Hlavní navigace

Grafické znázornenie výsledkov z programu SAR

31. 5. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V článku SAR: sledovanie výkonu, zbieranie dát vytváranie štatistík ste sa dočítali o možnostiach tohto nástroja. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako získané údaje z programu SAR graficky znázorniť pomocou rôznych nástrojov ako sú sarGraph, isag a ksar. Tieto programy sú jednoduché, ale spĺňajú svoj účel.

sarGraph

sarGraph je frontend, ktorý dokáže pozbierané výsledky z nástroja SAR grafický znázorniť. Je to webrozhranie, do ktorého je možné pridať viacero vzdialených serverov a sledovať ich súčasne.

Tento nástroj si môžete stiahnuť z domovskej stránky v sekcii download, treba sa nato zaregistrovať. Po rozbalení archívu prejdite do novo vzniknutého priečinka a spustite INSTALLER.

# tar xzf sargraph_version3.tgz
# cd sargraph_version3
# ./INSTALLER

Na fungovanie sarGraph je potrebný na počítači, na ktorom budete pozerať grafy, rozbehaný webserver a minimálne PHP 4.0. Počas inštalácie treba zadať správnu cestu k priečinku, kde sa má webrozhranie uložiť. Potom bude dostupné z localhost/sar­graph. Štandardné meno do administrácie je: admin, heslo: admin123.

Po inštalácii treba pridať sledované servery. Do sarGraph je najskôr potrebné pridať užívateľa, ktorý existuje aj na serveri pomocou scriptu ./add_user ,ktorý sa nachádza /var/www/sargraph/script . Potom už stačí len pridať server pomocou skriptu v tom istom priečinku ./addserver

Po prihlásení do webrozhrania sa vám zobrazí zoznam pridaných serverov a základné informácie o nich.

Zoznam pridaných serverov

Po kliknutí na server sa zobrazí grafické znázornenie vyťaženia CPU, pamäť, swap, run-queue. V prvom riadku si môžete zvoliť, aký typ grafu chcete zobraziť a za aké obdobie.

Grafy zobrazujúce vyťaženie požadovaného servera

isag

Ďalší program, ktorý dokáže spracovať zaznamenané súbory z programu SAR, sa volá isag. V debiane som ho mal ako súčasť repozitarov odkiaľ som ho aj nainštaloval štandardným spôsobom. Po spustení sa zobrazí jednoduchý program, ktorý si z úložiska /var/log/sysstat načíta obsah súborov.

Grafické znázornenie vyťaženia CPU

Oproti predchádzajúcemu webrozhraniu sarGraph dokáže isag zobraziť graficky viaceré výsledky, ale nedokáže pracovať so vzdialenými dátami. To, čo sa má práve zobraziť, sa nastavuje v menu v Chart alebo pomocou kláves. Tieto nájdete zobrazené v položke Chart vedľa jednotlivých možností. Grafy si môžete zobraziť aj za predchádzajúce dni kliknutím na – vedľa Data Source.

kSar

ksar je ďalší program slúžiaci na zobrazenie grafov aktuálneho stavu vyťaženia jednotlivých komponentov. Zvláda zobraziť aj vyťaženie vzdialeného servera. Nenachádzal sa v repozitaroch, preto je potrebné stiahnuť a rozbaliť:

# wget http://sourceforge.net/projects/ksar/files/ksar/5.0.6/kSar-5.0.6.zip
# unzip kSar-5.0.6.zip
# cd kSar-5.0.6/
# sh ./run.sh

Ostatné verzie si stiahnete z sourceforge. Po spustení programu ho treba naplniť údajmi. Ak chcete vidieť aktuálne zaťaženie svojho počitača, v menu Data kliknite na podmenu Run local command a zadajte príkaz, ktorý sa ma vykonať a grafický znázorniť. Napríklad sar -A, Vytvorí sa stromová štruktúra s jednotlivými grafmi. To iste je možné vykonať aj pre vzdialený server pomocou Launch SSH command po zadaní meno@server stačí zadať príkaz, ktorý sa ma grafický spracovať.

Grafické znázornenie využitia pamäti pomocou kSar

Na vytváranie grafov je možné použiť príkazy spomínané v článku SAR: sledovanie výkonu, zbieranie dát a vytvorenie štatistík. Obdobie, za ktoré sa majú grafy vytvoriť, je možné definovať pomocou príkazov alebo v menu Data > Select time range... Vytvorené zobrazenie je možné vyexportovať do rôznych formatov ako jpg, pdf a ďalších alebo si ich uložiť pomocou Data > Add to automatic pod ľubovoľným názvom. Opätovne ho potom otvoríte pomocou File > Auto window.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku