Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (75. část – strategické hry OpenTTD a Freeciv)

25. 4. 2013
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky i počítačových her nejprve dokončíme popis strategické hry OpenTTD a poté si podrobněji popíšeme open source implementaci další známé strategické hry. Jedná se o hru Freeciv, která je výsledkem snahy o reimplementaci a současné vylepšení slavné Civilizace.

1. Podrobnější porovnání možností her TTD a OpenTTD

V předchozí části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky i o historii vývoje počítačových her jsme si mj. řekli i základní informace o budovatelské strategické hře nazvané OpenTTD, jejíž první oficiální verze byla vydána v roce 2004 programátorem Ludvigem Strigeusem. Víme již, že se jedná o reimplementaci známé komerční hry Transport Tycoon Deluxe (TTD). Ve hře OpenTTD však najdeme mnoho novinek, které v původní hře TTD nebyly a někdy ani nemohly být implementovány. Některé z těchto novinek byly do TTD nepřímo přidány již v rámci speciálního nástroje nazvaného TTDPatch, který lze nalézt na adrese http://www.ttdpatch.net/.

Obrázek 1: Pro připomenutí – splashscreen získaný v původní variantě hry Transport Tycoon využívající grafický režim 640×480×256.

O tomto ve své době velmi užitečném nástroji jsme se již v tomto seriálu taktéž zmínili, takže si pouze ve stručnosti připomeňme, že TTDPatch obsahoval (přesněji řečeno pořád obsahuje, protože se stále jedná o používaný nástroj) několik oprav Transport Tycoonu Deluxe, dále pak podporu pro další typy dopravních prostředků (vlaky včetně elektrických lokomotiv, autobusy, dokonce i trolejbusy atd.), zvýšení celkového počtu dopravních prostředků na limit přibližně 40000 vozů a mj. taktéž možnost zapojit do jednoho vlaku větší množství lokomotiv, jejichž výkon se sčítal, což bylo patrné zejména při rozjezdech dlouhých a těžkých vlaků.

Obrázek 2: Herní svět hry Transport Tycoon zobrazený s nejvyššími detaily (největší přiblížení).

Prakticky všechny novinky a opravy z TTDPatche lze nalézt i v open source hře OpenTTD, která ale není (na rozdíl od patchovaného i nepatchovaného Transport Tycoonu Deluxe) limitována ani použitou architekturou mikroprocesoru (TTD je z části implementován v nepřenositelném assembleru), ani použitým operačním systémem a samozřejmě ani rozlišením použitého grafického režimu, na rozdíl od původní DOSové hry Transport Tycoon Deluxe, která využívala grafický režim s rozlišením 640×480 pixelů a navíc ještě fixní paletu s 256 barvami (poznámka: později vydaná vylepšená varianta TTD alespoň částečně vylepšovala podporu novějších operačních systémů, protože byla určena pro Microsoft Windows 95 – s DOSovou originální variantou TTD byly při spuštění ve zmíněném systému – očekávatelné – problémy).

Obrázek 3: Grafické uživatelské rozhraní hry Transport Tycoon s několika otevřenými okny.

Obrázek 4: Polopouštní krajina ve hře Transport Tycoon Deluxe.

Obrázek 5: Severská krajina ve hře Transport Tycoon Deluxe.

Obrázek 6: Světelné signály řídicí železniční uzel ve hře Transport Tycoon Deluxe.

