Hlavní navigace

Freenode byl ukraden, správci rezignovali a zakládají Libera.Chat

21. 5. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
IRC síť Freenode má nového majitele. Změna proběhla potají bez vědomí dlouholetých správců, v rozporu s dohodou a dobrými mravy a záměry nejsou plně jasné. Dlouholetí správci Freenode rezignovali.

Freenode je (byla) patrně největší IRC síť na světě. Pravidelně jí užívají desítky tisíc uživatelů, kteří diskutují na desítkách tisíc IRC kanálů a Freenode se používá pro koordinaci řady malých i velkých a největších open-source projektů.

Tedy spíše bychom měli říci používalo, protože Freenode se dle dnes již bývalých dobrovolných správců stalo obětí nepřátelského převzetí, pročež správci rezignovali a založili novou platformu. De facto tak nejspíš končí čtvrt století historie sítě Freenode, jak jsme ji znali. Rozhořčení správců je velké a stejné platí i pro mnohé open-source projekty (jeden z možných přehledů na GitHubu), které přechází na jiné platformy.

Stručně – co se stalo

Za nepřátelským převzetím má stát Andrew Lee, vlastník společnosti Freenode Limited. Podle dostupných informací zejména od bývalých správců sehrála v procesu převodu Freenode významnou roli „personální šéfka“ Christel Dahlskjaerová. Správci přitom nebyli o skutečné povaze převodu („obchodu“) informováni, souhlasili s něčím úplně jiným (podrobněji za chvíli).

V podstatě jim bylo řečeno, že tento převod nijak neovlivní dennodenní operace, neb sama společnost Freenode Limited jen spravuje konané konference a nedělá nic jiného. Najednou o pár měsíců později začala webová stránka Freenode propagovat služby, které spoluzaložil Andrew Lee. Krátce poté Christel Dahlskjaerová rezignovala z vedení Freenode Limited. Po její rezignaci zvolili členové Freenode nového šéfa a k celé události vydali blogpost vysvětlující novou volbu. Jeden z bývalých členů vedení však tvrdí, že Andrew Lee požadoval, aby byl tento blogpost stažen a když se tak nestalo, odstranil jej sám.

Spolupracovník Leeho, Shane Allen se pak měl snažit nabírat další členy do nového vedení (loajálního Leemu) a například přislíbit šéfce bezpečnosti projektu Alpine Linux (Ariadne Conill) různé dotace, pokud se k tomu připojí.

Lee tato nařčení odmítl a dodal, že jeho společnost Shells poskytuje Freenode více než 3 tisíce dolarů měsíčně formou dotací (což byla pro správce zcela nová překvapivá informace a sami k takovému popisu mají výhrady, viz dále) a že všichni správci vyloučili Dahlskjaerovou jako personální šéfku (což je dle správců lež).

Lee také obvinil současného personálního šéfa, Toma Wesleyho, z harašení vůči Dahlskjaerové a také jeho vlastního pokusu o nepřátelské převzetí. V prohlášení Lee dodal, že má nárok na přístup k serverům Freenode, jelikož je vlastníkem Freenode Limited (což jsou ale dvě nezávislé věci, viz dále). Dodal, že servery Freenode nejsou vlastněny Freenode, pouze byly Freenode poskytnuty sponzory k bezplatnému užívání a nejsou ani vlastněny Freenode Limited, přičemž mohou být ze strany sponzorů kdykoli odebrány.

Z Freenode tak velice rychle odešli všichni dobrovolní správci a také tuto IRC síť opouští mnohé projekty. Jmenovitě například cURL a Haskell. Bývalí správci založili novou platformu Libera.Chat, na kterou již přešly mnohé projekty, další pak zvolily jiné řešení.

Proč odešli správci Freenode

Podrobnosti shrnuje zápisek Svena Slootwega na GitHubu od jednoho z uživatelů, který hned na úvod dodává, že ač věří, že jím shrnuté veřejně dostupné informace jsou správné, ruku do ohně za to dát nemůže, protože nebyl/není interním členem Freenode.

Výchozí pointa celého příběhu je tato: Andrew Lee je zde tou špatnou stranou a na IRC síť Freenode nemá žádný legitimní nárok, jakkoli ji teď v podstatě drží a může podnikat další kroky v převzetí.

Ano, je pravdou, že Andrew Lee je vlastníkem společnosti Freenode Limited. Ta ale nemá se sítí Freenode nic společného, má pouze podobný název. Byla založena, aby spravovala finanční záležitosti kolem konferencí Freenode Live. Ale souhrou nějakých událostí v minulosti se jí podařilo získat kontrolu na doménami sítě Freenode. Tato společnost Freenode Limited se ale nijak nepodílí na chodu sítě Freenode, nevlastní servery (viz výše), nezaměstnává žádné ze správců sítě Freenode (to jsou (byli) všechno neplacení dobrovolníci, mezi nimi a Freenode Limited není žádná smlouva). Freenode Limited tak maximálně vlastní jen ta doménová jména, na chod sítě Freenode nijak nepřispívá.

