Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (18.část - herní konzole Vectrex v současnosti)

15. 3. 2012
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

Dnes se potřetí a naposledy budeme zabývat osmibitovou herní konzolí Vectrex. Minule jsme se zaměřili na hry, které vznikly v osmdesátých letech minulého století; dnes se seznámíme s novějšími hrami a dalšími aplikacemi. Na závěr se ještě zmíníme o 3D Imageru, který na Vectrex přivedl „virtuální realitu“.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (18.část – herní konzole Vectrex v současnosti)

2. Omezení grafických schopností Vectrexu

3. Thrust

4. Protector/Y­.A.S.I

5. Nebula Commander

6. Wormhole

7. Programovací jazyk Logo na Vectrexu

8. 3D Imager aneb pokus o virtuální realitu na osmibitové konzoli

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (18.část – herní konzole Vectrex v současnosti)

V předchozích dvou částech seriálu o historii vývoje výpočetní techniky jsme si popsali základní technické parametry osmibitové herní konzole Vectrex a taktéž jsme si popsali některé hry, které na tuto herní konzoli vznikly již v polovině osmdesátých let minulého století. Ovšem podobně jako se tomu stalo u dalších herních konzolí (asi nejlepším příkladem je Atari 2600), vytvořila se okolo konzole Vectrex subkultura programátorů, kteří pro toto zařízení vyvíjejí nové programy, dema a dokonce i netradičně ovládaný programovací jazyk. Pro vývoj se v současnosti většinou používají vývojové nástroje běžící na běžném PC (cross assembler pro procesor Motorola 6809, emulátor s debuggerem atd.) a výsledné binární programy jsou (či byly) nabízeny buď přímo ve formě paměťových modulů s případným overlayem pro obrazovku, nebo jsou dnes většinou dostupné ve formě binárních souborů určených pro emulátor, popř. pro „vypálení“ do EPROM umístěné na prázdném paměťovém modulu.

Obrázek 1: Paměťové moduly s novými hrami pro Vectrex, které byly nabízené ještě v poměrně nedávné minulosti.

Nahrávání binárních obrazů hry do paměti EPROM má jistě svoje kouzlo (navíc se použití této EPROM na příslušném plošném spoji asi nejvíce přibližuje způsobu použití Vectrexu v minulosti), ovšem pro mnoho uživatelů je mnohem pohodlnější využít nějaké modernější paměťové zařízení, například kartu VecMulti, která umožňuje nahrát celou sadu binárních obrazů her na MicroSD kartu umístěnou na plošném spoji, který se z hlediska Vectrexu snaží chovat jako běžný paměťový modul. Navíc paměťový modul VecMulti obsahuje i RAM využívanou některými aplikacemi. VecMulti je sice již vyprodán, ale lze ho stále sehnat na burzách (svůj význam má samozřejmě jen pro majitele originálního Vectrexu, protože všechny emulátory nahrávají obrazy her či aplikací přímo ze souborů *.bin).

Obrázek 2: Karta VecMulti vybavená s MicroSD v horní části plošného spoje.

2. Omezení grafických schopností Vectrexu

Před popisem některých novějších her je možná vhodné se zmínit o některých omezeních, která herní konzole Vectrex programátorům kladla při vykreslování herních scén či při vytváření dem. O tom, že obrazovka byla pouze monochromatická, jsme se již zmiňovali – tento nedostatek je možné alespoň částečně odstranit použitím barevných fólií nasazovaných před obrazovku. Ovšem v mnoha případech bylo větším omezením to, že celková délka vektorů na jednom snímku byla omezená dobou dosvitu luminoforu obrazovky. Připomeňme si, že „elektronková“ obrazovka (CRT) má na stínítku nanesen luminofor, který musí mít dobu dosvitu nastavenou kompromisně takovým způsobem, aby vykreslovaný obraz neblikal a současně aby se eliminoval vznik nežádoucích stop pohybujících se objektů. Zatímco při zobrazování rastrových snímků nebyla doba dosvitu většinou žádným omezujícím faktorem (herní konzole používaly stejnou frekvenci obrazu jako televizory), u Vectrexu, kde se přímo manipulovalo s elektronovým paprskem, se již tato veličina projevovala, a to většinou nežádoucím způsobem.

