Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (140. část – jednoduché české strategické simulace na ZX Spectru)

4. 9. 2014
Doba čtení: 22 minut

Sdílet

V dnešním dílu seriálu o historii počítačových her dokončíme téma, kterému jsme se věnovali minule a částečně i předminule. Popíšeme si vybrané jednoduché strategické simulace (ne 4X strategie), které byly vytvořeny pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum a kompatibilní stroje (Didaktik Gama apod.).

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (140. část – jednoduché české strategické simulace na ZX Spectru)

2. Jednoduché simulace odvozené od hry Hammurabi

3. Farao

4. Simulátory řízení sportovců či sportovního týmu

5. Football Manager

6. ATP Tour Simulator

7. Simulace obchodování

8. Akcionář

9. Obchodník

10. Galactic Empire

11. Téma pro další díly?

12. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (140. část – jednoduché české strategické simulace na ZX Spectru)

V předchozích částech seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se pomalu přesouvali od velmi rozsáhlého tématu českých textovek až k jednoduchým strategickým simulacím vytvořených pro osmibitové domácí mikropočítače. Dnes toto téma dokončíme, protože si popíšeme několik českých či počeštěných her určených pro počítače ZX Spectrum, popř. pro počítače, které byly s původním ZX Spectrem kompatibilní. Poměrně zajímavé bude porovnání těchto her s podobnými tituly (určenými pro osmibitové mikropočítače Atari) popsanými minule, protože především technické zpracování je značně odlišné. To do značné míry souvisí i s rozdílným technickým vybavením počítačů Atari a ZX Spectrum (zcela jiné uspořádání grafické paměti apod.), ale i s odlišným způsobem záznamu hry na kazety (na Atari se většinou nepoužívaly klasické loading screeny známé ze Spectra atd.). Z tohoto důvodu budou ke screenshotům her pořízených v emulátoru ZX Spectra přidány i screenshoty z (bez)konkurenčního Atari.

Obrázek 1: Ve strategických hrách naprogramovaných pro osmibitové mikropočítače Atari se velmi často používaly textové režimy popř. kombinace několika textových režimů.

Obrázek 2: Některé modernější strategické hry pro Atari (zde Oilgame Deluxe) již dokázaly využít grafické režimy, popř. pomocí několika triků zvýšit počet současně zobrazitelných barev atd.

2. Jednoduché simulace odvozené od hry Hammurabi

Nejprve se v dnešním článku zmíníme o takových hrách určených pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum, které byly odvozeny od prastaré hry Hammurabi, o níž jsme se již v tomto seriálu několikrát zmiňovali (což není nic neobvyklého, protože i přes značnou jednoduchost svého zdrojového kódu měla tato hra velký dopad na vývoj moderních strategických simulací). Hra Hammurabi byla samozřejmě portována i na ZX Spectrum; na stránce http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002220 se můžete seznámit s její polskou variantou pocházející z roku 1988 (tato varianta je od originálu nepatrně odlišná, nicméně herní princip zůstává zachován). Podobně koncipovaným herním titulem, tentokrát již komunikujícím s hráčem v češtině, je hra Farao, o které se zmíníme v navazující kapitole.

Obrázek 3: Varianta hry Hammurabi určené pro osmibitové domácí mikropočítače Atari.

3. Farao

Jak jsme si již naznačili v předchozí kapitole, je hra Farao svou koncepcí odvozena od hry Hammurabi. Autorem této hry pocházející z roku 1989 je Václav Cinert. Hráčovým alter egem se v této hře stává faraon, který se musí starat o svoji říši a každý rok rozhodovat o směru dalšího rozvoje říše. Nejdůležitějším úkolem faraona je zajištění každoroční sklizně obilí, protože od celkového množství obilí se odvozuje jak počet obyvatel v říši, tak i platba daní, za něž lze nakupovat další území (pole) atd. Zajímavé je, že se ve hře Farao platí i ve starověkém Egyptě librami, nicméně volba platidla nemá vlastně žádný vliv na herní princip. Stejně jako ve hře Hammurabi se i zde hráč v jednotlivých krocích rozhoduje, jaký bude jeho další postup; konverzace hry s hráčem probíhá formou jednoduchých otázek a odpovědí (popř. čísel) zadávaných z klávesnice. Poznámka: kromě české hry Farao vznikla pro ZX Spectrum i starší podobně pojmenovaná hra Faraon (http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0014884) pocházející z roku 1985, která ovšem s hráčem komunikuje ve španělštině.