Navzdory tomu všemu dospěl Andrew Lee k závěru, že vlastnictví domén mu současně dává práva k síti Freenode, její fyzické povaze i její komunitě. Rozhodl se, že vymění správce této sítě za své lidi, bez toho, aby celou věc jakkoli řešil se stávajícími správci. S tím správci celkem logicky nesouhlasili a dali dohromady rezignační dopisy, kde věc vysvětlují. Prostou chybou se stalo, že jedna z kopií tohoto rezignačního dopisu byla zveřejněna spolu s odkazy na všechny další rezignační dopisy a Andrew Lee vše zjistil ještě před jejich oficiální publikací.

Následující část informací v tomto odstavci mi nedává úplně smysl, ale: Freenode Limited pak podle všeho včas nepodalo potřebné dokumenty k registraci, takže nyní je naplánováno její vyřazení z obchodního rejstříku. Podle všeho měl Andrew Lee představu, že registrace společnosti je na bedrech dobrovolných správců sítě Freenode, s nimiž nemá žádnou smlouvu a ani je nijak neplatí. Autor přehledu na Githubu ještě dodává, že momentálně nezná detaily, ale možná ve vzduchu visí nějaká právní hrozba (bez bližšího upřesnění). Něco lze možná vyvodit z logu příslušného IRC kanálu, případně logu předcházejícího (Andrew Lee zde vystupuje jako rasengan).

Pokud jste z dosavadního textu trochu zmateni, tak je to asi v pořádku. Věc je nyní ve vývoji a navíc nikde nelze dopátrat jednoznačné odpovědi na otázky toho, jak se to má s Christel Dahlskjaerovou, její pozici vůči Freenode Limited nyní i před půl rokem, jejím vztahu s Andrewem Lee (aneb proč to celé udělala) a tak dále.

Co uvádějí bývalí správci Freenode

Podívejme se ale na to, co říkají oni dobrovolní správci Freenode, jeden za všechny je třeba Marco d'Itri, vývojář Debianu (ze svého textu odkazuje i další rezignační dopisy, další stručné shrnutí s odkazy). Andrewa Leeho ve svém blogpostu označuje jako Trumpian wannabe korean royalty bitcoins millionaire a stručně říká, že Christel Dahlskjaerová potajmu prodala Freenode tomuhle člověku, ač neměla žádné právo něco takového udělat a na její adresu dodává jasné Fu*k you.

Podrobnější shrnutí včetně časové osy událostí přidává Aaron Jones. Ten uvádí, že se k Freenode se připojil v březnu 2019 a dodává následující: někdy předtím byla Freenode Limited prodána Andrewu Leemu jako část sponzorského obchodu. Neformální podmínky dohody (sic!), diskutované se správci Freenode, byly takové, že Andrew Lee nebude mít operační kontrolu nad sítí. Ta bude nadále řízena těmito dobrovolníky. Všichni ale byli Andrewem Lee a Christel Dahlskjaerovou obelháni.

Navzdory soukromým i veřejným ujišťováním, byla součástí výše zmíněného kšeftu i sama síť Freenode, pro jejíž prodej/převod na Leeho neměla Dahlskjaerová oprávnění. Aaron ale dodává: „Andrew Lee má prostě víc peněz než my, takže s tím těžko budeme bojovat.“ Ve výsledku tak vlastně dobrovolní správci Freenode poslední tři roky nedělali dobrovolnickou činnost, ale neplacenou práci pro komerční společnost.

Zajímá-li vás chronologie událostí detailně, včetně chování Andrewa Leeho vůči dobrovolným správcům Freenode, Aaron to shrnuje od řádku 28 dál.

Důsledky dění

Když to tedy shrneme: správci Freenode rezignovali kvůli akcím, které podnikl Andrew Lee se svými pomocníky (či pomocnicemi). Doporučují přechod na nově zřízenou platformu Libera.chat. Jelikož ale železo, na kterém Freenode po světě běží, není vlastněno Andrewem Lee / Freenode Limited, ale jde o řekněme dlouhodobé zápůjčky od sponzorů, nelze vyloučit, že síť Freenode, jak ji známe, končí, protože nebude mít na čem běžet. Každopádně i kdyby Andrew Lee nahodil nové vlastní servery, nebo se se sponzory domluvil na pokračování, síť nebudou řídit dosavadní dobrovolní správci, ale lidé, které tento pan Lee do vedení dosadil bez jakékoli otevřené debaty s komunitou Freenode. Čili půjde o Freenode už jen podle názvu.

UX DAy - tip 2

Autor přehledu na GitHubu zakončuje shrnutí konstatováním, že Andrew Lee dal jasně najevo (viz logy) že jeho záměry nejsou v nejlepším zájmu komunity a také neodpověděl na některé klíčové otázky, které se například týkají pochybného financování Freenode Limited.

Samozřejmě nelze vyloučit, že po tak ostré reakci správců, komunity i světa pochopí, že tady nic nezmůže a Freenode se navrátí do původních rukou a tento článek tak bude jen historickým mementem krátké bouře ve sklenici vody. Nakolik je to možné a nakolik je to spíše zbožné přání, nechme na budoucí historii.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.