mode
  https://orgmode.org/
 118. The Org Manual
  https://orgmode.org/manual/index.html
 119. Kakoune (modální textový editor)
  http://kakoune.org/
 120. Vim-style keybinding in Emacs/Evil-mode
  https://gist.github.com/tro­yp/6b4c9e1c8670200c04c16036805773d8
 121. Emacs – jak začít
  http://www.abclinuxu.cz/clan­ky/navody/emacs-jak-zacit
 122. Programovací jazyk LISP a LISP machines
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lisp-a-lisp-machines/
 123. Evil-surround
  https://github.com/emacs-evil/evil-surround
 124. Spacemacs
  http://spacemacs.org/
 125. Lisp: Common Lisp, Racket, Clojure, Emacs Lisp
  http://hyperpolyglot.org/lisp
 126. Common Lisp, Scheme, Clojure, And Elisp Compared
  http://irreal.org/blog/?p=725
 127. Does Elisp Suck?
  http://irreal.org/blog/?p=675
 128. Emacs pro mírně pokročilé (9): Elisp
  https://www.root.cz/clanky/emacs-elisp/
 129. If I want to learn lisp, are emacs and elisp a good choice?
  https://www.reddit.com/r/e­macs/comments/2m141y/if_i_wan­t_to_learn_lisp_are_emacs_an­d_elisp_a/
 130. Clojure(Script) Interactive Development Environment that Rocks!
  https://github.com/clojure-emacs/cider
 131. An Introduction to Emacs Lisp
  https://harryrschwartz.com/2014/04/08/an-introduction-to-emacs-lisp.html
 132. Emergency Elisp
  http://steve-yegge.blogspot.com/2008/01/emergency-elisp.html
 133. Lambda calculus
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_calculus
 134. John McCarthy's original LISP paper from 1959
  https://www.reddit.com/r/pro­gramming/comments/17lpz4/joh­n_mccarthys_original_lisp_pa­per_from_1959/
 135. Micro Manual LISP
  https://www.scribd.com/do­cument/54050141/Micro-Manual-LISP
 136. How Lisp Became God's Own Programming Language
  https://twobithistory.org/2018/10/14/lis­p.html
 137. History of Lisp
  http://jmc.stanford.edu/ar­ticles/lisp/lisp.pdf
 138. The Roots of Lisp
  http://languagelog.ldc.upen­n.edu/myl/llog/jmc.pdf
 139. Racket
  https://racket-lang.org/
 140. The Racket Manifesto
  http://felleisen.org/matthi­as/manifesto/
 141. MIT replaces Scheme with Python
  https://www.johndcook.com/blog/2009/03/26/mit-replaces-scheme-with-python/
 142. Adventures in Advanced Symbolic Programming
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/users/gjs/6.945/
 143. Why MIT Switched from Scheme to Python (2009)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=14167453
 144. Starodávná stránka XLispu
  http://www.xlisp.org/
 145. AutoLISP
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/AutoLISP
 146. Seriál PicoLisp: minimalistický a výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/serialy/picolisp-minimalisticky-a-vykonny-interpret-lispu/
 147. Common Lisp
  https://common-lisp.net/
 148. Getting Going with Common Lisp
  https://cliki.net/Getting%20Started
 149. Online Tutorial (Common Lisp)
  https://cliki.net/online%20tutorial
 150. Guile Emacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacs
 151. Guile Emacs History
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacsHistory
 152. Guile is a programming language
  https://www.gnu.org/software/guile/
 153. MIT Scheme
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/projects/scheme/
 154. SIOD: Scheme in One Defun
  http://people.delphiforum­s.com/gjc//siod.html
 155. CommonLispForEmacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/CommonLispForEmacs
 156. Elisp: print, princ, prin1, format, message
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_printing.html
 157. Special Forms in Lisp
  http://www.nhplace.com/ken­t/Papers/Special-Forms.html
 158. Basic Building Blocks in LISP
  https://www.tutorialspoin­t.com/lisp/lisp_basic_syn­tax.htm
 159. Introduction to LISP – University of Pittsburgh
  https://people.cs.pitt.edu/~mi­los/courses/cs2740/Lectures/Lis­pTutorial.pdf
 160. Why don't people use LISP
  https://forums.freebsd.org/threads/why-dont-people-use-lisp.24572/
 161. Structured program theorem
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_program_the­orem
 162. Clojure: API Documentation
  https://clojure.org/api/api
 163. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 164. Common Lisp's Loop Macro Examples for Beginners
  http://www.unixuser.org/~e­uske/doc/cl/loop.html
 165. A modern list api for Emacs. No 'cl required.
  https://github.com/magnars/dash.el
 166. The LOOP Facility
  http://www.lispworks.com/do­cumentation/HyperSpec/Body/06_a­.htm
 167. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 168. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 169. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 170. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 171. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients
 172. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 173. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 174. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 175. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 176. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 177. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 178. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 179. Jazyky Hy a Clojure-py: moderní dialekty LISPu určené pro Python VM
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-hy-a-clojure-py-moderni-dialekty-lispu-urcene-pro-python-vm/
 180. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 181. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 182. Stránka projektu Jython
  http://www.jython.org/
 183. Jython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jython
 184. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 185. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  https://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 186. List of JVM languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_JVM_languages
 187. Stránka programovacího jazyka Java
  https://www.oracle.com/ja­va/index.html
 188. Stránka programovacího jazyka Clojure
  http://clojure.org
 189. Stránka programovacího jazyka Groovy
  http://groovy-lang.org/
 190. Stránka programovacího jazyka JRuby
  http://jruby.org/
 191. Stránka programovacího jazyka Kotlin
  http://kotlinlang.org/
 192. Stránka programovacího jazyka Scala
  https://www.scala-lang.org/
 193. Projekt Rhino
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/Rhino
 194. Clojure (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 195. Groovy (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Groovy_%28programming_lan­guage%29
 196. JRuby (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/JRuby
 197. Kotlin (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kotlin_%28programming_lan­guage%29
 198. Scala (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Scala_%28programming_lan­guage%29

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.