Obrázek 4: Farao pro ZX Spectrum – loading screen.

Obrázek 5: Farao pro ZX Spectrum – úvodní informace pro hráče.

Obrázek 6: Farao pro ZX Spectrum – první rok vlády je relativně úspěšný.

Obrázek 7: Farao pro ZX Spectrum – hmm, ale už druhý rok vlády je katastrofický.

Obrázek 8: Farao pro ZX Spectrum – smajlík se nevztahuje ke zprávě o konci faraona, ale k volbě Ano/Ne.

4. Simulátory řízení sportovců či sportovního týmu

Tahové strategické simulace mohou hráče zavést do různého prostředí a určit mu v herním světě mnohdy zcela odlišnou roli. Kromě her typu Hammurabi/Imperátor/Caesar/Farao (viz též předchozí dvě kapitoly a taktéž předchozí části tohoto seriálu) se v některých titulech hráč poměrně často ocitá v roli manažera nějakého sportovce či přímo sportovního týmu. Tento typ strategických simulací byl v minulosti poměrně značně oblíbený (pravděpodobně u fanoušků daného sportu :-), takže není divu, že podobné hry najdeme i ve variantách naprogramovaných pro počítače ZX Spectrum. Z českých popř. počeštěných her byly pro účely tohoto článku vybrány dva relativně známé tituly – Football Manager popsaný v páté kapitoleATP Tour Simulator, který si přiblížíme v kapitole šesté.

Obrázek 9: Hra Tenis ATP pro osmibitové mikropočítače Atari.

Obrázek 10: Tenis ATP pro osmibitové mikropočítače Atari.

5. Football Manager

Hra nazvaná Football Manager, jejíž první verze pochází z roku 1982, sice není původní tuzemskou hrou, ovšem v roce 1985 došlo k jejímu překladu. Součástí tohoto překladu bylo i zavedení tuzemských reálií, především jmen fotbalových týmů a hráčů. Hráč se zde stává manažerem a současně i trenérem vybraného týmu a jeho úkoly jsou jasné – sestavit takové družstvo, které bude (samozřejmě s určitou mírou pravděpodobnosti) vyhrávat ligové zápasy. Fotbalové hráče lze prodávat či naopak nakupovat, zúčastnit se vybraných zápasů atd. Podobně jako v dalších podobných simulátorech i zde se pro komunikaci s hráčem používají jednoduché nabídky a jednopísmenné příkazy (popř. zadání čísel z klávesnice). Hra byla vyvinuta v programovacím jazyku BASIC, podobně jako mnohé další strategické simulace, s nimiž jsme se již v tomto seriálu seznámili dříve.

Obrázek 11: Football Manager – loading screen.

Obrázek 12: Football Manager – počáteční konfigurace hry.

Obrázek 13: Football Manager – počáteční konfigurace hry.

Obrázek 14: Football Manager – hlavní menu.

Obrázek 15: Football Manager – seznam hráčů.

Obrázek 16: Football Manager – nákup a prodej hráčů.

Obrázek 17: Football Manager – informace o stavu hry.

Obrázek 18: .Football Manager – statistika před utkáním.

Obrázek 19: Football Manager – tato hra je naprogramována v BASICu.

6. ATP Tour Simulator

V předchozí části tohoto seriálu jsme se seznámili s poměrně jednoduchou strategickou simulací nazvanou Tenis ATP, která byla naprogramována pro osmibitové mikropočítače Atari. Jak již název této hry (správně) napovídá, jednalo se o simulátor tenisu, v němž bylo úkolem řídit tenisového hráče, zajišťovat mu zápasy, vhodný trénink atd. Podobně nazvaná hra ATP Tour Simulator je naprogramována pro ZX Spectrum a v mnoha ohledech jde ještě dále, než tomu bylo ve hře Tenis ATP. Týká se to například graficky znázorněného „pavouka“ zobrazovaného v průběhu turnaje. Doplněna byla i další důležitá část – práce se sponzory, volba taktiky atd. I po technologické stránce je ATP Tour Simulator vyzrálejší hrou; používá vlastní bitmapový font, aby bylo možné na jednom řádku zobrazit větší množství znaků (což nemusí být v každém případě výhodnější řešení, záleží na kvalitě televizoru a VF modulátoru instalovaného v ZX Spectru).

Obrázek 20: ATP Tour Simulator – loading screen.

Obrázek 21: ATP Tour Simulator – úvodní obrazovka.

Obrázek 22: ATP Tour Simulator – výběr tenisové rakety je v tomto sportu asi taky důležitý.

