Hlavní navigace

JavaScript: Kompletní průvodce

20. 8. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jestliže se zabýváte tvorbou webových stránek, jazyk JavaScript vám jistě nebude cizí. V dnešní době patří mezi nejrozšířenější z nástrojů pro webovou tvorbu, které jsou vůbec používány. Pokud jste se však s tímto jazykem dosud nesetkali nebo si chcete znatelně prohloubit své vědomosti, jistě vám přijde vhod druhé aktualizované vydání knihy JavaScript: Kompletní průvodce, kterou nedávno vydalo nakladatelství ComputerPress.

Přiznám se, že nepatřím zrovna mezi fanoušky JavaScriptu. V prohlížeči jej mám většinou vypnutý a snažím se jeho používání omezit na minimum. Můj pohled na tento jazyk však v mnohém změnila kniha JavaScript: Kompletní průvodce (v originále JavaScript: The Definitive Guide z nakladatelství O'Reilly) od skvělého autora Davida Flanagana, kterou u nás před časem vydalo nakladatelství ComputerPress.

Ještě než se pustím do detailnějšího rozboru této více než osmisetstránkové „Bible webových programátorů“, měl bych říct něco o jejím zaměření. Jedná se, jak už název napovídá, o jakýsi souhrn celého jazyka JavaScript. Kniha je vlastně tvořena dvěma samostatnými částmi – výukovou, v níž se čtenář naučí téměř dokonale ovládat všechna zákoutí jazyka, a referenční, která poslouží při další práci s jazykem. Klidně si ji tedy může pořídit kdokoliv – začátečník, nebo profesionál – a vždy v ní bezpochyby nalezne řadu užitečných informací.

Výuková část knihy je rozdělena do dvou sekcí – Jádro JavaScriptu

a Klientský JavaScript. Tyto sekce jsou pak dále členěny na dvaadvacet kapitol, které čtenáře dovedou k profesionálnímu zvládnutí celé problematiky. Jako vstupní znalost je předpokládána pouze obecná orientace v HTML.

Teď už ale přejděme k samotnému popisu jednotlivých kapitol… Jako první nás čeká Úvod do JavaScriptu. Zde se autor snaží čtenáře seznámit s orientací v různých verzích jazyka a předložit mu odpovědi na nejčastěji kladené otázky, které se v souvislosti s jazykem JavaScript objevují. Nechybí část věnovaná popisům jednotlivých verzí jazyka nebo zabezpečení JavaScriptu. Jedná se o základní informace, jejichž znalost je pro další čtení nezbytná.

Druhou kapitolou je Lexikální struktura. Tady se dozvíme něco o syntaxi, kterou JavaScript používá. Nechybí upozornění na odlišnosti velkých a malých písmen a samozřejmě ani seznam rezervovaných slov JavaScriptu. Po přečtení této kapitoly by měl čtenář získat základní orientaci v zápisu zdrojového kódu.

Jako třetí přichází na řadu Datové typy a hodnoty. Asi není třeba se příliš zabývat popisem obsahu této kapitoly. Tak jako v každém jazyku, ani v JavaScriptu nechybí rozlišení datových typů a různých druhů hodnot. Postupně se tak seznámíme s čísly, řetězci, logickými hodnotami, funkcemi, objekty, poli apod.

Čtvrtá kapitola má stručný název – Proměnné. Autor se zde zabývá určením typu proměnné a její deklarací. Podrobněji je popsán obor platnosti proměnné, kterou definujeme, a samozřejmě nechybí ani část věnovaná opětovnému uvolnění paměti.

Výrazy a operátory tvoří náplň páté kapitoly. Dozvíme se zde mnoho užitečných informací o nejrůznějších operátorech (aritmetické, relační, řetězcové, logické apod.) Tato kapitola mě poměrně zaujala. Látka, která je zde popsána, bývá mnohdy shrnuta v několika tabulkách na jedné stránce. Zde se autor problematikou výrazů a operátorů zabývá podstatně obšírněji a sděluje mnoho užitečných informací, které ocení především začátečníci.

Když jsme se seznámili s nejzákladnějšími rysy jazyka, můžeme směle přikročit k další kapitole, kterou jsou Příkazy. Na zhruba dvaceti stranách se naučíme pracovat se základními příkazy JavaScriptu. Popsány jsou bloky, podmínky i cykly. Tady začíná skutečné programování…

Autor nás nenechá ani na chvilku vydechnout a v sedmé kapitole nám hned předkládá další tématickou oblast jazyka, kterou jsou Funkce. Nejprve se zmíní o definování a volání funkcí, dále se zabývá jejich oborem platnosti a nejrůznějšími argumenty, které funkce může dostat. V závěru jsou pak uvedeny vlastnosti a metody funkcí.

Osmá kapitola nás seznámí s Objekty. Nejprve si přečteme o jejich vlastnostech, budeme se zabývat konstruktory a povíme si něco o dědičnosti. Osobně mě poměrně zaujala část Objekty jako asociativní pole.

V deváté kapitole si představíme Pole. Trochu mě překvapuje, že se autor omezil na pouhých osm stránek. Věřím, že zrovna o polích by se toho dalo napsat víc. Samozřejmě jsou v úvodu představena pole a jejich vlastnosti, tedy především výhody jejich použití tam, kde je to možné. Autor se podrobněji zabývá délkou pole a definováním všech relevantních vlastností.