Obrázek 3: Terminál Tektronix 4054 s vektorovým výstupem
http://www.di­gitalvideo.com/

Ve skutečnosti nebyla omezená jen celková délka vektorů na jednom snímku, ale navíc se tato délka snižovala v případě, že se vykreslovalo velké množství vektorů, popř. na sebe vektory nenavazovaly. Z tohoto důvodu se ve většině her i dem setkáme jen s relativně malým množstvím textů, protože právě zobrazení textů (tj. velkého množství vektorů) bylo problematické. Tento problém se samozřejmě netýkal pouze Vectrexu, ale i dalších zařízení s vektorovou obrazovkou, například různých terminálů s grafickým výstupem. Z tohoto důvodu byly některé typy „vektorových“ terminálů vybaveny specializovanou obrazovkou, která si dokázala zapamatovat obraz a ponechat ho viditelný i po dobu několika minut. Toto řešení však nebylo na Vectrexu použitelné, protože bylo poměrně drahé (specializovaná obrazovka) a taktéž by docházelo k blikání při mazání celého stínítka (což na terminálech se statickým obrazem většinou nevadilo). Mimochodem: podobný princip byl použit i u některých analogových osciloskopů, které díky tomu mohly zaznamenat a zobrazit i průběh neperiodického signálu (přesněji řečeno signálu, jehož průběh se neopakoval).

Obrázek 4: Ukázka grafického výstupu emulátoru terminálu Tektronix 4601 s paměťovou obrazovkou.

3. Thrust

Pojďme si nyní popsat některé novější hry, které jsou nabízeny pro herní konzoli Vectrex. První hrou, s níž se seznámíme, je hra nazvaná Thrust a i když její varianta pro Vectrex vznikla až v roce 2004, jedná se ve skutečnosti o poměrně starou hru, která původně vznikla na počítači BBC Micro (tím se trošku dostáváme k obsahu paralelně běžícího seriálu o architekturách počítačů :-) a postupně byla portována na mnoho osmibitových domácích počítačů, osobních počítačů i na herní konzole. Jedná se zdánlivě o velmi jednoduchou hru, v níž hráč ovládá raketu, s níž má nalézt „pod“ (takovou těžkou bednu) a s využitím tažného paprsku s podem odletět do vesmíru. Ve skutečnosti však do hry vstupuje hned několik fyzikálních veličin, zejména gravitace (působící na raketu i pod) a setrvačnost (spíše hybnost) rakety i podu, takže se ovládání rakety stává zejména ve vyšších levelech dosti obtížné. Vzhledem ke způsobu zobrazení celé scény je Thrust jednou z her, které převod na vektorovou obrazovku prospěl; dokonce si dovolím říci, že se jedná o jednu z nejlepších variant této hry, především při porovnání s verzemi pro osmibitové počítače s relativně malým rozlišením displeje.

Obrázek 5: Screenshot ze hry Thrust.

Obrázek 6: Screenshot ze hry Thrust.

Obrázek 7: Screenshot ze hry Thrust.

4. Protector

Další dvojici her si popíšeme současně, protože tyto dvě hry byly dodávány na jednom paměťovém modulu, popř. v jediném souboru s binárním obsahem tohoto modulu. Jedná se o hru Protector, což je varianta stejně pojmenované hry naprogramované původně pro herní konzoli Atari 2600 (zde tato hra vznikla jako varianta na původní Defender firmy Atari, která je odvozena ze stejnojmenného automatu společnosti Williams). Jedná se o klasickou „automatovou“ střílečku, v níž hráč ovládá raketu letící nad povrchem nějaké planety, přičemž úkolem hráče je chránit pozemní cíle před útokem (pravděpodobně zlých) emzáků. Zatímco původní hra Protector zobrazovala na povrchu planety budovy a další detaily, vrací se Vectrexová verze způsobem zobrazení spíše k původní jednodušší hře Defender.

Obrázek 8: Obal na paměťový modul her Protector/Y.A.S.I.

Obrázek 9: Hlavní menu her Protector/Y.A.S.I.

Obrázek 10: Úvodní obrazovka hry Protector.