2. Železniční stanice a zastávky

Připomeňme si, že Transport Tycoon Deluxe je budovatelská strategická hra, v níž je hráč odměňován (ve formě virtuálních inflačních peněz :-) za to, do jaké vzdálenosti a jak rychle dopraví nějaký typ zásilky. Platba za dopravu přitom probíhá na základě vzdálenosti stanic (ta byla původně počítána relativně jednoduše, čehož bylo možné využít resp. zneužít několika triky) a na době přepravy, ovšem algoritmus výpočtu výsledné ceny je modifikován na základě toho, jaký typ zásilky je přepravován. Ve hře OpenTTD je možné při budování dopravního impéria využívat všechny typy dopravních prostředků známých již ze hry Transport Tycoon Deluxe. Ke každému typu dopravního prostředku je samozřejmě nutné vybudovat i příslušnou dopravní infrastrukturu, protože infrastrukturu nelze (s výjimkou silnic a samozřejmě též vodních ploch) sdílet s protihráčem. Pro většinu herních světů platí, že nejefektivnějším dopravním prostředkem bývají železnice, které však musejí být doplněny o silniční a později i o leteckou dopravou.

Obrázek 7: Rozměry herního světa mohou být v OpenTTD mnohem větší, než v původním Transport Tycoon Deluxe.

A právě při snaze o kombinaci různých dopravních prostředků se projevuje jedno z omezení původní hry Transport Tycoon Deluxe – stanice či zastávka pro každý typ dopravy představuje samostatný objekt, který je navázán na samostatnou simulaci (ekonomický model). Hra tak například neumožňuje spojení železniční stanice s autobusovou zastávkou či propojení letiště s lokální autobusovou dopravou, i když by to bylo velmi výhodné (relativně levné autobusy by „nalákaly“ pasažéry na letiště, které by získalo lepší hodnocení). Taktéž rozšiřování nádraží (kde je problém největší) bylo omezeno pouze na obdélníkovou oblast o předem dané maximální velikosti, což se negativně projevilo ve chvíli, kdy bylo nutné k již postavenému nádraží přidat další nástupiště (alespoň částečně bylo možné tento problém obejít vhodně umístěnými vjezdovými návěstidly).

Obrázek 8: Dialog se seznamem různých grafických souborů, které rozšiřují možnosti původní hry.

OpenTTD již na většinu výše zmíněných omezení nenarazíme, což je ostatně patrné i při pohledu na screenshoty umístěné v této kapitole, na nichž je vyobrazeno propojení letiště s autobusovou zastávkou či několik spojených nádraží. Dokonce je možné vzájemně zkombinovat (propojit) více typů nádraží – tuto možnost hráči ocení především ve chvíli, kdy se provádí postupná modernizace železniční infrastruktury na monorail či později přechod na maglevy (jen tam jsou k dispozici nejrychlejší lokomotivy, takže běžná železnice přestane dostačovat pro doručování delších zásilek). V originální hře Transport Tycoon Deluxe totiž bylo nutné celou železniční stanici zbourat a postavit její modernizovanou verzí, což ovšem ovlivnilo všechny kolejnice a tím pádem i všechny vlaky, které v modernizované stanici zastavovaly či jí dokonce pouze projížděly.

Obrázek 9: Propojení letiště s autobusovou zastávkou a nádraží, které slouží pro všechny tři typy vlaků.

Obrázek 10: Nový typ infrastruktury a nová vozidla – tramvajové a trolejbusové tratě.

Obrázek 11: Další typ dopravní infrastruktury, který v původním TTD nenajdeme.

3. Letiště

Nejjednodušším, i když z ekonomického hlediska alespoň zpočátku relativně nevýhodným dopravním prostředkem jsou ve hře OpenTTD letadla. Jednoduchost jejich nasazení do provozu spočívá v tom, že postačuje postavit letiště u vybraných vesnic či měst, zakoupit vhodné letadlo a následně zvolit, mezi kterými letišti se budou přepravovat cestující, pošta či další typy zásilek (ostatně i možnost přepravy jiných typů zásilek je další novinkou OpenTTD). Letiště mají poměrně velkou oblast obslužnosti, což znamená, že je v některých případech výhodné je postavit mezi dvěma sousedícími městy a doufat, že se tato města (i díky pozitivnímu vlivu samotného letiště) postupně rozrostou.

Obrázek 12: Dialogy s informacemi o příjmech a výdajích, hodnocení společnosti řízené hráčem a graf provozního zisku/ztráty.

