Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (162. část – další hry využívající koncept plošinovek)

24. 2. 2015
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

Ve druhé polovině osmdesátých let se začaly ve větší míře objevovat hry, v nichž se koncept plošinovek kombinoval s nějakým dalším herním principem. Oblíbené byly například kombinace plošinovky a bojové hry či plošinovky a adventury. Dnes se s těmito hrami seznámíme, včetně legendárního titulu Prince of Persia.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (162. část – další hry využívající koncept plošinovek)

2. Saboteur

3. Schreckenstein

4. Dizzy (The Ultimate Cartoon Adventure)

5. Treasure Island Dizzy

6. Fantasy World Dizzy

7. Fred

8. Prince of Persia

9. Dangerous Dave

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (162. část – další hry využívající koncept plošinovek)

Ve druhé polovině osmdesátých let minulého století již byl koncept plošinovek plně rozvinutý a navíc se začaly objevovat nové technicky dokonalejší hry, v nichž byly plošinovky kombinovány s dalšími herními principy. Příkladem může být minule popsaná hra Bruce Lee, oblíbený Barbarian (mapa) či dnes zmíněná hra Saboteur. V těchto třech titulech je plošinovka kombinovaná s bojovou hrou. Dalším důležitým titulem na této vývojové větvi plošinovek je slavná hra Prince of Persia. Plošinovky se však taktéž kombinovaly s prvky adventure her, což je postup, který se velmi pěkně rozvinul ve známé herní sérii Dizzy (dnes se seznámíme s prvními třemi díly této série). Nesmíme zapomenout ani na kombinaci plošinovky a střílečky; příkladem může být hra Dangerous Dave, popř. její pokračování Dangerous Dave in the Haunted Mansion.

Obrázek 1: Úvodní obrazovka hry Barbarian (ZX Spectrum).

V tabulce níže jsou vypsány všechny dnes popisované hry:

Kapitola Rok vzniku Název
2 1985 Saboteur
3 1985 Schreckenstein
4 1987 Dizzy (The Ultimate Cartoon Adventure)
5 1988 Treasure Island Dizzy
6 1989 Fantasy World Dizzy
7 1990 Fred
8 1989 Prince of Persia
10 1988 Dangerous Dave

Obrázek 2: Hra Barbarian (varianta pro domácí osmibitové mikropočítače Commodore C64).

Obrázek 3: Hra Barbarian (varianta pro domácí osmibitové mikropočítače Commodore C64).

2. Saboteur

První hra, s níž se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje Saboteur. Jedná se o akční hru kombinující plošinovku s bojovou hrou. Saboteur byl vydán již v roce 1985, a to hned pro několik typů domácích osmibitových mikropočítačů, především pro Commodore C64 a taktéž pro ZX Spectrum. Hráč se zde ocitá v roli ninjy, jehož úkolem je proniknout do základny tvořené skladišti, řídicím střediskem, nezbytnými žebříky apod., najít zde disketu (obsahující databázi povstalců) a poté ze základny uniknout s využitím vrtulníku, podobně jako tomu bylo v minule popsané (o pět let mladší) hře Misja. Základna je samozřejmě hlídaná, a to jak vojáky, tak i psy a především pak všudypřítomným bezpečnostním systémem (automatické střílny apod.). Zajímavé je, že se hráči ukazuje energie, kterou lze nabírat pouhým odpočinkem na vhodném místě, ovšem kvůli zmíněnému časovému omezení a taktéž velkému množství obranných systémů je lepší se spíše soubojům vyhýbat.

Obrázek 4: Saboteur pro Commodore C64 – úvodní obrazovka.

Na začátku hry je možné si zvolit obtížnost, která určuje například množství strážců, kteří se na základně pohybují. Mění se i čas, který ninjovi zbývá pro dokončení mise apod. Tato hra byla velmi populární, a to jak díky svému ději (mnoho plošinovek žádný děj ani cíl vlastně nemá), tak i díky tomu, že všechny postavy byly na obrazovce mnohem větší, než je tomu u většiny starších plošinovek. O dva roky později, tedy v roce 1987, vznikl druhý díl této hry a hned několik pokusů o díl třetí: viz například stránky http://easyweb.easynet.co­.uk/~bsp/index.html.

Obrázek 5: Saboteur pro Commodore C64 – prostředí hry.

Obrázek 6: Saboteur pro ZX Spectrum – loading screen.