Obrázek 11: Screenshot hry Protector.

Obrázek 12: Screenshot hry Protector.

5. Y.A.S.I

Druhou hrou uloženou na stejném paměťovém modulu společně s výše popsanou hrou Protector je hra nazvaná poněkud zvláštně Y.A.S.I (někdy zapisováno bez teček), což je zkratka z „Yet Another Space Invaders“. Plný název hry mluví za vše – jedná se o variantu známé hry Space Invaders upravenou tak, aby byla hra zobrazitelná i na vektorovém displeji (zde se používá jakási emulace rastrové obrazovky – viz uvedené screenshoty).

Obrázek 13: Úvodní obrazovka hry Y.A.S.I.

Obrázek 14: Screenshot hry Y.A.S.I.

Obrázek 15: Screenshot hry Y.A.S.I.

Poznámka: někteří hráči evidentně nebyli spokojeni s malými displeji herních konzolí a osobních počítačů, takže se rozhodli si zahrát Tetris a Space Invaders na poněkud větší hrací ploše: http://www.you­tube.com/watch?v=_yK­zc9dPKQw.

6. Wormhole

Další hra patří mezi mé oblíbené. Její jméno zní Wormhole a jedná se o variantu na známou automatovou hru Gyrrus z roku 1983. I tato hra se samozřejmě po úspěchu své automatové verze dočkala mnoha konverzí na různé herní konzole i na domácí osmibitové počítače. Hru Wormhole/Gyrrus lze charakterizovat jako střílečku typu Space Invaders, ovšem namísto pouhého dvourozměrného zobrazení se tato hra snaží o navození dojmu trojrozměrného kosmického prostoru, a to dosti neobvyklým způsobem, který se trošku podobá způsobu použitého u hry Tempest (což je automatovka s vektorovým barevným displejem!). Raketa ovládaná hráčem se totiž pohybuje v kruhu a střílí do středu obrazovky, který díky použitému perspektivnímu zobrazení představuje bod v nekonečnu. Protivníci tedy zdánlivě přilétají z tohoto bodu a vzhledem k tomu, že je dráha jejich letu ovlivněna způsobem zobrazení (mapování na válec), tvoří jejich trajektorie na obrazovce Vectrexu zajímavé obrazce. Podobně jako u výše popsané hry Thrust, i zde je patrné, že se jedná o ideální hru pro vektorové obrazovky (plynulé natáčení rakety atd.).

Obrázek 16: Screenshot hry Wormhole.

Obrázek 17: Screenshot hry Wormhole.

Obrázek 18: Screenshot hry Wormhole.

7. Programovací jazyk Logo na Vectrexu

Kromě mnoha her a dem vznikl pro herní konzoli Vectrex dokonce i programovací jazyk, což je zajisté zvláštní, když si uvědomíme, že tato konzole vlastně neumožňovala zobrazit delší text a navíc ani neměla klávesnici. Autor tohoto programovacího jazyka si byl samozřejmě všech nedostatků Vectrexu vědom a proto svůj jazyk založil na LOGU, tj. jazyku, jehož primárním výstupem je obecně vektorový obrázek. Aby byl vůbec umožněn zápis programů v této variantě LOGA, jsou jednotlivé příkazy reprezentované jednoduchými symboly: posun želvy dopředu (šipka ze dvou vektorů) či dozadu (dtto), natočení želvy doleva či doprava, smazání obrazovky, opakování (iterace), změna hodnoty proměnné atd. Všechny symboly se musely vybírat s využitím joysticku a tlačítek na ovladači. Zajímavé je, že byly podporovány i poměrně složité programové konstrukce, včetně volání rekurzivních podprogramů a využití lokálních proměnných (těch existovalo pouze šest, což však pro mnoho programů bylo dostačující).

Obrázek 19: Některé symboly, z nichž se skládá program ve Vectrex Logu.