Různých typů letišť existuje hned několik typů, z nichž většina byla navržena až v OpenTTD, což znamená, že pro ně nenalezneme protějšek v původním Transport Tycoonu Deluxe. Obecně platí, že větší letiště má taktéž větší oblast obslužnosti, čímž jsou zde myšleny „čtverečky“ se stavbami, které dokážou generovat pasažéry, poštu atd. (pro každou stavbu lze jednoduše získat podrobnější informace o počtu pasažérů a balíčků pošty za měsíc). Ovšem kromě různě velké oblasti obslužnosti se v pozdějších fázích hry začíná projevovat i další vlastnost letišť – konfigurace jejich příletových a odletových ranvejí. Letadla totiž při přistání zamíří do servisního hangáru či k letištní hale a mohou přitom blokovat odlety či přílety dalších letadel.

Obrázek 13: Letiště s dvojicí ranvejí umístěných vedle sebe.

Tento problém se částečně řeší letištěm s dvojicí ranvejí umístěných u sebe, ovšem mnohem lepší řešení spočívá ve využití letiště s ranvejemi umístěnými na opačných stranách letiště. Špičkové parametry má v tomto ohledu mezikontinentální letiště (viz též příslušný screenshot), které při svém dobrém umístění poblíž středu většího města dokáže generovat i několik desítek tisíc pasažérů a balíčků pošty. Kromě toho lze ve hře OpenTTD budovat i přistávací plochy pro vrtulníky, ale osobně si myslím, že použití vrtulníků v naprosté většině případů postrádá smysl (lze však s nimi převážet zlato mezi bankami umístěnými v centrech měst).

Obrázek 14: Toto letiště již dokáže zajistit současný odlet i přílet dvou letadel bez vzájemného blokování.

Obrázek 15: Mezikontinentální letiště s dvojicí odletových ranvejí a dvojicí ranvejí příletových.

Obrázek 16: Subsonická vysokokapacitní letadla typu Dinger 200.

4. Vylepšený grafický subsystém s podporou truecolor

OpenTTD verze 1.2.0 došlo k poměrně důležité změně v grafickém subsystému této hry, protože se v rámci vývoje NewGRF (viz též následující kapitolu) rozšířily možnosti vykreslování spritů, jimiž jsou reprezentovány prakticky všechny grafické objekty ve hře. Původní grafický subsystém zděděný ze hry Transport Tycoon Deluxe totiž umožňoval pouze práci v grafických režimech s osmibitovou hloubkou a s barvovou paletou s 256 barvami. Všechny sprity ve hře i všechny další grafické objekty (menu, tlačítka, …) sdílely společnou 256 barvovou paletu, což poměrně zásadním způsobem omezovalo možnosti nabízené designérům nových objektů. Navíc bylo několik barev z této 256 barvové palety rezervováno pro vykreslení terénu, což znamenalo, že pokud se tyto barvy použily i při kresbě spritů, mohly nastat problémy při změně typu herního světa (evropská krajina, poušť, severská krajina, svět hraček).

Obrázek 17: Sedl by si někdo dobrovolně do letadla se třemi trupy? :-)

Díky systému NewGRF došlo k rozšíření možností grafického subsystému, který nyní podporuje i grafické režimy s 32bitovou hloubkou, tj. 16 milionů barev a navíc i alfa kanál. NewGRF taktéž umožňuje, aby se v každém měřítku zobrazení používaly odlišné sprity a navíc je zachována i důležitá zpětná kompatibilita s objekty (sprity) používajícími osmibitovou barvovou hloubku. Poznámka: podpora pro 32bitové barvy se ve skutečnosti objevila ještě před vznikem NewGRF, ovšem toto rozšíření není s NewGRF kompatibilní.

Obrázek 18: Nabídka různých rozšíření OpenTTD.