Obrázek 7: Saboteur pro ZX Spectrum – informace o možnosti, že kazeta je padělkem.

Obrázek 8: Saboteur pro ZX Spectrum – úvodní obrazovka.

Obrázek 9: Saboteur pro ZX Spectrum – prostředí hry.

Obrázek 10:. Saboteur pro ZX Spectrum – prostředí hry.

Obrázek 11: Saboteur pro ZX Spectrum – prostředí hry.

Obrázek 12: Saboteur pro ZX Spectrum – prostředí hry.

3. Schreckenstein

Další plošinovkou, přesněji řečeno hrou, v níž se využívají některé principy plošinovek (žebříky, boční 2D pohled apod.), je titul s předlouhým názvem Schreckenstein. Tuto hru naprogramoval v roce 1985 Peter Finzel, což je vývojář, s jehož tvorbou jsme se již setkali, protože o rok dříve vytvořil bludišťovku s názvem Cavelord. Obě zmiňované hry, tj. jak Schreckenstein tak i Cavelord jsou si po technologické a částečně i grafické stránce podobné – najdeme zde naprosto plynulý všesměrový scrolling, podobnou barvovou paletu, množství pohybujících se protivníků a celá hra se odehrává v rychlém tempu.

Obrázek 13: Schreckenstein – reklama na začátku.

Zatímco však hra Cavelord používala pro zobrazení herního světa celou obrazovku (a dva hráči si museli rozdělit role: jeden ovládal postavu zatímco druhý střílel), mohou hru Schreckenstein současně ovládat dva lidé, protože je zde využit režim split-screen zajišťující, že každý hráč se může nacházet v jiné části herního světa. Úkolem hráčů je sbírat v rozsáhlém hradním podzemí svícny a nosit je do jakýchsi hrnců; soutěží se přitom o to, který hráč bude rychlejší a úspěšnější. Proti nepřátelům – což jsou různé formy strašidel, obrovských netopýrů apod. – je možné použít zbraně, popř. je jimi možné poškádlit i protivníka.

Obrázek 14: Schreckenstein – úvodní obrazovka.

Obrázek 15: Schreckenstein – začátek hry.

Obrázek 16: Schreckenstein – herní prostředí.

Obrázek 17: Schreckenstein – herní prostředí.

Obrázek 18: Schreckenstein – herní prostředí.

4. Dizzy (The Ultimate Cartoon Adventure)

Konečně se dostáváme k další známé herní sérii. V předchozích částech tohoto seriálu jsme se již seznámili například se sériemi Mario Bros, Donkey Kong či Castlevania, ovšem ještě jsme se podrobněji nezmínili o vybraných známých a oblíbených hrách, které vznikly přímo v Evropě. Jedná se o herní sérii Dizzy distribuovanou společností Code Masters; dokonce se jednalo o nejúspěšnější hry, které zde ve druhé polovině osmdesátých let minulého století vznikly. Protože se jedná o evropské hry, nepřekvapí příliš, že původní díly této série byly nejdříve naprogramovány pro ZX Spectrum a Amstrad CPC, teprve později vznikly konverze pro NES, Commodore C64, Atari ST a samozřejmě i Amigu a PC (DOS).

Obrázek 19: Dizzy na počítači Commodore C64 – úvodní obrazovka.

První hra pocházející z této série se jmenuje Dizzy – The Ultimate Cartoon Adventure (Dizzy 1) a vydána byla již v roce 1986 pro několik typů domácích osmibitových mikropočítačů, včetně ZX Spectra a později Commodore C64. V tomto titulu se poprvé objevuje hlavní hrdina – živé (skákající) vajíčko procházející různými světy. Tato hra úspěšně kombinuje možnosti plošinovek (pohyb po herním světě, přeskakování překážek apod.) s klasickými adventurami (získávání předmětů, manipulace s nimi, interakce s NPC).

Obrázek 20: Dizzy na počítači Commodore C64 – první místnost.

Obrázek 21: Dizzy na počítači ZX Spectrum – úvodní obrazovka.

Obrázek 22: Dizzy na počítači ZX Spectrum – první místnost.

Obrázek 23: Dizzy na počítači ZX Spectrum – druhá místnost.

Obrázek 24: Dizzy na počítači ZX Spectrum – třetí místnost.

Obrázek 25: Dizzy na počítači ZX Spectrum – čtvrtá místnost.

