Hlavní navigace

Java Programujeme profesionálně

4. 3. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vydavatelství Wrox Publishing vydalo vynikající knihu od Bretta Spella: Professional Java Programming. Toto poměrně obsáhlé dílo u nás vydalo nakladatelství Computer Press. Protože v knize naleznete mnoho informací o programování serverů a webů, připravili jsme pro vás recenzi.

Hned v úvodu bych rád naznačil, že se jedná o publikaci určenou pro zkušenější programátory v Javě. Začíná se pěkně zostra, žádné sáhodlouhé úvody či zahřívací kola. Brett Spell si vytýčil za cíl věnovat se problematikám, které v jiných knihách nebo učebnicích nenajdete, a musím říct, že se mu to v mnohém povedlo.

První kapitola má název Java pod pokličkou a pojednává o virtuálním stroji jazyka Java (JVM), jak pracuje, jak načítá soubory tříd, tedy bajtový kód. Od druhé kapitoly se již autor věnuje programování. Nutno dodat, že se kniha zaobírá verzí Javy 1.4 (i když byla v době psaní knihy teprve betaverze), což z ní činí velice aktuální věc.

Ve druhé kapitole autor radí, jak navrhovat knihovny, třídy a metody. Jedná se o věci, které musí každý programátor v OOP znát, takže přejdeme ke třetí kapitole, která se na padesáti stranách detailně věnuje pokročilým technikám vícevláknového programování včetně skupin a sdružování vláken. Vše je přehledně demostrováno na aplikaci Download manager. Dle mého názoru velmi hodnotná část knihy.

V dalších dvou kapitolách si prohloubíme znalosti knihovny SWING pro programování GUI. Zahrnují detailní popis zpracování událostí a velice pěkně zpracované příklady správců rozvržení, přičemž se Brett věnuje i komponentě GridBagLayout, která bývá v mnohých knihách ignorována pro přílišnou složitost.

Další dvě kapitoly obsahují naprosto vyčerpávající popis dvou důležitých komponent SWINGu, tj. JTable a JTree. Takto detailní výklad jsem v překladu ještě nečetl a podle mého názoru je tato část knihy právě důvodem, proč si knihu pořídit. V osmé až jedenácté kapitole se dočteme o výrobě vlastních komponent, schránce, funkci drag and drop a o tisku v Javě.

Práce s databází je tématem, které je velice důležité, a proto je mu věnována celá kapitola. Je zde kladen důraz na JDBC API verze 2.0 a autor popisuje i pokročilé techniky, jako je sdružování připojení (connection pooling) a podobně. Na kapitolu o JDBC navazuje kapitola o serializaci a o mapování javovských objektů na databázová pole.

XML je další technologií, která si zaslouží adekvátní pozornost. Ve čtrnácté kapitole jsou nejdříve probrány základy XML (tato problematika není až tak jednoduchá, jak se může jevit) a poté jsou již na příkladech vysvětleny možnosti práce s XML pomocí SAX API i DOM API. Autor popisuje implementaci JAXP, která je součástí Javy 1.4. V závěru kapitoly jsou nakousnuty také problematiky jmenných prostorů, tranformací pomocí XSLT a technice XPath.

Jsme teprve za polovinou knihy! Palba zkratek a termínů pokračuje. Distribuované objekty, tak se jmenuje další kapitola. Na ukázkovém programu Chat jsou vysvětleny tři metody síťového programování: Sockety, CORBA a RMI. Nakonec se autor zmíní o Enterprise JavaBeans, ale bohužel poze krátce. Vydavatelství Wrox totiž o této problematice vydalo samostatnou knihu, která zatím u nás k dostání (v češtině) není.

Třetí třetina knihy je věnována problematikám, které jsou často v učebnicích opomíjeny. Java a bezpečnost, optimalizace výkonu, správa paměti, dokumentace a tvorba nápovědy či implementace mezinárodní podpory jsou hodnotné kapitoly, které ocení každý programátor v Javě. Dílo uzavírá poslední, dvacátá kapitola, pojednávající o JNI. V dodatku si také můžete přečíst o standardech, používaných při zápisu kódu (resp. doporučení Sunu).

Kniha na mě udělala dobrý dojem. I když se pravděpodobně nedá číst sekvenčně, určitě by neměla chybět v knihovně žádného programátora, který to myslí s Javou vážně. Na závěr bych se rád zmínil o překladu. Obecně je překlad naprosto korektní, je však s podivem, kolik se vloudilo překlepů do výpisu kódu nebo odborných výrazů v textu. Ten, kdo prováděl korekturu, zřejmě neměl o problematice ani páru.

Cloud 24 - tip 1

Brett Spell: Java Programujeme profesionálně
Wrox Press, 2000
Computer Press, 2002
1100 stran, ISBN: 80–7226–667–5
K dostání u dobrých knihkupců nebo na Vltavě.

http://www.kni­hy.cpress.cz

Byl pro vás článek přínosný?