Podrobnější informace o systému NewGRF lze nalézt na těchto (wiki) stránkách:

 1. NewGRF
  http://wiki.openttd.org/NewGRF
 2. NewGRF FAQ
  http://wiki.openttd.org/FAQ_NewGRF
 3. NewGRF file format
  http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/Main_Page
 4. FAQ 32 bit graphics
  http://wiki.openttd.org/FAQ32_bit_grap­hics
 5. Developing 32bpp NewGRFs
  http://wiki.openttd.org/De­veloping_32bpp_NewGRFs

Obrázek 19: Stažení rozšíření přímo z OpenTTD.

Obrázek 20: Mezi nové typy dopravních prostředků patří i zepelíny (vyztužené vzducholodě).

Obrázek 21: Zde je v nabídce autobus Ikarus 30 (což je dosti prapodivné označení, protože Ikarusy dostávaly tříciferná čísla modelů).

5. Nová témata a nové grafické objekty

V předchozí kapitole jsme se zmínili o systému NewGRF a o podpoře 32bitových barev při tvorbě spritů. Ovšem ve skutečnosti nabízí systém NewGRF svým uživatelům mnohem větší množství funkcí. Samotná zkratka NewGRF znamená „New Graphics Resource File“, což je možná poněkud matoucí, protože se nejedná pouze o formát souborů s grafickými informacemi (sprity a jejich animacemi). V souborech typu NewGRF totiž mohou být umístěny i další informace sloužící pro přidání nebo pro modifikaci vlastností již existujících vozidel, staveb, infrastruktury (železniční) a v neposlední řadě taktéž továren. Díky tomu je například možné přidat do hry OpenTTD zcela nové dopravní prostředky, z nichž některé jsou zobrazeny na screenshotech v tomto článku – zepelíny, vrtulníky, dvouplošníky, horkovzdušné balóny, letadla vyráběná konkrétní společností (v TTD totiž nemohly být z licenčních důvodů použity reálné názvy letadel) atd.

Obrázek 22: AH-64 Apache dokáže převážet jednoho cestujícího, zato ovšem bezpečně :-)

Pravděpodobně nejkomplexnější jsou doplňky, které do hry OpenTTD přidávají jak nové typy dopravních prostředků, tak i příslušnou dopravní infrastrukturu, která se nemusí omezovat pouze na obligátní silnice, popř. na tři typy kolejí (i když u maglevů asi není příliš korektní mluvit o kolejích). Příkladem mohou být trolejbusy (silnice + troleje + speciální typ garáží), tramvaje (silnice + koleje + troleje), nadzemní dráha z obrázku číslo 11 atd.

Obrázek 23: Kromě AH-64 je v nabídce i vrtulník Sikorsky.

V současnosti je navíc možné získat i celé sety vlaků či autobusů specifických pro určitou zemi, což společně s možností změny typů budov a názvů měst umožňuje hru zcela „lokalizovat“, popř. umístit do určitého časového období (secesní nádraží + parní lokomotivy + horkovzdušné balóny, město budoucnosti s nadzemkou atd.). Doplňky pro OpenTTD je možné si stáhnout přímo ze hry s využitím příslušného dialogu, samozřejmě za předpokladu, že má hra přístup k síťovému rozhraní (firewall…).

Obrázek 24: Horkovzdušný balón je vhodný pouze k okrášlení hry, protože z ekonomického hlediska zde postrádá smysl.

Instalační soubory s novými modely určenými pro hru OpenTTD, popř. pro hru Transport Tycoon Deluxe s aplikovaným TTDPatchem, je možné nalézt na adresách vypsaných pod tímto odstavcem. U každého souboru je uvedena i informace o tom, pro který „engine“ je tento soubor možné použít:

 1. Grf.clawler – Index page
  http://grfcrawler.tt-forums.net/
 2. Grf.clawler – vehicles
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=1
 3. Grf.clawler – stations
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=2
 4. Grf.clawler – town buildings
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=3
 5. Grf.clawler – industries/cargos
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=4
 6. Grf.clawler – infrastructure
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=5
 7. Grf.clawler – landscape
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=7
 8. Grf.clawler – TTDPatch Basic
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=6

Obrázek 25: Letíme neskutečnou rychlostí 24 km/hod.