Obrázek 26: Dizzy na počítači ZX Spectrum – pátá místnost.

5. Treasure Island Dizzy

První hra z celé série Dizzy se dočkala velkého úspěchu, a protože herní engine už byl z velké části hotový a odladěný, následovaly v poměrně rychlém sledu další díly odehrávající se v rozdílném prostředí a (samozřejmě) i s jiným dějem, v nichž byly zaváděny další prvky (menu, vylepšená konverzace atd.). V následující tabulce jsou vypsány všechny hry z původní série, samozřejmě včetně roku vydání:

# Titul Rok vydání
1 Dizzy – The Ultimate Cartoon Adventure 1987
2 Treasure Island Dizzy (Dizzy II) 1988
3 Fantasy World Dizzy (Dizzy III) 1989
4 Dizzy 3 and a half: Into Magicland 1991
5 Magicland Dizzy (Dizzy IV) 1990
6 Spellbound Dizzy (Dizzy V) 1991
7 Dizzy Prince of the Yolkfolk 1991
8 Fantastic Dizzy 1991
9 Crystal Kingdom Dizzy 1992

Obrázek 27: Dizzy II na počítači ZX Spectrum – úvodní obrazovka.

Kromě původní série vzniklo i mnoho dalších her s tímto hrdinou. Zajímavá je například hra Dizzy Down the Rapids umožňující současnou hru dvou hráčů. Za zmínku stojí i česká textovka se stejným názvem (Dizzy) naprogramovaná pro ZX Spectrum, která je dostupná například zde: http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0025385

Obrázek 28: Dizzy II na počítači ZX Spectrum – jak se dostat z ostrova pryč a neutopit se?.

Vraťme se však k původní sérii, konkrétně ke druhému dílu nazvanému Treasure Island Dizzy. Zde se již hráči mohli setkat s vylepšeným herním enginem a především s velkou složitostí, protože hráč měl k dispozici pouze jeden život (bez měřiče energie, ten se v této herní sérii objevil až později) a navíc musel sesbírat třicet mincí, které byly poschovávány po celém herním světě (mimochodem se zde objevuje možnost potápění, ovšem až po náležité přípravě a nalezení všech potřebných předmětů).

Obrázek 29: Dizzy II na počítači ZX Spectrum – další část rozsáhlého ostrova.

Obrázek 30: Dizzy II na počítači ZX Spectrum – och.

6. Fantasy World Dizzy

„Sorry Dizzy, love to, but it's far too nice a day to rescue maidens.“

I třetí hra z původní (hlavní) série Dizzy, která se jmenuje Fantasy World Dizzy, vznikla ještě ve druhé polovině osmdesátých let minulého století, konkrétně v roce 1989 a to pro počítače ZX Spectrum, Commodore C64, Amstrad CPC, Amigu, Atari ST i pro PC s DOSem. Jedná se s velkou pravděpodobností o jeden z nejoblíbenějších dílů celé této série, mj. i proto, že hra Fantasy World Dizzy byla jednodušší než předchozí část; hráč měl totiž k dispozici tři životy a nikoli život jediný. Taktéž došlo k vylepšení systému dialogů a začala se používat menu „odkoukaná“ od osobních počítačů s grafickým uživatelským rozhraním. Později byl podobný systém použit i v dalších hrách patřících do celé série, tyto díly však již vznikly na začátku devadesátých let. Zajímavost: mapa hry Fantasy World Dizzy, která byla sestavená ze screenshotů získaných na ZX Spectru, je dostupná na adrese http://maps.speccy.cz/map­.php?id=Dizzy3&sort=0&par­t=2&ath=.

Obrázek 31: Fantasy World Dizzy na počítači Commodore C64 – úvodní obrazovka.

Obrázek 32: Fantasy World Dizzy na počítači Commodore C64 – první místnost.

Obrázek 33: Fantasy World Dizzy na počítači ZX Spectrum – loading screen.

Obrázek 34: Fantasy World Dizzy na počítači ZX Spectrum – úvodní obrazovka (objevují se zde další postavy, které ve hře vystupují).

Obrázek 35: Fantasy World Dizzy na počítači ZX Spectrum – první místnost.

Obrázek 36: Fantasy World Dizzy na počítači ZX Spectrum – dialog s NPC.

Obrázek 37: Fantasy World Dizzy na počítači ZX Spectrum – druhá místnost.

