Hlavní navigace

Instalace malého firemního serveru se SLES 10

12. 10. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

SuSE Linux Enterprise je platforma určená pro produkční prostředí a nabízí velmi snadnou instalaci a správu systému. Přesto jsem se už setkal s instalací, která nevyužívala možností SLES tak, jak by bylo vhodné. V několika článcích se pokusím popsat celou instalaci a přidat vlastní postřehy.

Úvod

Tento dokument vznikl jako návod pro instalaci serveru pro školy, které skončily s projektem INDOŠ, případně Pokračování. K publikování mě přivedla zkušenost z jedné firmy, v které byl nainstalován server se sambou, a to bez doménového řadiče a bez centrální databáze uživatelů, což nebylo zrovna optimální řešení.

Pro školy byl SLES vybrán z důvodu centrální databáze uživatelů v LDAP a příslušným nástrojům pro správu. Také je pro ně velmi výhodně nastavena cenová politika, ale i za vyšší cenu by to mohla být vhodná volba pro spoustu malých a středních firem.

V prvním dílu provedeme instalaci systému, budeme se zabývat i nastavením softwarového RAID. V druhém díle si projdeme nastavení síťových služeb serveru a ve třetím se pak podíváme na nastavení stanic s OS MS Windows tak, aby se plně využil potenciál síťové infrastruktury.

Spuštění instalace

Instalaci spustíme přímo z instalačního DVD. Nejdříve se načte startovací nabídka, kde můžeme pomocí funkčních kláves změnit některá nastavení instalačního programu.

Pomocí klávesy F2 změníme jazyk na češtinu, klávesou F3 rozlišení obrazovky na 1024×768. A odklikneme Instalace. Případně, pokud se spouštění jádra zastaví na chybovém hlášení „cpu 0“, je nutno instalaci znova spustit a vybrat Instalace – bez ACPI.

SUSE_10_1

Po spuštění instalačního programu, odsouhlasení licenční smlouvy, výběru režimu instalace (Nová instalace) a časového pásma se objeví hlavní obrazovka instalace, kde jsou zobrazeny jednotlivé kroky a návrh, jak instalaci provést. Kliknutím na jednotlivé sekce můžeme provést žádoucí změny. Jako první změníme rozložení klávesnice na Anglické (US), protože česká klávesnice v konzole není pro konfiguraci zrovna ideální.

SUSE_10_2

Rozdělení disků

Nyní si ukážeme jak nakonfigurovat softwarový RAID1 (zrcadlení). Že máte na serveru jen jeden disk, jako já, ani neuvažuji. Klikneme tedy na Rozdělení disku a spustí se příslušný nástroj. Z první nabídky vybereme „Vytvořit vlastní rozdělení“, v další pak „Uživatelské rozdělení disku (pro experty)“, což je pro nás. Pokud již na disku jsou vytvořeny nějaké ty oddíly, tak je smažeme. Nejlépe volbou v menu „Expert…“ „Smazat tabulku oddílů a popisek disku“.

První vytvoříme oddíl pro swap. Kliknout na „Vytvořit“ vybrat první disk ( /dev/sda), vybrat „Souborový systém swap“ a nastavit velikost nejlépe na dvojnásobek paměti RAM (například 2 GB). Pak je potřeba ještě vyvolat volby fstab a nastavit „Priorita swapu“ na 3. Tato volba nám zaručí, že systém bude zátěž swapování rozkládat rovnoměrně na oba disky.

Jako druhý vytvoříme oddíl pro RAID. Klikneme na „Vytvořit“ vybereme stejný disk a vybereme volbu „Neformátovat“ a pod tím vybereme „0×FD Linux RAID“ a necháme plnou velikost.