Aby toho nebylo málo, bylo možné si nechat program „vypsat“ ve formě hexadecimálního kódu, který se následně mohl ručně opsat na papír, popř. zveřejnit na Internetu atd. Podobným způsobem se – dosti pracně – mohl program naopak zapsat do herní konzole, přičemž se hexadecimální cifry opět „zapisovaly“ pomocí joysticku, což zajisté není nijak rychlé, ale kvůli neexistenci dalších záznamových zařízení se jednalo o jednu z mála dostupných variant. Je škoda, že paměťový modul s Logem již není v prodeji, ale je určitá pravděpodobnost, že jeho autor zveřejní binární obraz Loga, který by následně bylo možné použít buď v emulátoru nebo na reálné konzoli přes již zmíněnou kartu VecMulti.

Obrázek 20: Obrazec vytvořený ve Vectrex Logu.

Užitečné odkazy týkající se Vectrex Loga:

 1. Animating with vectrex logo: first steps
  http://little-scale.blogspot­.com/2006/04/a­nimating-with-vectrex-logo-first.html
 2. Logo: Non-Geometric Art
  http://vector­zoa.com/logo/lo­go_gallery_nga­.html
 3. Logo: Geometric art
  http://vector­zoa.com/logo/lo­go_gallery_ga­.html
 4. Vectrex Logo
  http://vector­zoa.com/logo/lo­go.html

8. 3D Imager aneb pokus o virtuální realitu na osmibitové konzoli

K herní konzoli Vectrex vzniklo i jedno poměrně neobvyklé periferní zařízení nazvané 3D Imager. Jednalo se o helmu umožňující dosažení prostorového a současně i barevného zobrazení vektorových her, což je velmi zajímavé, protože Vectrex používal, jak jsme si již ostatně několikrát řekli, jednoduchý monochromatický displej. Princip funkce helmy 3D Imager je následující: před obličejem uživatele rotuje jeden kotouček složený z většího množství segmentů (ty mají tvar kruhových výsečí). Přesně polovina segmentů je černá a neprůhledná zatímco ostatní segmenty jsou barevné (červené, modré a zelené) a samozřejmě průhledné. Segmenty jsou navrženy a rozmístěny tak, aby při rotaci kotoučku byl před jedním okem vždy černý segment a před druhým okem jeden z barevných segmentů. V dalším okamžiku se kotouček se segmenty pootočí a zakryje se druhé oko, zatímco před první oko se umístí jeden z barevných segmentů.

Obrázek 21: 3D Imager.

Rotace je synchronizována s obrazem generovaným na herní konzoli Vectrex tím způsobem, že se v každém snímku zobrazuje vektorový obraz s objekty, které jsou posunuté podle jejich vzdálenosti od pozorovatele – tímto způsobem se, spolu s perspektivou, simuluje prostorový vjem, protože obrazy blízkého objektu pro pravé i levé oko jsou vzájemně oddáleny. Díky funkci barevných segmentů je možné simulovat i barvu – vždy tři snímky určené pro jedno oko tvoří jeden barevný obraz, protože první snímek uživatel vidí přes červený segment, druhý přes zelený segment a třetí přes segment modrý (při vhodném osvětlení není barva pozadí obrazovky viditelná a přes segmenty prosvítají pouze bílé vektory). Kvalita barevného zobrazení je do značné míry závislá na obnovovací frekvenci obrazu, z níž se odvozuje i rychlost rotace kotoučku s barevnými segmenty. Jinými slovy to znamená poblikávající obraz s malou frekvencí, ovšem v osmdesátých letech minulého století se jednalo o jednu z mála technologií pro 3D zobrazení, která byla tak levná, že ji bylo možné nabízet i běžným koncovým zákazníkům.

Obrázek 22: Screenshot hry Nebula Commander pro herní konzoli Vectrex.

Toto zařízení bylo konstrukčně velmi jednoduché (přesto poruchové kvůli pohyblivým částem) a na svou dobu poměrně zajímavé, i když při zobrazování samozřejmě vykazovalo velké množství chyb, především rozmazání vzdálených nebo pohybujících se objektů, barevné disproporce, poblikávání obrazu apod. Bylo vyrobeno několik nových her i remaků původních her, které 3D Imager využívají a dokonce i dnes lze najít programátory, kteří pro toto zařízení vyrábí dema:

Původní hry:

3D Crazy Coaster
3D Mine Storm
3D Narrow Escape

Novější hry:

CS24_early

3D Sector-X (2010)
3D Lord of the Robots(2006)

Poznámka: autor posledních dvou zmíněných her plánoval vývoj her dalších, ovšem helma 3D Imager se mu pokazila a – jak sám prohlásil – již mu ty neustálé bolesti hlavy ani nechybí :-)

Obrázek 23: Další screenshot hry Nebula Commander pro herní konzoli Vectrex.