Obrázek 38: Fantasy World Dizzy na počítači ZX Spectrum – ústřední místnost celého hradu.

7. Fred

Existuje poměrně velké množství počítačových her, které se jmenují Fred, nebo které toho jméno ve svém (delším) názvu obsahují. My se dnes konkrétně seznámíme se hrou Fred určenou pro domácí osmibitové mikropočítače Atari. Podobně jako minule zmíněná hra Misja pochází i Fred ze sousedního Polska (což je jeden z důvodů, proč byla do tohoto seriálu vybrána :-).

Obrázek 39: Fred – zajímavý je zde především pozdrav na posledním řádku.

Fred je klasickou plošinovkou, v níž je úkolem hráče projít světem tvořeným jedním „nekonečným“ pásem o výšce jedné obrazovky. Hráč se musí vyhýbat různým nepřátelům (například pěkně nakresleným žábám nebo kačenám), musí přeskakovat nebezpečné kaktusy, používat liány pro pohyb ve výškách atd. Samozřejmě má také k dispozici různé užitečné předměty – kameny, které může házet na nepřátele, holínky umožňující průchod vodou, sprej pro ničení protivníků (ostatně tento sprej se stal ikonou této hry) apod. V určitých vzdálenostech se v herním světě nachází speciální oblast (jinde by byla nazývána „boss screen“), v níž se pohyb hráče zastaví a on zde může získat poměrně velké množství užitečných předmětů. V průběhu hry zní i hudba, která ovšem nedosahuje kvality melodie z „konkurenční“ hry The Great Giana Sisters (viz též další díl tohoto seriálu).

Obrázek 40: Fred – úvodní obrazovka.

Obrázek 41: Fred – začátek hry.

Obrázek 42: Fred – našel jsem sprej, nastane masakr.

Obrázek 43: Fred – boss screen.

Obrázek 44: Fred – druhá část herního světa.

8. Prince of Persia

Autorem světoznámé hry Prince of Persia je Jordan Mechner, který se poprvé výrazněji představil již hrou Karateka z roku 1984. Ve hře Karateka bylo úkolem hráče – karatisty – osvobodit princeznu Mariko ze spárů zlého vládce Akumy (tato hra ovšem není plošinovkou, neboť herní svět pouze scrolluje jedním směrem).

Obrázek 45: Karateka je předchůdcem hry Prince of Persia.

Obrázek 46: Karateka je předchůdcem hry Prince of Persia.

Hra Prince of Persia vznikla v roce 1989 a od svého předchůdce se, alespoň co se týče příběhu, příliš neliší, akorát se změnilo herní prostředí (japonský palác byl nahrazen palácem ležícím někde ve středověké Persii). Došlo ovšem k mnoha vylepšením. Především byly zdokonaleny animované pohyby hráče do takové míry, která nebyla v době osmibitových počítačů vůbec obvyklá (a ostatně ani později ne :-). I samotné herní prostředí tvořené z velké části podzemím paláce bylo zdokonaleno – byly zde padací dveře, propady, skryté ostny atd. Zajímavé také bylo, že hra měla omezený čas – hlavní hrdina musel zachránit princeznu do 60 minut.

Obrázek 47: Prince of Persia – úvodní obrazovka na SMS. Hra začíná ihned, jak se princ napije :-)

Původní verze hry Prince of Persia byla naprogramována pro osmibitový počítač Apple II, ale vzhledem k její oblibě později došlo k portaci i na další platformy, především na osobní počítače Atari ST, Amiga a IBM PC. Další vývoj směřoval směrem k herním konzolím, mimo jiné i na Sega Master System (zde byly získány první screenshoty do dnešního článku) a taktéž na Sega Game Gear. I když se grafika na jednotlivých platformách lišila, zůstaly zachovány animace postavičky i topologie palácového labyrintu.

Obrázek 48: Prince of Persia – začátek hry (zbývající čas se zde vždy vyjadřuje slovně, na jiných platformách se však zprávy odlišují).

Obrázek 49: Prince of Persia – první level.

Obrázek 50: Prince of Persia – první level.

Obrázek 51: Prince of Persia – jít na protivníka bez meče není úplně dobrý nápad.

Obrázek 52: Prince of Persia na PC – úvodní obrazovka.

Obrázek 53: Prince of Persia na PC – první level.

Obrázek 54: Prince of Persia na PC – nalezení meče je jednoduchý úkol.