Naprosto shodně postupujeme pro druhý disk (např. /dev/sdb). Velikost oddílů pro RAID by měla být shodná. Pokud tedy máme na discích oddíly pro swap a RAID, můžeme přistoupit k vytvoření zrcadlených disků. Klikneme dole na „RAID…“ a vybereme jedinou volbu „Vytvořit RAID…“ Na otázku „Jaký RAID zamýšlíte vytvořit?“ odpovězte dle požadavků na pole, já volím RAID 1 (tedy mirroring). Na další obrazovce vyberte obě nabízené partition a pak ji nechte naformátovat nejlépe na ext3 (s ReiserFS nemám nejlepší zkušenosti) a Bod připojení vyberte / (root). Po kliknutí na Další… Další… by mělo být vše připraveno. Podobně, jako jsem si to zkusil v emulaci VMware:

SUSE_10_3

Výběr balíků k instalaci a spuštění instalace

Nyní klikneme na „Software“. V následujícím dialogu provedeme patřičný výběr, třeba jako já níže na obrázku. Minimálně doporučuji vybrat Adresářový server (LDAP), aby už při instalaci došlo ke správnému nastavení LDAP databáze uživatelských účtů.

SUSE_10_4

Nyní již můžeme na hlavní obrazovce dát Přijmout a Ano, nainstalovat. Po instalaci základního systému dojde k restartu. Po něm je spuštěna konfigurace systému.

TroubleShooting aneb zbavíme se problémů

Bohužel u softwarového RAID pole se mi několikrát stalo, že nedošlo ke korektní instalaci zavaděče Grub a nebylo možno zavést systém. V takové případě je nutno spustit opět instalaci z DVD a dostat se až k výběru „Režim instalace“, zde vybrat „Další volby“ a v nich „Spustit nainstalovaný systém“. Instalační program poté sám detekuje RAID pole a zavede z něho systém. Bylo by sice možno pokračovat v instalaci, ale nejdříve potřebujeme opravit instalaci zavaděče Grub.

Takže po spuštění se vám objeví pokračování instalace, ale vy se musíte stiskem Ctrl-Alt-F2 přepnout na textovou konzoli. Zde pomocí příkazu vi /etc/mtab otevřít tento soubor a v něm změnit (pomocí „a“ se přepnete do editace, kterou ukončíte ESC a zapíšete soubor pomocí ZZ) /dev/md0 na /dev/sda2 (na jednu z partition, kde máte RAID) zapsat (ZZ) a zadat

$ grub-install /dev/sda

Případně pak ještě

$ grub-install /dev/sdb

Tím budete mít Grub na obou discích pro případ selhání prvního z nich. Pak se můžete pomocí Alt-F7 přepnout zpátky do grafické konzole a pokračovat.

Základní nastavení systému

Jako první je nutno zadat heslo pro superuživatele root a jméno počítače (např. server) a jméno domény (neco.cz). Proběhne detekce síťového hardware a objeví se nabídka, kde můžeme opět provádět změny.

SUSE_10_5

Zde můžeme vybrat síťovou kartu a změnit její konfiguraci. Přece jen DHCP nebude pro server to pravé. Také je možno doporučit povolení SSH z internetu. Připojení k internetu asi nebudeme testovat.

Dále je nám nabídnuta konfigurace certifikátů a OpenLDAP serveru, kde díky správně vyplněnému doménovému jménu nemusíme nic měnit. Metodu ověřování ponecháme na LDAP. Konfigurace LDAP klienta by měla být též správná.

SUSE_10_6

Nyní je nutné přidat prvního uživatele do LDAP databáze, přidáme Administratora a zadáme mu stejné heslo, jako má root.

CS24_early

SUSE_10_7

Nyní se zobrazí poznámky k verzi a spustí se konfigurace hardware. Pokud nemáme nějaké zvláštní přání co se týče grafického rozlišení nebo zvukové karty, můžeme klidně pokračovat. A můžeme tlačítkem Konec instalaci ukončit.

Instalace je hotová

Tím jsme ukončili instalaci SLES 10 na náš nový server. V následujícím článku si popíšeme konfiguraci jednotlivých služeb i samotného systému.

Byl pro vás článek přínosný?