9. Odkazy na Internetu

 1. Catalog of non-gaming Vectrex demos
  http://vectrex­.wikia.com/wi­ki/Catalog_of_non-gaming_Vectrex_de­mos
 2. Nebula Commander
  http://www.clas­sicgamecreati­ons.com/nebula­.html
 3. ParaJVE – Parabellum's Java Vectrex Emulator, version 0.7.0
  http://www.vec­trex.fr/ParaJ­VE/
 4. Vectrex System History – The Mini Arcade
  http://vectrex­museum.com/vec­trexhistory.php
 5. GCE Vectrex: unique system, unique subculture. Part 2. Unique subculture
  http://lady-eklipse.livejou­rnal.com/
 6. Novinky.org: PSPVE v1.0.2 (Emulátor konzole Vectrex)
  http://psp.no­vinky.org/view­.php?cisloclan­ku=2008060010
 7. 3 Generations of Game Machine Architecture
  http://www.ata­riarchives.or­g/dev/CGEXPO99­.html
 8. Atari 5200
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_search.html?Sys­temID=5200
 9. Atari 5200 Hardware and Accessories
  http://www.ata­riage.com/5200/ar­chives/hardwa­re.html
 10. Atari 5200 Screenshots
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=5200&Item­TypeID=SCREEN­SHOT
 11. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/His­tory_of_video_ga­me_consoles_(se­cond_generati­on)
 12. Atari 5200: Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_5200
 13. 6502 – the first RISC µP
  http://ericcle­ver.com/6500/
 14. The Video Game Console Library: Fairchild Channel F
  http://www.vi­deogameconsole­library.com/pg70-fairchild.htm
 15. Jerry Lawson
  http://www.vin­tage.org/2006/ma­in/bio.php?id=1586
 16. Fairchild Semiconductor F8
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/F8_in­s.html
 17. Fairchild Channel F 101: A Beginner's Guide
  http://www.rac­ketboy.com/re­tro/fairchild-channel-f-101-a-beginners-guide
 18. Lowell O. Turner: This old microprocessor
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/OldCPU­.html
 19. VC&G Interview: Jerry Lawson, Black Video Game Pioneer
  http://www.vin­tagecomputing­.com/index.php/ar­chives/545
 20. Fairchild Channel F
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_Channel_F
 21. The Great CPU List Part II: Fairchild F8, Register windows
  http://jbayko­.sasktelwebsi­te.net/cpu2.html#Sec2Par­t2
 22. Fairchild F8
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_F8
 23. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.ma­keuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 24. Channel F
  http://www.gi­antbomb.com/chan­nel-f/60–66/
 25. MESS Wiki
  http://www.mes­s.org/
 26. O2 Homepage
  http://www.the-nextlevel.com/o­dyssey2/
 27. Magnavox Odyssey2 (1978), Philips Videopac G7000 / C52 (1979)
  http://www.mes­s.org/sysinfo:o­dyssey2
 28. The Video Game Critic's Odyssey 2 Reviews
  http://videoga­mecritic.net/od­d.htm
 29. Computer Closet Collection: Magnavox Odyssey2
  http://www.com­putercloset.or­g/MagnavoxOdys­sey2.htm
 30. PHILIPS Videopac C52
  http://old-computers.com/mu­seum/computer­.asp?c=1060
 31. O2 Tech. Manual V.1.1 (PDF dokument)
  http://www.ata­rihq.com/danb/fi­les/o2doc.pdf
 32. Magnavox Odyssey2
  http://www.game-machines.com/con­soles/odyssey2­.php
 33. Magnavox Odyssey2 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­dyssey2
 34. Magnavox Odyssey2 Games (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lis­t_of_Videopac_ga­mes
 35. The FPGA Videopac Project
  http://www.fpga­arcade.com/vi­deopac.htm
 36. Last minute addition: Odyssey 2 (P824×) VDC chip!
  http://ploguechip­sounds.blogspot­.com/2009/10/last-minute-addition-odyssey-2-p824×.html
 37. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9662
 38. Spy Hunter (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9742
 39. Spy Hunter (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spy_Hun­ter
 40. DP Interviews … Bob Whitehead
  http://www.di­gitpress.com/li­brary/intervi­ews/interview_bob_whi­tehead.html
 41. Atari Age: Video Chess
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_page.html?Sof­twareID=1429
 42. Moby Games: Video Chess
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/video-chess
 43. Wikipedia: Video Chess
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Vi­deo_Chess
 44. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videoga­mecritic.net/2600a­a.htm
 45. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=13
 46. Classic gaming: Atari 2600 – E.T. the Extra-Terrestrial