Obrázek 55: Prince of Persia na PC – cíl celého dobrodružství.

Obrázek 56: Prince of Persia na PC – jedna z nadzemních úrovní.

9. Dangerous Dave

Poslední dnes popisovanou hrou je Dangerous Dave. Tato hra původně vznikla již v roce 1988 pro osmibitové mikropočítače Apple II, ovšem později byla portována i na šestnáctibitový osobní počítač PC s DOSem. Jedná se o klasickou plošinovku, jejíž některé nápady jsou převzaty z konkurenční herní série Mario (i průchody potrubím jsou poněkud nápadné). I Dangerous Dave se dočkal několika pokračování, z nichž nejzajímavější je (alespoň podle mého názoru) hra Dangerous Dave in the Haunted Mansion popsaná příště. V tomto pokračování, na jejímž vývoji se mimochodem podílel i John Carmack (ano TEN Carmack), je zajímavé především použití zbraně, která se ovšem musí dobíjet, což je v některých situacích poněkud ošemetná záležitost.

Obrázek 57: Dangerous Dave – nápověda.

Obrázek 58: Dangerous Dave – první místnost.

Obrázek 59: Dangerous Dave – druhá místnost.

cyber23

Obrázek 60: Dangerous Dave – druhá místnost.

Obrázek 61: Dangerous Dave – přechod mezi jednotlivými místnostmi.