Obrázek 26: Další rozšíření – odstranění úseček mezi jednotlivými políčky.

6. Freeciv aneb reimplementace slavné hry Civilization

Minule jsme si mj. popsali i strategickou hru FreeCol, takže je nejvyšší čas se zaměřit taktéž na další známou strategickou hru nazvanou Freeciv. Jak již název Freeciv napovídá, jedná se o hru, která přebírá velké množství myšlenek a postupů jak z původní komerčně velmi úspěšné hry Civilization, tak i z jejího druhého pokračování s názvem Civilization II. Základní herní principy implementované ve Freeciv jsou prakticky totožné s ověřenými (a dalo by se říci i oblíbenými) herními principy slavné Civilizace – jedná se tedy o tahovou hru, v níž je ekonomický a technologický model prezentován hráčům ve velmi jednoduché podobě, takže je možné celou hru ovládat bez nutnosti vyplňování tabulek či zadávání složitých parametrů. Všechny souboje, ke kterým dříve či později dojde, jsou taktéž řešeny tahově, což hráčům dává dostatek prostoru na promyšlení všech akcí, které se mají provést.

Obrázek 27: Základní obrazovka hry Freeciv při zobrazení na displeji s rozlišením pouze 1024×600 pixelů.

Kromě bojů a ekonomického modelu je ve hře Freeciv implementován i modul diplomacie a systém pro postupný vývoj nových technologií. Ve Freeciv najdeme i poměrně velké množství různých vylepšení. V první řadě se změnil způsob zobrazení celého herního světa (isometrický pohled na rozdíl od původního půdorysného pohledu) a odlišné je i celé grafické uživatelské rozhraní hry Freeciv, což s sebou přináší klady i zápory. Mezi zápory patří alespoň v mém případě především problematické zobrazení všech dialogů v GTK+ klientovi na displejích s rozlišením 1024×600 pixelů :-). Dále se rozšířily i možnosti nastavení parametrů herního světa, volba národa, který bude hráč řídit (v případě historického Česka byla zvolena Eliška Přemyslovna…) a taktéž změna parametrů celé simulace herního světa, počínaje definováním počasí a konče ekonomickými parametry.

Obrázek 28: Nastavení parametrů nové hry.

Obrázek 29: Dialog s podrobnějším nastavením parametrů nové hry.

7. Architektura klient-server

Za zmínku stojí taktéž možnost současné hry většího množství hráčů v jednom světě, přičemž multiplayer režim je zajištěn pomocí specializovaného serveru, který lze v případě potřeby spustit i na lokálním počítači, popř. se hráč může připojit k některému Freeciv serveru na Internetu – nutno říci, že hrát společně/proti lidskému protivníkovi je zcela odlišné od hry, v němž protivníky řídí pouze AI. Režim klient-server je v případě hry Freeciv výhodný i z toho důvodu, že je relativně snadné implementovat větší množství různých typů klientů, které jsou izolovány od logiky samotné hry. Díky tomu dnes existuje větší množství klientů; v případě Linuxu se jedná o klienta založeného na knihovně GTK+ a dále o klienta založeného na multimediální knihovně SDL.

Obrázek 30: Hrát je nyní možné za mnohem více národů a zemí, než tomu bylo v původní Civilizaci.

Změny a vylepšení můžeme najít i v algoritmech implementujících již zmíněnou umělou inteligenci (AI) počítačem řízených protihráčů. Ve hře Freeciv je navíc možné si přímo v herním světě zobrazit například políčka obsazená jednotlivými městy, což je výhodné při plánování stavby nového města s využitím osadníků (settlers).