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=290
 47. The Video Game Critic's Reviews With „ET“ Icon
  http://videoga­mecritic.net/i­con_ET.htm
 48. Atari 2600 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=2600&Item­TypeID=ROM
 49. Atari 2600 ROMs – #, A through E (582K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_A-E.zip
 50. Atari 2600 ROMs – F through J (298K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_F-J.zip
 51. Atari 2600 ROMs – K through P (432K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_K-P.zip
 52. Atari 2600 ROMs – Q through S (539K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_Q-S.zip
 53. Atari 2600 ROMs – T through Z (260K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_T-Z.zip
 54. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ig­n.com/articles/903/903­024p1.html
 55. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.ata­rimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 56. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.ata­rimania.com/pge­mainsoft.awp?ty­pe=G&system=2
 57. Atari 2600 FAQ
  http://www.ata­riage.com/2600/fa­q/index.html
 58. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/consoles­.html
 59. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.ata­riage.com/2600/pr­ogramming/index­.html
 60. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/design_ca­se.html?Syste­mID=2600
 61. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_2600
 62. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/schema­tics_pal/index­.html
 63. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vin­tagegamingandmo­re.com/atari-2600-schematics
 64. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/index­.html
 65. Mapa hry Adventure
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/adv-map1.gif
 66. Jay Glenn Miner Interview Pasadena, September 1992
  http://www.ra­bayjr.com/jay_mi­ner.htm
 67. Magnavox and the Odyssey systems
  http://www.pong-story.com/odys­sey_other.htm
 68. Magnavox Odyssey First home video game console
  http://www.pong-story.com/odys­sey.htm
 69. The Odyssey in France
  http://www.pong-story.com/ody­pubfr.htm
 70. Magnavox Odyssey at old-computers.org
  http://www.old-computers.com/mu­seum/photos.as­p?t=1&c=883&st=2
 71. Magnavox Odyssey Series (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mag­navox_Odyssey_Se­ries
 72. MAGNAVOX ODYSSEY (1971)
  http://balduin­.wordpress.com/2007/10­/15/magnavox-odyssey-1971/
 73. Magnavox Odyssey FAQ
  http://www.pong-story.com/o1faq­.txt
 74. Richard Hewison – Level 9: Past masters of the adventure game
  http://www.sin­clairlair.co.uk/le­vel9.htm
 75. Level 9 Computing
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Le­vel9
 76. Worm in Paradise – Level 9 (CZ recenze)
  http://sincla­irzxspectrum.cz/sof­tware/recenze/wor­m_in_paradise­.php
 77. World of Spectrum: Jewels of Darkness
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekid.cgi?id=0011­293
 78. World of Spectrum: Hry společnosti Level 9
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekpub­.cgi?regexp=^Le­vel+9+Computin­g+Ltd$&loadpic­s=1
 79. Adventure International
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ad­venture_Inter­national
 80. Stránky o firmě Infocom a jejích hrách
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/
 81. atari.fandal.cz
  http://atari.fan­dal.cz/games.php
 82. Zork I: The Great Underground Empire (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-the-great-underground-empire/review­s/reviewerId,4465/
 83. Zork I (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_I
 84. Zork I Walkthrough
  http://www.ga­mefaqs.com/pc/5644­46-zork-i/faqs
 85. Zork I: The Great Underground Empire
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k1.html
 86. Zork II: The Wizard of Frobozz (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-ii-the-wizard-of-frobozz
 87. Zork II (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_II
 88. Zork II: The Wizard of Frobozz
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k2.html
 89. Zork III: The Dungeon Master (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/zork-iii-the-dungeon-master
 90. Zork III (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_III
 91. SAGA – Scott Adams Grand Adventure
  http://www.msa­dams.com/index­.htm