10. Odkazy na Internetu

 1. Saboteur (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004293
 2. Oficiální stránky o hře Saboteur III (už se pravděpodobně nevyvíjí)
  http://easyweb.easynet.co­.uk/~bsp/index.html
 3. Saboteur (Wikipedia CZ)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Saboteur_%28hra%29
 4. Saboteur (Wikipedia EN)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Saboteur_%281985_video_ga­me%29
 5. Dizzy (series)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dizzy_(series)
 6. Dizzy
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Dizzy
 7. The Dizzy Fansite
  http://www.yolkfolk.com/si­te/petition.php
 8. Dizzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009332
 9. Treasure Island Dizzy
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Treasure_Island_Dizzy
 10. Treasure Island Dizzy
  http://www.oldgames.sk/en/game/dizzy-2-treasure-island-dizzy/download/5913/
 11. Treasure Island Dizzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009333
 12. Fantasy World Dizzy
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Fantasy_World_Dizzy
 13. Fantasy World Dizzy
  http://www.edvella.com/games/classic-games.aspx?GameID=1192
 14. Fantasy World Dizzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009335
 15. Schreckenstein
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4420
 16. Monty on the Run (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0003258
 17. Auf Wiedersehen Monty (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000328
 18. Monty on the Run (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Monty_on_the_Run
 19. Auf Wiedersehen Monty (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Auf_Wiedersehen_Monty
 20. Castlevania (1986 video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Castlevania_(1986_vide­o_game)
 21. Draconus (a8.fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1743
 22. Misja (a8.fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2452
 23. Bruce Lee (a8.fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1437
 24. Bruce Lee (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000718
 25. Sega Retro: The Castle
  http://segaretro.org/The_Castle
 26. SMS/GG hardware notes
  http://www.smspower.org/u­ploads/Development/smstech-20021112.txt?sid=28c370e1fcac51d­5774319979bf96f4c
 27. Web ring: Jet Set Willy & Manic Miner
  http://hub.gamesntoys.org/hub/jet­setwillymanic?w=1280;rh=http://jsw­remakes.emuunlim.com/;rd=1
 28. Mr. Robot and His Robot Factory
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Mr._Robot_and_His_Robot_Fac­tory
 29. Mr Robot and His Robot Factory
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2400
 30. Mr. Robot II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2358
 31. Mr. Robot 3
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=6596
 32. Nuclear Nick
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2512
 33. Polar Pierre
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4284
 34. Aztec Challenge (1982)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1254
 35. Aztec Challenge
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1288
 36. Caverns of Khafka
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1674
 37. Abu Simbel Profanation (ZX Spectrum)
  http://www.mobygames.com/game/zx-spectrum/abu-simbel-profanation
 38. Abu Simbel Profanation (remake)
  http://retrospec.sgn.net/u­sers/ignacio/abui.htm
 39. Modern games are too easy? Try Abu Simbel!
  http://www.mobygames.com/game/zx-spectrum/abu-simbel-profanation/reviews/reviewerId,186443/
 40. The Pharaoh's Curse
  http://www.mobygames.com/game/pharaohs-curse
 41. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://vgf0001.blogspot.cz/2011/05/a­tari-emulator-beer-belly-burt-in-brew.html
 42. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://www.mobygames.com/game/beer-belly-burts-brew-biz
 43. Cohen's Towers (video na Youtube)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=NzqehOhL6A8
 44. Cohen's Towers (pro C64)
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=514
 45. Cohen's Towers
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1628
 46. Ghosh Chaser
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=1045
 47. Ghost Chaser
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1983
 48. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=3693
 49. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1474
 50. Ollie's Follies
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=1827
 51. Ollie's Follies
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2557
 52. Scooter
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3035
 53. Jet Set Willy
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2122
 54. Jet Set Willy 2007
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5676
 55. Chuckie Egg
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1621
 56. Space Panic
  http://www.arcade-history.com/?n=space-panic&page=detail&id=2551
 57. Apple Panic (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/apple-panic
 58. Apple Panic (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_Panic
 59. Miner 2049er (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/miner-2049er
 60. Miner 2049er (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Miner_2049er
 61. Dynablaster pro Amigu
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/details.php?id=358
 62. Dynablaster
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/dyna-blaster.php
 63. Bomberman: Strategy Wiki
  http://strategywiki.org/wi­ki/Bomberman
 64. Bomberman II: Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman_II
 65. Bomberman games
  http://www.mobygames.com/game-group/bomberman-games
 66. Bomberman series
  https://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Action/B/Bomber­man_Series
 67. Bomberman: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman
 68. Bomberman II: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman_II
 69. Dynablaster (Amiga)
  http://amr.abime.net/review_49428
 70. Bomberman: World of Spectrum
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000625
 71. Gauntlet: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gauntlet_(1985_video_ga­me)
 72. Dandy
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dandy_(video_game)
 73. Boulder Dash
  http://www.firststarsoftwa­re.com/boulderdash.htm
 74. Arno's Boulder Dash Fansite
  http://www.boulder-dash.nl/
 75. Sabre Wulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sabre_Wulf
 76. Starquake
  http://www.mobygames.com/ga­me/starquake
 77. Map of Starquake
  http://maps.speccy.cz/map­.php?id=Starquake
 78. Berzerk, Frenzy a podobné hry
  http://www.hardcoregaming101­.net/berzerkfrenzy/berzer­kfrenzy.htm
 79. Frenzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004193
 80. Hungry Horace (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002390
 81. Berzerk Variants
  http://www.mobygames.com/game-group/berzerk-variants/
 82. Cavelord (Wikipedia):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cavelord
 83. K-Razy Shoot Out
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-k-razy-shoot-out_6759.html
 84. K-Razy Shoot Out (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2166
 85. K-Razy Antiks (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2178
 86. Twomaze (Frank Ostrowski)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3254
 87. Shamus (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2987
 88. Nibbler
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2496
 89. The History of Mazes and Labyrinths
  http://amazeingart.com/maze-faqs/ancient-mazes.html
 90. Video Game History Wiki: Maze Games
  http://videogamehistory.wi­kia.com/wiki/Category:Maze_Ga­mes
 91. List of maze video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_maze_video_games
 92. Classics and Clones: Retro-gaming on the iPhone: The Early 70s
  http://nodpad.com/2010/01/04/classic-and-clones-retro-gaming-on-the-iphone-the-early-70s/
 93. Maze War
  http://www.giantbomb.com/maze-war/3030–23137/
 94. Maze War (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maze_war
 95. Atari 2600 Video Game Critic
  http://videogamecritic.com/2600.htm
 96. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videogamecritic.net/2600aa.htm
 97. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classicgaming.games­py.com/View.php?view=Game­Museum.Detail&id=13
 98. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ign.com/arti­cles/903/903024p1.html
 99. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.atarimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 100. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.atarimania.com/pge­mainsoft.awp?type=G&system=2
 101. Atari 2600 FAQ
  http://www.atariage.com/2600/faq/in­dex.html
 102. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/consoles.html
 103. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.atariage.com/2600/pro­gramming/index.html
 104. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/design_case.html?Sys­temID=2600
 105. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_2600
 106. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/schematics_pal/index­.html
 107. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vintagegamingan­dmore.com/atari-2600-schematics
 108. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 109. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 110. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.makeuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 111. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)

Byl pro vás článek přínosný?