Hledání vzorů pomocí regulárních výrazů je náplní desáté kapitoly. Regulární výrazy si získávají velkou oblibu u všech, kteří se s nimi kdy setkali a pochopili jejich základní principy (ti ostatní jen s hrůzou a zděšením utekli :-)). Ani v JavaScriptu regulární výrazy nechybí. Detailní problematikou jejich používání se zabývá tato kapitola. Nutno podotknout, že je napsána velmi srozumitelně a přehledně.

Poslední kapitola z první sekce výukové části (Jádro JavaScriptu) nese název Další témata v JavaScriptu. Přečteme si zde o takových věcech, jako je konverze datových typů, uvolňování paměti, atd., atd., atd. Užitečný je také přehled nekompatibilit JavaScriptu 1.2 v Netscape, který je v závěru této kapitoly přiložen.

A dostáváme se k sekci Klientský JavaScript. Jako první nás čeká kapitola JavaScript ve webových prohlížečích. Získáme zde stručný přehled o prostředí webových prohlížečů, začleňování JavaScriptu do HTML kódu a jeho následném provádění.

Dále nás čekají Okna a rámce. Přečteme si o objektu Window, dozvíme se něco o jednoduchých dialogových oknech (okénka s tlačítky OK, OK + Storno, apod.), zpracování chyb, ovládání oken a mnoho a mnoho dalšího.

Čtrnáctou kapitolou v knize je Objekt Document. V úvodu se seznámíme s přehledem tohoto objektu. Následuje výklad věnovaný dynamicky generovaným dokumentů, barevným vlastnostem dokumentů a informačním vlastnostem dokumentů. Pak už nás čeká jen povídání o formulářích, obrázcích, odkazech, záložkách, appletech a vkládání dat.

Následující kapitola byla nazvána Formuláře a jejich prvky. Nejprve si přečteme o objektu Form, dále o definování prvků formulářů. Tato část je vcelku podařená. Stejně tak i Práce s prvky formulářů ve skriptech, kde autor celou problematiku skutečně důkladně vysvětluje.

O poznání zajímavější je však kapitola Práce s cookie. Myslím, že ji ocení nejen programátoři, ale i zájemci o počítačovou bezpečnost, kteří zde najdou mnoho cenných informací. Seznámíme se komplexně s cookie a prací s ní – ukládání prvků, čtení prvků apod.

Standardy DOM, toť sedmnáctá kapitola knihy. V úvodu se seznámíme s přehledem standardu DOM a použitím základního API DOM. Následuje popis kompatibility s DOM v MSIE 4.0 a Netscape 4. Přiznám se, že tato kapitola mě příliš nezaujala. Autor mluví mnohdy dost rozvláčně a nezajímavě. Je to však v knize ojedinělý případ.

Osmnáctou kapitolou knihy je Technologie CSS a dynamické HTML. Tady už si přijdou na své všichni, kteří se chystají vytvořit si profesionální web. Bez kaskádových stylů a DHTML to už dnes skoro nejde. Autor se touto problematikou sice nezabývá příliš do hloubky, ale myslím si, že si na své přijde rozhodně každý, koho zajímá alespoň úvod do této oblasti.

Další kapitolou jsou Události a zpracování událostí. Když se dokument načte, nebo pokud uživatel nějak pracuje s programem a dochází k interakci s JavaScriptem, dochází ke vzniku „události“. V této kapitole se dozvíme něco o základním zpracování událostí a porozumíme jim v kontextu MSIE 4.0 a Netscape 4.

Dvacátá kapitola se zabývá Postupy pro zajištění kompatibility. Jestliže programujeme pro webové stránky, není možné předpokládat, že budou mít všichni naši návštěvníci stejný prohlížeč. A proto jim musíme vyjít vstříc a snažit se zajistit maximální kompatibilitu programu mezi jednotlivými typy prohlížečů. O tom, jak to udělat, pojednává tato kapitola.

Velmi pěkná, avšak také velmi krátká, je předposlední kapitola – Bezpečnost JavaScriptu. Už v úvodu jsem zmínil, že se touto problematikou autor zabývá a snaží se na ni klást velký důraz. Zde se dozvíme něco o tom, jak to se zabezpečením JavaScriptu doopravdy je.

Poslední kapitolou výukové části knihy je Java a JavaScript. Nenechte se mýlit, autor se nezbláznil a nevěnoval celou jednu kapitolu pouze tomu, aby čtenářům vysvětlil, že Java a JavaScript jsou dvě odlišné věci. To udělal už v první kapitole. Tady se dozvíme, jak zajistit spolupráci mezi JavaSciptem a applety jazyka Java, respektive jak tyto applety pomocí JavaScriptu ovládat. Nechybí také zajímavá část o volání JavaScriptu z Javy a mnoho a mnoho dalšího.

Tím je tedy ukončena výuková část knihy. Dále se autor zabývá referenčním popisem jazyka, který je skutečně velmi rozsáhlý a podrobný. Pro lepší orientaci je rozdělen na 1) Referenční popis jádra jazyka JavaScript, 2) Referenční popis klientského jazyka JavaScript, 3) Referenční popis standardu W3C DOM a v závěru pak nalezneme Rejstřík tříd, vlastností, metod a ovladačů událostí.

comupterworld - webcast prosinec

Celá kniha působí velmi kvalitním a skutečně profesionálním dojmem, jak je ostatně u publikací z nakladatelství O'Reilly zvykem. Věřím, že zaujme i vás.

Zbývá snad jen dodat, že knihu JavaScript: Kompletní průvodce, 2. aktualizované vydání u nás v roce 2002 vydalo nakladatelství ComputerPress a prodejní cena byla stanovena na 790 Kč (1138 Sk).

Byl pro vás článek přínosný?