 92. Player 4 Stage 1: The Productivity Eaters
  http://www.the­doteaters.com/p4_sta­ge1.php
 93. Textovky.cz – Textovkářův ráj
  http://www.tex­tovky.cz/
 94. Scott Adams (game designer, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scot­t_Adams_(game_de­signer)
 95. Interview with Scott Adams (Adventure Classic Gaming)
  http://www.ad­ventureclassic­gaming.com/in­dex.php/site/in­terviews/129/
 96. Scott Adams game interpreter
  http://www.ifar­chive.org/inde­xes/if-archiveXscott-adamsXinterpre­ters.html
 97. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slu­necnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 98. BASIC Computer Games (published 1978) – Hammurabi
  http://atariar­chives.org/ba­sicgames/show­page.php?page=78
 99. Hamurabi – zdrojový kód v BASICu
  http://www.dun­nington.u-net.com/public/ba­sicgames/HMRA­BI
 100. Hamurabi (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ha­murabi
 101. Hammurabi naprogramovaný v JavaScriptu
  http://www.ham­murabigame.com/ham­murabi-game.php
 102. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212­.189.111/
 103. Empire Classic (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Em­pire_Classic_(com­puter_game)
 104. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wol­fpackempire.com/de­fault.htm
 105. FOCAL (programming language, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/FO­CAL_(programmin­g_language)
 106. Forty Years of Lunar Lander
  http://techno­logizer.com/2009/07­/19/lunar-lander/
 107. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ca­tegory:Timeli­nes_of_video_ga­mes
 108. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/index.html
 109. Space Travel: Exploring the solar system and the PDP-7
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/spacetravel.html
 110. Yes, A video game contributed to Unix Development
  http://people­.fas.harvard.e­du/~lib215/re­ference/histo­ry/spacetravel­.html
 111. Space Travel (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spa­ce_Travel_(vi­deo_game)
 112. Computer and Video Game History
  http://inventor­s.about.com/li­brary/inventor­s/blcomputer_vi­deogames.htm
 113. OXO (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­XO
 114. Tennis for Two (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ten­nis_for_Two
 115. Who really invented the video game?
  http://www.ata­rimagazines.com/cva/v1n­1/inventedgames­.php
 116. The Video Game Revolution
  http://www.pbs­.org/kcts/vide­ogamerevoluti­on/history/ti­meline.html
 117. The First Video Game?
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/higinbot­ham.asp
 118. První část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic1.jpg
 119. Druhá část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic2.jpg
 120. MUD (stránka jednoho z tvůrců hry)
  http://www.mud­.co.uk/richar­d/mud.htm
 121. MUD1 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/MUD1
 122. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Text-based_game
 123. Text mode games
  http://www.tex­tmodegames.com/
 124. Why Text-Mode Games are Cool
  http://www.tex­tmodegames.com/ar­ticles/why-text-mode-games-are-cool.html
 125. The Dragon Ate My Homework
  http://www.wi­red.com/wired/ar­chive/1.03/mud­s.html
 126. Hunt the Wumpus
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Hun­t_the_Wumpus
 127. A Brief History of „Rogue“
  http://www.wichman­.org/roguehis­tory.html
 128. Rogue (video game) (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ro­gue_(computer_ga­me)
 129. Roguish Charm
  http://www.1up­.com/features/es­sential-50-rogue
 130. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spi­tenet.com/cave/
 131. Colossal Cave Adventure
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/
 132. Here's where it all began…
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/a_his­tory.html
 133. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/e_dow­nloads.html
 134. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/c_xyz­zy.html
 135. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.as­trodragon.com/zplet/ad­vent.html
 136. Colossal Cave Adventure
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Co­lossal_Cave_Ad­venture
 137. iPod Adventure Game
  http://hamimi­ami.com/ipod/ad­venture/index­.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.