Obrázek 31: V Brně teď máme namísto Špilberku nový palác… :-)

8. Další následovníci slavné Civilizace

Na závěr je nutné se zmínit o tom, že Freeciv není v žádném případě jedinou hrou, která se snaží reimplementovat myšlenky původní Civilizace. V roce 1999 se například objevila hra nazvaná C-evo Steffena Gerlaca, v níž byla oproti původní Civilizaci vylepšena pravidla hry a došlo též k implementaci zcela nových algoritmů řídicích AI (tyto algoritmy navíc omezily švindlování AI). Změny se dotkly zejména vývoje nových jednotek, kdy se může hráč rozhodnout, kterou vlastnost jednotky vylepší – zda například preferuje rychlost přesunu, sílu útoku, míru obranyschopnosti atd. Veškeré boje navíc probíhají přísně deterministicky, což redukovalo množství paradoxů, k nimž docházelo v Civilizaci I i Civilizaci II, kdy mnohem slabší jednotka mohla porazit jednotku silnější jen vlivem náhody při výpočtu síly útoku a obrany. Síla útoku i obrany je navíc při porovnání nejprimitivnějších jednotek s moderními zbraněmi rozdílná o několik řádů, opět na rozdíl od původní Civilizace, kde se například síly útoku pozemních jednotek pohybovaly pouze v rozmezí 1 až 12 (http://www.civfanatics.com/civ1/ref­charts/civ1indchart.htm).

skolení ELK

Obrázek 32: Okolo jednotlivých měst lze zobrazit hranice polí náležejících každému městu.

Obrázek 33: Na displeji s rozlišením 1024×600 pixelů nejsou vidět některé taby umístěné pod mapou herního světa.