Obrázek 23: ATP Tour Simulator – výběr sponzora.

Obrázek 24: ATP Tour Simulator – průběžné statistiky.

Obrázek 25: ATP Tour Simulator – hlavní menu.

Obrázek 26: ATP Tour Simulator – žebříček hráčů (jsem na posledním místě!).

Obrázek 27: ATP Tour Simulator – začátek turnaje.

Obrázek 28: ATP Tour Simulator – začátek turnaje.

Obrázek 29: ATP Tour Simulator – začátek turnaje.

Obrázek 30: ATP Tour Simulator – průběh turnaje.

7. Simulace obchodování

Třetím a současně i posledním typem jednoduchých strategických simulací, kterým se v dnešním článku budeme zabývat, jsou simulace obchodování. Opět se jedná o poměrně velkou skupinu her a zajímavé je, že alespoň zčásti do této kategorie spadají i tak populární hry, jakými jsou Elite či Frontier (http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-92-cast-otevrene-svety/, http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-93-cast-nasledovnici-hry-elite/), v nichž má obchod taktéž své nezastupitelné místo (i když je nutné poznamenat, že obě zmíněné hry jsou mnohem komplexnější a technicky vyspělejší, než trojice her popsaná v navazujících kapitolách).

Obrázek 31: Mapa Galaxie ve hře Elite.

Obrázek 32: Hra Elite Plus v režimu grafické karty EGA – úvodní obrazovka.

8. Akcionář

V roce 1987 byla v tuzemsku vydána hra nazvaná Akcionář, resp. přesněji řečeno Akcionar, protože v této hře nebyly použity znaky s diakritickými znaménky. V této hře se hráč skutečně stává akcionářem, což je na hru pocházející z ČSSR v roce 1987 dosti zvláštní :-). Strategický model Akcionáře je ve skutečnosti velmi jednoduchý a soustřeďuje se na nákup a prodej akcií (se správným načasováním), půjčkami peněz, výběrem dividend atd. Je možná poněkud škoda, že zde nejsou implementovány například grafy vývoje cen akcií na burze, vývoj směnných kurzů atd., ale i přes relativní jednoduchost celého simulovaného modelu se jedná o zajímavou a možná i poučnou hříčku. Poznámka: druhý díl Akcionáře se mi bohužel nepodařilo zprovoznit, takže do článku přidávám pouze jeho loading screen.

Obrázek 33: loading screen hry Akcionář.

Obrázek 34: úvodní informace o hře Akcionář.

Obrázek 35: začátek hry.

Obrázek 36: obchody na burze.

Obrázek 37: půjčka v bance.

Obrázek 38: obchody na burze.

Obrázek 39: informace o stavu hry.

Obrázek 40: loading screen hry Akcionář II.

9. Obchodník

Předposlední hra, s níž se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje Obchodník. Jedná se o pěkně zpracované téma, v němž se hráč nachází v pozici obchodníka převážejícího zboží mezi několika světovými přístavy. Díky různým kurzům cen zboží v jednotlivých přístavech je možné vydělávat, ovšem je taktéž nutné nakupovat potraviny, vodu a léky pro posádku lodi (to jsou prakticky jediné náklady). Kromě vlastního obchodování je možné si vypůjčit peníze za „pěkné“ úroky (v mnoha případech se to však vyplatí). Poněkud problematické je velké kolísání cen zboží v jednotlivých přístavech, které příliš neodpovídá realitě. Jak jsme si již řekli výše, je přesně totéž téma zapracováno i do slavné hry Elite a setkáme se s ním i v následující hře nazvané Galactic Empire (viz též kapitola číslo 10).

Obrázek 41: Obchodník – loading screen (srovnej s obrázkem číslo 46 s odlišným typem lodi).

Obrázek 42: Obchodník – cena zboží v Honkongu.

Obrázek 43: Obchodník – půjčka peněz.

Obrázek 44: Obchodník – nákup bez peněz se kupodivu nepodařil.

Obrázek 45: Obchodník – výběr cílového přístavu.

Obrázek 46: Obchodník – nakoupili jsme málo jídla.

Obrázek 47: Obchodník – další návštěva v „bance“.

Obrázek 48: Obchodník – další návštěva v „bance“.