9. Odkazy na Internetu

 1. NewGRF
  http://wiki.openttd.org/NewGRF
 2. NewGRF FAQ
  http://wiki.openttd.org/FAQ_NewGRF
 3. NewGRF file format
  http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/Main_Page
 4. FAQ 32 bit graphics
  http://wiki.openttd.org/FAQ32_bit_grap­hics
 5. Developing 32bpp NewGRFs
  http://wiki.openttd.org/De­veloping_32bpp_NewGRFs
 6. Colonization Fans: Colonization Strategy Guides
  http://www.colonizationfan­s.com/strategy/colonizati­on-game-strategy.html
 7. Strategy Wiki: Sid Meier's Colonization
  http://strategywiki.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on
 8. Game FAQs: Colonization
  http://www.gamefaqs.com/pc/562685-sid-meiers-colonization/faqs
 9. Wikipedia: Sid Meier's Colonization
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on
 10. COLONIZATION TIPS/STRATEGY
  http://www.ibiblio.org/Ga­meBytes/issue21/misc/colstrat­.html
 11. Sid Meier's Colonization/Walkthrough
  http://strategywiki.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on/Walkthrough
 12. Master of Magic (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic
 13. Seznam budov ve hře Master of Orion (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic/Buildin­gs
 14. Informace o hrdinech ve hře Master of Orion
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic/Heroes
 15. PC Retroview: Master of Magic
  http://www.ign.com/articles/2002/01/17/pc-retroview-master-of-magic
 16. Master of Magic (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Master_of_magic
 17. Stephen Barcia (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/de­veloper/sheet/view/develo­perId,2820/
 18. Stephen Barcia (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Steve_Barcia
 19. Chris Sawyer Home page
  http://www.chrissawyergames­.com/index.html
 20. Owen's Transport Tycoon Station
  http://www.transporttycoon.net/
 21. Transport Tycoon Forums
  http://www.tt-forums.net/
 22. The psychotically-holy Church of Transport Tycoon
  http://nylon.net/ttd/
 23. Artifical Stupidity
  http://nylon.net/ttd/stupid/index.htm
 24. TTDPatch – The Transport Tycoon Deluxe Patch
  http://www.ttdpatch.net/
 25. TTDPatch manual
  http://www.tt-wiki.net/wiki/Manual
 26. Grf.clawler – Index page
  http://grfcrawler.tt-forums.net/
 27. Grf.clawler – vehicles
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=1
 28. Grf.clawler – stations
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=2
 29. Grf.clawler – town buildings
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=3
 30. Grf.clawler – industries/cargos
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=4
 31. Grf.clawler – infrastructure
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=5
 32. Grf.clawler – landscape
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=7
 33. Grf.clawler – TTDPatch Basic
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=6
 34. Transport Tycoon Deluxe Pages
  http://www.tycoongames.net/ttdpa­ges.html
 35. OpenTTD
  http://www.openttd.org/en/
 36. TTDX railways and other stuff
  http://uwe.s2000.ws/ttdx/
 37. Transport Tycoon (Wikipedia)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Transport_Tycoon
 38. Stránka s možností stažení oficiální volné verze Railroad Tycoonu
  http://www.2kgames.com/ra­ilroads/downloads.html
 39. Railroad Tycoon pro SNES
  http://www.snescentral.com/ar­ticle.php?id=0830
 40. Sid Meier's Railroad Tycoon
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sid_Meier's_Railroad_Ty­coon
 41. Isometric projection
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Isometric_projection
 42. Oblique projection
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Oblique_projection
 43. Strategy Wiki: SimCity
  http://strategywiki.org/wiki/SimCity
 44. SimCity History
  http://strategywiki.org/wi­ki/SimCity/History
 45. Základní prvky SimCity
  http://strategywiki.org/wi­ki/SimCity/Basic_Concepts
 46. Castles (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Castles_(video_game)
 47. Wikipedia CZ: SimCity
  http://cs.wikipedia.org/wiki/SimCity
 48. Wikipedia: 4X hry
  http://cs.wikipedia.org/wiki/4X
 49. Wikipedia: Chronologie vývoje 4X her
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_4X_video_ga­mes
 50. Moby games: Civilization
  http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization
 51. Sid Meier's Civilization – základní informace
  http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization/trivia
 52. Civilization Fanatics Center
  http://www.civfanatics.com/
 53. Civilization Manual
  http://www.civfanatics.com/civ1/ma­nual/civ1_man.htm
 54. Wikipedia: Civilization
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Civilization
 55. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212.189.111/
 56. Empire Classic (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Empire_Classic_(computer_ga­me)
 57. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wolfpackempire­.com/default.htm
 58. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Timelines_of_vi­deo_games
 59. Cosmic Balance na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3930
 60. Cosmic Balance II na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3883
 61. Imperium Galactum na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=4101
 62. Atari AGE: Imperium Galactum
  http://www.atariage.com/fo­rums/topic/163939-imperium-galactum/
 63. Cosmic Balance II (manuály atd.)
  http://retrobits.net/atari/cos­mic.shtml
 64. Wikipedia: Cosmic Balance II
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cosmic_Balance_II
 65. Wikipedia: Warlords (game series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Warlords_(game_series)
 66. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr/index.html
 67. The Video Game Revolution
  http://www.pbs.org/kcts/vi­deogamerevolution/history/ti­meline.html
 68. PDP-1 Web Pages
  http://www.pdp-1.org/
 69. PDP-1 Restoration Process
  http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/
 70. Programmed Data Processor
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Programmed_Data_Proces­sor
 71. Digital Equipment Corporation
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_Equipment_Corpo­ration
 72. PDP-1
  http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-1
 73. Dwarf Fortress main page
  http://www.bay12games.com/dwar­ves/index.html
 74. Dwarf Fortress feature page
  http://www.bay12games.com/dwar­ves/features.html
 75. The Dwarf Fortress Wiki
  http://dwarffortresswiki.or­g/index.php/Main_Page
 76. A Game from a Parallel (and Better?) Universe
  http://playthisthing.com/dwarf-fortress
 77. DwarfFortress.cz
  http://www.dwarffortress.cz/
 78. Phoebus' Graphic Set
  http://www.bay12forums.com/smf/in­dex.php?topic=57557.0
 79. RGB Classic Games
  http://www.classicdosgames­.com/video/ascii.html