10. Galactic Empire

Poslední a současně i nejpropracovanější hrou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je hra nazvaná Galactic Empire. Tato hra pochází z roku 1992 a najdeme v ní některé prvky ze hry Elite (1984). Hráč se může ve hře Galactic Empire ve svém plavidle pohybovat mezi několika říšemi, z nichž každá ovládá několik hvězdných systémů. Kromě obchodování, které zde má velmi důležitou roli, se však ve hře Galactic Empire setkáme i s politikou a taktéž se souboji s plavidly protivníků. Hra má pěkný design, přehlednou grafiku a současně i velmi jednoduché ovládání (což nelze říci o některých moderních strategiích :-). Zajímavý je zvolený způsob pojmenování jednotlivých hvězdných systémů, protože jména jsou převzata z několika světoznámých sci-fi románů – viz též obrázek číslo 54.

Obrázek 49: Galactic Empire – loading screen.

Obrázek 50: Galactic Empire – úvodní obrazovka.

Obrázek 51: Galactic Empire – hlavní menu.

Obrázek 52: Galactic Empire – možnosti nákupu a prodeje.

Obrázek 53: Galactic Empire – menu nabízené počítačem ve vládní budově.

Obrázek 54: Galactic Empire – mapa celého impéria se známými jmény hvězdných soustav (a planet).

Obrázek 55: Galactic Empire – stav hry.

Obrázek 56: Galactic Empire – volba cíle cesty.

Obrázek 57: Galactic Empire – informace o politickém vývoji.

Obrázek 58: Galactic Empire – při cestách vesmírem lze potkat další kosmické lodě (jakkoli je to nepravděpodobné).

Root obecny

Obrázek 59: Galactic Empire – pěkně graficky zpracované zobrazení plavidla hráče.

11. Téma pro další díly?

Téma českých textovek popř. různých jednoduchých strategických simulací sice ještě není zdaleka vyčerpáno, ale v každém případě by bylo dobré znát názor čtenářů na to, zda je tato oblast zajímavá a má smysl v ní pokračovat popř. zda se věnovat některému z dalších témat (jiné typy her, herní hardware atd.).

12. Odkazy na Internetu

 1. Akcionar
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009466
 2. Akcionar II
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007237
 3. Faraon
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0017565
 4. Galactic Empire
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0019089
 5. Obchodnik
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0026591
 6. Football Manager
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001823
 7. Oilgame
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2539
 8. Oilgame Deluxe
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=6565
 9. Ostrov piratu
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5081
 10. Piratsky ostrov
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2702
 11. Tenis ATP
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4895
 12. A to snad ne?! – Part I
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1295
 13. A to snad ne?! – Part II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1309
 14. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3869
 15. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2029
 16. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2208
 17. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5213
 18. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1733
 19. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1330
 20. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5930
 21. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 22. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 23. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 24. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 25. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft2_nv.txt
 26. Rychle Sipy 1–2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=rychlesipy.txt
 27. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft1_nv.txt
 28. Šatochin
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006923
 29. Super Discus
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 30. Tria
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 31. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 32. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 33. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 34. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 35. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 36. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 37. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 38. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 39. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 40. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 41. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 42. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 43. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 44. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 45. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 46. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 47. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 48. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 49. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 50. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 51. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 52. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 53. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 54. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 55. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 56. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 57. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 58. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 59. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 60. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 61. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 62. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 63. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 64. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 65. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 66. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 67. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 68. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 69. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 70. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 71. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 72. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 73. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 74. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 75. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 76. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 77. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 78. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 79. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 80. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 81. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 82. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 83. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 84. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 85. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 86. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 87. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 88. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 89. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 90. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 91. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 92. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 93. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 94. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 95. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 96. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 97. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 98. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 99. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 100. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 101. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 102. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 103. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 104. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 105. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 106. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 107. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 108. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 109. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 110. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 111. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 112. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 113. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 114. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 115. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 116. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 117. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 118. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 119. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 120. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 121. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 122. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 123. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 124. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 125. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 126. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 127. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 128. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 129. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 130. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 131. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 132. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 133. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 134. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 135. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 136. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 137. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 138. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 139. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 140. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 141. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 142. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 143. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 144. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 145. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 146. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 147. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 148. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 149. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 150. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 151. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 152. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 153. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 154. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 155. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 156. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 157. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 158. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 159. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 160. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 161. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 162. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 163. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 164. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 165. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 166. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 167. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 168. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 169. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 170. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 171. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 172. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 173. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 174. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 175. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 176. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 177. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 178. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 179. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 180. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 181. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 182. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 183. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 184. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 185. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 186. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 187. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 188. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 189. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 190. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 191. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 192. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 193. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 194. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 195. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 196. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030